Nyomtatható verzió PDF formátumban

A Kúria
mint felülvizsgálati bíróság
ítélete

Az ügy száma: Kfv.IV. 3 7.288/2022/13.
A tanács tagjai: Dr. Balogh Zsolt a tanács elnöke, Dr. Hajas Barnabás előadó bíró, Dr. Dobó Viola bíró, Dr. Kiss Árpád Lajos bíró, Dr. Patyi András bíró
A felperes: MEDTRONIC HUNGÁRIA Kft. (1113 Budapest, Bocskai út 134-146.)
A felperes képviselője: Dr. Petrányi Dóra Ügyvédi Iroda (1125 Budapest, Gereben utca 4/B.; ügyintéző: [...] ügyvéd) Szendrő Ügyvédi Iroda (1053 Budapest, Károlyi utca 12.; ügyintéző: [...] ügyvéd; a hivatalos iratok kézbesítésére kijelölt képviselő)
Az alperes: Gazdasági Versenyhivatal (1054 Budapest, Alkotmány utca 5.)
Az alperes képviselője: Siposné Dr. Mayer Erika Noémi kamarai jogtanácsos Dr. Ay Zoltán kamarai jogtanácsos
A per tárgya: verseny felügy el éti ügyben hozott VJ/80-439/2016. számú közigazgatási határozat, mint közigazgatási cselekmény jogszerűségének vizsgálata
A felülvizsgálati kérelmet benyújtó fél: felperes(36. sorszám alatt)
A felülvizsgálni kért jogerős határozat: a Fővárosi Törvényszék 105.K.703.038/2021/33. számú ítélete

Rendelkező rész

A Kúria

  • a Fővárosi Törvényszék 105.K.703.038/2021/33. számú ítéletét hatályában fenntartja;
  • kötelezi a felperest, hogy fizessen meg 15 napon belül az alperesnek 1.800.000 (egymillió-nyolcszázezer) forint felülvizsgálati eljárási költséget;
  • kötelezi a felperest, hogy fizessen meg az állam javára - külön felhívásra - 3.500.000 (hárommillió-ötszázezer) forint le nem rótt felülvizsgálati eljárási illetéket.

Az ítélet ellen felülvizsgálatnak nincs helye.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.