Nyomtatható verzió PDF formátumban

 

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
5.K.32.795/2013/5.

 

A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság a Dr. Bakos - dr. Schmied - dr. Muraközi Ügyvédi Iroda, ügyintéző: dr. M. G. ügyvéd által képviselt Telemarketing International Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (9028 Győr. Fehérvári út 75.) felperesnek a dr. Hargita Árpád bírósági képviseleti irodavezető és dr. Bitai Zsófia jogtanácsos által képviselt Gazdasági Versenyhivatal (1054 Budapest, Alkotmány u. 5.; lev. cím: 1245 Budapest 5., Pf. 1036.) alperes ellen versenyügyben hozott Vj/42-95/2012. számú (üzleti titkot nem tartalmazó iratváltozat: Vj/42-96/2012. számú) közigazgatási határozat felülvizsgálata iránt indított perében meghozta az alábbi

ítéletet:

A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság a keresetet elutasítja.

Kötelezi a felperest, hogy tizenöt nap alatt fizessen meg az alperesnek 300.000 (azaz háromszázezer) forint perköltséget, valamint az államnak - az illetékügyekben eljáró hatóság külön felhívására - 1.500.000 (azaz egymillió-ötszázezer) forint kereseti illetéket.

Az ítélet ellen a kézbesítéstől számított tizenöt nap alatt van helye fellebbezésnek, amelyet a Fővárosi Törvényszékhez címzetten, a jelen bíróságnál kell írásban, három példányban előterjeszteni.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.