Fővárosi Bíróság

2. K. 30489/2003/9-I.

Végzés

Hiv.szám: Vj-120/2002.

Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Rt. felperesnek - Gazdasági Versenyhivatal és ptsa. alperesek ellen, verseny iránt indított perében a bíróság megállapítja, hogy a per szünetelés folytán a Pp.137.§ (3) bekezdése szerint 2004. április hó 1. napján megszűnt.

Tájékoztatja a bíróság felperest, hogy a per tárgyi illetékfeljegyzési joga ellenére lerótt 15.000.- (Tizenötezer) Ft. illetékből 10.500.- (Tízezerötszáz) Ft. illetéket a többször módosított 1990. XCIII. törvény 58.§ (2) bekezdésére tekintettel az Illetékhivataltól visszaigényelhet.

Budapest, 2004. évi április hó 21. napján