Vj-76/2002/15

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Gazdasági Versenyhivatal által Nagy József ügyvezető igazgató (1108 Budapest, Gyömrői út 150.) által képviselt Sztár TV Kft. eljárás alá vont vállalkozás ellen gazdasági erőfölénnyel való visszaélés miatt indult eljárásban - tárgyaláson kívül -meghozta az alábbi

határozatot

A Versenytanács az eljárást megszünteti.

A határozat ellen, annak kézhezvételétől számított 30 napon belül a Gazdasági Versenyhivatalnál előterjesztendő, de a Fővárosi Bírósághoz címzett keresettel élhet az eljárás alá vont vállalkozás

Indoklás

I.

A Gazdasági Versenyhivatal az 1996. évi LVII. törvény (Tpvt.) 70. § (1) bekezdése alapján indított vizsgálatot annak megállapítására, hogy a Budapest XVI. kerületében szolgáltató eljárás alá vont vállalkozás gazdasági erőfölénnyel való visszaélést valósított-e meg akkor, amikor 2000. októberétől a több programcsomagból összeválogatható rugalmas rendszer helyett három programcsomagos rendszert hozott létre, miáltal az előfizetők nagy részét az addig igényelthez képest több csatorna megvásárlására és ezzel magasabb díj megfizetésére kényszerítette.

II.

Tényállás.

 • 1.

  Az eljárás alá vont vállalkozás Budapest XVI. kerületében biztosít kábeltelevíziós szolgáltatást.
  Az ugyancsak a kerületben szolgáltató Matávkábel TV és az eljárás alá vont vállalkozás szolgáltatási területe között egy-egy utcában van -párhuzamos hálózat formájában - átfedés.
  Az eljárás alá vont előfizetőinek (kb. 3800 előfizető) jelentős része a földrajzilag egybefüggő Centenáriumi lakótelepen veszi igénybe az eljárás alá vont vállalkozás által biztosított programcsomagokat.

 • 2.

  Az eredetileg soros hálózat átépítését 1998. végén kezdte meg az eljárás alá vont vállalkozás. A rendszer csillagpontossá történt átépítése 2001. elejére fejeződött be.

 • 3.

  Az átépítési munkák folyamatbanléte alatt, egy adott épület átépítéséig, az előfizetők a teljes kínálatot láthatták havi 360 Ft összegű díjért.

  1999-től a már átépített hálózatrészekhez csatlakozó előfizetők különböző programcsomagokat vehettek igénybe.

  • 1.

   Az eljárás alá vont vállalkozás által biztosított programcsomagok szerkezetileg eltértek az országosan biztosított programcsomag-szerkezettől, miszerint a szolgáltatók jellemzően három programcsomagot nyújtanak.
   Az eltérés a I. és II. számú csomagon túli szolgáltatásban jelentkezett azáltal, hogy az egyébként szokásosan egységes III. programcsomagot az eljárás alá vont vállalkozás megbontva szolgáltatta úgy, hogy azok az előfizetők, akik nem a I. vagy a II. programcsomagra fizettek elő, választhattak a természettudományos rétegműsorokat III/A. (Spectrum, National Geographic, Discovery, Animal Planet, Fashion TV), a zenei műsorokat tartalmazó III/B. (VIVA I., MTV Europe, MCM, VIVAII. MuzzicTV), valamint a hírműsorokat sugárzó III/C (Deutsche Welle, CNBC, BBC World, RTP, RAI TRE) csomag között.

  • 2.

   A I. csomag 160.-Ft/hó, a I. csomagot is tartalmazó II. programcsomag 560.-Ft/hó díjért volt igénybevehető.
   A különböző - a I. és II. porgramcsomaghoz kapcsolódó - III. csatornák közül a III/A csomag 300.-Ft/hó díjért, a III/B csomag 230.-Ft havidíjért, míg a III/C csomag 160.-Ft összegű havidíjért volt megrendelhető. Lehetőség volt arra is, hogy az előfizetők, - választásuk szerint - egyidejűleg többféle III-as programcsomagot is igénybevegyenek.

  • 3.

   A 2001. szeptemberében hatályos szerződések adatai alapján a II programcsomagot 932.- a II + III/A programcsomagot 1231.-, míg a II + III/B, C. programcsomagokat 472.- előfizető vette igénybe.
   222 előfizető kötött szerződést a II+ III/A, B programcsomagokra, míg a többi variációk iránt nem mutatkozott jelentős igény. (összesen 113 fogyasztó fizetett elő a további variációs lehetőségre).

 • 4.

  Az eljárás alá vont vállalkozás 2001. októberétől megváltoztatta a programcsomagok szerkezetét oly módon, hogy a I programcsomagnak (megfelelően) Minimum, a II. programcsomagnak megfelelően Classic néven alakította ki programcsomagjait, míg a különböző kínálatú III. programcsomagokat Sztar néven egyesítette. A programcsomagok kialakításával egyidejűleg a korábban sugárzott egyes csatornák helye is megváltozott pl. a
  Spectrum a középső, míg a CNN, TVE a felső csomagba került, illetve egyes műsorok megszűntek, más programok pedig bekerültek a kínálatba.
  Az újonnan kialakított Minimum csomagra 6, a Classic csomagra 126, míg a Sztár programcsomagra 199 előfizető kötött szerződést 2001. szeptember 30-ig.

