Nyomtatható verzió PDF formátumban

Fővárosi Törvényszék

Az ügy száma: 105.K.701.007/2020/70.
Az I. rendű felperes: MENTO Környezetkultúra Kft. (3527 Miskolc, Besenyői út 26.)
Az I. rendű felperes képviselői: Kántor, Szilasi, Sárközy és Társai Ügyvédi Iroda (eljáró ügyvéd: [...]) (1123 Budapest, Alkotás u. 39/C.) és [...] egyéni ügyvéd (1163 Budapest, Lombos u. 30.)
A II. rendű felperes: M-U-T Hungária Kommunális Járműgyártó és Kereskedelmi Kft. (2851 Környe, Iparcentrum u. 3.)
A II. rendű felperes képviselője: Bitai Ügyvédi Iroda (eljáró ügyvéd: [...] ) (1021 Budapest, Tárogató út 47-49.)
Az alperes: Gazdasági Versenyhivatal (1054 Budapest, Alkotmány u. 5.)
Az alperes képviselője: dr. Kolongya Dóra kamarai jogtanácsos és dr. Ay Zoltán Nándor kamarai jogtanácsos 
Az alperesi érdekelt: Budapest Főváros Önkormányzata (1052 Budapest, Városház u. 9-11.)
Az alperesi érdekelt képviselője: kamarai jogtanácsos
A per tárgya: versenyfelügyeleti közigazgatási jogvita elbírálása (Vj/77-474/2016.)

Ítélet

A bíróság az I. rendű felperes keresetét elutasítja. Az alperes Vj/77-474/2016. számú határozatának II. rendű felperesre vonatkozó II. pontját és IV. pontjának II. rendű felperessel szemben 206.610.000,- (kétszázhatmillió-hatszáztízezer) forint versenyfelügyeleti bírságot megállapító rendelkezését és a határozat ahhoz kapcsolódó, II. rendű felperest érintő indokolási részt megsemmisíti.

Kötelezi az I. rendű felperest, hogy fizessen meg az alperesnek 15 napon belül 4.000.000,- (négymillió) forint perköltséget, valamint az alperest, hogy fizessen meg a II. rendű felperesnek 15 napon belül 3.200.000,- (hárommillió- kétszázezer) forint perköltséget.

Kötelezi az I. rendű felperest, hogy fizessen meg az állam javára, az állami adó- és vámhatóság felhívásában megjelölt módon és számlára 1.500.000 (egymillió-ötszázezer) forint kereseti illetéket. Ali. rendű felperes keresetét érintő 1.500.000 (egymillió-ötszázezer) forint kereseti illeték az állam terhén marad.

Az ítélet ellen fellebbezésnek nincs helye.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.