Vj-115/2002/15

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa az Egyesült Magyar Kábeltelevízió Híradástechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (Budapest) eljárás alá vont vállalkozással szemben fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolása miatt indult versenyfelügyeleti eljárásban, nyilvános tárgyaláson meghozta a következő

határozatot

A Versenytanács megállapítja, hogy az eljárás alá vont által 2001. decemberében meghirdetésre került Internetes előfizetési akció tájékoztatásában a kedvezmény alapjaként közzétett "teljes kábeltelevíziós szolgáltatási csomag", illetve a "teljes szolgáltatási előfizetési díj" kifejezés alkalmas volt a fogyasztók megtévesztésére.

A határozat felülvizsgálatát az ügyfél a kézhezvételtől számított harminc napon belül kérheti a Fővárosi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtható keresettel.

Indoklás

I.

 • 1)

  A Gazdasági Versenyhivatalhoz (a továbbiakban: GVH) bejelentés érkezett arról, hogy az Egyesült Magyar Kábeltelevízió Híradástechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (a továbbiakban: EMKTV) 2001. decemberében Internet előfizetési akciót tett közzé szórólapokon és a saját weboldalán. Eszerint az EMKTV új (nem céges) Internet előfizetőnek részére 50 százalékos kedvezményt ígért a kábeltv előfizetési díjából, ha egy évre megrendeli az internetes szolgáltatás minimum az "egyéni 1-es" csomagját. Ebben az esetben az EMKTV a 2002. év hátralévő részére a teljes kábeltelevíziós előfizetési díjból 50% kedvezményt ad. Később kiderült, hogy a kedvezmény csak az un. bővített (Omega elnevezésű) programcsomag előfizetési díjára vonatkozik, és nem terjed ki a prémium csatornák előfizetési díjaira.

 • 2)

  Az előzetes tájékozódást követően a GVH Infokommunikációs Irodája a B-289/2002/8. sz. határozatában úgy döntött, hogy az ügyben nem indít versenyfelügyeleti eljárást. A jogorvoslati kérelemnek a Versenytanács helyt adva arról határozott, hogy az eljárás alá vont 1) pontban leírt magatartása sérthette a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (Tpvt.) 8. § (2) bekezdésének c) és d) pontjait, ezért versenyfelügyeleti eljárás megindítását rendelte el.

II.

 • 3)

  Az eljárás alá vont az Internetes adathálózati szolgáltatását a korszerűsített kábeltelevíziós hálózatára csatlakozó fogyasztók számára biztosítja. E szolgáltatás keretében az előfizetőknek hozzáférést biztosít az Internethez, a szolgáltató saját adatátviteli hálózatához, e-mail címet ad, file-transzfer lehetőségét biztosítja. Az EMKTV az Internetes szolgáltatását csomagok (CATV-Internet egyéni 1-es, 2-es, 3-as és Lite) formájában nyújtja.

 • 4)

  Az eljárás alá vont és a fogyasztói között, a kábeltelevíziós szolgáltatás végzésére megkötött egyéni szolgáltatási szerződések az un. Vállalkozási Feltételekkel (a további szóhasználatban: általános szerződési feltételek, rövidítve ÁSZF) együtt érvényesek. Az egyedi szolgáltatói szerződés a szolgáltatót az előfizetett díjsávnak megfelelő jelszolgáltatásra kötelezi. Az ÁSZF tárgyi hatálya kiterjed a szolgáltató által nyújtott alap- és többletszolgáltatásokra. Az alapszolgáltatás a közszolgálati rádiók és televíziók műsorait tartalmazza, a többletszolgáltatás fogalmát az ÁSZF nem pontosítja, de példaként említi az HBO szolgáltatást, lásd az 5.4.3 pontot. Az előfizető jelszolgáltatásra vonatkozó szerződésében specifikált szolgáltatás az un. Alfa vagy Gamma vagy Omega programcsomag lehet.

 • 5)

  Az ÁSZF 4. pontja értelmében a szolgáltató az HBO és a Filmmúzeum csatornákat (és persze az Internet-szolgáltatást is) külön szerződés alapján végzi. Az HBO mozicsatornát a szolgáltató 2002-től a jelszolgáltatásra szerződéssel rendelkező előfizetői részére biztosítja.