 • 5.

  A programcsomagok tartalmának és rendszerének megváltoztatása az alábbiak szerint történt:

  • 1.

   A korábbi I. csomag - (m1, m2, Duna, Képújság, Kép a képben (5 program) - tartalma
   - bővült a TV5, Viasat3, SATELIT, ATV és FixTV programokkal,
   - csökkent a Kép a képben programmal,
   az újonnan kialakított MINIMUM csomag tartalma: m1, m2, Duna, TV5, Viasat3, SATELIT, ATV, FixTV, Képújság (9 program)díja: 450 Ft/hó.

  • 2.

   A korábbi II csomag - (I. csomag + tv2, ATV, RTL Klub, BpTV, CartoonNetwork/ /TNT, Z+, CNN, Minimax, Super RTL, Eurosport, TV5, TVE, RAI UNO, SAT1, Pro7, RTL, RTL II., VOX, 3SAT) (24 program) - tartalma
   - bővült a Spektrum, DW, RAI TRE programokkal,
   - csökkent a BP TV, CartoonNetwork/TCM, CNN, Z+, TVE programokkal
   az új CLASSIC csomag tartalma: I. csomag + RTL Klub, tv2,Eurosport, Minimax, Spektrum, 3SAT, RTL, Pro7, Super RTL, VOX, DW, SAT1, RAI UNO, RAI TRE (24 program) - díja: 1.250.-Ft.

  • 3.

   A korábbi III. csomag -(I. és II. csomag + Spektrum, National Geographic, Discovery, Animal Planet, Fashion TV, VIVA I., MTV Europe, MCM, VIVA II., Muzzic TV, Deutsche Welle, CNBC, BBC World, RTP, RAI TRE) (39 program) -összevont tartalma (III.A, III.B, III.C)
   - bővült a Viva+, Private Gold, Filmmúzeum, Sport1 programokkal,
   - csökkent a MCM, RTP, VIVA1., VIVA II. programokkal,
   az új Sztár csomag tartalma: II. csomag + CNN, Cartoon N., CNBC, National Geographic, Diccovery, Animal Planet, Viva+, MTV Europe, Private Gold, Filmmúzeum, BBC World, Muzzik, Faschion, TVE, Sport1 (39 program) -díja: 2.200.-Ft

  • 4.

   Az I. programcsomagot 6 Ft, a II. csomagot 298 Ft, míg a III/A csomagot 224 Ft, III/B csomagot 101 Ft, a III/C csomagot 16 Ft műsorköltség (programdíj és szerzői jogi díj) terhelte.
   Az újonnan kialakult Minimum programcsomag 2002. évi műsordíjaként 10,35 Ft-ot, a Classic programcsomag műsordíjaként 298 Ft-t, míg a Sztár megnevezésű - a Minimum és Classic csomagokat is tartalmazó -programcsomagért 980 Ft kell fizetni előfizetőnként az eljárás alá vont vállalkozásnak.

 • 6.

  Az eljárás alá vont vállalkozás 1999. elejétől 2001. végéig díjait nem emelte. A programcsomagok átalakításával elérhető megtakarítás az eljárás alá vont vállalkozás 2000. évi adózott nyereményének 20-25 %-át teszi ki.

 • 7.

  • 1.

   A kábeltelevíziós piacokon új vállalkozások piacralépése, vagy valamely, földrajzilag elkülönült helyen már szolgáltató vállalkozás hálózatának bővítése, engedélyezési szempontból nem ütközik lényeges akadályba.
   A hálózat létrehozásával, illetve bővítésével járó magas beruházási költségek, és az un. állandó költségeknek ebből is fakadó magas aránya miatt azonban a szolgáltatás csak jelentős számú, koncentráltan elhelyezkedő előfizető esetén gazdaságos tevékenység.
   Fentiekből következően azokon a szolgálati területeken, ahol már működik kábeltelevíziós vállalkozás, a piacralépés gazdasági szempontból korlátozott, ami egyaránt vonatkozik az új vállalkozásokra és a szomszédos területeken már szolgáltató vállalkozások terjeszkedésére.

  • 2.

   Az eljárás alá vont vállalkozás által szolgáltatott műsorok közül a M1, TV2, az RTL Klub magyar nyelvű csatornák tető-, illetve kivételesen jó terjedési viszonyok esetén szobaantennával is foghatók. A tetőantenna (szereléssel együtt) kb. 10 ezres nagyságrendű, míg a szobaantenna max. 10 ezer forint beruházással jár.
   A folyamatos, díj nélküli szolgáltatás karbantartási és pótlási költségeit a fogyasztó viseli.

  • 3.

