Vj-67/2002/13

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Lindab Butler Építőipari Rendszerek Kft. kérelmezőnek összefonódás engedélyezése iránti kérelmére indult eljárásban - tárgyaláson kívül - meghozta a következő

határozatot

A Versenytanács engedélyezi, hogy a Lindab Butler Építőipari Rendszerek Kft. megszerezze a Butler Europe Gyártó és Kereskedelmi Kft. vagyoni eszközeit.

A határozat felülvizsgálatát az ügyfelek a kézbesítéstől számított harminc napon belül kérhetik a Fővárosi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtandó keresettel.

Indoklás

I.

A kérelmezett összefonódás

 • 1)

  A Lindab Butler Építőipari Rendszerek Kft. (a továbbiakban: Lindab Butler Kft.) 2002. április 15-én megkötött Vagyoni Eszközök Adásvételi Megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) értelmében megvásárolja a Butler Europe Gyártó és Kereskedelmi Kft. (a továbbiakban: Butler Kft.) vagyoni eszközeit (vagyoni eszközök, ingatlanok, készletek, szerződések, szellemi tulajdonjogok, marketing információk, stb.).

 • 2)

  A szintén 2002. április 15-én kötött Védő Szerződésben (a továbbiakban: Szerződés) a Butler Kft. tulajdonosa a Butler Manufacturing Company - egyebek mellett - vállalta, hogy 2006. december 31-ig nem folytat és nem támogat előregyártott fém épületek tervezésével, gyártásával és eladásával kapcsolatos tevékenységet.

 • 3)

  Az 1. pont szerinti tranzakcióhoz - mint vállalkozások összefonódásához - a Lindab Butler Kft. 2002. május 7-én kelt kérelmében a 2000. évi CXXXVIII. törvénnyel módosított, a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) VI. fejezetének rendelkezései alapján a Gazdasági Versenyhivatal engedélyét kérte. Egyben kérte a 2) pont szerinti járulékos versenyt korlátozó megállapodás engedélyezését is.

 • 4)

  A vizsgáló által a Tpvt. 68. § (4) bekezdése alapján elrendelt hiánypótlást a kérelmező 2002. június 6-án teljesítette.

II.

Az összefonódás résztvevői

 • 5)

  A Lindab Butler Kft. a Lindab AB Sweden kizárólagos tulajdonában álló vállalkozás, melyet abból a célból alapítottak, hogy megvásárolja és működtesse a Butler Kft. vagyoni eszközeit. A Lindab Butler Kft. nettó árbevételt nem ért el.

 • 6)

  A Lindab AB Sweden szintén kizárólagos tulajdonosa a Lindab Építőipari Kft-nek, mely ventillációs termékeket (befúvó berendezések, légszelepek, áramlásszabályozók, stb.), valamint építési termékeket és szerkezeteket (tető- és falburkoló rendszerek, ereszcsatorna rendszerek, acélvázas épületrendszerek) gyárt és forgalmaz. A saját gyártású termékek mellett értékesíti a Lindab AB Sweden által irányított külföldön honos vállalkozások ventillációs és építési célú termékeit is.

 • 7)

  A 6) pontban említett vállalkozások 2001. évi nettó árbevétele (a külföldön honos vállalkozások esetében a Magyar Köztársaság területén elért nettó árbevétel) - az egymás közötti forgalom nélkül - együttesen 9,3 milliárd forint volt.

 • 8)

  A Butler Kft. 2001. évben 5,3 milliárd forint nettó árbevételt ért el, amely gyakorlatilag teljes egészében ipari és kereskedelmi célú acélvázas épületrendszerek értékesítéséből származott.

 • 9)

  Acélvázas épületrendszerek gyártásával nagyszámú (több, mint ötven vállalkozás) foglalkozik Magyarországon. Az épületrendszerek elemenkénti szállítása lehetővé teszi a termékeknek a gyártóhelytől nagyobb távolságra történő eljuttatását. A nagyobb vállalkozások termékeiket az ország egész területén forgalmazzák, és jelentős a környező országokba irányuló export.

