Vj-54/2002/23

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa az Off Road Kft. (Budapest) eljárás alá vont vállalkozás ellen fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolása miatt indult eljárásban - tárgyaláson kívül - meghozta a következő

határozatot

A Versenytanács az eljárást megszünteti.

A határozat ellen jogorvoslatnak helye nincs.

Indoklás

I.

 • 1)

  A Gazdasági Versenyhivatal (a továbbiakban GVH) az 1996. évi LVII. törvény (Tpvt.) 70.§ (1) bekezdése alapján verseny-felügyeleti eljárást indított annak megállapítására, hogy az Off Road Kft. (a továbbiakban: Off Road) eljárás alá vont vállalkozás által az Express Képes Autó, az Express Színes Autó, és a Metro hirdetési újságban, több ízben megjelentetett - kisteherautóra szerelhető felépítmény (keménytető) forgalmazását népszerűsítő - reklám szövegezése alkalmas volt-e a fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolására, megjelentetésük jogsértőnek minősül-e a Tpvt. 8.§-ban foglaltak értelmében.

 • 2)

  A Cégbíróság által 2000. augusztus 4-én nyilvántartásba vett eljárás alá vont vállalkozás tevékenysége a gépjárműalkatrész-kereskedelem, fő tevékenysége a motorkerékpár, motorkerékpár-alkatrész kereskedelem és javítás. 2002. februártól kizárólagos importőrként értékesíti a Thaiföldön gyártott Alpha márkajelű felépítmény (keménytető) modellek közül az Alpha GTE modellt a Magyarország területén a kis haszonjárművek márkakereskedőinek. Ezt megelőzően, 2000. év júniustól 2001. év júniusig a piacvezető Carryboy Hungary Kft. "Carryboy" márkájú felépítményeit forgalmazta, illetve jelenleg is forgalmazza.

 • 3)

  A haszongépjármű és -alkatrész kereskedelemben felépítménynek vagy keménytetőnek nevezett, műgyanta alapú vagy fémből készült karosszéria kiegészítő a nyitott rakterű kisteherautók - utólagos - zárt (fedett) rakterűvé alakítását szolgálja. Az eljárás alá vont vállalkozás részesedése a keménytetők piacán kb. 1% tesz ki. Az Off Road vállalkozás 2002. februárjától kezdődően hat alkalommal az Express Képes Autó, az Express Színes Autó, és a Metro hirdetési újságokban megjelentetett képes hirdetésekkel népszerűsítette termékét.

 • 4)

  Az Off Road vállalkozás az alábbi szövegű hirdetéseket tette közzé:

  • -

   "az Alpha GTE modell "Magyarország legfelszereltebb felépítménye, amely egyedülállóan vízzáró is" (Express Képes Autó, 2002. február 14.)

  • -

   "az Alpha GTE Modell... Magyarország legfelszereltebb felépítménye, amely egyedülálló módon vízzáró is!" (Express Képes Autó, 2002. február 28.)

  • -

   Magyarország legfelszereltebb felépítménye...hátsó ablakfűtés, elhúzható fülke felöli ablak, állítható napfénytető, stb.... Magyarország legjobb ár/érték arányú felépítménye Csúcsminőségű Felépítmények Kedvező Áron, www.grandcarryboy.hu" (Express Képes Autó, Express Színes Autó, 2002. március 28., és április 11.)

II.

 • 5)

  A vizsgálati jelentés indítványozta jogsértés megállapítását a 4) pontban leírt hirdetések esetében a Tpvt. 8.§ (2) bekezdés a) és d) pontjai alapján.

 • 6)

  A vizsgálat megtévesztésre alkalmasnak találta az "egyedülállóan vízzáró" kifejezést, mivel a kifejezés azt a látszatot keltheti, hogy a forgalomban levő más felépítmények (keménytetők) nem rendelkeznek a vízzárás tulajdonságával.

 • 7)

  Az eljárás alá vont az Express Képes Autóban 2002. február 14-én közzétett hirdetés megjelenése után megváltoztatta annak szövegét, az "egyedülállóan vízzáró" kifejezést "egyedülálló módon vízzáró" kifejezésre módosította.

 • 8)

  A vizsgálat szerint a "legfelszereltebb felépítmény" kifejezés a különösen kedvező vásárlás képzetét kelthette a potenciális vásárlóban.

 • 9)

  A vizsgálat feltárta, és helyszíni szemlén megállapította, hogy az eljárás alá vont vállalkozás által forgalmazott Alpha GTE felépítmény megfelel a Carryboy márkájú S 570 típusnak, illetve az S 560 típusnak (extra kivitelben). A piacon forgalmazott S580 és S590 (Grand) típusok felszereltség és ár tekintetében meghaladja az eljárás alá vont forgalmazta Alpha GTE modellt. A vizsgálati jelentés az Off Road vállalkozás hirdetésében szereplő "legjobb ár/érték arányú felépítmény" kifejezésről megállapította, hogy a kitétel alkalmas lehet a fogyasztók megtévesztésére.

 • 10)

  A vizsgáló a jogsértés megállapítását, a törvénybe ütköző magatartás folytatásának megtiltását, és a bírság kiszabásának mellőzését indítványozta.

III.

 • 11)

  Az eljárás alá vont vállalkozás a vizsgálat során előadta, hogy a hirdetések megjelenését megelőzően piaci felmérést végeztek. Véleményük szerint a termékük egyedülálló módon vízzáró, mivel egyedi módon alakították ki az esővíz elvezetését, s egyúttal garanciát is vállalnak a vízzárásra. Ismereteik szerint más piaci szereplők nem nyújtanak garanciát a vízzárásra.