   A Kft. kínálatában lévő egyes magyar és idegen nyelvű, szabad hozzáférésű adások műholdakról foghatók egyedi műholdvevővel.
   A műholdak által sugárzott kódolt magyar és idegen nyelvű adások egyéni igénybevételére nincs mód, mivel ez utóbbiakat - pl. HBO, Spektrum, Romantica, Sport1, Animal Planet és a UPC Direkt csomagkínálat jelentős része, CNN, Discovery, Eurosport, EuroNews - a műsorszolgáltatók nem szolgáltatják magánszemélyeknek.

  • 4.

   Az Amos1 műhold sugározza digitálisan a magyar nyelvű szabadon fogható kereskedelmi adókat, így a Filmmúzeumot, Magyar ATV-t, Musicmax-ot, Satelit TV-t, PaxTv-t, a Filmmúzeum csatornát.
   Ezen kívül a műhold különböző idegen nyelvű, szabadon fogható illetve kódolt TV és rádióadók műsorát sugározza analóg, illetve digitális technológiával.

  • 5.

   A Hot Bird sugározza analóg rendszerben az eljárás alá vont által az I-es programcsomagban és a soros rendszerű csomagban szolgáltatott Duna TV-t és az M2 műsorát, valamint különböző idegen nyelvű, mintegy 240 digitális és analóg TV csatornát, és különböző magyar illetve idegen nyelvű rádióadást, melyek közül sok a kódolt műsor.

  • 6.

   Az Astra műhold nagyrészt német nyelvű, de ezen túl különböző európai, illetve arab nyelvű digitális és analóg tv műsort sugároz, melyek közül jelentős mennyiségű a kódolt adás.
   Az Astra sugározza kódolt formában a UCP Direkt szolgáltatási csomagját, illetve ezen túl jelentős mennyiségű rádió adó is vehető a műholdról.

  • 7.

   A kft. kínálatában lévő, egyes szabadon fogható magyar nyelvű műsorok fentiek alapján több műhold segítségével foghatók (pl. a M2, DunaTV a Hot-Bird-ről, a Magyar ATV, Filmmúzeum az Amos1 segítségével)
   A műholdakról fogható kódolatlan csatornák száma folyamatosan csökken.

  • 8.

   A műholdvevők un. tükörből (parabolaantenna) vevőfej(ek)-ből és beltéri egység(ek)-ből állnak. A vevőfej illetve beltéri egység - attól függően, hogy analóg, vagy digitális sugárzású adásokat kívánnak-e vele fogni - lehet analóg, illetve digitális. Egy egység csak egy műhold vételére alkalmas. Az esetben, ha az egy műholdról sugárzott analóg, és digitális sugárzású adókat is kívánja fogni a fogyasztó, ehhez két beltéri (analóg + digitális) egységre van szüksége.
   Egy analóg műholdvevő egységára 20 000.-Ft alatt van, míg a digitális műholdvevő 40-50 000.-Ft közötti áron szerezhető be.
   Egy műholdvevő alkalmazása esetén az egy háztartásban csatlakoztatott több televízión csak ugyanaz a csatorna vehető.
   Ahhoz, hogy a parabola antenna két műhold adását is foghassa, két vevőfejre van szükség. A szabadonfogható magyar nyelvű adásokat sugárzó három műhold közül csak az Astra és a Hot-Bird vételére alkalmas vevőfejet lehet egy tükörbe építeni a műholdak közelsége miatt. A kétfejes rendszer kb. 10 ezer forinttal drágább megoldást ad.
   Az Ámos1 vételére csak önálló tükörrel és vevőfejjel van mód.
   A három egység egy beltéri egységgel csatlakoztatható a vevőkészülékhez, azonban a vevőkészülékeken ez esetben csak ugyanazon program nézhető.
   Abban az esetben, ha a háztartások különböző programot kívánnak nézni, televízióként, külön költséggel járó külön beltéri egységekre van szükség.

   A szerelési díj 15 000.-Ft-os kiadással jár.

   A rendszer fenntartásával, illetve pótlásával kapcsolatos kiadások a fogyasztót terhelik.

   A műszaki fejlődéssel együtt járó többletszolgáltatás igénybevételére (pl. Internet, telefon) a szolgáltatás nem tehető alkalmassá.

  • 9.

   A 3. és 4. pontban írt egyes magyar közszolgálati és kereskedelmi adók együttes vétele a tető-, szobaantenna és a műholdvevők kombinált alkalmazása mellett oldható meg, tekintettel arra, hogy egyik megoldás sem biztosítja pl. az M1, M2, TV2, RTL Klub és Duna TV, ATV, Filmmúzeum együttes vételét.

  • 10.

   . Az UPC Kft. által terjesztett - a kábeltelevíziós csomagokhoz részben hasonló választékot nyújtó, de annak kínálatát meghaladó - műholdról sugárzott - programcsomag és prémiumcsatornák az ország bármely pontján, mindenki számára foghatók.

  • 11.

