Vj-60/2002/37

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a
Saunier Duval Magyarország Rt. (Budapest) I. r. ,
Piller Villamos- és Tüzeléstechnikai Szerviz Bt. (Tata) II. r .
Vasi Gáz-Szervíz Szerelő és Kereskedő Kft. (Szombathely) III. r .
Promtherm Agria Tüzeléstechnikai Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (Eger) IV. r
Gázmű Építő, Szerelő és Szolgáltató Kft. (Székesfehérvár.) V. r.
Metalkontakt-Gázszerviz Kft. (Székesfehérvár) VI. r.
Kelet-Szerelvény Kereskedelmi Kft. (Debrecen) VII. r.
Kögáz Veszprém megyei Javító és Szerelő Kft. (Veszprém) VIII. r.
Kögáz Somszer megyei Javító és Szerelő Kft. (Siófok) IX. r.
"Hírösgáz 2000" Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (Kecskemét) X. r.
Kométa 2001 Fűtés és Klimaberendezéseket Forgalmazó és Szerelő Kft. (Budapest) XI. r.
Békés megyei Tüzeléstechnikai Kft. (Békéscsaba) XII. r.
Metán-Gáz `98 Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (Szeged) XIII. r.
Murányi Épületgépészet Kft. (Pécs) XIV. r.
E-R & R Informatikai és Szolgáltató Kft. (Szolnok) XVI. r.
Gerencsér Csőszerelő és Építő Kft. (Sopron) XVII. r.
Szekszárd-Hőtherm Szerelőipari és Kereskedelmi Bt. (Szekszárd) XVIII. r.
HIREX Gázkészülék Szerviz Kft. (Nyíregyháza) XIX. r.
MEKAM Kereskedés (Győr.) XX. r.
Kögáz Zala megyei Javító és Szerelő Kft. (Nagykanizsa) XXI. r. , valamint a
Prometheus Tüzeléstechnikai Rt. (Budapest) XV. r.
eljárás alá vont vállalkozás ellen gazdasági versenyt korlátozó magatartás és gazdasági erőfölénnyel való visszaélés tilalma miatt indult eljárás során tárgyaláson kívül meghozta az alábbi

határozatot

A Versenytanács az eljárást megszünteti.

E határozat ellen az eljárás alá vont vállalkozások a kézhezvételtől számított 30 napon belül a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtható, de a Fővárosi Bírósághoz címzett felülvizsgálat iránti keresettel élhetnek.

Indoklás

I.

A Saunier Duval mint piaci szereplő

A Saunier Duval mint piaci szereplőA magyarországi fűtéstechnikai piacon a felhasznált tüzelőanyag fajtája szerint az átfolyó gázzal működő készülékek (gázkazánok és melegvíztárolók) elkülönült termékpiacot alkotnak, amelyen számos versenytárs (Junkers, Baretta, Thermo-FÉG, stb.) van jelen.
Az éves gázkazán-eladás 2000-ben 91 ezer darab volt, amelyből az I. r. eljárás alá vont vállalkozás (a továbbiakban: SD) a teljes eladás 5,4 %-ával azaz 4.900 darabbal részesedett. Vízmelegítőkből 54-55 ezer fogyott, ebből 700-5.000 darab az SD-re esően, ami elhanyagolható piaci részesedést jelez.

Az SD 1997. óta szerepel a hazai országos piacon az akkoriban még ismeretlen Saunier Duval márkanévvel, mint többségi francia tulajdonú leányvállalat.
A fali- és álló gázkazánok, vízmelegítők, tárolók mellett a kapcsolódó égéstermék elvezetők, szabályozók és egyéb kiegészítő berendezések, alkatrészek forgalmazásával is foglalkozik.
A társaság 2001. évi nettó árbevétele 1.153 millió forint volt.