 • 12)

  Az Off Road vállalkozás saját termékének alapfelszereltségét jobbnak tartja a piacon árult más felépítményekhez képest. Véleményük szerint az Alpha GTE modell a Carryboy márkájú S 560 típusú felépítménynek felel meg, és nem lehet összehasonlítani a Carryboy (Grand) termékkel, mivel ez utóbbi több termékből álló termékcsomag. A Carryboy Hungary Kft. nyilatkozata szerint az Alpha GTE modell az általuk forgalmazott S 560 és az S 570 típusokkal egyezik meg. Az eljárás alá vont nyilatkozata szerint, a piacon a legnagyobb felszereltséget a Carryboy (Grand) típus kínálja.

 • 13)

  Az Off Road vállalkozás az eljárás során előadta, hogy a "legjobb ár/érték arány" kifejezést valós kijelentésként kell értékelni, mivel a piacon árusított más termékek nem tartalmaznak annyi szolgáltatást, mint az Alpha GTE modell. Érvelésük szerint, továbbá, a kijelentés még akciós árak esetében is valósnak bizonyulhat, mivel az akcióknál előfordulhat, hogy a választható termékrészeket olcsóbban vagy ajándékként adnak. Ebben az esetben azonban az eladó határozza meg a kedvezményes termékek körét.

 • 14)

  Az eljárás alá vont jogi képviselője azt is kifejtette, hogy az Off Road vállalkozás által megjelentetett reklámhirdetések célközönsége a márka-kereskedők, és nem a fogyasztó, aki megvásárolja a vállalkozás által forgalmazott felépítményt. Véleménye szerint, a fogyasztó megtévesztése így csak közvetett módon valósulhat meg, és nem közvetlenül.

 • 15)

  Az eljárás alá vont az eljárás Tpvt. 75.§ szerinti szünetelésének elrendelését kérte, és vállalta, hogy tartózkodik a Versenytanács által kifogásolt tartalmú hirdetések megjelentetésétől.

IV.

 • 16)

  A Versenytanács következetes gyakorlata szerint a fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolásának tilalmát megfogalmazó törvényhelynek elsősorban azon magatartások esetében van versenyjogi relevanciája, amely magatartások - a versenyviszonyok torzításával - hátrányosan befolyásolják a fogyasztói döntések szabadságát. A versenytörvény a fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolásának két esetét különbözteti meg: a fogyasztók megtévesztését és a fogyasztók választási szabadságának korlátozását jelentő üzleti módszerek alkalmazását.

 • 17)

  A Tpvt. 8.§ (1) bekezdése rendelkezik a gazdasági versenyben a fogyasztók megtévesztésének a tilalmáról. A Tpvt. 8.§ (2) bekezdés a) pontja szerint, a fogyasztók megtévesztésének minősül, ha az áru ára, lényeges tulajdonsága tekintetében valótlan tényt, vagy valós tényt megtévesztésre alkalmas módon állítanak, az árut megtévesztésre alkalmas árujelzővel látják el, vagy az áru lényeges tulajdonságairól bármilyen már, megtévesztésre alkalmas tájékoztatást adnak. A Tpvt 8.§ (2) bekezdés d) pontja szerint pedig megtévesztésnek minősül, ha a különösen előnyös vásárlás hamis látszatát keltik.

 • 18)

  A Versenytanács álláspontja szerint, figyelemmel a 6), 8) és 9) pontokra, az eljárás alá vont Off Road vállalkozás az Alpha GTE kisteherautó felépítmény reklámja alkalmas volt a fogyasztók megtévesztésére. A reklámhirdetés szövege a Tpvt. 8.§ (1) bekezdése és (2) bekezdés a), és d) pontokba foglalt tilalmakba ütközik.

 • 19)

  A Versenytanács ehelyütt szükségesnek látja megjegyezni, hogy az eljárás alá vont hirdetésében szereplő "legfelszereltebb" szó nem található a magyar nyelv szótárában - ilyen szó a magyar nyelv szabályai szerint nem képezhető. Az alapszó - felszerelt - szófaját tekintve befejezett történésű tulajdonságot kifejező melléknévi igenév, (tehát nem melléknév), s mint ilyen nem fokozható.

 • 20)

  A Versenytanács a jogsértés megelőzésére és a bekövetkezett jogsértés orvoslására elégségesnek ítélte az eljárás alá vont azon vállalását, hogy tartózkodni fog a "legfelszereltebb" és a "legjobb ár/értékarány" kifejezések hirdetésbeli használatától. Figyelemmel az eljárás alá vont vállalására, a Versenytanács a Tpvt. 75.§ alapján három hónapos időtartamra elrendelte az eljárás szünetelését. Egyidejűleg felkérte a vizsgáló munkatársat az utóvizsgálat lefolytatására.

V.

 • 21)

  A Tpvt. 76.§ (1) bekezdés a) pontja alapján a vizsgáló utóvizsgálatot tartott, amelynek során megállapította, hogy az eljárás alá vont 2002. év júniusától tartózkodott a "legfelszereltebb" és a "legjobb ár/értékarány" kifejezéseket tartalmazó hirdetések megjelentetésétől.

 • 22)

  A Versenytanács - a vizsgálati jelentéssel egyezően - megállapította, hogy az Off Road vállalkozás eleget tett vállalásának, s erre tekintettel az eljárást a Tpvt. 76.§ (3) bekezdés c) pontja alapján megszüntette.

 • 23)

  Az eljárás alá vont a tárgyalás mellőzését kérte, ezért a Versenytanács határozatát a Tpvt. 74.§ (1) bekezdése alapján tárgyaláson kívül hozta meg.

 • 24)

  A határozat ellen - miután az nem minősül a Tpvt. 77.§ szerinti érdemi határozatnak - jogorvoslatnak helye nincs.

Budapest, 2002. november 22.