Nyomtatható verzió PDF formátumban

A KÚRIA
mint felülvizsgálati bíróság
ítélete

Az ügy száma: Kfv.II. 37.062/2023/9.
A tanács tagjai: Dr. Kovács András a tanács elnöke, Dr. Bőgős Fruzsina előadó bíró, Dr. Figula Ildikó bíró, Dr. Szilas Judit bíró, Dr. Tóth Kincső bíró
I. rendű felperes: SZINARON Villamosipari Szolgáltató Kft. (1102 Budapest, Halom u. 8/A. épület)
I. rendű felperes képviselője: [...] ügyvéd (1039 Budapest, Gyűrű u. 6. III. em. 9.)
II. rendű felperes: SMHV Energetika Kft. (7630 Pécs, Pécsváradi út 10.)
II. rendű felperes képviselője: Hódos Ügyvédi Iroda [...] ügyvéd (1073 Budapest, Erzsébet körút 40-42. E4.)
A felperesi érdekelt: Palév 2005 Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (2685 Nógrádsáp, Szent István út 27.)
A felperesi érdekelt képviselője: Dr. Szöllősy-Baráth Szabolcs Ügyvédi Iroda (1173 Budapest, Összekötő u. 2.)
Alperes: Gazdasági Versenyhivatal (1026 Budapest, Riadó u. 1-3.)
Az alperes képviselője: Siposné dr. Mayer Erika Noémi kamarai jogtanácsos és dr. Ay Zoltán kamarai jogtanácsos
Alperesi érdekelt: Energy Network Solutions Kft. (2045 Törökbálint, Tópark u. 1/A.)
Az alperesi érdekelt képviselője: Bassola Ügyvédi Iroda (1112 Budapest, Oltvány árok 15.) [...] ügyvéd
A per tárgya: versenyügy
A felülvizsgálati kérelmet benyújtó fél: а II. rendű felperes és az alperes
A felülvizsgálni kért jogerős határozat: Fővárosi Törvényszék 105.K.704.008/2021/57 számú ítélete

Rendelkező rész

A Kúria a Fővárosi Törvényszék 105.K.704.008/2021/57. számú ítéletét hatályában fenntartja.
Kötelezi az alperest, hogy 15 napon belül fizessen meg az I. r. felperes részére 100.000,- (százezer) forint felülvizsgálati eljárási költséget.
Kötelezi а II. rendű felperest, hogy 15 napon belül fizessen meg az alperes részére 100.000,- (százezer) forint felülvizsgálati eljárási költséget.
Kötelezi а II. rendű felperest, hogy fizessen meg az esedékesség napjáig az állam részére - a Nemzeti Adó- és Vámhivatal bírósági határozatban megállapított eljárási illetékbevételi számlájára - további 3.430.000,- (hárommillió-négyszázharmincezer) Ft felülvizsgálati eljárási illetéket.
A le nem rótt 500.000,- forint felülvizsgálati eljárási illetéket az állam viseli.
Az ítélet ellen további felülvizsgálatnak nincs helye.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.