Az egyes tartós használatra rendelt termékek jótállási kötelezettségéről szóló 117/1991. (IX. 10.) Korm. rend. és a tartós fogyasztási cikkek alkatrészellátásáról és javítószolgálatáról szóló 35/1978. (VII. 6.) MT. rendelet, valamint a végrehajtásról szóló 74/1987. (XII. 10.) MT. rend., továbbá a készülékek gázzal való működtetésének ténye azt a kötelezettséget rója rá, hogy jótállási időn belül (2 vagy 3 év) a készülékek értékesítését követő üzembe helyezésről, a jótállási időn belül a fogyasztók számára ingyenes jótállási szolgáltatásokról, azon túl pedig a jogszabályilag rögzített legfeljebb 8 évig az alkatrészellátásról, a javítószolgálatról az országos forgalmazásnak megfelelően gondoskodjon.
Az MT. rendelet 5. § (1) bekezdése értelmében az SD az alkatrészellátást és a javítószolgálatot saját tevékenységgel, vagy más gazdálkodó szervezettel kötött szerződéssel biztosíthatja úgy, hogy a javítószolgálatról a fogyasztók a jótállási jegyen vagy az értékesítés helyén tájékoztatást kapjanak.

II.

A hálózat

1997-től az SD minden megyében egy-egy kiválasztott vállalkozással (II-XXI. r. eljárás alá vont vállalkozással), mint szervizközponttal határozatlan időre szóló azonos szövegezésű vállalkozási szerződést kötött a Saunier Duval termékek üzembe helyezésére és a jótállási kötelezettsége alá tartozó termékekkel kapcsolatos szerviztevékenység ellátására.

A szerződések kétirányú megkötést tartalmaznak a II-XXI. r. eljárás alá vont számára:

  • -

    kötelesek regionális szervizhálózatot létrehozni és fenntartani a jótállási időtartam alatt álló termékek javítására alkalmas alvállalkozók bevonásával,

  • -

    a szervizközpontok illetékességi területükön kötelesek megszervezni, irányítani, biztosítani az üzembe helyezést, a jótállási időn belüli javítást, a teljes körű szerviztevékenységet, azaz egy-egy szervizközpont a munkavégzéstől nem zárkózhat el.

A készülékekkel kapcsolatos szolgáltatásmegtagadás akkor illeti meg szerződésszerűen az eljárás alá vontakat, továbbá szükségképpen alvállalkozóikat, ha a hiba nem tartozik a jótállási javítási kötelezettség alá, vagy a fogyasztó a szabálytalan szerelést nem szünteti meg, avagy ennek megszüntetését nem bízza a vállalkozásra. A megtagadásról a gázszolgáltatót és az SD-t értesíteni kell.

A szervizközpontok és az alvállalkozóik rendszere az eladások függvényében akként bővül, hogy 25-30 km-es körzetben a fogyasztók számára valamely szolgáltató elérhető legyen. Ennek következtében az alvállalkozók a területileg legközelebb eső szervizközponthoz is csatlakozhatnak. Alvállalkozó bárki lehet, aki megfelel a Saunier Duval követelményrendszernek.
Az alábbi eljárás alá vont szervizközpontok és az SD egyetértésével közreműködő alvállalkozóik részvételével alakult országos hálózat az SD üzembe helyezési és jótállási kötelezettségének végrehajtására:
A II. r. eljárás alá vont tevékenységi körébe gáz-, olajégők, gázkazánok, gáztűzhelyek, boylerek beüzemelése, javítása, karbantartása, villanyszerelés, illetve kiskereskedelmi tevékenység tartozik. 5 alvállalkozóval kötött szerződést, akik jótállási időn belül jogosultak Saunier Duval termékekre vonatkozó szolgáltatás nyújtására. 1998. október óta van szerződéses kapcsolata az SD-vel, Komárom-Esztergom megye a szerződésben meghatározott körzete.

A III. r. eljárás alá vont épületgépészeti rendszerek értékesítésével, telepítésével, üzembe helyezésével, karbantartásával, javításával, ezen belül elektronikus fűtés és légtechnikai szabályozókkal, gázkészülékekkel kapcsolatos szolgáltatói tevékenységekkel foglalkozik. 6 alvállalkozóval áll szerződéses kapcsolatban, akik közül az egyik alvállalkozó Zala megyében, kettő pedig Győr-Moson-Sopron megyében végzi tevékenységét. 1997. október óta áll szerződéses kapcsolatban az SD-vel, a szerződésben meghatározott körzete Vas megye. A társaság 2001. évi nettó árbevétele 13.100.000 Ft.

