A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsának elnöke, dr. Tóth András

A GVH Versenytanácsának elnöke a hivatal egyik elnökhelyettese. (A másik elnökhelyettes, akit honlapunk általában -az elnökhelyettes--nek nevez, a szakmai irodák felügyeletével van megbízva.) Személyére a GVH elnöke tesz javaslatot a miniszterelnöknek, aki azt - egyetértése esetén - előterjeszti a köztársasági elnöknek. Az elnökhelyettest a köztársasági elnök nevezi ki, és egyben megbízza a Versenytanács elnöki teendőinek az ellátásával. A kinevezés hat évre szól az elnökhelyettes megbízatásának lejártát követően újból kinevezhető. Az elnökhelyettest - csakúgy, mint a hivatal elnökét - az elődje megbízatásának lejártát megelőző három hónapon belül meg kell nevezni, valamint a kinevezéséhez szükséges folyamatot az előző kinevezés lejárta előtt egy hónappal be kell fejezni.

A Versenytanács elnöke

  • szervezi a Versenytanács munkáját,

  • ellenőrzi az eljárási határidők megtartását,

  • elkészíti és jóváhagyásra előterjeszti az elnöknek a Versenytanács szervezeti és működési szabályzatát,

  • gondoskodik a Versenytanács döntéseinek nyilvánosságra hozataláról.

A Versenytanács elnöke az eljáró versenytanács tagjaként is eljárhat.

A Versenytanács elnöke gondoskodik a Versenytanács elvi állásfoglalásainak összeállításáról és aktualizálásáról, amelyeket a GVH a honlapon tesz közzé.

A Versenytanács elnöke a hivatal elnökével együttesen a GVH jogalkalmazási gyakorlatát ismertető közleményt adhat ki.