Vj-164/1997/6

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a dr. Karasszon Mihály (1062 Budapest, Lehel u. 3/b.) által képviselt Thyssen Schulte GmbH kérelmezőnek összefonódás engedélyezése iránti kérelmére - tárgyaláson kívül - meghozta az alábbi

határozatot

A Versenytanács engedélyezi, hogy a Thyssen Schulte GmbH a részvények többségének megvásárlásával irányítást szerezzen a Ferroglobus Kereskedőház Rt felett.

E határozat felülvizsgálatát a kézbesítéstől számított 30 napon belül a Fővárosi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtható keresettel kérhetik az ügyfelek.

Indoklás

 • 1.)

  A Ferroglobus Rt tevékenységi köre vaskohászati alapanyagok- fékész- és késztermékek, valamint egyes színesfémipari termékek forgalmazása, melyeket részint hazai vállalkozásoktól, részint importból szerez be. A Ferroglobus Rt az üzletrészek 100 százalékának tulajdonlásán alapuló irányítási joggal rendelkezik az ABI Kereskedelmi Kft és a Feroweld Alkatrészfelújitó és Korrózióvédelmi Kft felett. A három vállalkozás együttes 1996. évi nettó árbevétele - az egymásközötti forgalom kiszűrésével - 12,2 Milliárd forint volt.

  A Ferroglobus Rt a vaskohászati termékek 1996. évi országos forgalmából 12-13; mig a színesfémekéből 5 százalékkal részesedett.

 • 2.)

  A németországi Thyssen Schulte GmbH - melynek 100 százalékos tulajdonosa a szintén németországi Thyssen Hundelsunion AG. - az üzletrészek többségi tulajdonán alapuló irányítási joggal rendelkezik
  - a mélyépítéshez szükséges termékek forgalmazásával foglalkozó Thyssen Schulte Hungária Kft; valamint
  - a műanyag termékek forgalmazásával foglalkozó Thyssen Ferroglobus Plastics Kft
  felett. Ez utóbbi vállalkozás kisebbségi tulajdonosa a Ferroglobus Rt.

  A Thyssen Schulte GmbH mélyépítéshez szükséges termékeket, a Thyssen Hundelsunion AG. pedig - részben a Ferroglobus Rt részére - vaskohászati termékeket exportál Magyarországra. Az ebből származó 1996. évi nettó árbevétel, valamint a Thyssen- csoporthoz tartozó két magyarországi vállalkozás 1996. évi nettó árbevétele (kiszűrve a csoporton belüli, valamint a Thyssen-csoport és a Ferroglobus Rt közötti forgalmat) 1,5 Milliárd forint volt.

  A Thyssen Handelsunion AG. által Magyarországra exportált vaskohászati termékek az országos forgalom egy százalékát tették ki.

 • 3.)

  A Thyssen Schulte GmbH az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt-vel 1997. december 18-án kötött Adásvételi Szerződéssel megvásárolta a Ferroglobus Kereskedőház Rt részvényeinek 78,6 százalékát. Az Adásvételi Szerződés rögzítette, hogy érvényességének feltétele a Gazdsági Versenyhivatal engedélye, mire tekintettel a kérelmező a részvényvásárláshoz - mint vállalkozások összefonódásához - a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) 24. §-a alapján a Gazdasági Versenyhivatal engedélyét kérte.

 • 4.)

  A Tpvt. 71.§ alapján késztett jelentésben a vizsgáló az összefonódás engedélyezését indítványozta.

 • 5.)

  Az összefonódás Tpvt. 26.§-a szerinti közvetlen résztvevőinek (Thyssen Schulte GmbH, Ferroglobus Rt), valamint közvetett résztvevőinek (a Ferroglobus által irányított vállalkozások, valamint a Thyssen-csoport emlitett további tagjai) együttes 1996. évi nettó árbevétele meghaladta a 10 Milliárd forintot, továbbá az irányítás alá kerülő Ferroglobus Rt árbevétele az 500 millió forintot, ezért az összefonódás a Tpvt. 24. § (1) bekezdése alapján engedélykötelesnek minősül.

 • 6.)

  Az összefonódás résztvevőinek közös tevékenysége a vaskohászati termékek forgalmazása. Az érintett vállalkozások e piacon meglevő együttes részesedése alapján mindent kétséget kizáróan megállapítható volt, hogy a kérelem szerinti összefonódásuk nem hoz létre, nem erősít meg gazdasági erőfölényes helyzetet, és nem akadályozza a hatékony verseny fennmaradását. Ez esetben pedig a Tpvt. 30. § (2) bekezdése alapján a Gazdasági Versenyhivatal az engedélyt nem tagadhatja meg, ezért a Versenytanács a Tpvt. 77.§ (1) bekezdésének a.) pontja alapján ugy döntött, hogy engedélyezi a kérelem szerinti összefonódást.

 • 7.)

  Az ügyfelek (a kérelmező, továbbá az irányítás alá kerülő Ferroglobus Rt) kérték a tárgyalás mellőzését, ezért a Versenytanács határozatát - a Tpvt. 74.§ (1) bekezdésének alkalmazásával - tárgyaláson kívül hozta meg.

 • 8.)

  A kérelmező a Tpvt. 62. § (1) bekezdése szerinti eljárási díjat előzetesen lerótta, ezért arról rendelkezni nem kellett.

 • 9.)

  A határozat felülvizsgálatára vonatkozó rendelkezés a Tpvt. 83. § (1) - (2) bekezdésein alapul.

Budapest, 1997. december 30.

dr. Bodócsi András sk.
Fógel Jánosné dr. sk.
dr. Kállai Mária sk.
Szabó Györgyi