 • 10)

  A szakma érdekképviseleti szervének - Magyarországi Acélszerkezet-gyártó Építők Szövetsége (MAGÉSZ) -felmérései, valamint a kérelmezők legnagyobb versenytársaitól beszerzett információk alapján

  • -

   a Butler Kft. 5-10 százalék közötti;

  • -

   a Lindab Építőipari Kft. pedig 1 százalék körüli

mértékben részesedett az acélvázas épületrendszerek országos forgalmából.

III.

A döntés

 • 11)

  A Butler Kft. vagyoni eszközeinek (mint vállalkozásrésznek) a megszerzése a Tpvt. 23. § (1) bekezdésének a) pontja és (5) bekezdése alapján vállalkozások összefonódásának minősül, melyhez az érintett vállalkozások (Tpvt. 26. §) nettó árbevételi adataira tekintettel a Tpvt. 24. § (1) bekezdése alapján a Gazdasági Versenyhivatal engedélye szükséges.

 • 12)

  A Tpvt. 30. § (2) bekezdése alapján a Gazdasági Versenyhivatal nem tagadhatja meg az engedély megadását, ha az összefonódás nem hoz létre vagy nem erősít meg olyan gazdasági erőfölényt, amely akadályozza a hatékony verseny kialakulását, fennmaradását vagy fejlődését az érintett piacon (Tpvt. 14. §).

 • 13)

  Az összefonódással érintett árupiacként (Tpvt. 14. § (2) bekezdés) a Versenytanács első megközelítésben az acélvázas épületrendszereket vizsgálta, melyre nézve érintett földrajzi piacnak (Tpvt. 14. § (3) bekezdés) - a 9) pontban foglaltakra tekintettel - Magyarország egész területét tekintette. Az érintett vállalkozásoknak ezen a piacon meglévő együttesen 5,6 százalékos részesedése horizontális összefüggésben nyilvánvalóan nem hoz létre gazdasági erőfölényes helyzetet. Ezért a Versenytanács szükségtelennek tartotta annak vizsgálatát, hogy az acélvázas épületrendszereknek vannak-e helyettesítő árui.

 • 14)

  Szintén nem látta szükségesnek a Versenytanács a Lindab Építőipari Kft. által forgalmazott további áruk részletes vizsgálatát, mert azokkal a Butler Kft. nincs jelen a piacon, és ezen áruk jellegéből adódóan káros vertikális vagy portfolió hatásai sem valószínűsíthetők az összefonódásnak.

 • 15)

  Mindezek alapján a Versenytanács a Tpvt. 77. § (1) bekezdés a) pontja szerinti határozatában - egyezően a Tpvt. 71. § (2) bekezdés alapján tett vizsgálói indítvánnyal - az összefonódást engedélyezte.

 • 16)

  Az engedély a Tpvt. 30. § (5) bekezdése alapján kiterjed a Butler Kft. tulajdonosát terhelő versenytilalomra (lásd 2) pont), mert az időben korlátozott, továbbá az érintett áruk és a földrajzi terület tekintetében - a magyar piacot is érintően - nem lépi túl a Butler Kft. korábbi működési területét (Elvi állásfoglalások 90., Versenyfelügyeleti Értesítő 2000. évi 5. szám).

 • 17)

  A Versenytanács a 13-14) pontokban foglaltakra is tekintettel a kérelmezett összefonódás esetében alkalmazhatónak találta a Tpvt. 63. § (3) bekezdésének ac) pontját, mely szerint a versenytanácsi határozatot 45 napon belül kell meghozni, ha az engedély a Tpvt. 30. § (2) bekezdése alapján nyilvánvalóan nem tagadható meg.

IV.

Eljárási kérdések

 • 18)

  A Tpvt. 63. § (3) bekezdése ac) pontjának alkalmazásából következőleg az eljárási díj megfizetéséről rendelkezni nem kellett, mert a kérelmező a Tpvt. 62. § (1) bekezdése szerinti kettőmillió forintos eljárási díjat előzetesen lerótta.

 • 19)

  Az ügyfelek (a Lindab Butler Kft. és Butler Kft.) egyaránt kérte a tárgyalás mellőzését, ezért a Versenytanács határozatát - a Tpvt. 74. § (1) bekezdésének alkalmazásával - tárgyaláson kívül hozta meg.

 • 20)

  Az ügyfeleket megillető jogorvoslati jog a Tpvt. 83. § (1)-(2) bekezdésén alapul.

Budapest, 2002. július 9.