Fővárosi Bíróság

2. K. 33003/02/8-I.

Végzés

Hiv.szám: Vj-47/2002.
Magyar Autóklub és tsa. felpereseknek - Gazdasági Versenyhivatal alperes ellen határozat felülvizsgálata iránt indított perében a bíróság megállapítja, hogy a per szünetelés folytán 2003. augusztus hó 12. napján megszűnt.

Kötelezi a híróság a II.r. felperest, hogy a per tárgyi illetékfeljegyzési joga folytán feljegyzett 10.000.- (Tízezer) Ft. kereseti illetékből az állam javára külön fölhívásra térítsen meg 1300.- (Egyezerötszáz) Ft. mérsékelt részilletéket. A fennmaradó 8.500.- (Nyolcezer-ötszáz) Ft. illetéket az állam viseli.

A végzés illetéktérítésére vonatkozó rendelkezése ellen a kézbesítéstől számított 15 nap alatt fellebbezésnek van helye.

Indokolás

A per megszűnésének megállapítása a Pp.137.§ (3) bekezdésén, az illetéktérítésről szóló rendelkezés pedig a többször módosított 1990. XCIII. törvény 38.§ (1) bekezdés a) pontján , az 5.§ (1) bekezdés d) pontján és az 56.§ (1) bekezdésén, valamint a Pp.82.§ (2) bekezdésén alapul.

Budapest, 2003. szeptember hó 1. napján