Vj-77/2002/17

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a General Motors Corporation kérelmező összefonódás engedélyezése iránti kérelmére indult eljárásban, melyben további ügyfélként részt vett a Daewoo Motors Co., Ltd. - tárgyaláson kívül - meghozta az alábbi

határozatot

A Versenytanács a kérelmezett összefonódást engedélyezi.
A határozat felülvizsgálatát az ügyfelek a kézbesítéstől számított harminc napon belül kérhetik a Fővárosi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtandó keresettel.

Indoklás

I.

A kérelmezett összefonódás

 • 1)

  A kérelmező General Motors Corporation (a továbbiakban: GM) a 2002. április 30-án aláírt Tranzakciós Szerződés és ahhoz kapcsolódó további megállapodások (együtt: Szerződés) alapján - más befektetőkkel közösen - megvásárolta a Daewoo Motors Co., Ltd. (a továbbiakban: Daewoo) meghatározott személygépkocsik és könnyű haszongépjárművek tervezésére, gyártására, összeszerelésére, marketingjére és értékesítésre vonatkozó tevékenységeihez kapcsolódó egyes gyártóüzemeket és vállalkozásokat, illetve azon jogokat (a továbbiakban együtt: Üzletág), melyek lehetővé teszik az említett áruk gyártását és értékesítését.

 • 2)

  A Szerződésben a Daewoo vállalta, hogy öt éven át nem folytat az Üzletággal versenyző tevékenységet.

 • 3)

  Az Üzletág feletti irányítás megszerzése a befektetők által alapított GM-Daewoo Auto and Technology Company-n (a továbbiakban: GMDAT) keresztül valósul meg. A GMDAT legnagyobb (42,1 százalékos) részvényese a GM, amely a tíz fős igazgatóságban a számára biztosított öt hely birtokában - tekintettel arra is, hogy a határozatképességhez hat fő jelenléte szükséges - megbéníthatja az igazgatóság működését. A GMDAT operatív vezetését a gyakorlatban GM fogja ellátni, a többi részvényes kizárólag pénzügyi befektetői szerepet vállal majd.

 • 4)

  Az 1-3) pontban részletezett tranzakcióhoz - mint az Üzletág feletti tényleges egyedüli irányításszerzéshez - a GM 2002. május 30-án kelt kérelmében a 2000. évi CXXXVIII. törvénnyel módosított, a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) VI. fejezetének rendelkezései alapján a Gazdasági Versenyhivatal engedélyét kérte.

 • 5)

  A vizsgáló által a Tpvt. 68. § (4) bekezdése alapján elrendelt hiánypótlást a kérelmező 2002. július 9-én teljesítette.

II.

Az összefonódás résztvevői

A GM-csoport

 • 6)

  A GM és az általa közvetlenül vagy közvetve irányított vállalkozások alkotta GM-csoport a világ egyik vezető gépjármű gyártó- és forgalmazó vállalkozása. Tevékenysége a személygépkocsik és különféle haszongépjárművek, illetve gépjármű alkatrészek, vasúti eszközök és járművek, automatizálási rendszerek, illetve automata erőátviteli rendszerek és termékek tervezésén, gyártásán, összeszerelésén és értékesítésén túl kiterjed számos telekommunikációs, űrkutatási, légiközlekedési illetve katonai (vagy ezeket kiszolgáló) tevékenységre, továbbá pénzügyi és biztosítási szolgáltatások nyújtására.

 • 7)

  A GM-csoporthoz az alábbi magyarországi vállalkozások tartoznak :

  • -

   A GMAC Hungary Kft. és az Opel Southeast Europe Autóforgalmazó Kft., melyek a GM-csoport külföldön honos tagjai által gyártott gépjárművek importját és nagykereskedelmi értékesítését végzik.

  • -

   Az Opel Magyarország Autóipari Kft. vámszabadterületi vállalkozás, amely motorokat, sebességváltókat és hengerfejeket gyárt és értékesít elsősorban a GM-csoport külföldön honos tagjai részére.