A IV. r. eljárás alá vont tüzelőberendezések szerelésével, üzembe helyezésével, kazánházak, fűtési rendszerek építésével, javításával, üzemeltetésével foglalkozik. Jelenleg 5 alvállalkozója van. 1997. december óta áll szerződéses kapcsolatban az SD-vel, Heves és Nógrád megye a szerződésben meghatározott körzete. A társaság 2001. évi nettó árbevétele 219.000.000 Ft.

Az V. r. eljárás alá vont tevékenysége többek között épületgépészeti tervezés, kivitelezés, mélyépítési munkák, gázelosztó hálózatok tervezése, kivitelezése. 2000. július 1-e és 2002. március 15. között állt csak szerződéses kapcsolatban az SD-vel.

A VI. r. eljárás alá vont főtevékenysége víz-, gáz-, és fűtésszerelés. 2001 óta áll szerződéses kapcsolatban az SD-vel, a szerződésben meghatározott körzete Fejér megye. A társaság 2001. évi nettó árbevétele 9.984.000 Ft, ebből a szerviztevékenység árbevétele 4.000.000 Ft volt.

A VII. r. eljárás alá vont fő profilja épületgépészeti kereskedelem, emellett épületgépészeti építés-kivitelezéssel és szerviztevékenységgel foglalkozik. 6 alvállalkozója van. 1999. óta áll szerződéses kapcsolatban az SD-vel, a szerződésben meghatározott körzete Hajdú-Bihar megye. A társaságnak az értékesítésre jutó 2000. évi nettó árbevétele 417.890.000 Ft, míg az üzleti tevékenység eredménye 7.220.000 Ft volt.

A VIII. r. eljárás alá vont főtevékenységéhez gázvezeték, gázberendezések beszerelése, forgalmazása, gáz-nyomásszabályozók és gáz-nyomásszabályozó állomások karbantartása, javítása, gázkészülékek garanciális és garancia utáni javítása tartozik. 1997 óta van szerződéses kapcsolatban az SD-vel, szerződésben meghatározott körzete Veszprém megye. A társaság 2001. évi nettó árbevétele 118.450.000 Ft volt.

A IX. r. eljárás alá vont főtevékenysége víz-, gáz- és fűtésszerelés. 2 alvállalkozója van. 1998. januárban kötött vállalkozási szerződést az SD-vel, szerződéses körzete Somogy megye. A társaság 2001. évi árbevétele 62.308.687 Ft volt.

A X. r. eljárás alá vont főtevékenysége víz-, gáz- és fűtésszerelés. 8 alvállalkozója van. 1998 óta van szerződéses kapcsolatban az SD-vel, szerződéses körzete Bács-Kiskun megye, ahol XV. r. eljárás alá vont ellátja a szervizközponti feladatokat. A társaság 2001. évi nettó árbevétele 12.748.574 Ft volt, ebből a szolgáltatásra jutó árbevétel 3.923.975 Ft.

A XI. r. eljárás alá vont fő tevékenységéhez fa-, építőanyag-, szaniteráru nagykereskedelem, és vasáru-, szerelvény nagykereskedelem és műszaki vizsgálat tartozik, ezen túlmenően épületgépészeti szerelést is végez. 12 alvállalkozója van. 1997. óta van szerződéses kapcsolatban az SD-vel, szerződésben meghatározott körzete Budapest és Pest megye. A társaság 2001. évi nettó árbevétele 707.000.000 Ft volt, ebből a szerviztevékenységre jutó árbevétel 7.300.000 Ft.

A XII. r. eljárás alá vont tevékenysége többek között fém épületelem gyártása, fűtési kazán, radiátor gyártása, víz-, gáz-, fűtésszerelés. 2 alvállalkozója van. 2000. júliusban kötött vállalkozási szerződést az SD-vel, szerződéses körzete Békés megye. A társaság 2001. évi nettó árbevétele 156.458.000 Ft volt.

A XIII. r. eljárás alá vont főtevékenysége elektromos és gázüzemű készülékek szerelése, karbantartása, javítása. 3 alvállalkozója van. 1998. júniusban kötött vállalkozási szerződést az SD-vel, a szerződésben meghatározott körzete Csongrád megye. A társaság 2001. évi nettó árbevétele 17.620.000 Ft volt.