 • 6)

  Az eljárás alá vont a 2001. decemberében meghirdetett Internet előfizetési akcióját egy kék színű szórólapon tette közzé, amely az alábbi közlést tartalmazta: "Ha Ön most otthonába megrendeli Internet szolgáltatás `egyéni 1-es csomagunkat`, amelynek havi alapdíja: 8000 Ft + ÁFA, akkor 2002. évben a teljes kábeltelevíziós szolgáltatási csomagunkat 50% díjkedvezménnyel veheti igénybe." A szórólap a kábeltévé szolgáltatás tartalmáról a következőket tartalmazza: "Programjainkat úgy alakítottuk ki, hogy mindenki, saját igényeihez igazítva megtalálhassa a számára ideális csomagot, mindezt megfizethető áron, kifogástalan minőségben nyújtjuk ügyfeleinknek". Az EMKTV 2002. május 6-i levelében arról adott tájékoztatást, hogy a szórólap 2001. december közepére készült el és azt követően 50.000 háztartásban postázták a 2002. január 1-től érvényes csatornakiosztással együtt. A kékszínű szórólapot egy tájékoztató levéllel együtt postázták, amely az alábbi szöveget tartalmazta: "Az infláció és az inflációt meghaladó költségnövekedés, valamint a szolgáltatásbővítés következtében a teljes szolgáltatásunk előfizetési díja: 2675 Ft + 12 % ÁFA = 2996 Ft-ra módosul."

 • 7)

  A kipostázott kékszínű szórólapokat az érdeklődők többnyire személyesen vitték be az eljárás alá vont ügyfélszolgálatára. Az ügyfélszolgálaton az ügyintézők tájékoztatják a szolgáltatás igénybevételének feltételeiről, átadják neki az egyéni adathálózati szerződés blanketta és az ÁSZF egy-egy példányát. A fogyasztók egy része ezeket haza vitte és egy-két nap múlva jött vissza a szerződést megkötni. Az ügyintézők azt is közlik a megrendelőkkel, hogy mikor tudják biztosítani számukra a szolgáltatást. A megkötött szerződések eljárás alá vontnál maradó példányához az ügyintézők csatolták a kitöltött kékszínű szórólapokat.

 • 8)

  Az Internetes akcióra vonatkozó tájékoztatást az eljárás alá vont a saját weboldalán is elhelyezte 2001. december 17-én az alábbi szöveggel: "Új Internet előfizetőink (nem céges) részére 50 % kedvezményt biztosítunk a kábeltv előfizetési díjából. A 2001. december 15-től indított akciónk keretében, ha Ön most egy évre megrendeli otthonába az Internet szolgáltatást, minimum az `egyéni 1-es` csomagunkat (melynek havi alapdíja 8000 Ft + ÁFA), akkor a 2002. év hátralévő részében a teljes kábeltelevíziós előfizetési díjból 50 % kedvezményt biztosítunk. Akciónk visszavonásig érvényes."

 • 9)

  Az eljárás alá vont 2002. május elején módosította a weboldalán lévő tájékoztató szövegét az alábbiak szerint: "Új Internet előfizetőink (nem céges) részére 50 % kedvezményt biztosítunk a kábeltv előfizetési díjából (kivéve a fizetős csatornákat: HBO, Filmmúzeum). A 2001. december 15-től indított akciónk keretében, ha Ön most egy évre megrendeli otthonába az Internet szolgáltatást, minimum az `egyéni 1-es` csomagunkat (melynek havi alapdíja 8000 Ft + ÁFA), akkor a 2002. év hátralévő részében a teljes kábeltelevíziós előfizetési díjból 50 % kedvezményt biztosítunk (kivéve a fizetős csatornákat: HBO, Filmmúzeum). Akciónk visszavonásig érvényes."

 • 10)

  Az eljárás alá vont tájékoztatása szerint az akció keretében előfizetők száma az alábbiak szerint alakult:

December

Január

Február

Március

Áprlis

Május

Június

Összesen

97

94

78

67

52

86

140

Kék szórólapos megren-delés

82

68

51

31

16

11

8

A szórólapos megrendelések %-a

84.5%

72.3%

65.4%

46.2%

30.7%

12.7%

5.7%

A második és a harmadik sor közötti különbség azoknak a fogyasztóknak a számát adja meg, akik nem a kék szórólapos hirdetés révén szereztek tudomást az akcióról, hanem más forrásból.

 • 11)

  Az eljárás alá vont szóbeli közlése alapján megállapítható volt, hogy a 2001. december 20-a és a 2002. március 15-e közötti időszakban az akció keretében Internetes szolgáltatásra előfizető fogyasztók (170) mindössze 16 rendelkezett HBO előfizetéssel, és egy sem Filmmúzeum előfizetéssel.

