Nyomtatható verzió PDF formátumban

Vj/007-037/2011.

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a dr. H. S. jogi igazgató és a Móricz és Varjú Ügyvédi Iroda által képviselt Invitel Távközlési Zrt. (Budaörs) eljárás alá vont vállalkozás ellen fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tárgyában folytatott versenyfelügyeleti eljárásban - nyilvános tárgyalást követően - meghozta az alábbi

végzést.

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a versenyfelügyeleti eljárást megszünteti, egyben kötelezi az Invitel Távközlési Zrt.-t az általa tett, alábbiak szerinti vállalások teljesítésére:

 • (1)

  2012. február 01. napjától kezdődően lehetővé teszi előfizetői részére HDMI-kimenettel rendelkező set-top-box-ok havi bérleti díj ellenében történő igénybe vételét. Ezt a lehetőséget meglévő és új előfizetői számára is biztosítja.

 • (2)

  A HDMI set-top-box-ok havi bérleti díját az előfizetői szerződés időtartamától függően alakítja ki azzal, hogy azok - a jelenlegi rendszerben alkalmazott díjazáshoz képest számított - többlet bérleti díja legfeljebb havi bruttó 1.500,- Ft lesz. Ennek megfelelően a HDMI set-top-box-ok havi díjának összege

  • 1.500,- Ft lesz határozott időtartamú (vagy hűségidő vállalásával megkötött) szerződés esetén, és

  • az Általános Szerződési Feltételekben megállapított díjszabás szerinti díj (azaz jelenleg bruttó 832,- Ft, ami az ÁFA emelkedése esetén azzal egyező mértékben emelkedhet) + 1.500,- Ft, azaz összesen bruttó 2.332,- Ft lesz határozatlan időtartamú szerződés esetén.

 • (3)

  Az 1.500,- Ft-os díjat 2013. január 31. napjáig nem emeli, és abba az ÁFA emelkedését sem építi be, valamint az előfizetőket egyéb fizetési kötelezettség a set-top-box-ok használatával kapcsolatban nem fogja terhelni.

 • (4)

  Az új set-top-box-ok bevezetéséről és annak többlet-díjáról - a vállalt határidőt megelőzően legalább 30 nappal a módosított Általános Szerződési Feltételek megküldésével - értesíti a felügyeleti hatóságot, illetve az Általános Szerződési Feltételekben meghatározott módon (számlalevélen) értesíti előfizetőit.

 • (5)

  A fentieken túl az új set-top-box-ok bérelhetőségének bevezetését megelőzően honlapján és számlalevélen is tájékoztatja meglévő előfizetőit arról, hogy a jelenlegi set-top-box-ok csak analóg videó kimenettel rendelkeznek, és a digitális kimenetű set-top-box-ok beszerzése és elérhetővé tétele folyamatban van.
  A tájékoztatás szövegét annak konkrét formájához igazodva fogalmazza meg az eljárás alá vont, azonban azok az alábbi elemeket minimálisan tartalmazni fogják:

  • jelenleg a digitális tévészolgáltatáshoz biztosított set-top-box készülék csak analóg TV csatlakozással rendelkezik,

  • az InviteI Zrt. 2012. február 01. napját követően HDMI-kimenettel rendelkező set-top-boxok bérlését is lehetővé teszi,

  • ezt milyen módon, feltételekkel és milyen díjon lehet igénybe venni.

 • (6)

  Továbbá, a Versenytanácsot legkésőbb 2012. február 28. napjáig tájékoztatja a fentiek teljesítéséről, az Általános Szerződési Feltételek módosított rendelkezéseinek, a számlalevélen történt értesítés szövegének és mintapéldányának, a honlapon közzétett tájékoztatás szövegének, valamint bármely egyéb kommunikáció ismertetésének a megküldésével.

A végzéssel szemben a közléstől számított nyolc napon belül a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtandó, de a Fővárosi Bírósághoz címzett jogorvoslati kérelemmel lehet élni.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.