A XIV. r. eljárás alá vont főtevékenysége víz-, gáz- és fűtésszerelés, emellett egyéb épületgépészeti szerelést, vasáru-, szerelvény nagykereskedelmet és mérnöki tevékenységet, tanácsadást végez. Rajta kívül 2 alvállalkozója foglalkozik jótállási időn belül Saunier Duval termékekkel. Az SD-vel 1997. szeptemberben kötött vállalkozási szerződést, szerződésben meghatározott körzete Baranya megye. A társaság 2001. évi nettó árbevétele 104.155.371 Ft, ebből a szerviztevékenység árbevétele 3.162.627 Ft volt.

A XV. r. eljárás alá vont 2 körzetben, egyrészt Baja telephellyel - Bács-Kiskun megyében Baja és környékére vonatkozóan, másrészt Miskolc telephellyel - Borsod-Abaúj-Zemplén megyére vonatkozóan szerződött az SD-vel és látja el a Saunier Duval termékekkel kapcsolatos munkákat 1998. január óta. A budapesti székhelyű társaság tevékenységét az ország egész területére kiterjedően végzi. A hagyományosnak nevezhető üzembe helyezési, karbantartási, javítási-építésszerelési tevékenységeken túl különböző létesítmények (pl. önkormányzatok, kórházak, közintézmények) üzemeltetését, hő-, melegvíz-, gőz- és multiszerviz szolgáltatásokat lát el. A társaság 2001. évi nettó árbevétele 6.344.255.000 Ft volt, ebből a bajai üzem nettó árbevétele 291.378.000 Ft, a szerviztevékenység az árbevétel 5-6%-a, míg a miskolci üzem nettó árbevétele a szervizelési tevékenységből 250.000 Ft.

A XVI. r. eljárás alá vont tevékenységébe víz-, gáz- és fűtésszerelés, egyéb épületgépészeti szerelés, illetve hardver-, szoftver szaktanácsadás, szoftver készítés tartozik. Két alvállalkozót foglalkoztat szerviztevékenységek ellátására. Az SD-vel 1998. januárban kötött vállalkozási szerződést, a szerződésben meghatározott körzete Jász-Nagykun-Szolnok megye. Jelenleg más márkájú gázkészülékek javítását nem végzi, de a Saunier Duval termékek szervizelése, javítása nem tartozik kiemelt tevékenységeinek körébe. A társaság 2001. évi nettó árbevétele 47.344.099 Ft volt.

A XVII. r. eljárás alá vont tevékenységébe víz-, gáz- és fűtésszerelés, egyéb épületgépészeti szerelés, fémtartály gyártása, épület, híd, alagút, közmű, vezeték gyártása tartozik. 1998. óta van szerződéses kapcsolatban az SD-vel, szerződéses körzete Győr-Moson-Sopron megye egy része. A társaság 2001. évi bruttó árbevétele 6.924.721 Ft.

A XVIII. r. eljárás alá vont főtevékenysége épületgépészeti kivitelezési munkák, ezen belül elsősorban víz-, gáz-, fűtésszerelési munkák végzése. Emellett tervezési, energia tanácsadási, kereskedelmi és szerviz szolgáltatási munkákat is ellát. 6 alvállalkozóval kötött szerződést a munkák elvégzésére. Az SD-vel 1999. áprilisban kötött vállalkozási szerződést, szerződéses körzete Tolna megye. A társaság 2001. évi nettó árbevétele 43.400.000 Ft volt.

A XIX. r. eljárás alá vont főtevékenysége lakossági, közületi szolgáltatás, gázkészülék üzembe helyezése, karbantartása és javítása, emellett gázkészülék és alkatrész kiskereskedelem. Két alvállalkozóval van szerződéses kapcsolatban. Az SD-vel 1998. januárban kötött vállalkozási szerződést, szerződéses körzete Szabolcs-Szatmár-Bereg megye. A társaság 2001. évi nettó árbevétele 13.796.000 Ft volt.

A XX. r. eljárás alá vont főtevékenysége víz-, gáz-, fűtésszerelési termékek forgalmazása, melyben alvállalkozókat foglalkoztat. Az SD-vel 1997. június óta van szerződéses kapcsolatban, szerződéses körzete Mosonmagyaróvár és Csorna környéke (Győr-Moson-Sopron megyében). A társaság 2001. évi nettó árbevétele 154.264.405. Ft, ebből a szerelésből származó árbevétel 1.073.400 Ft volt.