   Az UPC Direct program - csomag tartalmazza az M2, DunaTV, Vivasat3, Filmmúzeum, ATV, Sprektum, National Geographic, Discovery, Animal Planet, Romantica, Eurosport, CNN, EuroNews, TV5 és további különböző nyelvű és tematikájú műsorokat, havi 4.590.-Ft előfizetési díjért.
   Külön rendelhető meg a HBO és a Sport1 műsora, műsoronként 2950.-Ft-ért, illetve a Private Gold prémiumműsor 2.400.-Ft-ért.
   A műholdas szolgáltatást nyújtó Kft. csomagjában nem biztosított egyes magyar országos TV adások, így az M1, RTL-Klub, TV2 adásának vétele.

  • 12.

   A szolgáltatás igénybevétele érdekében csatlakozási díjként 8000.-Ft-ot, míg a beltéri egység letéti díjaként 20.000.-Ft-ot kell fizetni. Amennyiben egy háztartásban több készüléket kívánnak üzemeltetni, az előfizető az ehhez szükséges több beltéri egységért külön letéti díjat, és külön előfizetési díjat is köteles fizetni, ami a szolgáltatást jelentősen megdrágítja.

  • 13.

   A fővárosban és az agglomerációban élőknek a Széchenyi hegyről érkező, a korábbi kódolatlan AM-Mikro szolgáltatást felváltó Antenna-Mikró adás vételére van lehetőségük az adó 17 km sugarú körzetben, illetve ezen belül azon területeken - ami az érintett terület kb. 63 %-a - ahonnan az adóra vagy az óbudai átjátszó állomásra közvetlen rálátás van.
   A csatornák kódolása, 2000. szeptembertől kezdődött meg, minek folytán a műsorok csak dekóder használatával váltak nézhetővé.
   A szolgáltatást biztosító Antenna Hungária Rt - a rendelkezésére álló korlátozott csatornakapacitást is figyelembevéve - az alábbi műsortartalmú, illetve csatornaszámú csomagot értékesíti.
   - Induló csomag: Ml, M2, Duna TV és SAT1 - 190 Ft
   - Alapcsomag: mely az Induló csomagot és a Carton Network/Turner Classic Movies, CNN, Eurosport, Magyar ATV, Minimax/Game One , MTV Europe, National Geographic/CNBC, ORFI, Romantica/Private Gold, RTL Klub, TV2, Spectrum, Z+ adását tartalmazza: - 1195 Ft
   Prémium csomag: az Induló és Alapcsomagon túl az HBO műsorát tartalmazza.: - 3600 Ft
   Az Antenna Hungária Rt a dekódoló berendezés igénybevételét egyszeri hozzáférési és havi bérleti díj ellenében teszi lehetővé, mely díjakat a további berendezések után is fizetni kell.
   Induló kiadásként (vételhez szükséges eszközök és szerelés és belépési díj) a csomagtól és eszközöktől függően minimum 29.000-42.000 Ft kiadás merül fel (Vj-178/2000.sz. ügyben foglalt adat).
   A folyamatos szolgáltatással járó költségeket részben a szolgáltató, másrészt a fogyasztó (antenna és tartozékai) viseli, illetve jellemzi még a szolgáltatást, hogy alkalmassá tehető - kiegészítő eszközökkel és technológiával - egyéb szolgáltatások (Internet, PPV) biztosítására is.

III.

 • -

  Az eljárás alá vont vállalkozás gazdasági erőfölényes helyzetét vitatva hivatkozott arra, hogy az előfizetők szabadon megszüntethetik az előfizetői szerződéseket.

 • -

  Előadta, hogy a konkurens vállalkozásokhoz hasonlóan alakította ki a programcsomagot. A korábbi programcsomag kiosztás megszüntetését az előfizetők - általa figyelembevett - fogyasztói szokása idézte elő azzal, hogy a korábbi kínálathoz képest a fogyasztók igényeit tükrözve három jelentős programcsoport alakult ki, a korábbi II. II + III/A és II. + III/B.C programcsomag igénybevétele révén.
  Álláspontja szerint a többi előfizető a százalékos arányban elhanyagolható mennyiségű programcsomag-variációt alkalmazta.

 • -

  Hivatkozott arra, hogy egyedül az Eurosport szolgáltatója határozza meg azt, hogy a programot II. csomagba kell helyezni míg, a többi műsorszolgáltató a műsorért fizetendő díjat teszi függővé attól, hogy a szolgáltató melyik programcsomagba helyezi a műsort. A II. programcsomagba kerülő programcsomag után alacsonyabb, míg a III. programcsomagba kerülő után magasabb a műsordíj.

 • -

  Előadta, hogy a programcsomagok átalakítására vonatkozó döntést gazdasági helyzete is befolyásolta. A 2500 db felszabaduló szűrőt miután 5 millió Ft kiadástól mentesül a továbbiakban fejleszteni kívánt területeken kívánja felhasználni.

 • -

  Álláspontja szerint szolgáltatásának színvonala nőtt azáltal, hogy a korábbi programszám helyett magasabb programszámot biztosít, illetve csomagban szolgáltatja a korábban külön előfizetési díjért igénybevehető Sport1 csatornát.

