Vj-166/1997/7

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a dr. Szegedi Ildikó ügyvéd (Eörsi és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest, Belgrád rakpart 13.) által képviselt SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft kérelmezőnek összefonódás engedélyezése iránti kérelmére - tárgyaláson kívül - meghozta az alábbi

határozatot

A Versenytanács engedélyezi, hogy a kérelmező a részvények többségének megvásárlásával irányítást szerezzen a Super Közért Kereskedelmi, Szolgáltató Rt felett.

E határozat felülvizsgálatát az ügyfelek a kézbesítéstől számított harminc napon belül a Fővárosi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtható keresettel kérhetik.

Indoklás

I.

A kérelmező a SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft (a továbbiakban: SPAR Kft) üzletrészeinek többségi tulajdonosa a németországi ASPIAG Management AG, amelynek szintén többségi tulajdonában vannak a Generál Kereskedelmi Kft üzletrészei. A SPAR Kft rendelkezik az EUROPARK Kispest Üzemeltetési Kft és a HERVIS Sport- és Divatkereskedelmi Kft üzletrészei többségével, a Generál Kereskedelmi Kft pedig a Szegedi Élelmiszerkereskedelmi Rt részvényeinek többségi tulajdonosa. Az emlitett öt magyarországi vállalkozás (a továbbiakban együtt: Spar-csoport) 1996. évi együttes nettó árbevétele - az egymás közötti forgalom kiszűrésével - 18,0 milliárd forint volt.

A Spar-csoport nettó árbevételének túlnyomó része az élelmiszer- és vegyi áru kiskereskedelmi tevékenységből származik. Ez idő szerint 61 Spar üzlet működik, amelyek megtalálhatóak az ország gyakorlatilag egész területén, de nagyobb részben Budapesten és Nyugat-Magyarországon. A Szegedi Élelmiszerkereskedelmi Rt pedig Szeged területén rendelkezik 16 bolttal. A Spar-csoport részesedése az országos élelmiszer- és vegyi áru kiskereskedelmi forgalomból 2,1 százalék, a budapesti forgalomból 1,4 százalék.

A Super Közért Kereskedelmi, Szolgáltató Rt (a továbbiakban: Super Rt) 1996. évi nettó árbevétele 9,6 milliárd forint volt. A Super Rt fő tevékenysége az élelmiszer- és vegyi áru kiskereskedelmem: Budapest valamennyi kerületében üzemeltet egy, illetve két üzletet, összesen 26-ot, valamint Szentendrén egy áruházat. Részesedése az országos élelmiszer- és vegyi áru kiskereskedelmi forgalomból 1,1 százalék, a budapesti forgalomból 4,5 százalék.

Az élelmiszer- és vegyi áru kiskereskedelemmel - nagyszámú kisebb bolt mellett - több országos üzletlánc foglalkozik, így a Csemege-Julius Meinl, a Plusz, a Penny Market, a Tesco, a Profi és a Billa, amelyek mindegyike rendelkezik Budapest területén bolttal.

II.

A Spar Kft Részvény Adásvételi Szerződéssel megvásárolta a Super-Sol Ltd-től a Super Rt részvényeinek 99,9 százalékát, azzal a feltétellel, hogy a részvényvásárlást a Gazdasági Versenyhivatal engedélyezi. Ennek megfelelően a Spar Kft a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt) 24. § (1) bekezdése alapján a Gazdasági Versenyhivatal engedélyét kérte a részvények többségének megvásárlásával megvalósuló összefonódáshoz. A kérelemben hivatkozott arra, hogy az összefonódás a gazdasági verseny fennmaradását, fejlődését nem akadályozza, valamint arra, hogy annak kizárólag előnyei vannak.

A Tpvt. 71. § alapján készített jelentésben a vizsgáló az összefonódás engedélyezését indítványozta.

III.

Az összefonódás Tpvt. 26. §-a szerinti közvetlen résztvevőinek (a kérelmező Spar Kft és a Super Rt), valamint közvetett résztvevőinek (a Spar-csoport további tagjai) 1996. évi együttes nettó árbevétele meghaladta a 10 Milliárd forintot, továbbá az irányítás alá kerülő Super Rt-é az 500 millió forintot, ezért az összefonódás a Tpvt 24. § (1) bekezdése alapján engedélykötelesnek minősül.

