Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1245, Budapest 5. Pf. 1036
Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860
Ügyszám: Vj/16/2011.
Iktatószám: Vj/16-62/2011.

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a dr. B. B. ügyvéd (Berke & Molnár Ügyvédi Iroda cím) által képviselt OTP Jelzálogbank Zrt. (Budapest) és az ugyancsak dr. B. B. ügyvéd (Berke & Molnár Ügyvédi Iroda cím) által képviselt OTP Bank Nyrt. (Budapest) ellen gazdasági erőfölénnyel való visszaélés miatt folyamatban lévő versenyfelügyeleti eljárásban - tárgyaláson kívül - meghozta az alábbi

végzést.

Az eljáró versenytanács az eljárást megszünteti, egyben kötelezi az OTP Jelzálogbank Zrt-t az alábbi kötelezettségvállalás teljesítésére:

 • 1)

  Az OTP Jelzálogbank Zrt. az érintett személyeknek (ha korábban nem tette meg) 2013. november 30-ig visszatéríti a jelen végzés keltéig megfizetett előtörlesztési díj alábbiak szerint meghatározott összegét. A visszatérítésről az érintett személyeket írásban, közvetlenül értesíti. A visszafizetendő összeg

  • a 2005. június 15. előtt kötött szerződések esetében a 2005. június 15-től bevezetett és az érintett személy által ténylegesen megfizetett díj, de legfeljebb 8000.- Ft, míg

  • a 2005. június 15. és 2005. augusztus 15. között megkötött szerződések esetében a 2005. június 15-től bevezetett és a 2005. augusztus 15-től megemelt, az érintett személy által ténylegesen megfizetett díjak különbsége, de legfeljebb 8000.- Ft.

 • Érintett személynek minősül az OTP Jelzálogbank Zrt. azon ügyfele, aki

  • 2005. augusztus 15. előtt kötött az OTP Bank Nyrt.-vel, mint egyszemélyes hitelezővel lakáskölcsön szerződést, és

  • az ezen kölcsönszerződéséből eredő teljes követelés az előtörlesztést megelőzően engedményezésre került az OTP Jelzálogbank Zrt. részére, és

  • az ezen kölcsönszerződése tekintetében az előtörlesztés során - a 2005. június 15. előtt kötött szerződések esetében - a 2005. június 15-én bevezetett díjat vagy - a 2005. június 15. és 2005. augusztus 15. között megkötött szerződések esetében - a 2005. augusztus 15-én felemelt díjat a jelen végzés keltéig az OTP Jelzálogbank Zrt.-nek megfizette, és

  • az előtörlesztési díj megfizetése időpontjában szerződése az OTP Jelzálogbank Zrt. állományában volt.

 • 2)

  Az OTP jelzálogbank Zrt. az érintett személyeknek (ha korábban nem tette meg) 2013. november 30-ig visszatéríti a jelen végzés keltéig megfizetett végtörlesztési díj alábbiak szerint meghatározott összegét. A visszatérítésről az érintett személyeket írásban, közvetlenül értesíti. A visszafizetendő összeg

  • a 2005. június 15. előtt kötött szerződések esetében a 2005. június 15-től bevezetett és az érintett személy által ténylegesen megfizetett díj, de legfeljebb 8000.- Ft, míg

  • a 2005. június 15. és 2005. augusztus 15. között megkötött szerződések esetében a 2005. június 15-től bevezetett és a 2005. augusztus 15-től megemelt, az érintett személy által ténylegesen megfizetett díjak különbsége, de legfeljebb 8000.- Ft.