 • 12)

  Az Internetes előfizetési akciót falragaszokon is reklámozták, amelyeket lépcsőházakban kiragasztva, illetve az ügyfélszolgálati irodában kifüggesztve tettek közzé. A három különböző falragasz szövege lényegében véve megegyezik. Az Internetes akció feltételeiről az alábbi olvasható mindhárom plakáton: "Továbbra is érvényben van Internetes akciónk egyéni előfizetőinknek. Ön megrendeli, akár a legolcsóbb Internet szolgáltatásunkat, ..., Ön 12 hónapon keresztül az Omega kábeltelevíziós csomagunkat 50 százalék díjkedvezménnyel veheti igénybe (megtakarítás 1498 Ft/hó)." A falragaszok kitételével egy időben az eljárás alá vont - saját állítása szerint - 2002. március közepétől előfizetőinek megkezdte az előző pontban rögzítetteknek megfelelő tartalmú információs anyag postázását.

 • 13)

  Az EMKTV 1/2002. sz. ügyvezetői utasítása rendelkezik az Internetes előfizetési akcióban meghirdetett kedvezmény igénybevételének időpontjáról. Eszerint:

  • a.

   "Azok az előfizetők, akik decemberben megkötötték az Internet szolgáltatásunkra a szerződést, a bekötés időpontjától függetlenül a 2002. évben (12 hónap) a teljes kábeltelevíziós szolgáltatási csomagunkat (Omega 2996 Ft) 50% díjkedvezménnyel vehetik igénybe.

  • b.

   Azok az előfizetők, akik 2002. január 10-ig kötöttek az Internet szolgáltatásunkra szerződést, a 2002. évben február hónaptól (11 hónap) vehetik igénybe a teljes kábeltelevíziós szolgáltatási csomagunkat (Omega 2996 Ft) 50% díjkedvezménnyel.

  • c.

   Azok az előfizetők, akik 2002. január 10. után kötnek Internet szolgáltatásunkra szerződést, a kábeltelevíziós szolgáltatásban a kedvezményt csak a 4000 Ft + ÁFA egyszeri szerelési díj befizetésétől számított, következő hónap 1-től vehetik igénybe."

Az ügyvezetői utasítás dátuma 2002. január 11.

III.

 • 14)

  A Tpvt. 8. § (2) bekezdése alapján a fogyasztók megtévesztésének minősül különösen, ha [c) pont:] az áru értékesítésével, forgalmazásával összefüggő, a fogyasztó döntését befolyásoló körülményekről - így különösen a forgalmazási módról, a fizetési feltételekről, a kapcsolódó ajándékokról, az engedményekről, a nyerési esélyről - megtévesztésre alkalmas tájékoztatást adnak, illetve, ha [d) pont:] különösen előnyös vásárlás hamis látszatát keltik. Az eljárás alá vontnak a jelen előzetes álláspont 1) pontjában leírt magatartása egyszerre sértheti a 8. § (2) bekezdésének c) és d) pontjait, mert a fogyasztók számára adott tájékoztatás azáltal lehet alkalmas megtévesztésre, hogy az eljárás alá vont által ténylegesen kínálni szándékozottnál nagyobb mértékben előnyös vásárlás hamis látszatát kelti.

 • 15)

  Az eljárás tárgyát képező tájékoztatás megtévesztő jellegének értékelésével kapcsolatban először azt kell vizsgálni, hogy a "teljes kábeltelevíziós szolgáltatási csomag" kifejezés használata vajon hordozhatott-e tágabb jelentést a fogyasztó számára annál, amit az eljárás alá vont szerint a fogyasztónak értenie kellett. Ez akkor következhetett be, ha a "teljes kábeltelevíziós szolgáltatási csomag" a fogyasztó számára a bővített (Omega) programcsomagot meghaladó tartalmú és díjú szolgáltatást jelenthette. Az eljárás alá vont által szolgáltatott programcsomagok közül a legszélesebb műsorkínálatot az Omega programcsomag kínálja. Ezen felül az EMKTV külön előfizetési díj megfizetése fejében (és külön szerződés alapján) két csatornát szolgáltatott: az HBO-t havi 2.268,- forintért és a Filmmúzeumot havi 336,- forintért. Azt kell megítélni, hogy vajon az Internet előfizetését mérlegelő fogyasztók számára az adathálózati szolgáltatásra vonatkozó tényleges szerződéskötést megelőzően egyértelművé válhatott-e a "teljes kábeltelevíziós szolgáltatási csomag" kifejezésnek az Omega programcsomagra korlátozódó tartalma.

