Nyomtatható verzió PDF formátumban

Fővárosi Törvényszék

Az ügy száma: 105.K. 703.499/2021/65.
Az I. rendű felperes: SMHV Energetika Kft. (7630 Pécs, Pécsváradi út 10.)
Az I. rendű felperes képviselője: Szász és Kiss Ügyvédi Iroda (1096 Budapest, Lenhossék utca 3/A. IE9.), eljárnak: [...] ügyvédek (1073 Budapest, Erzsébet körút 40-42.1/4.)
A II. rendű felperes: Horváth Villamossági Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (7634 Pécs, Borostyán utca 10/A.)
A II. rendű felperes képviselője: Pécsi 19. sz. Ügyvédi Iroda (7624 Pécs, Mátyás király utca 6.), eljáró ügyvéd: [...]
Az alperes: Gazdasági Versenyhivatal (1054 Budapest, Alkotmány utca 5.)
Az alperes képviselője: dr. Gaál Zsuzsanna kamarai jogtanácsos
A per tárgya: versenyfelúgyeleti közigazgatási jogvita elbírálása (VJ/54-560/2017.)

ÍTÉLET

A bíróság a felperesek kereseteit elutasítja.

Kötelezi az I. rendű felperest, hogy fizessen meg az alperesnek 15 napon belül 1.550.000 (egymillió-ötszázötvenezer) forint perköltséget, továbbá az állam javára, az állami adó- és vámhatóság felhívásában megjelölt módon és számlára 1.500.000 (egymillió-ötszázezer) forint kereseti illetéket.

Kötelezi a II. rendű felperest, hogy fizessen meg az alperesnek 15 napon belül 100.000 (százezer) forint perköltséget, továbbá az állam javára, az állami adó- és vámhatóság felhívásában megjelölt módon és számlára 120.000 (százhúszezer) forint kereseti illetéket.

Az ítélet ellen fellebbezésnek nincs helye.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.