A XXI. r. eljárás alá vont főtevékenysége víz-, gáz-, fűtésszerelés, emellett vasáru-, szerelvény nagykereskedelemmel, iparcikk kiskereskedelemmel, szerszámgyártással, villamos termékek gyártásával foglalkozik. Három alvállalkozóval áll szerződéses kapcsolatban, akik Saunier Duval márkák javítását is végzik. Az SD-vel 1997. júniusban kötött vállalkozási szerződést, szerződéses körzete Zala megye. A 2001. évi nettó árbevétele 116.575.000 Ft, ebből a szerelésből származó árbevétel 85.062.235 Ft volt. A szerelésen belül a Saunier Duval termékek beüzemeléséből és javításából származó bevétel 2.266.300 Ft volt.

A XVI. r. eljárás alá vonton kívül valamennyi szervizközpont foglalkozik a Saunier Duval márkán kívül más márkájú készülékek szerelésével is (pl. Junkers, Beretta, Viessman, Fég). Az egyes szervizeknek részben az SD-vel kötött szerződéshez hasonló megbízási vagy vállalkozási szerződése van a versenytársakkal, mely jótállási időn belüli javításra, üzembehelyezésre jogosítja, kötelezi őket, részben pedig jótállási időn túl végzik e termékek javítását.

Az egyes szervizek tevékenységének csak igen kis töredékét teszik ki a Saunier Duval termékekkel kapcsolatos munkák, javítások, mely szervizenként változóan, 0,5-10%-ot jelent.


Összefoglalóan: a hálózat átjárható, kizárólagossági kikötések nem terhelik. A garanciális javítás folytán az SD-vel közvetlenül vagy közvetve kapcsolatba került vállalkozásoknak ellátási kötelezettsége van a jótállási időn belül, amely nem zárja ki, hogy a fogyasztói igényeknek megfelelően területi körzetükön kívül is vállalják a garanciális kötelezettségek teljesítését, illetve a Saunier Duval termékekkel versengő termékek szervizelését jótállási időn belül és kívül.
A hálózat átjárhatósága versenytársi szempontú megközelítéssel úgy is megvalósul, hogy bármely gázkészülékkel kapcsolatos munkavégzésre jogosult gázszerelő foglalkozhat Saunier Duval termékek javításával jótállási időn túl, vagyis az egyes szolgáltatók ésszerűen helyettesítik egymást, miután a Saunier Duval termékek a szakmában szokásos és ellenőrzött szakértelemnél különlegesebb szakértelmet nem igényelnek.
Kizárólagossági megkötés a fogyasztókat terheli, mert csak a szerződéssel feljogosított és kötelezett vállalkozásokat kereshetik fel jótállási időn belül javítás érdekében, hiszen a hálózaton kívül esőkkel történő munkavégeztetésük a jótállás elvesztésével járhat.

III.

Az alkatrész-értékesítés

Magyarországon egyedül az SD forgalmaz Saunier Duval márkajelzésű alkatrészeket, így azokat csak tőle lehet beszerezni.
A Saunier Duval készülékek működéséhez alapvetően szükséges alkatrészek gyártója nem a Saunier Duval, hanem más alkatrészgyártók, akiknek magyarországi képviselőin és forgalmazóin keresztül ezek az alkatrészek beszerezhetők akár kedvezőbb áron is, mint az SD-től. Ebből következően egy-egy Saunier Duval termékbe többnyire nemcsak Saunier Duval alkatrészek szerelhetők be, azaz az alkatrészek jórészt (egyes adatok szerint legalább 70 %-ban) márkafüggetlenek.

