Adat megnevezése

Adat

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje

 

A közérdekű vagy közérdekből nyilvános adatot bárki igényelheti szóban, írásban vagy elektronikus formában. Az adatigénylés benyújtásának elősegítése érdekében a Gazdasági Versenyhivatal igénylőlapot rendszeresít, de annak alkalmazása természetesen nem kötelező, az adatigénylés nem utasítható vissza azért, mert azt nem az igénylőlapon nyújtották be. Az adatigénylés előterjeszthető az adatigenyles@gvh.hu e-mail címen, a honlapon feltüntetett postacímen, valamint személyesen az Ügyfélkapcsolati Irodán ügyfélfogadási időben vagy előzetes bejelentkezés alapján.

Az adatigénylés teljesítéséről az adatigénylési felelős gondoskodik, aki szükség esetén felhívja az adatigénylőt a pontosításra, illetve – ha a megismerni kívánt közérdekű adat kezelője nem a GVH – az adatigénylést megküldi az érintett közfeladatot ellátó szervnek, amiről az adatigénylőt egyidejűleg értesíti.

Ha az adatigénylés jelentős terjedelmű, illetve nagyszámú adatra vonatkozik, az ezekről igényelt másolat készítéséért az adatigénylőnek költségtérítést kell fizetnie. A Gazdasági Versenyhivatal az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alkalmazásában akkor tekinti az adatigénylést jelentős terjedelműnek vagy nagyszámú adatra vonatkozónak, ha az érintett dokumentum, dokumentumrész, illetve ezekben foglalt adatok terjedelme meghaladja az ezer oldalt. A fizetendő költségtérítés mértékét a főtitkár állapítja meg az adott típusú másolatkészítéssel összefüggésben közvetlenül felmerülő legszükségesebb dologi költségek alapján és az adott típusú másolatkészítés átlagos piaci árára is figyelemmel, lehetőleg a másolatkészítés módja, illetve a másolandó dokumentumok terjedelme szerint differenciáltan. Az adatigénylés teljesítésének a másolatkészítést nem igénylő lehetőségeiről az adatigénylőt az adatigénylési felelős tájékoztatja.

2022. évi fénymásolási díjak (Ft/lap)

 

A/4

A/3

fekete-fehér

7,00

16,00

színes

28,00

58,00

A GVH a fizetendő költségtérítésről számlát helyettesítő bizonylatot ad.

Az adatigénylés elutasítása, nem vagy nem megfelelő teljesítése esetén, továbbá a megállapított költségtérítés összegének felülvizsgálata érdekében az igénylő a Fővárosi Törvényszékhez fordulhat jogorvoslatért. A bíróság soron kívül jár el, és az eljárás illetékmentes.

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység neve

Jogi Támogató Iroda

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység elérhetősége (postacíme, földrajzi helye, telefonszáma, telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

Gazdasági Versenyhivatal

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.

levélcím: 1391 Budapest 62. Pf.: 211.

telefon: (1) 472-8900

Ügyfélszolgálat:

tel.: (06-1) 472-8851
fax: (06-1) 472-8905
ugyfelszolgalat@gvh.hu

adatigenyles@gvh.hu

 

Az adatvédelmi felelős vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve

dr. Nagy Krisztina, a Jogi Támogató Iroda vezetője, adatigénylési felelős

A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

2021-ben a Gazdasági Versenyhivatalnál 2 elutasított közérdekű adatigénylés iránti kérelem volt, melyről a Gazdasági Versenyhivatal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot is értesítette a 2021. évi jelentésében.

A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

A Gazdasági Versenyhivatalnál nincsenek a közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek.

Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél

Partner: MIGAL Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Szerződés éves összege ÁFA nélkül összesen: 0 Ft

Szerződés tárgya: közadatok újrahasznosítása

Szerződés időtartama: 2013. 09. 23-tól határozatlan ideig

Újrahasznosítási megállapodás a 2012. évi LXIII. törvény rendelkezéseinek megfelelően

Adatszolgáltatás xlsx formátumban_2022_10
Adatszolgáltatás csv formátumban_2022_10