Nyomtatható verzió PDF formátumban

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
13.K.30.470/2015/15.

A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság a Faludi Wolf Theiss Ügyvédi Iroda (eljáró ügyvéd: [...] által képviselt ACN Communications Hungary Kft. (1132 Budapest, Váci út 22-24. II/2.) felperesnek, dr. Számadó Tamás jogtanácsos által képviselt Gazdasági Versenyhivatal (1054 Budapest, Alkotmány u. 5.) alperes ellen, versenyügyben hozott határozat (hiv. szám: Vj/096-32/2013.; nyilvános változat: Vj/096-33/2013.) bírósági felülvizsgálata iránt indított perében meghozta az alábbi

ítéletet:

A bíróság a felperes keresetét elutasítja.

Kötelezi a felperest, hogy az ítélet jogerőre emelkedésétől számított 15 (tizenöt) napon belül fizessen meg az alperesnek 400 000 (Négyszázezer) forint perköltséget.

Kötelezi a felperest, hogy a tárgyi illetékfeljegyzési jog folytán le nem rótt 1 500 000 (Egymillióötszázezer) forint kereseti illetéket az adóhatóság külön felhívására az állam javára fizessen meg.

Az ítélet ellen a kézbesítéstől számított 15 (tizenöt) napon belül fellebbezésnek van helye, melyet a Fővárosi Törvényszéknek címezve, a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságon kell írásban, három példányban benyújtani.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.