  • -

   A GM-Fiat WWP Opel Magyarország Üzleti Szolgáltatások Kft., az Opel Magyarország Consulting Szolgáltató Kft. v. a. és a GMAC Bank Hungary Rt., melyek részben a GM-csoport további tagjai részére, részben azokhoz kapcsolódóan nyújtanak szolgáltatásokat.

 • 8)

  A 7) pontban említett vállalkozások 2001. évi nettó árbevétele, valamint a GM-csoport külföldön honos tagjainak a Magyar Köztársaság területén 2001. évben elért nettó árbevétele együttesen - az egymás közötti forgalom nélkül - 182,4 milliárd forint volt.

  Az Üzletág

 • 9)

  A kérelem szerinti tranzakcióra azért került sor, mert a Daewoo állandósult pénzügyi nehézségei következtében 2000. novemberében csődeljárást kezdeményezett maga ellen, melynek keretében a vagyonfelügyelő tárgyalásokat kezdett a Daewoo (vagy annak egyes részei) értékesítése érdekében.

 • 10)

  A Szerződés értelmében az Üzletágba a Daewoo által jelenleg gyártott és forgalmazott személygépkocsik és - meghatározott kivételekkel - a 3,5 tonna alatti hasznos kapacitású kishaszon gépjárművek, továbbá a sport és terepjáró gépkocsikra, valamint az un. vegyes típusú járművekre vonatkozó tervek és design-koncepciók tartoznak.

 • 11)

  Az Üzletághoz magyarországi vállalkozás vagy vállalkozásrész nem tartozik. Az Üzletágba tartozó külföldön honos vállalkozások 2001. évben 1,8 milliárd forint nettó árbevétel értek el a Magyar Köztársaság területén.

 • 12)

  Nem képezik részét az Üzletágnak - egyebek mellett - a Daewoo által gyártott egyéb haszongépjárművek és autóbuszok, továbbá a Daewoo által Közép- és Kelet Európában végzett nagykereskedelmi tevékenység. Ennek megfelelően nem kerül a GM irányítása alá a Daewoo gépjárművek magyarországi behozatalát és nagykereskedelmét végző Daewoo Magyarország Kft., továbbá a finanszírozási tevékenységet végző Daewoo Bank Hungary Kft. sem.

III.

A gépjármú piac főbb jellemzői

 • 13)

  A magyar piacon a hazai gyártású és összeszerelésű gépjárművek mellett a világon gyártott szinte valamennyi márka jelen van. Ez idő szerint közel húsz egymástól független vállalkozás-csoport forgalmaz személygépkocsikat Magyarországon, melyek közül ötnek az országos forgalomból való részesedése meghaladja a 10 százalékot. A piacot erős túlkínálat jellemzi, a forgalmazók között éles verseny folyik a fogyasztók megszerzéséért.

 • 14)

  Az Üzletághoz tartozó áruk a felhasználás célja szempontjából alapvetően két csoportra oszthatók

  • -

   a személygépkocsik legáltalánosabb értelemben emberek közúton történő szállítására, helyváltoztatásra szolgálnak;

  • -

   a 3,5 tonna alatti hasznos kapacitású kishaszon gépjárművek ezzel szemben alapvetően teherszállításra szolgálnak, amiből adódóan nélkülözik a személygépkocsik általános felszereltségét és komfortját.

 • 15)

  A személygépkocsikon belül az ár- és minőségbeli eltérésekre is tekintettel a nemzetközi és a hazai gyakorlatban egyaránt az alábbi kategóriákat különböztetik meg:

  • -

   mini (városi forgalomra szolgáló kisméretű, alacsony üzemanyag fogyasztású);

  • -

   kisautó (alapvetően városi jellege mellett, hosszabb utakra is kényelmesen használható);

  • -

   alsóközép (átmenetet képez a kisautó és a nagyobb személygépkocsik között, már kiválóan alkalmas családi autónak is);

  • -

   közép (különösebb gond nélkül rendeltetésszerűen alkalmasak öt személy kényelmes és hosszú utazására);

  • -

   nagyautók (alapvetően luxus célokat szolgálnak);

  • -

   sport (tipikusan kétajtós modellek, amelyeknél az esztétikai követelmények dominálnak);

  • -

   egyterűek (három sorban hét ember elhelyezésére szolgálnak, vagy öt ember elhelyezése esetén nagy rakteret biztosítanak);

  • -

   terepjárók (alapvetően közúti forgalomra készülnek, de korlátozottan terepjáró kapacitással és képességgel is rendelkeznek).