Az SD alkatrész biztosítási ideje 20 évre terjedő, s magában foglalja a jótállási és az azon túli időszakot. Egyelőre a jótállással érintett termékek alkatrész szükségletét elégíti ki, minthogy 1997. évi piacralépését figyelembevéve, az alkatrészellátás jellemzően a jótállás alatt álló termékeket érinti.
A jótállási időszak alatt az SD a szervizközpontok számára ingyenesen cseréli a termékek hibás alkatrészeit, de maguk a szervizközpontok is rendelkeznek korlátozott mértékű alkatrészkészlettel.
Jótállási időszakon túl az alkatrészszükségletet az SD és más forgalmazók is kielégíthetik, ez alól csak azok a Saunier Duval alkatrészek kivételek, amelyek nem helyettesíthetők, s így csak az SD-től szerezhetők be.
Visszautalva a közelmúlti piacralépésre az ilyen irányú igények egyelőre csekélyek. Az SD nyilatkozata szerint a jelentkező valamennyi alkatrészigényt - s nemcsak a szervizközpontokét - kielégíti, ha a vevő igazolja gázszerelő tevékenységének jogszerűségét.
Az állítást az SD egy megrendeléssel és számlával igazolta. 2002. április 8-i kiadott körlevelével a szervizközpontok feladatává tette az alkatrész továbbértékesítés és kiskereskedelmi tevékenység megszervezését, amellyel ugyancsak azt kívánta bizonyítani, hogy sem ő, sem a szervizközpontok nem zárkóznak el az alkatrészek továbbértékesítésétől.

IV.

A vizsgálat

A Gazdasági Versenyhivatal figyelemmel a 2000. évi CXXXVIII. törvénnyel módosított 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) 69. § (1) bekezdésére, a Tpvt. 70. § (1) bekezdés szerint azért indított eljárást az SD és társai ellen, mert vélelmezte egyrészt, hogy a területfelosztás és az adott területen meglévő kizárólagos jogosultság tilalmazott versenykorlátozás, másrészt az alkatrész-értékesítésben sérelmezett elzárkózás gazdasági erőfölénnyel való visszaélés.
A készült vizsgálati jelentés az eljárás megszüntetését indítványozta jogsértés hiányában, mert egyrészt versenykorlátozó hatású javítási gyakorlat nem volt megállapítható, másrészt a Saunier Duval készülékekhez szükséges alkatrészek 70-90 %-ban máshonnan is beszerezhetők, a fennmaradó 10-30 % értékesítésének megtagadására pedig nem volt bizonyíték.

V.

A Versenytanács értékelése

A Versenytanács az eljárás megszüntetésével egyetértett.

Az elrendelt eljárás kétirányú volt; egyrészt kiterjedt a szolgáltatói hálózat versenyjogszerű kialakítás, működés, másrészt az SD alkatrész-értékesítésben mutatkozó, nem helyettesíthető SD alkatrészek értékesítésére fennálló esetleges gazdasági erőfölénnyel való visszaélés vizsgálatára.

A Tpvt. 11. § (1) bekezdése a fentebb részletezett érintett piacon (Tpvt. 14. §), azaz az adott esetben az átfolyó-gázzal működő készülékek magyarországi piacán, tiltja a vállalkozások közötti olyan megállapodást, amely a gazdasági verseny korlátozását vagy torzítását célozza, vagy ilyen hatást fejthet ki. E jogszabályhely szempontjából az értékelt szervizhálózat tagjainak - a szervizközpontok és hozzájuk tartozóan velük egységben az alvállalkozóik - egymáshoz való horizontálisa viszonya, illetve az SD-vel külön-külön létesített vertikális kapcsolata minősíthető, annak előrebocsátásával, hogy önmagában a szervízhálózat kialakítás és működtetés nem kifogásolható, hiszen országosan más ésszerű gazdaságos módon nem elégíthető ki a fogyasztók jogszabályilag is megerősített javítási joga, illetve az SD ezirányú kötelezettsége.
A hálózati tagok horizontális alakzata nem is egymás közötti megállapodások, hanem az SD-vel létrejött, az országot behálózó vertikális szerződéseik szükségszerű következménye, amely szerződésileg biztosítottan és a vizsgált ellenőrző szelvények által igazoltan kizárólagos területi elven szervezett működéssel nem párosul.

A vertikális kapcsolatban ugyancsak nem érvényesül kizárólagosság, mert ugyan a fogyasztói érdek könnyen elérhető területi körzetkijelölést diktál a javítási szolgáltatások ellátására, de ettől függetlenül a hálózati tagok a versenytársak számára is végezhetnek szervizelési tevékenységet, függetlenül attól, hogy a javítandó termék jótállás alá esik-e vagy sem.
Az egyes hálózati tagok ellátási kötelezettsége fogalmilag kizárólagossági kikötésnek nem minősül, mert a fogyasztó a rendszer működéséből következően, tetszése szerint választhat a jótállási szolgáltatást végző hálózati résztvevők közül. A fogyasztókat terhelő hálózaton belüli szolgáltató választási kötelezettség kikötése sem valóságos kizárólagossági kikötés, mert egyrészt a választható szolgáltatók széles köre áll rendelkezésükre, másrészt összességében és tagonként az egész hálózat az SD helyett és nevében az SD-t terhelő üzembe helyezési és jótállási szolgáltatások gyakorlati végrehajtója, amelyen kívül jótállási szolgáltatás végeztetése az SD-t terhelő, jogszabályilag megerősített kötelezettség veszélyeztetése.