 • -

  Kifejtette, hogy minden fogyasztói igénynek nem lehet maradéktalanul megfelelni, de az új csatornák beiktatása előtt figyelembe veszik az előfizetői kéréseket, illetve vizsgálják a beiktatni kívánt új csatorna más hálózaton való nézettségét.

 • -

  Előadta, hogy a kábeltelevíziós kultúra fejlődése, a gazdasági és piaci környezet változása teszi indokolttá a folyamatos fejlesztést, illetve a kábeltelevíziós hálózatok egységessé tételét.

IV.

A vizsgálati jelentés - rögzítve, hogy az eljárás alá vont vállalkozás gazdasági erőfölényben van - nem látta indokoltnak a jogsértés megállapítását.
A jelentésben kifejtettek szerint elfogadható az eljárás alá vont vállalkozás azon érvelése, miszerint az elérhető 20-25 %-os megtakarítás segíti az eljárás alá vont vállalkozás által megvalósítani kívánt fejlesztéseket.
- Értékelte, hogy a Kft. 2001. szeptemberéig nem emelte a díjakat, így a korábban beszedett díjak már a műsordíjak fedezését is alig biztosították.
- Rögzítette, hogy a díjak emelésére a programcsomagok átalakítása nélkül is sor került volna, és az újonnan kialakult díjak - bár magasabbak a korábban alkalmazott díjtételeknél -, így is több száz forinttal alacsonyabbak a MatávkábelTV Kft. díjainál, illetve annak 2001. évi díjaival egyeznek meg.

V.

A Tpvt. 21.§-ban irt törvényi tényállás megvalósulásának - mely szerint tilos a gazdasági erőfölénnyel való visszaélés - kettős feltétele van, egyrészt az eljárás alá vont vállalkozás érintett piacon fennálló gazdasági erőfölényes helyzete, másrészt az ezzel való visszaélés. Fentiek értelmében a Versenytanácsnak elsősorban azzal kapcsolatban kellett állást foglalni, hogy az eljárás alá vont vállalkozás gazdasági erőfölényben van-e az érintett piacon.

VI.

A Tpvt. 14.§ (1) bekezdése értelmében az érintett piacot a megállapodás tárgyát alkotó áru és a földrajzi terület figyelembevételével kell meghatározni úgy, hogy a megállapodás tárgyát képező árun túlmenően az azt ésszerűen helyettesítő árukat is figyelembe kell venni. Azt, hogy a konkrét megállapodás tárgyát képező árut mely más áruk képesek ésszerűen helyettesíteni, a felhasználási célra az árra, minőségre és a teljesítés feltételeire tekintettel kell megítélni (Tpvt. 14.§ (1) és (2) bekezdés).
A Tpvt. 14.§ (3) bekezdése szerint földrajzi területnek az a terület tekinthető, melyen kívül a fogyasztó nem, vagy csak számottevően kedvezőtlenebb feltételekkel tudja az árut beszerezni.
Az erőfölény megállapíthatósága érdekében a Versenytanácsnak az érintett árupiacot, illetve ezzel összefüggésben az eljárás alá vonti szolgáltatást ésszerűen helyettesíteni képes más szolgáltatásokat vagy ezek hiányát kellett meghatározni a felhasználási cél, az ár, a minőség (műsortartalom és egyéb hasznos tulajdonság) és a teljesítés feltételeinek egybevetése révén (Tpvt. 14.§ (2) bekezdés).
Az eljárás alá vont vállalkozás áruját, figyelembevéve védekezését is, a felhasználási cél azonossága, vagyis több televíziós csatorna vétele szempontjából az alábbi áruk képesek helyettesíteni elvileg:

 • a)

  tetőantenna (esetleg szobaantenna),

 • b)

  műholdvevő rendszer, illetve a tetőantenna és műholdvevő kombinációja,

 • c)

  AntennaMikro szolgáltatás

 • d)

  Direct Home szolgáltatás.

A Tpvt. 14.§ (2) bekezdése értelmében azonban a felhasználási cél mellett további árujellemzőket is figyelembe kell venni az ésszerűen helyettesítő áruk meghatározásakor.

 • a)

  A tetőantenna - miután kizárólag földi sugárzású adások vételére alkalmas - az eljárás alá vont vállalkozás által nyújtott szolgáltatásnál lényegesen gyengébb minőségű szolgáltatás, mivel kevesebb program (RTL-Klub, TV2, M1) vételére alkalmas, nem tekinthető ésszerű helyettesítőnek, az alacsony beruházásra tekintet nélkül.