 • 16)

  A GM-csoport és az Üzletág részesedését az egyes személygépkocsi kategóriák magyarországi forgalmából a Táblázat mutatja be.

  Táblázat

  A GM-csoport és az Üzletág részesedése a személygépkocsik
  magyarországi forgalmából (%)

Kategória

GM-csoport

Üzletág

Összesen

Mini

2,4

26,4

28,8

Kisautó

8,2

0

8,2

Alsóközép

26,2

3,1

29,3

Közép

8,1

1,7

9,8

Nagy

16,1

3,7

19,8

Sport

14,1

0

14,1

Egyterű

22,4

0

22,4

Terepjáró

1,3

0

1,3

Együtt

15,5

3,9

19,4

 • 17)

  A személygépkocsi gyártással foglalkozó vállalkozások - miként a GM is - általában valamennyi kategória gyártásával foglalkoznak, és többségükben jelen vannak nem csak a nemzetközi-, hanem a magyar piacon is.

 • 18)

  A 3,5 tonna alatti hasznos kapacitású kishaszon gépjárművek magyarországi forgalmából a GM-csoport 4,7 százalékkal, az Üzletág pedig 0,7 százalékkal rendelkezik.

IV.

Az engedélykérési kötelezettség

 • 19)

  A Tpvt. 23. § (1) bekezdés b) pontja alapján vállalkozások összefonódása jön létre, ha egy vállalkozás irányítást szerez egy vagy több vállalkozás egésze vagy része felett. A Tpvt. 23. § (2) bekezdés d) pontja szerint a vállalkozás irányítással rendelkezik a másik vállalkozás felett, ha döntéseinek meghatározó befolyásolására ténylegesen és tartósan képessé válik. A Tpvt. 23. § (5) bekezdés értelmében vállalkozásrésznek minősülnek az olyan eszközök vagy jogok, amelynek megszerzése elégséges a piaci tevékenység végzéséhez.

 • 20)

  Az Üzletághoz részben önálló vállalkozások, részben pedig a Tpvt. 23. § (5) bekezdése alapján vállalkozásrésznek minősülő üzemegységek illetve jogok tartoznak. Az Üzletág tekintetében GM-nek 50 százalék alatti tulajdonosi részesedése és 50 százalékos igazgatósági részvétele sem biztosít jogi értelemben irányítást, vagyis egyedül nem képes az Üzletágra vonatkozó üzleti döntések meghozatalára: Az igazgatóságban betöltött szerepe alapján azonban nélküle nem hozhatók döntések, ami alapján a Versenytanács - kérelmezőével egyező - álláspontja szerint a GM ténylegesen és tartósan képessé válik az Üzletág döntéseinek meghatározó befolyásolására, amit erősít az a körülmény is, hogy a GM a GMDAT legnagyobb részvényese oly módon, hogy a további részvényesek alapvetően pénzügyi befektetők. Mindezek alapján a kérelmezett tranzakció a Tpvt. 23. § (1) bekezdés b) és (2) bekezdés d) pontja alapján vállalkozások összefonódásának minősül.

 • 21)

  A kérelem szerinti összefonódás ugyan külföldön honos vállalkozások között jön létre, azonban a GM-csoport és az Üzletág is jelen van áruival a magyar piacon, így az összefonódás hatása érvényesülhet a Magyar Köztársaság területén, ezért arra kiterjed a Tpvt. hatálya (Tpvt. 1. §).

