A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (Tpvt.) 2014. július 1-jétől hatályba lépő változásai számos anyagi és eljárásjogi módosítást eredményeznek. A változásoknak köszönhetően egyértelműbbé és kiszámíthatóbbá válnak a GVH eljárásai, hasznosítva az elmúlt évek jogalkalmazási tapasztalatait.

A módosítás következtében a GVH korszerűbb jogszabályi háttérrel, a korábbi törvény hatályba lépéséhez képest megváltozott gazdasági körülményekhez jobban igazodva, az eddigieknél egyértelműbb törvényi feltételek mellett, a mai európai joggyakorlathoz és normákhoz még inkább igazodva, hatékonyabban láthatja el feladatát.

A változások a fúziós eljárásokat érintik nagyobb mértékben. A fúziókontrollt érintő eljárásjogi változásoknak köszönhetően az egyszerűbb megítélésű (ún. egyfázisú) fúziós ügyek ügyintézési határideje 45-ről 30 napra csökken, továbbá fontos változás, hogy az összefonódás nem hajtható végre addig, amíg a cégek nem kapják meg a GVH engedélyét. A Versenyhivatal megítélése szerint a változtatásokkal csökkenthető a piaci szereplők adminisztratív terhe anélkül, hogy érdemben növelné a versenyt akadályozó fúziók engedélyezésének a kockázatát, továbbá biztosítja, hogy az összefonódások engedélyezésére vonatkozó szabályokat be nem tartó vállalkozásokkal szemben is hatékony eszközök álljanak a GVH rendelkezésére.

Jelentősen változnak az iratbetekintés és adatkezelés szabályai annak érdekében, hogy a GVH még hatékonyabban tudja lefolytatni vizsgálatait, miközben továbbra is maradéktalanul eleget tesz az adatkezelési, adatvédelmi követelményeknek.

A kartellekkel összefüggő ügyekben a módosítás egyebek között kiigazítja a kartellek feltárásában, azok bizonyításában önként közreműködő vállalkozások tekintetében a bírság mellőzésére vagy csökkentésére lehetőséget adó ún. engedékenységi politika szabályait.

A fogyasztóvédelem területén az átláthatóságot segíti az, hogy a GVH beépíti a Tpvt.-be a reklámtörvény (gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi tv.) megtévesztő és jogellenes összehasonlító reklám tilalmára vonatkozó rendelkezéseit.

Szintén a módosítás célja a versenypártolás és a versenykultúra fejlesztésének alapfeladatként való megjelenítése. A GVH ez utóbbi két területet évek óta prioritásként kezeli, hiszen a jogszabályi környezet versenybarát szemlélettel történő alakításának és a versenyjogi szabályok ismertségének, betartásának, valamint a fogyasztói tudatosságnak a növelésével a Hivatal hatékonyan hozzájárulhat a verseny intenzitásának javításához, ezáltal a gazdasági növekedést, a foglalkoztatást és az életszínvonalat, összességében a társadalmi jólétet is növelheti.

A versenytörvény módosításáról szóló részletes tájékoztató anyag 2014. július 1-jétől elérhető a GVH honlapján.

Budapest, 2014. június 30.

Gazdasági Versenyhivatal

Információ a sajtó részére:
Gondolovics Katalin
sajtószóvivő
cím: 1054 Budapest, V. ker. Alkotmány u.5.
levél: 1245 Budapest, 5. Pf. 1036
tel: (+36-1) 472-8902
email: sajto@gvh.hu
http://www.gvh.hu

Nyomtatható verzió PDF formátumban