 • b)

  Az egyénileg vagy közösségek által beszerezhető tetőantenna és műholdvevő kombinációja nagy számú műsor biztosítására alkalmas, így foghatók általa a magyar közszolgálati műsorok, a TV2 és RTL Klub kereskedelmi adás, és egyéb idegen nyelvű adások. Nem alkalmas ugyanakkor a magyar nyelvű népszerű Spectrum, National Geographic, Discovery Channel természet- és dokumentum filmek, a Romantica film, illetve az ugyancsak magyar nyelvű Nickleodeon/ BBC Prime gyermekműsor, az Eurosport sportműsor, CNN angol nyelvű hírműsor valamint a HBO adásának vételére.
  A kombinált vétel a műsortartalom mellett a technikai fejlődés szempontjából nézve is gyengébb minőségű szolgáltatásnak tekinthető, mint az eljárás alá vonti termék, mivel elvileg sem alkalmas telefon, Internet, illetve PPV szolgáltatás igénybevételére, illetve a műholdas vétel jövőbeni hátránya a szabadon fogható csatornaszám kódolás miatti csökkenése is.
  Fentieken túl a szolgáltatásra való egyéni, de főleg kisközösségi áttérés jelentős összegű egyszeri beruházást igényel, valamint további költségként jelentkezik, hogy a rendszer fenntartásával, javításával és pótlásával járó kiadás teljes egészében a fogyasztót terheli.
  A szolgáltatást további folyamatos költség (havi előfizetési díj) nem terheli, ami a Versenytanács álláspontja szerint e szolgáltatást a kábeltelevíziós szolgáltatásoktól az áru ára szempontjából megkülönböztetheti. Fentiekből következően a folyamatos és egyszeri kiadások ugyan összevethetők és meghatározható egy olyan működési idő, amely alatt az egyszeri beruházás költsége megtérül, ezen körülmény azonban legfeljebb az esetben teheti ésszerűen helyettesíthető áruvá az egyszeri jelentős beruházással járó szolgáltatást, ha a helyettesítendő és az esetlegesen helyettesítő áru a minőség és az igénybevétel egyéb jellemzőit tekintve is közel azonos. A Versenytanács szerint - a már kifejtettek értelmében - a két fajta szolgáltatás a minőségre és az igénybevétel egyéb feltételeire nézve nem minősül közel azonosnak, így az antenna és műholdas kombinált vételi lehetőség nem tekinthető a kábeltelevíziós szolgáltatást ésszerűen helyettesítő árunak.

 • c)

  A Versenytanács álláspontja szerint a Budapesten meghatározott területeken fogható Antenna Hungaria Rt. szolgáltatása sem alkalmas a kábeltelevíziós szolgáltatás ésszerű helyettesítésére figyelemmel arra, hogy az AntennaMikro lényegesen kisebb választékkal, azaz alacsonyabb áruminőséggel áll a fogyasztók rendelkezésére, mint a kábeltelevíziós szolgáltatás. Az alacsonyabb minőségű vételt lehetővé tevő AntennaMikro továbbá - a korábbi szolgáltatási gyakorlattól eltérően a műsorok kódolása miatt - csak egyszeri beruházás és havi díjak mellett vehető igénybe, mely kiadást tovább növeli a több televízió egyidejű üzemelésekor - mi a nézői szokások alapján gyakori - fizetendő többletköltség.

 • d)

  A nagy választékot biztosító Direct Home szolgáltatást sem tekintette a Versenytanács az eljárás alá vonti szolgáltatás helyettesítőjének, mivel a szolgáltatásból hiányoznak a magyar közszolgálati és kereskedelmi adások, valamint ésszerű helyettesítésre alkalmatlanná teszi a szolgáltatást annak magas havi díja és az a körülmény is, hogy amennyiben egy háztartásban több készüléket üzemeltetnek, az egyszeri költségként felmerülő letéti díj többszörösén kívül - beltéri egységenként - több előfizetési díjat is fizetni kell, mely a szolgáltatást lényegesen megdrágítja.

  Fentiek alapján a Tpvt. 14.§ (2) bekezdésére figyelemmel a Versenytanács megállapította, hogy fenti, több csatorna vételét lehetővé tevő megoldások - bár elvi helyettesítésre alkalmasak - a felhasználási cél azonossága ellenére sem vehetők figyelembe ésszerűen helyettesítő árúként.

  A Tpvt. 14.§ (3) bekezdésében irt földrajzi területen, melyen kívül a fogyasztó nem, vagy csak számottevően kedvezőtlen feltételek mellett tudja az árut beszerezni, azt a területet kell érteni, melyen az érintett árut igénybe vevő fogyasztó a szolgáltatást ténylegesen igénybe veszi.

  Az igénybevételt szempontjából lakóhelyhez kötött (hálózati típusú) szolgáltatások esetében a vizsgált magatartással érintett földrajzi piac a vizsgált vállalkozás szolgáltatási területével (területeivel) egyezik meg.

VII.

A Tpvt. 22.§ (1) bekezdés értelmében gazdasági erőfölényben van az a vállalkozás, aki gazdasági tevékenységét a piac többi szereplőitől nagy mértékben függetlenül folytathatja anélkül, hogy tekintettel kellene lennie vevőinek, versenytársainak vele kapcsolatos piaci magatartására. A gazdasági erőfölény megítéléséhez, az érintett piacra való belépés és az onnan történő kilépés költségeit (befagyott költség), kockázatát, illetve műszaki, gazdasági és jogi feltételeit kell különösen vizsgálni, figyelembe véve az érintett vállalkozás vagyoni helyzetét, valamint a piaci részesedése arányát, illetve a piac más résztvevőinek magatartását is (22.§ (2) bekezdés).