A rendszer működésének megítélése differenciáltabb a jótállási időn túl, mert szemben a jótállás időszakával - amikor a fogyasztó számára az SD-alkatrészek helyettesíthetőségének kérdésétől függetlenül a szolgáltatás mindig ingyenes, s akár alkatrészcserével járó szolgáltatásban is kell részesülnie az SD-től - jelentőséget kap, hogy a szükséges javítás kivel végeztethető és ehhez az alkatrészellátás miképpen biztosítható.
Kiindulópontként rögzíthető, hogy az érintett piacon az SD 5,4 %, illetve ennél is csekélyebb piaci részesedéssel rendelkezik, ami arra utal, hogy gazdasági tevékenységét a piac többi résztvevőjétől nagymértékben függetlenül nem folytathatja, s így gazdasági erőfölényben (Tpvt. 22. §) nincs. Ennek az a következménye, hogy a fogyasztók máshoz fordulási lehetősége csorbítatlan, a versenytársi áruk széles kínálatából választhatnak az áruvételkor.

A választási lehetőség a jótállási idő leteltét követően ismét felmerül, a javítás vonatkozásában, amikor a fogyasztó immár a jótállás elvesztésének veszélye nélkül választhat, illetve nem választhat az eljárás alá vontakon kívül más szolgáltatót, amennyiben a készülékjavítás egyedi szakértelmet, nem helyettesíthető SD-alkatrészeket igényel.
Ahogy az SD az új áruk értékesítésében nincs gazdasági erőfölényben, hasonlóképpen hálózatával együtt a jótállás alá nem eső készülékek javítási piacán (Tpvt. 14. §) sem lehet, márcsak azért sem, mert a nála nagyobb piaci részesedésű versenytársaknak is az SD-hez hasonló kötelezettségeknek kell eleget tenniük.
Az eljárás során megnyugtatóan megállapítható volt, hogy az SD márkájú készülékek különleges szakértelmet nem igényelnek és az alkatrészek nagy része helyettesíthető. Ebből következően személyi és tárgyi okokból a fogyasztóknak többnyire nem kell ragaszkodnia az SD-hez és hálózatához a jótállási határidő leteltét követően.
Ugyanakkor az alkatrészek kismértékű helyettesíthetetlensége (10-30 %) gazdasági erőfölényt (Tpvt. 22. § (1) bekezdés) eredményez az alkatrészek e hányadára vonatkozóan az eljárás alá vontak számára, ami a gyakorlatban azzal jár, hogy a versenytárs szolgáltatók a helyettesíthetetlen alkatrész-szükségletű javítást csak akkor tudják elvégezni, ha az beszerezhető az SD-től, vagy a hálózati tagoktól.
Az ilyetén alkatrész beszerezhetőségének hiánya pedig azt eredményezi, hogy a fogyasztók a szükséges javítás elvégzése miatt a jótállási időn túl is kénytelenek kötődni az SD-hez és hálózatához. E magatartás pedig gazdasági erőfölényes helyzetet eredményez.
Gazdasági erőfölénnyel való visszaélést azonban ily módon sem tanúsíthattak az eljárás alá vontak a vizsgált időszakban, egyrészt a jótállási határidők kb. 2000-ben kezdődő lejárta, másrészt az SD-nek és hálózatának alkatrész továbbértékesítésre való felkészülése miatt.

Mindezek alapján a Versenytanács a Tpvt. 72. § (1) bekezdés a) pontjának második fordulatára figyelemmel a Tpvt. 77. § (1) bekezdés j) pontja alapján az eljárást megszüntette.

A Versenytanács határozatát a Tpvt. 74. § alapján tárgyaláson kívül hozta meg.

A határozat elleni Tpvt. szerinti jogorvoslati jogot a Tpvt. 83. § biztosítja.

Budapest, 2002. október 21.