A Gazdasági Versenyhivatal közleménye

Jegyárak emelkedése

2002. április 25-én a budapesti multiplex mozik többségében a jegyárak jellemzően egységesen 100 forinttal emelkedtek, amelynek vizsgálatára a GVH eljárást indított, mert vélelmezte, hogy ez a piaci jelenség törvényileg kiemelten tiltott versenykorlátozó magatartás következménye.

Az eljárás során megállapítható volt, hogy a Mammut, az Eurocenter, a Lurdy Ház, a Duna Plaza, a Campona, a Westend, a MOM Park bevásárló központokban üzemelő mozik 35 áradatában / nap és óra, valamint kedvezményes ár szerint / mutatkozott azonosság vagy nagyfokú hasonlóság.

A Versenytanácsnak azt kellett megítélni, hogy a kifogásolt magatartás a piacon érvényesülő külső körülmények kizárólagos hatásának tulajdonítható, vagy pedig nem vezethető vissza a piaci hatásokra, csak a Budapest Film Kft., az Intercom Rt., a Ster Century és az UCICE Kft. versenyjogellenes magatartására.
Döntéshez a Versenytanácsnak közvetett és közvetlen bizonyítékok álltak rendelkezésre.
A közvetett bizonyítékok között szerepelt az a tény, hogy nagyon sok részadat azonossága vagy hasonlósága volt megállapítható, miközben a vállalkozások egymástól eltérő költséggel működnek, korábban árkövető magatartást folytattak, azaz a piacon megjelenő versenytársi magasabb árat követték, leghamarabb egy hét elmúltával, továbbá volt olyan versenytárs, amely az áremelésre kínálkozó 2002. április 25-i lehetőséget kihagyva egyáltalán nem emelte árait.
Közvetlen bizonyítékul szolgált, hogy a Budapest Film Kft. és az Intercom Rt. képviselői célirányosan két ízben is telefonbeszélgetést folytattak egymással, amelynek tartalma írásbeli bizonyítékból körvonalazható volt.
A Versenytanács a kizárólagosan ható külső körülményekre és egyéb bizonyítékokra hivatkozó egyik védekezést sem fogadta el, mert azok nem okozhatták az árak kifogásolt egyöntetűségét.
Ezért a Versenytanács a mai tárgyaláson a Budapest Film Kft.-vel szemben 37 millió, az Intercom Rt.-vel szemben 83 millió, a Ster-UCICE Kft.-vel szemben ugyancsak 83 millió Ft bírságot szabott ki.
A birság kiszabásánál a 2002 évi nettó jegyárbevételre alapítottan figyelembe vette, hogy a vállalkozások a kiemelten védett árversenyt megszüntették egymás között legalább egy hónapra a budapesti multiplex mozik többségében, amely piacot együttesen 95%-ban uralták 2002-ben.

Bp.2003 nov.17.

(GVH )