Nyomtatható verzió PDF formátumban

 

A KÚRIA
mint felülvizsgálati bíróság 

Kfv.II.37.124/2013/8.szám

 

A Kúria az S.B.G.&K. Ügyvédi Iroda (ügyintéző: Dr. Sz K ügyvéd, 1062 Budapest, Andrássy út 113.) által képviselt Beiersdorf Vegyészeti Termelő és Forgalmazó Kft. (1126 Budapest, Tartsay Vilmos utca 3.) felperesnek a Dr. Bitai Zsófia jogtanácsos által képviselt Gazdasági Versenyhivatal (1054 Budapest, Alkotmány utca 5.) alperes ellen versenyügyben hozott közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata iránt indult perben a Fővárosi ítélőtábla 2012. november hó 7. napján kelt 2.Kf.27. 024/2012/10. számú jogerős Ítélete ellen a felperes által 27. sorszám alatt előterjesztett felülvizsgálati kérelem folytán az alulírott napon megtartott nyilvános tárgyaláson meghozta a következő

ítéletet:

A Kúria a Fővárosi ítélőtábla 2.Kf.27. 024/2012/10. számú ítéletét hatályában fenntartja.

Kötelezi a felperest, hogy 15 napon belül fizessen meg az alperesnek 100.000 (százezer) forint felülvizsgálati eljárási költséget.

Kötelezi a felperest, hogy fizessen meg az államnak - külön felhívásra - 3.500.000 (hárommillió-ötszázezer) forint felülvizsgálati illetéket.

Ez ellen az ítélet ellen további felülvizsgálatnak nincs helye.

Indokolás 

 A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.