Az érintett árupiac fentiek szerinti meghatározása mellett az eljárás alá vont vállalkozás áruját az érintett piacon ésszerűen helyettesítő áru kizárólag más kábeltelevíziós vállalkozások - adott esetben a MatávKabelTV által nyújtott - kábeltelevíziós szolgáltatása lehet, melynek igénybevételére azonban elvileg is csak azok az ügyfelek térhetnek át, akiknek lakóhelye a másik kábeltelevíziós vállalkozás működési körzetét érinti. Figyelemmel azonban arra, hogy az földrajzi piacon az előfizetők nagy része számára más kábeltelevíziós szolgáltatásnak, - mint ésszerűen helyettesítő árunak - az igénybevétele nem oldható meg, ugyanakkor a vállalkozás piaci helyzetét mindig a fogyasztók nagyobb hányadának választási (reagálási) lehetősége határozza meg, az eljárás alá vont vállalkozás a Tpvt. 22.§ alkalmazásában gazdasági erőfölényben van, figyelembevéve a 22.§ (2) bekezdésében írtakat is.

A hálózati típusú szolgáltatások piacára való belépés, illetve terjeszkedés - bár jogi nehézségekkel nem jár - jelentős beruházási költséget igényel (gazdasági feltétel), és egyben más hálózat kiépítettsége esetén jelentős kockázattal is jár, figyelembevéve azt is, hogy a kábeltelevíziós szolgáltatás csak nagyszámú koncentráltan elhelyezkedő előfizető esetén gazdaságos tevékenység.

Fenti körülmények megalapozzák azt, hogy az eljárás alá vont vállalkozásnak piaci magatartása meghatározásakor érdemben nem kell tekintetben lennie a piac többi szereplőjének, mindenekelőtt előfizetőinek vele kapcsolatos magatartására.

VIII.

A Versenytanács - a vizsgálat irányát alapulvéve - vizsgálta, hogy a gazdasági erőfölényben lévő eljárás alá vont vállalkozás a programcsomagok számának, egyben összeállításának módosításával kapcsolatos magatartása, ami azt eredményezte, hogy a fogyasztóknak a korábbi megrendelési lehetőségekhez képest - az új műsorstruktúra miatt - egyidejűleg több csatornát kell megvásárolnia, illetve ezáltal magasabb díjat kell fizetnie, visszaélésszerű magatartásnak minősül-e.
Előrebocsátja a Versenytanács, hogy a kábeltelevíziós szolgáltatók a Médiatörvény 120. § (1) bekezdése értelmében (a díjazás összegére tekintettel) eltérő műsorcsomagokat alakíthatnak ki.
A műsorcsomagok kialakításának módjával illetve kötelező tartalmával kapcsolatban a Médiatörvény 117. § (1) bekezdésben írt rendelkezésen (mely szerint a szolgáltatók a közszolgáltai műsorszolgáltatók valamennyi műsorát kötelesek alapszolgáltatásként elosztani), illetve a 118. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezésen (miszerint a műsorelosztókat szerződéskötési kötelezettség terheli a helyi szolgáltatók szerződéses ajánlatára) nincs további kötelező külön jogszabályi rendelkezés.

A Gazdasági Versenyhivatal a Tpvt. felhatalmazásában versenyszempontból vizsgálhatja a szolgáltatók tevékenységét az alábbiak figyelembevételével.
- tilos az üzleti kapcsolatokban az indokolatlan előny kikötése, vagy a hátrányos feltételek elfogadásának kikényszerítése, ideértve a tisztességtelenül megállapított eladási árakat is (Tpvt. 21. § a) pont).
- tilos az árut indokolatlan előny szerzésére alkalmas módon a forgalomból indokolatlanul kivonni (Tpvt. 21. § e) pont).

Jelen ügyben az eljárás alá vont vállalkozás piaci hatású magatartása elsősorban abból származott, hogy a korábbi III/A, B, C. programcsomagokat egy programcsomagba, azaz a Sztár programcsomagba egyesítette, ami egyben a korábbi - tematikus csatornákat tartalmazó -, kisebb kínálatú programcsomagjainak a forgalomból való kivonásával járt (Tpvt. 21. § e) pont).

A tematikus csatornákat tartalmazó programcsomagok megszüntetése és egyben az ezekből létrehozott több csatornát tartalmazó programcsomag kialakítása a törvény szövegezéséből megállapíthatóan az esetben jogsértő, ha a magatartás az eljárás alá vont vállalkozásnál indokolatlan előnyt teremt.