 • 16)

  Az eljárás alá vont védekezésében előadta, hogy a fenti kifejezésben a "csomag" szócska egyértelműen utal arra, hogy a kedvezmény kizárólag programcsomagra vonatkozhat, míg a "teljes" jelző egyértelműen a legbővebb, azaz az Omega programcsomagra utal. Ha ennek ellenére mégis volt olyan fogyasztó, aki félreértette a kérdéses kifejezés tartalmát, az ügyfélszolgálati irodákban kaphattak részletes tájékoztatást. Ennek következtében a fogyasztók akkor is tudomást szerezhettek az igénybevétel tényleges feltételeiről, ha valamelyik szerződéses blanketta nem tartalmazta pontosan a kedvezmény mibenlétét.

IV.

 • 17)

  A jelen előzetes álláspont 6) pontjában leírtak szerint az eljárás alá vont a kékszínű szórólaphoz tájékoztató levelet is mellékelt, amelyben valóban szerepel a "teljes szolgáltatás" kifejezés. A szóban forgó negyedik bekezdésben az eljárás alá vont arról tájékoztatja az előfizetőt, hogy az előre jelzettnél magasabb infláció, valamint a műsorbeszerzés költségeinek növekedése miatt az árakat 25 %-kal fogják módosítani. A SPORT1 többletköltségével együtt a "teljes szolgáltatásunk előfizetési díja: 2675.- Forint + 12%ÁFA = 2996.- Forintra módosul." A következő bekezdés leírja a többletszolgáltatást nem igénylő fogyasztók választási lehetőségeit. Majd az alábbi két mondattal folytatódik:
  "Az HBO mozicsatorna szolgáltatásunk előfizetési díja: 2025.- Forint + 12% ÁFA = 2268.- Forintra változik."
  "A Filmmúzeum szolgáltatásunk előfizetési díja: 300.- Forint + 12% ÁFA = 336.- Forintra változik."
  Ezen utóbbi két mondattal együtt szemlélve a "teljes szolgáltatás" kifejezés tartalmát a Versenytanács úgy véli, hogy a fenti kísérőlevél nem tette egyértelművé a kékszínű szórólapon található "teljes kábeltelevíziós szolgáltatás" kifejezés tartalmát, két okból:

  • -

   a kísérőlevélben a "teljes szolgáltatás" kifejezés a SPORT1, illetve az egyéb többlet csatornák (felnőtt csatorna, DISCOVERY) bevezetésével kapcsolatban került megemlítésre, ebből következően az ésszerű jelentéstartalma az, hogy a "teljes szolgáltatás" tartalmazza ezek a többletcsatornákat is;

  • -

   az HBO és a Filmmúzeum ugyanezzel összefüggésben, mint olyan szolgáltatások kerültek megemlítésre, amelyek szintén megrendelhetők, semmi nem utal a szövegben arra, hogy ezek nem a kábeltelevíziós szolgáltatás keretében kerülnek kielégítésre.

 • 18)

  Az ügyfélszolgálati irodákban valóban kaphattak felvilágosítást az érdeklődők, ha valamiben nem voltak bizonyosak. Ennek szükségessége azonban csak kevesekben merülhetett fel, amint arra az eljárás indítását kérő bejelentés is kitért. Fontos tény továbbá az is, hogy a "teljes kábeltelevíziós szolgáltatás" kifejezés nem fordul elő sem a fogyasztóval kötött egyedi szerződésekben, sem az ÁSZF-ben, sem pedig az adathálózati szolgáltatásra vagy az HBO-ra vonatkozó külön szerződésekben. Ezért a díjkedvezményekkel kapcsolatos szóbeli felvilágosításra még az adatátviteli szerződés megkötésekor sem feltétlenül került sor. A Versenytanács szerint a kérdéses mondat megtévesztő jellegét a szóbeli felvilágosítás lehetősége legfeljebb csökkenteni tudta, de nem megszüntetni.

