Nyomtatható verzió PDF formátumban

Vj/011-017/2011.

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a [...] jogi igazgató által képviselt [...] eljárás alá vont vállalkozás ellen fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt indult versenyfelügyeleti eljárásban - tárgyaláson kívül - meghozta az alábbi

végzést.

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Gazdasági Versenyhivatal Fogyasztóvédelmi Irodájának eljárási bírságot kiszabó, Vj/011-11/2011. számú végzését helybenhagyja.

E végzés ellen annak közlésétől számított nyolc napon belül a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtandó, de a Fővárosi Bírósághoz címzett jogorvoslati kérelemnek van helye.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.