Fentiekkel összefüggésben elsődlegesen azt kellett vizsgálni, hogy a korábbi programcsomagok egyesítése eredményezett-e indokolatlan előnyt az eljárás alá vont vállalkozásnál.
Az indokolatlanság megítélése szempontjából a Versenytanács figyelembe vette, hogy a magyar piacon a kábeltelevíziós szolgáltatók árujának a programcsomag tekinthető a Médiatörvény előírásával összhangban. Fentiekhez képest a kialakult piaci szokások szerint a szolgáltatók jellemzően három - egymástól kínálatban és díjban eltérő - programcsomagot kínálnak.

Az eljárás alá vont vállalkozás ezt a piaci gyakorlatot követve alakította át programcsomag-szerkezetét, mely átalakítás számára jelentős - a vizsgálati jelentés szerint a 2001. évi adózott eredmény 20-25 %-ának megfelelő - megtakarítást eredményezett az elvégzett műszaki munkákkal összefüggésben.
A Versenytanács osztja a vizsgálati jelentésben foglalt azon álláspontot, miszerint a nem jelentékeny méretű, további fejlesztéseket tervező eljárás alá vont vállalkozás számára az átalakítással elért megtakarítás indokolt előnnyel jár, különösen akkor, amikor az eljárás alá vont vállalkozás által tanúsított magatartás az országos szolgáltatási gyakorlathoz alkalmazkodott.

Az eljárás alá vont vállalkozás magatartását a Versenytanács vizsgálta a Tpvt. 21. § a) pontjában írtak alapulvételével is, figyelembevéve azt, hogy az indokolatlan előny kikötése (hátrányos feltétel elfogadásának kikényszerítése) abban is jelentkezhetett, hogy az átalakítás következtében a fogyasztók csak egy nagyobb programkínálatú és egyben magasabb árfekvésű programcsomag igénybevételére képesek.
Fentiekhez képest az eljárás alá vont vállalkozás igazolta, hogy az ezidáig kialakult fogyasztói szokásokhoz igazodva, azoknak megfelelően alakította ki a Sztár programcsomagot, figyelemmel arra, hogy függetlenül a 2001. októberéig megrendelhető programcsomag variációk széles sprektumától, a fogyasztók a korábbi III. programcsomagok közül - nem jelentős kivétellel - a II. programcsomag mellett megrendelhető természettudományos műsorokat tartalmazó III/A, illetve a valamennyi III-as programcsomagot tartalmazó szolgáltatást vették igénybe.
A fentiek szerint indokolatlannak nem tekinthető programcsomag-átalakítást illetve az ezzel járó műsortartalom változást a Versenytanács a megváltozott díjfizetési kötelezettség és ennek alapjául szolgáló, az eljárás alá vont vállalkozást terhelő, közvetlen költségemelkedést alapulvéve vizsgálta.

Az új Sztár csomagot az eljárás alá vont 2200 forintos díj mellett szolgáltatja, melyből a Sztár programcsomagra önmagában 950 Ft díj esik, szemben a korábbi III/A, B, C. programcsomagok díjával, ami együttesen 690 Ft/hó kiadást jelentett.
Az átalakítás előtti III-as programcsomagokra eső közvetlen költség 341 Ft volt, mihez képest a Sztár programcsomagot 683 Ft közvetlen költség terheli előfizetőnként.

A Versenytanács álláspontja szerint az előfizetőknek felszámított díj arányosan nőtt a műsordíjak növekedésével, így - a programcsomagok összevonásának jogszerűtlensége hiányában - a költségek oldaláról nézve sem következett be indokolatlan előnykikötés illetve nem állapítható meg, hogy az eljárás alá vont vállalkozás a Tpvt. 21. §
a) pontjába ütközően kényszerítette volna ki a Sztár programcsomag kínálata során a fogyasztókra hátrányos feltétel elfogadását. A kínálat és az érvényesített díj vonatkozásában a Versenytanács figyelemmel volt arra is, hogy az eljárás alá vont vállalkozás 1999. elejétől nem emelt díjat, így az általa beszedett díjak a műsordíjak fedezetését is alig biztosították, így a díjak megemelésére - a költségek emelkedése miatt - a programcsomagok átalakítása nélkül is sor kerülhetett volna.

Jogsértés nem állapítható meg arra tekintettel sem, hogy a Sztár programcsomag az átalakult tartalmú Minimum és a Classic programcsomaggal együtt vehető igénybe. Az utóbbi programcsomagok tartalma lényegében megegyezik a I. és II. programcsomag tartalmával és a programcsomagok vonatkozásában ugyancsak kimutatható volt a műsorköltségek növekedése.

Megjegyzi a Versenytanács, hogy az eljárás alá vont vállalkozás által alkalmazott díjak - közel azonos programszám mellett - több száz forinttal alacsonyabbak a kerületben szolgáltató MatávKábelTV díjainál úgy, hogy a díjak gyakorlatilag megegyeznek a másik szolgáltató 2001. évi díjaival.

Budapest, 2002. november 21.

Vérné dr. Labát Éva sk.
Dr. Köbli József sk.
Dr. Bara Zoltán sk.
Kiss Lászlóné