Nyomtatható verzió PDF formátumban

Vj/013-013/2011.

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Linda Brandon ügyvezető által képviselt Caine and Wigmore Publishing Ltd. (Epping, United Kingdom) ellen fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat miatt indult eljárásban - tárgyalás tartása nélkül - meghozta az alábbi

határozatot.

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa megállapítja, hogy az eljárás alá vont

  • az Advanced Thread Vein Formula krémmel kapcsolatos, 2010. január 14. és 2010. október 29. között megjelentetett, valamint

  • a Mágneses Karkötő termékkel kapcsolatos, 2010. február 17. és 2010. július 23. között megjelentetett

kereskedelmi kommunikációi közreadásával a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény mellékletének 17. pontja megvalósításával ugyanezen törvény 3. §-a (1) bekezdésébe ütköző magatartást tanúsított.

A Versenytanács kötelezi a Caine and Wigmore Publishing Ltd-et négymillió forint (4.000.000,-Ft) bírság megfizetésére, amelyet a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557-00000000 számú bírságbevételi számlája javára köteles megfizetni.

Ha a kötelezett fizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, késedelmi pótlékot köteles fizetni. A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. A bírság, az eljárási díj, illetve a késedelmi pótlék meg nem fizetése esetén a Gazdasági Versenyhivatal elrendeli a határozat végrehajtását.

A határozat felülvizsgálatát a kézhezvételtől számított 30 napon belül a Fővárosi Bíróságnak címzett, de a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsánál benyújtott, vagy ajánlott küldeményként postára adott keresetlevélben lehet kérni. A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart, amely kérelmet az ügyfél a keresetlevélben terjesztheti elő.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.