Nyomtatható verzió PDF formátumban

Kötelezettséget vállalt az OTP Bank

Az OTP Bank Nyrt. és az OTP Alapkezelő Zrt. befektetési alapokkal kapcsolatos tájékoztatási gyakorlatát vizsgálta a Gazdasági Versenyhivatal (GVH). Az Abszolút Hozam Alap esetésben nem talált jogsértést, így a vizsgálatot lezárta. A tőkegarantált Optima és Pénzpiaci Alapok esetében a bank és az alapkezelő kártalanította panaszt tevő ügyfeleit és kötelezettségvállalást is tett. A kötelezettségvállalást a GVH elfogadta és - két tárgyalás, illetve számos adatkérés után - az ügyet jogsértés megállapítása nélkül lezárta.

A GVH eljárásában az OTP Bank és az OTP Alapkezelő egyes befektetési alapokkal kapcsolatos tájékoztatási gyakorlatát vizsgálta. Az OTP Alapkezelő által kezelt, az OTP Bank által forgalmazott Abszolút Hozam Nyíltvégű Származtatott Alap (AHA) esetében egyes tájékoztató anyagokon a fogyasztók a következő szöveget olvashatták: -Kedvező piaci környezetben az Alap hazai és nemzetközi részvényekbe fekteti vagyonát, kedvezőtlen piaci helyzetben viszont a teljes vagyon kockázatmentes befektetésekbe kerül át-. A GVH azt vizsgálta, hogy az alapba történő befektetés kockázatával kapcsolatban az Alaphoz köthető különböző tájékoztató anyagok eltérő megállapításokat tartalmaztak-e a fogyasztók felé.

A GVH vizsgálata megállapította, hogy az Alapfigyelő havi és negyedéves portfolió jelentései az erre fenntartott, vizuálisan elkülönített szegletben, egyértelműen -számottevő- kockázatúként minősítették a terméket, minden további közvetlen szövegkörnyezet nélkül. A banki munkatársak részére készült oktatási anyag -közepes- kockázatot ígért ugyan, azonban a GVH itt figyelembe vette, hogy az állítás egy olyan táblázatban (szövegkörnyezetben) szerepel, mely az AHA Alapon kívül csak annál hosszabb időtávra (5 év) ajánlott, az AHA-nál összetételüknél fogva kockázatosabb részvényalapokat tartalmaz. Ezért a GVH véleménye szerint a minősítés a tisztán részvényekből álló alapokhoz képest értelmezhető. Az AHA Alap befektetési politikáját leíró (havi és negyedéves) Alapfigyelő ugyancsak hozam-kockázat közötti pozitív összefüggés (magasabb hozam - magasabb kockázat) fényében hivatkozik a termékre. A fenti, kockázatosságra utaló megállapítások értékelését támogatták a tájékoztatók vizuális elemei is, melyekben az AHA Alap a termékek kockázat szerinti sorrendjében a kockázatosabbak között helyezkedik el.

A GVH megítélése szerint a tájékoztatások kockázattal kapcsolatos állításai vonatkozásában - azok tartalmának illetve konzisztenciájának vizsgálata alapján - jogsértés nem volt megalapozható, e vonatkozásban a GVH az eljárást végzéssel megszüntette.

A versenyhatóság vizsgálta az OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap (Optima Alap) és az OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap (Pénzpiaci Alap) tájékoztatóit is. A két termékre vonatkozó tőkegarancia az OTPdirekt internetes vagy telefonos szolgáltatás igénybevételével történő visszaváltás esetén nem volt automatikusan érvényesíthető, az erre vonatkozó információ azonban csak közvetetten volt megismerhető az ügyfeleket tájékoztató anyagokból. Az Optima és Pénzpiaci Alapokról szóló tájékoztatók vizsgálata során az OTP Bank és az OTP Alapkezelő kötelezettségvállalást nyújtottak be.

A versenytörvény szerint ha a hivatalból indult versenyfelügyeleti eljárásban vizsgált magatartás tekintetében az ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy magatartását meghatározott módon összhangba hozza a versenytörvény rendelkezéseivel, és a közérdek hatékony védelme e módon biztosítható, a GVH végzéssel - az eljárás egyidejű megszüntetésével - kötelezővé teheti a vállalás teljesítését, anélkül, hogy a végzésben a törvénysértés megvalósulását, vagy annak hiányát megállapítaná.

Az eljárás folyamán az OTP Bank és az OTP Alapkezelő kötelezettségvállalást nyújtottak be, mely szerint a végzés kézhezvételétől számított 90 napon belül:

  • az OTPdirekt internetes csatornán keresztüli folyamatos forgalmazása során, az említett befektetési jegyek visszaváltási tranzakciójának ügyfelek általi jóváhagyása előtt a tőkegarancia érvényesítésének feltételeire vonatkozó magyarázó külön figyelmeztető üzenetet helyeznek el,

  • az OTP Optima és az OTP Pénzpiaci befektetési jegyekre vonatkozó meglévő tájékoztató anyagokban külön figyelemfelhívást helyeznek el azzal a tartalommal, hogy a tőkegarancia csak az OTP Bank fiókjaiban, a vételre vonatkozó szerződés bemutatásával érvényesíthető,

  • az OTP Optima és az OTP Pénzpiaci befektetési jegyeket értékesítő munkatársaknak szóló belső tájékoztató és e-learning anyagokban külön figyelemfelhívást helyeznek azzal a tartalommal, hogy a tőkegarancia csak az OTP Bank fiókjaiban, a vételre vonatkozó szerződés bemutatásával érvényesíthető,

  • az OTP Optima és az OTP Pénzpiaci befektetési jegyek forgalmazásában részt vevő értékesítő munkatársaknak oktatási

körutat szerveznek és e-learning tananyagot készítenek, amelyeken keresztül lehetőség nyílik a tőkegarantált alapok működésének és céljának mélyebb elsajátítására..

A GVH döntésénél figyelembe vette azt a tényt, miszerint az OTP Bank a garancia érvényesítésének elmaradása miatt panaszt tevő ügyfelei nagy részének számláján a garantált és az aktuális ár különbözetét jóváírta. A GVH álláspontja szerint a kötelezettségvállalás keretében vállalt - részben már az eljárás elején megtett - intézkedésekkel eljárás alá vontak összhangba hozták magatartásukat a jogszabályi előírásokkal, azok alkalmasak a jövőbeni hasonló magatartások elkerülésére, ezáltal pedig a közérdek hatékony védelmére.

Az ügy hivatali nyilvántartási száma: Vj-19/2009.

Budapest, 2010. február 24.

Gazdasági Versenyhivatal
Kommunikációs Csoport

További információ a sajtó számára:
Mihálovits András
Gazdasági Versenyhivatal
cím: 1054 Budapest, V. ker. Alkotmány u.5.
levél: 1245 Budapest, 5. Pf. 1036
tel: +36-30 618-6618
email: Mihalovits.Andras@gvh.hu
http://www.gvh.hu