 • 19)

  A HIF-hez 2001. június 27-én beérkezett, a 2001. július 1-től érvényesíteni szándékozott előfizetői díjakat tartalmazó táblázat területi bontásban közölte az egyes programcsomagokhoz tartozó díjakat. A Budapest VI., IX. és XI. kerületben a "teljes csomag" kifejezés előfizetési díjai olvashatók. Ez, valamint a jelen álláspont 13) pontjában leírt ügyvezetői utasítás szövege arra enged következtetni, hogy az eljárás alá vont vállalkozás alkalmazottai számára a "teljes kábeltelevíziós szolgáltatás" kifejezés egyértelműen az Omega programcsomagot jelentette. Ez megmagyarázza a kifejezés megjelenítését a kékszínű szórólapon, illetőleg az Internetes tájékoztatás eredeti szövegében, de nem teszi jogszerűvé a kifejezés használatát az előfizetők részére. Valószínű, hogy a kérdéses kifejezést gyakran használták a vállalkozás alkalmazottai az egymással való kommunikációban, de ritkán vagy sohasem a fogyasztókkal való kapcsolatban. Az előfizetői szerződés, illetve az ÁSZF a megrendelhető programcsomagokat név szerint (Alfa, Gamma, Omega, stb.) vagy alapszolgáltatásként, ill. bővített szolgáltatásként, esetleg I. és II. programcsomagokként említette. Ebből a Versenytanács számára levonható az a következtetés, hogy a "teljes kábeltelevíziós szolgáltatás" kifejezés tartalma nem válhatott egyértelművé az eljárás alá vont előfizetői számára az Internetes előfizetési akciótól függetlenül, illetve azt megelőzően. Mindezekből a Versenytanács szerint arra lehet következtetni, hogy az Internetes előfizetést fontolgató fogyasztók számára az akcióval kapcsolatos tájékoztatás szövege hordozhatta azt a többletinformációt, hogy a "teljes kábeltelevíziós szolgáltatásba" beletartozik az HBO és a Filmmúzeum szolgáltatása is, és ezért az 50%-os díjkedvezmény ezekre is vonatkozik.

 • 20)

  Az eljárás tárgyát képező tájékoztatás megtévesztő jellegének értékelésével kapcsolatban azt kell megvizsgálni, hogy a fogyasztókra gyakorolhatott-e tényleges hatást a kérdéses tájékoztatás félreértése az Internetes szolgáltatás megrendelésére vonatkozó döntéseikben. Az akció által ígért díjkedvezmény nagyságára vonatkozó várakozásnak attól függően lehet szerepe a konkrét döntésekben, hogy mekkora a vélt kedvezmény mértéke. Az Omega programcsomaggal kapcsolatos díjkedvezmény 1498,- forint, amelyhez azok a fogyasztók, akiket az eljárás alá vont tájékoztatása megtévesztett hozzászámíthatták az HBO-előfizetés, illetőleg a Filmmúzeum-előfizetés 50 százalékát is. A vélt díjkedvezmény maximális mértéke 1498+1139+128= 2765,- forint. A legolcsóbb Internetes-csomag havi előfizetési díja 8000 + 25% ÁFA= 10000,- forint. Ez azt jelenti, hogy a legolcsóbb Internetes csomag megrendelésekor a megtévesztett fogyasztó arra számíthatott, hogy egy éven keresztül körülbelül 27 százalékos díjkedvezményt kap az Internetes csomag árából. (A tényleges díjkedvezmény csak 15 %-os kedvezményt jelentett volna.) Egy közel 30 százalékos díjkedvezmény igen jelentősnek számít. A megtévesztett fogyasztók tehát az eljárás alá vont tájékoztatásában foglalt díjkedvezményt a ténylegesnek közel a kétszereseként értékelték, amely minden bizonnyal lényeges módon befolyásolhatta az Internetes szolgáltatás megrendelésére vonatkozó döntéseiket. Ha figyelembe vesszük, hogy a decembertől márciusig terjedő időszakban az Internetre előfizetők között senki nem fizetett elő a Filmmúzeumre is, akkor a kedvezményből le kell számítani a Filmmúzeum előfizetésének a felét. Azonban az így kiszámolt vélt kedvezmény is több mint 26 százalékos.

