Nyomtatható verzió PDF formátumban

Fővárosi Bíróság

7. Kpk. 453668/2007/3.

A bíróság a Szebeni Márton (Budapest) kérelmezőnek, a Gazdasági Versenyhivatal kérelmezett ellen közigazgatási végzés felülvizsgálata iránt indult nemperes eljárásban meghozta a következő

végzést

A bíróság a kérelmező jogorvoslati kérelmét - érdemi vizsgálat nélkül - elutasítja.

A végzés ellen nincs helye jogorvoslatnak.

Indokolás

A kérelmező 2007.03.30. napján postára adott és 2007.04.11. napján bírósághoz érkezett jogorvoslati kérelmében kérte a 2007. március 12. napján hozott Vj-8/2006/51-es számú kérelmezetti végzés felülvizsgálatát.

A bíróság felhívja a kérelmezőt 2007.04.20. napján kézbesített végzésével, hogy 8 napon belül rójon le 5300 Ft illetéket, vagy kérjen költségmentességet. A hiánypótlásra a kérelmező a mai napig nem válaszolt.

Megállapítható ezért, hogy a kérelmező a hiánypótlási felhívásnak határidőn belül nem tett eleget és nem rótta le a jelen nemperes eljárásban irányadó 5300 forint eljárási illetéket (mivel végzésről van szó, a határozatok felülvizsgálatára vonatkozó Itv. 43. § (3) bekezdés szerinti tételes illetéke és az Itv. 62. §.(1) a) pontjában biztosított illetékfeljegyzési jog jelen ügyre nem vonatkozik).

Mindezért a bíróság a 2005. évi XVII. törvény 4. §-a alapján alkalmazandó Pp. 130. § (1) bekezdés, h) pontja alapján a kérelmező jogorvoslati kérelmét - érdemi vizsgálat nélkül - elutasította.

Az eljárás az Itv. 57. § (1) a) pontja alapján illetékmentes.

A jogorvoslat lehetőségét a 2005 évi XVII. törvény 3. § (3) bekezdése zárja ki.

Budapest, 2007. május 16.