Vj-49/2002

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a a CVC Capital Partners Belgium kérelmezőnek összefonódás engedélyezési kérelmére indult eljárásban, melyben további kérelmezőként részt vett a Massive International N.V. - tárgyaláson kívül - meghozta a következő

határozatot

A Versenytanács engedélyezi, hogy a CVC Capital Partners Belgium irányítást szerezzen a Massive International N.V. felett.

A határozat felülvizsgálatát az ügyfelek a kézbesítéstől számított harminc napon belül kérhetik a Fővárosi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtható keresettel.

Indoklás

I.

A kérelmezett összefonódás

 • 1.)

  A 2002. március 21-én megkötött Részvény Adásvételi Szerződés értelmében a CVC Capital Partners Belgium (a továbbiakban: CVC) megszerzi a Massive International N.V. (a továbbiakban: Massive) részvényeinek 100 százalékát.

 • 2.)

  Az 1. pont szerinti tranzakcióhoz - mint vállalkozások összefonódásához - a CVC 2002. március 27-én kelt kérelmében a Gazdasági Versenyhivatal engedélyét kérte. A vizsgáló által a Tpvt. 68.§ (4) bekezdése alapján elrendelt hiánypótlást a kérelmező 2002. április 12-én teljesítette.

II.

Az összefonódás résztvevői

A CVC-csoport

 • 3.)

  A CVC vállalat felvásárlásokra szakosodott befektetetési társaság. A CVC és az általa közvetlenül vagy közvetve irányított vállalkozások (a továbbiakban együtt: CVC-csoport) a magyar piacon
  - műanyag csövek és csőszerelvények;
  - viszkóz, műanyag és textil alapú kolbászburkolóanyagok;
  - gépjármű szigetelési rendszerek;
  - tehergépjármű alkatrészek.
  gyártásával és/vagy forgalmazásával vannak jelen.

 • 4.)

  A CVC-csoport Magyarországon honos tagjainak 2001. évi nettó árbevétele, továbbá a CVC-csoport külföldön honos tagjainak a Magyar Köztársaság területén elért 2001. évi nettó árbevétele együttesen 14,8 milliárd forint volt.

  A Massive-csoport

 • 5.)

  A Massive és az általa közvetlenül vagy közvetve irányított vállalkozások (a továbbiakban együtt: Massive-csoport) világítóberendezések széles körét gyártja gyártja és forgalmazza a világ több, mint 70 országában.

 • 6.)

  A Massive csoporthoz tartozó magyarországi vállalkozás a Massive Hungária Villamosipari Termelő Kft (a továbbiakban: Massive Kft) világítótestek, fénycsövek és asztali lámpák gyártásával és forgalmazásával foglalkozik. A Massive Kft részesedése a világítóberendezések 2001. magyarországi forgalmából 10 százalék volt.

 • 7.)

  A Massive Kft 2001. évben 11,4 milliárd forint nettó árbevételt ért el.

III.

Az engedélykérési kötelezettség

 • 8.)

  Az 1. pont szerinti tranzakció a Tpvt. 23. § (1) bekezdésének b.) és (2) bekezdésének a.) pontja alapján vállalkozások összefonódásának minősül. Az összefonódásban résztvevő mindkét vállalkozáscsoportnak vannak magyarországi tagjai. Ezért az összefonódás hatása érvényesülhet a Magyar Köztársaság területén, mire tekintettel arra - jóllehet külföldön honos vállalkozások között jön létre - kiterjed a Tpvt. hatálya (Tpvt. 1. §).

 • 9.)

  Az összefonódással érintett vállalkozások (Tpvt. 26. § szerint: a CVC- és a Massive-csoport tagjai) 2001. évi - a Tpvt. 27. § (1) és (2) bekezdése szerint számított - együttes nettó árbevétele meghaladta a tízmilliárd forintot, ezen belül az irányítás alá kerülő Massive-csoporté az ötszáz millió forintot, ezért a kérelmezett összefonódáshoz a Tpvt. 24. § (1) bekezdés alapján a Gazdasági Versenyhivatal engedélye szükséges.

IV.

Az engedélyezés

 • 10.)

  A Tpvt. 30. § (2) bekezdése alapján a Gazdasági Versenyhivatal nem tagadhatja meg az engedélyt, ha az összefonódás nem hoz létre vagy nem erősít meg olyan gazdasági erőfölényt, amely akadályozza a hatékony verseny kialakulását, fennmaradását vagy fejlődését az érintett piacon.

 • 11.)

  A CVC-csoport és az irányítása alá kerülő Massive-csoport az összefonódással érintett magyarországi piacon nem végez azonos vagy egymást helyettesítő tevékenységet és vertikális kapcsolódás sincs magyarországi tevékenységeik között. Ezért a kérelmezett összefonódásnak horizontális és vertikális összefüggésben sem valószínűsíthetők káros versenyhatásai. Nem ad alapot versenyaggályokra az sem, hogy az összefonódás révén bővül a CVC-csoport által forgalmazott áruk köre (portfolió hatás), mert a két vállalkozáscsoport tevékenységi köre nem tekinthető egymást kiegészítőnek.

 • 12.)

  Mindezek alapján a Versenytanács a Tpvt. 77. § (1) bekezdés a) pontja szerinti határozatában - egyezően a Tpvt. 71. § (2) bekezdés alapján tett vizsgálói indítvánnyal - az összefonódást engedélyezte.

 • 13.)

  A Versenytanács a kérelmezett összefonódás esetében alkalmazhatónak találta a Tpvt. 63. § (3) bekezdésének ac) pontját, mely szerint a versenytanácsi határozatot 45 napon belül kell meghozni, ha az engedély a Tpvt. 30. § (2) bekezdése alapján nyilvánvalóan nem tagadható meg.

V.

Eljárási kérdések

 • 14.)

  A Tpvt. 63. § (3) bekezdése ac) pontjának alkalmazásából következőleg az eljárási díj megfizetéséről rendelkezni nem kellett, mert a kérelmező a Tpvt. 62. § (1) bekezdése szerinti kettőmillió forintos eljárási díjat előzetesen lerótta.

 • 15.)

  Az ügyfelek (a kérelmező CVC és az irányítása alá kerülő Massive) képviselőjük útján kérték a tárgyalás mellőzését, ezért a Versenytanács határozatát - a Tpvt. 74. § (1) bekezdésének alkalmazásával - tárgyaláson kívül hozta meg.

 • 16.)

  Az ügyfeleket megillető jogorvoslati jog a Tpvt. 83. § (1)-(2) bekezdésén alapul.

Budapest, 2002. május 8.