Nyomtatható verzió PDF formátumban

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
34.Kpk.46.189/2015/15.

A bíróság a K, M-B, K Ügyvédi Társulás (1118 Budapest, Villányi út 47., képviselik: B, K és K Ügyvédi Iroda és M-B Sz Ügyvédi Iroda, eljáró ügyvéd: dr. M-B Gy) által képviselt Banif Plus Bank Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 22. C. torony 5.) kérelmezőnek a dr. Sz. T. irodavezető jogtanácsos által képviselt Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa (1054 Budapest, Alkotmány u. 5.; hiv. szám: Vj/8-1421/2012.) kérelmezett ellen versenyügyben hozott közigazgatási végzés bírósági felülvizsgálata iránt indított nemperes eljárás során meghozta a következő

V é g z é s t :

A bíróság a felülvizsgálati kérelmet elutasítja.

Kötelezi a kérelmezőt, hogy 15 napon belül fizessen meg kérelmezett hatóságnak 5.000,- (azaz ötezer) forint eljárási költséget.

Kötelezi, hogy fizessen meg a Magyar Államnak - az adóhatóság külön felhívására - 10.000,- (azaz tízezer) forint eljárási illetéket.

A végzés ellen jogorvoslatnak helye nincs.

I n d o k o l á s : 

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.