A Tpvt. 30 § (2) bekezdése alapján a Gazdasági Versenyhivatal nem tagadhatja meg az engedélyt, ha az összefonódás nem hoz létre, vagy nem erősít meg gazdasági erőfölényt, nem akadályozza a hatékony verseny kialakulását, fennmaradását vagy fejlődését az irányításszerzéssel érintett piacon (Tpvt. 14. §) vagy annak jelentős részén.

Az irányítást megszerző kérelmezőhöz kapcsolódó Spar-csoport és az irányítás alá kerülő Super Rt azonos tevékenysége az élelmiszer- és vegyi áru kiskereskedelem. Sem az élelmiszerek, sem a vegyi áruk nem tekinthetők olyan (homogén) árucsoportnak, amelyen belül az egyes konkrét áruféleségek a Tpvt. 14. § (2) bekezdésében részletezettek szerint ésszerűen helyettesítik egymást. Mind az élelmiszerek, mind a vegyi áruk több olyan árucsoportra oszthatók, amelyeken belül az egyes konkrét áruk már helyettesítik egymást. A Versenytanács szükségtelennek ítélte ezen árucsoportok egyértelmű beazonosítását és az azokra vonatkozó részletes adatok beszerzését. Az összefonódás résztvevői ugyanis olyan kereskedelmi vállalkozások, amelyek az élelmiszerek és a vegyi áruk gyakorlatilag teljes választékát forgalmazzák és ésszerűen - hacsak nem akarják fogyasztóikat elveszíteni - nem is tehetnek mást. Ebből következőleg piaci részesedésük az egyes árucsoportokban tartósan nem térhet el lényegesen az árucsoport egészét jellemző mértéktől. Másrészt egy kereskedelmi vállalkozás valós piaci súlya (forgalmazási kapacitása), és abból adódó piaci ereje összesített forgalmi adatai alapján ítélhető meg reálisan.

Földrajzi szempontból szintén speciális helyzetben vannak az érintett vállalkozások. Az egyes kiskereskedelmi egységek vonatkozásában értelemszerűen csak az adott település (esetleg annak vonzáskörzete) minősül földrajzi értelemben érintett piacnak (Tpvt 14.§ (3) bekezdés). Ebből kiindulva a Versenytanács a nagyobb települések (és azok vonzáskörzetének) élelmiszer- és vegyi áru kiskereskedelmét tekintette az összefonódással érintett piacoknak. Ezek konkrét azonosítását a Versenytanács nem tartotta szükségesnek, mert kizárólag Budapest az,ahol a Spar-csoport és a Super Rt is rendelkezik bolttal. Így az összefonódás kizárólag a budapesti élelmiszer- és vegyi áru kiskereskedelmi piacon eredményezi a koncentráció növekedését, ezért csak e piac részletes vizsgálata szükséges.

Kiindulva az összefonódás résztvevőinek a budapesti élelmiszer- és vegyi áru kiskereskedelmi piacon meglevő alacsony (együttesen: 5,9 százalékos) részesedéséből, továbbá a nagy számú versenytárs jelenlétére, a Versenytanács arra a következtetésre jutott, hogy a kérelem szerinti részvényvásárlás az összefonódással érintett piacon nem hoz létre gazdasági erőfölényt, illetve nem akadályozza a hatékony verseny fennmaradását. Ez esetben pedig a Tpvt 30. § (2) bekezdése alapján a Gazdasági Versenyhivatal az engedélyt nem tagadhatja meg, ezért a Versenytanács az összefonódást engedélyezte.

IV.

Az ügyfelek (a kérelmező és a Spar Rt, amelyre a kérelem vonatkozik) kérték a tárgyalás mellőzését, ezért a Versenytanács határozatát - a Tpvt. 74. § (1) bekezdésének alkalmazásával - tárgyaláson kívül hozta meg.

A kérelmező a Tpvt. 62. § (1) bekezdése szerinti eljárási díjat előzetesen lerótta, ezért arról rendelkezni nem kellett.

A határozat felülvizsgálatára vonatkozó rendelkezés a Tpvt. 83. § (1)-(2) bekezdésein alapul.

Budapest, 1998. február 24.

Fógel Jánosné dr. sk. előadó
dr. Bodócsi András sk.
dr. Sólyom Eszter sk.
Szabó Györgyi