 • 21)

  A 10) pontban közölt táblázat adatai azt mutatják, hogy az akció keretében az Internetes szolgáltatást megrendelő fogyasztók száma különösen 2001. decemberében és 2002. januárjában volt magas, ezt követően fokozatosan csökkent. A félrevezető tájékoztatás közvetlen hatására utal a táblázat utolsó sora, amely a kékszínű szórólapos megrendelések számának alakulását mutatja az összes Internetes megrendelés százalékában. A kezdetben 85 százalék körüli arány fokozatosan növekvő ütemben csökken 2002. júniusára, amikor is már alig több mint 5 százalék. A kékszínű szórólapos megrendelések arányának csökkenésében közrejátszó okok között a Versenytanács szerint a legfontosabb az, hogy az eljárás alá vont 2002. áprilisától a 9) és a 12) pontokban leírt módon pontosította az akcióval kapcsolatos tájékoztatását. Ennek alapján megállapítható, hogy a 2001. decemberétől 2002. márciusáig tartó időszakban az Internetes szolgáltatást megrendelőknek átlagosan 60-65 százaléka a kékszínű szórólapon található tájékoztatás hatására döntött a szolgáltatás megrendeléséről.

 • 22)

  A díjkedvezmény akkor lett volna egyértelmű a fogyasztó számára, ha annak alapjaként az eljárás alá vont a fogyasztó által jól ismert, és a különböző szerződésekben is rögzített fogalmakat használta volna. Ha az eljárás alá vont a kedvezményt nem szándékozott kiterjeszteni az HBO-ra, illetve a Filmmúzeum előfizetési díjaira is, akkor az előfizető által félreérthető "teljes kábelszolgáltatás" kifejezés helyett az "Omega" vagy a "bővített programcsomag" kategóriákat kellett volna megneveznie a díjkedvezmény alapjaként. Mivel a díjkedvezmény csak egyetlen lehetséges programcsomagra vonatkozhatott, annak pontos mértékét is közölhette volna. Mindezeket a lehetőségeket az eljárás alá vont a 2001. decemberi meghirdetéskor elmulasztotta.

 • 23)

  A vizsgálat során nem került napvilágra olyan közvetlen bizonyíték, amely az eljárás alá vont magatartásának szándékos jellegére utalna. A Versenytanács azt valószínűsítette, hogy az eljárás alá vont vállalkozás alkalmazottainak egymás közötti kommunikációjában használatos kifejezésről a tájékoztatást készítő és elfogadó alkalmazottak nem néztek megfelelő gondossággal utána, hogy a "teljes kábelszolgáltatás" kifejezésnek a fogyasztó várhatóan milyen jelentést fog tulajdonítani. Ezzel a magatartásával megvalósította a Tpvt. 8. § (2) c) és d) pontjában tilalmazott magatartást, mert az adathálózati szolgáltatásának forgalmazásával összefüggő engedményről megtévesztésre alkalmas tájékoztatást adott.

V.

 • 24)

  A Tpvt. 77. § (1) d) pontjának megfelelően az eljáró versenytanács határozatában megállapította az eljárás alá vont magatartásának törvénybe ütközését. Nem volt szükség azonban a törvénybe ütköző állapot megszüntetésének elrendelésére, mert az eljárás alá vont saját elhatározásából, a jogsértés lehetőségének tudomására jutása időpontjától kezdődően megváltoztatta az Internetes akció tájékoztatásának szövegét, amely ettől kezdve egyértelműen és kizárólag az Omega programcsomagra vonatkozóan jelölte meg a díjkedvezmény alapját. A helyesbített tájékoztatást tartalmazó további plakátokat és falragaszokat helyezett ki, az Internetes tájékoztatás mellett, amelyek következtében a kék szórólapos előfizetők száma áprilistól lényeges mértékben csökkent. Ugyanezen okból arra sem volt szükség, hogy az eljárás alá vont vállalkozást a Versenytanács eltiltsa a törvény rendelkezéseibe ütköző magatartás további folytatásától.

 • 25)

  A Tpvt. 78. § alapján az eljáró versenytanács, tekintettel az eset összes körülményeire, így különösen a jogsérelem csekély súlyára, a jogsértő állapot rövid időtartamára, a jogsértéssel elért minimális előnyre, valamint arra, hogy az eljárás alá vont azonnal és haladéktalanul önkéntes jogkövető magatartásra tért át a jogsértés lehetőségének észlelésétől kezdve, úgy látta, hogy az eljárás alá vont magatartása csak igen kis mértékben veszélyeztette a gazdasági verseny tisztaságát, a fogyasztók érdekei lényeges mértékben és körben nem sérültek. Mindezekre való tekintettel a Versenytanács bírság kiszabását nem tartotta szükségesnek.

 • 26)

  A határozat elleni Tpvt. szerinti jogorvoslati jogot a 83. § biztosítja az eljárás alá vont számára.

Budapest, 2002. december 7.