Nyomtatható verzió PDF formátumban

Fővárosi Törvényszék
2.Kf.650.355/2013/5. szám

A Fővárosi Törvényszék a Várnai és Társa Ügyvédi Iroda (1037 Budapest, Montevideo u. 10., ügyintéző: dr. M A ügyvéd) valamint dr. E M jogtanácsos által képviselt Telenor Magyarország Zrt. (2045 Törökbálint, Pannon út 1.) felperesnek a dr. Hargita Árpád irodavezető által képviselt Gazdasági Versenyhivatal (1054 Budapest, Alkotmány u 5., hivatkozási szám: Vj/036-34/2012.) alperes ellen versenyügyben hozott közigazgatási határozat felülvizsgálata iránt indult perében a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 2013. évi szeptember hó 13. napján kelt 5.K.31.065/2013/11. számú ítélete ellen a felperes által 12. sorszám alatt előterjesztett fellebbezés folytán az alulírott helyen 2014. évi április hó 30. napján megtartott nyilvános tárgyalás alapján meghozta a következő

ítéletet:

A Fővárosi Törvényszék az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyja.

Kötelezi a felperest arra, hogy 15 napon belül fizessen meg az alperesnek 50.000 (azaz ötvenezer) forint másodfokú perköltséget, valamint az államnak - az illetékügyekben eljáró hatóság külön felhívására - 24.000 (azaz huszonnégyezer) forint fellebbezési illetéket.

Ez ellen az ítélet ellen további fellebbezésnek nincs helye.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.