 • Érintett személynek minősül az OTP Jelzálogbank Zrt. azon ügyfele, aki

  • 2005. augusztus 15. előtt kötött az OTP Bank Nyrt.-vel, mint egyszemélyes hitelezővel lakáskölcsön szerződést, és

  • az ezen kölcsönszerződéséből eredő teljes követelés a végtörlesztést megelőzően engedményezésre került az OTP Jelzálogbank Zrt. részére, és

  • az ezen kölcsönszerződése tekintetében a végtörlesztés során - a 2005. június 15. előtt kötött szerződések esetében - a 2005. június 15-én bevezetett díjat vagy - a 2005. június 15. és 2005. augusztus 15. között megkötött szerződések esetében - a 2005. augusztus 15-én felemelt díjat a jelen végzés keltéig az OTP Jelzálogbank Zrt.-nek megfizette, és

  • a végtörlesztési díj megfizetése időpontjában szerződése az OTP Jelzálogbank Zrt. állományában volt.

 • 3)

  Az OTP Jelzálogbank Zrt. a fennálló lakáskölcsön szerződés végtörlesztéssel történő megszüntetésének lehetőségét biztosítja

  • végtörlesztési díj megfizetése nélkül azon érintett személyeknek, akik 2005. június 15. előtt kötöttek az OTP Bank Nyrt-vel, mint egyedüli hitelezővel lakáskölcsön szerződést, valamint a 2005. június 15-én bevezetett díjtétel megfizetése mellett azon érintett személyeknek, akik 2005. június 15. és 2005. augusztus 15. között kötöttek az OTP Bank Nyrt.-vel, mint egyedüli hitelezővel lakáskölcsön szerződést, és

  • az ezen kölcsönszerződésből eredő teljes követelés engedményezésre került az OTP Jelzálogbank Zrt. részére, és

  • a végtörlesztési díj megfizetése időpontjában szerződése az OTP Jelzálogbank Zrt. állományában volt.

 • A végtörlesztés ezen feltételek szerinti lehetőségéről az OTP Jelzálogbank Zrt. az érintett személyeket a Versenytanács határozatának kézhezvételétől számított 90 napon belül egyénileg és közvetlenül, ajánlott levélben értesíti, ha ezt korábban nem tette meg. Az OTP Jelzálogbank Zrt. az érintett személyeknek a végtörlesztés lehetőségét a jelen pontban foglalt feltételek mellett a közvetlen írásbeli értesítés postára adásától számított 35 naptári napos időszakra biztosítja.

 • 4)

  Ezen kötelezettségvállalások mind a forint, mind a deviza alapú kölcsönökre kiterjednek. A jelen kötelezettségvállalás a 2005. augusztus 15. után megkötött kölcsönszerződésekre nem terjed ki.

 • 5)

  Az OTP Jelzálogbank Zrt. a kötelezettségvállalás szövegét (ha erre korábban nem került sor) 2013. november 30-ig egy országos napilapban megjelenteti, és a jelen végzés jogerőre emelkedését követő 120. napig folyamatosan a bankfiókjaiban hirdetményként kifüggeszti, valamint az internetes honlapjának nyitóoldalán hivatkozásként közzéteszi.

 • 6)

  Az OTP Jelzálogbank Zrt. az ügyfelek - 5) pontban foglaltakra figyelemmel esetlegesen sorra kerülő - értesítésének megtörténtéről az ajánlott levelek feladói jegyzékének átadásával, valamint az újsághirdetés másolatának, az internetes oldal archivált változatának valamint a bankfióki hirdetmény másolatának becsatolásával külön tájékoztatja a Gazdasági Versenyhivatalt a jelen végzés jogerőre emelkedését követő 120. napig.

 • 7)

  A fentieknek megfelelően már teljesített visszatérítéseket az OTP Jelzálogbank Zrt. semmilyen módon és formában nem követeli vissza, ide értve azt is, hogy az OTP Jelzálogbank Zrt. valamely követelésébe beszámítja a korábbi kifizetést.

 • 8)

  Az OTP Jelzálogbank Zrt. a kötelezettségvállalás teljesítéséről 2013. december 15-ig tájékoztatja a Gazdasági Versenyhivatalt.

E végzéssel szemben a közléstől számított nyolc napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtandó vagy ajánlott küldeményként postára adott jogorvoslati kérelmet terjeszthet elő az ügyfél, illetve akire nézve a végzés rendelkezést tartalmaz, továbbá az, akivel a végzést a törvény alapján közölni kell.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.