 • 22)

  Az összefonódással érintett vállalkozások (a Tpvt. 26. § alapján: a GM-csoport tagjai és az Üzletág) 2001. évi - a Tpvt. 27. § (1) és (2) bekezdés szerint számított - együttes nettó árbevétele (184,2 milliárd forint) meghaladta a tízmilliárd forintot, ezen belül az irányítás alá kerülő Üzletágé (1,8 milliárd forint) az ötszázmillió forintot, ezért a kérelmezett összefonódáshoz a Gazdasági Versenyhivatal engedélye szükséges.

V.

Az engedélyezés

 • 23)

  A Tpvt. 30. § (2) bekezdése alapján a Gazdasági Versenyhivatal nem tagadhatja meg az engedély megadását, ha az összefonódás nem hoz létre vagy nem erősít meg olyan gazdasági erőfölényt, amely akadályozza a hatékony verseny kialakulását, fennmaradását vagy fejlődését az érintett piacon (Tpvt. 14. §).

 • 24)

  Az összefonódással érintett földrajzi piacnak (Tpvt. 14. § (3) bekezdés) a Versenytanács minimálisan Magyarország egész területét tekintette, figyelembevéve, hogy a GM-csoport és az Üzletág is Magyarország egész területén forgalmazza áruit.

 • 25)

  Érintett árupiacokként (Tpvt. 14. § (2) bekezdés) a Versenytanács - első megközelítésben - az egyes személygépkocsi kategóriákat és a könnyű kishaszon gépjárműveket vizsgálta.

 • 26)

  A 24-25) pont szerint meghatározott érintett piacok közül a mini-, az alsóközép- és az egyterű személygépkocsik esetében haladja meg a GM-csoport és az Üzletág együttes magyarországi piaci részesedése a 20 százalékot, melyen belül azonban a piaci részesedés növekedése viszonylag csekély (a mini kategóriában a GM-csoport, az alsóközép kategóriában pedig az Üzletág részesedése nem éri el az 5 százalékot), illetve az egyterű kategóriában az Üzletág nincs jelen a magyar piacon. Az előzőekre tekintettel, továbbá figyelembevéve, hogy

  • -

   az említett kategóriák mindegyikében nagyszámú versenytárs van jelen a piacon, melyek között mini- és az egyterű kategóriában van olyan vállalkozás, melynek piaci részesedése magasabb a GM-csoport és az Üzletág együttes piaci részesedése, az alsóközép kategóriában pedig megközelíti azt; illetve

  • -

   a mini- és alsóközép kategóriához árban és minőségben (árujellemzőkben) hasonló - és így legalábbis távoli helyettesítőnek tekinthető - kisautó- és közép kategóriában kifejezetten alacsony (10 százalék alatti) a GM-csoport és az Üzletág együttes piaci részesedése

a Versenytanács horizontális összefüggésben nem találta aggályosnak az említett három kategóriában meglévő 20 százalékot meghaladó, de a 30 százalékot el nem érő piaci részesedéseket.

 • 27)

  A GM-csoport és az Üzletág közötti vertikális kapcsolat hiányában az összefonódásnak vertikális összefüggésben sem lehetnek káros hatásai. Káros portfolió hatással szintén nem kell számolni, mert a GM-csoport az összefonódás nélkül is valamennyi kategóriában jelen van a magyar piacon, és csak egyetlen olyan kategória van, amelyben az Üzletágnak magasabb a piaci részesedése, mint a GM-csoporté.

 • 28)

  Mindezek alapján a Versenytanács a Tpvt. 77. § (1) bekezdés a) pontja szerinti határozatában - egyezően a Tpvt. 71. § (2) bekezdés alapján tett vizsgálói indítvánnyal - az összefonódást engedélyezte.

 • 29)

  Az engedély a Tpvt. 30. § (5) bekezdése alapján kiterjed a Daewoo-t terhelő versenytilalomra (lásd 2. pont), mert az időben korlátozott, továbbá az érintett áruk és a földrajzi terület tekintetében - a magyar piacot érintően - nem lépi túl az Üzletág korábbi működési területét (Elvi állásfoglalások 90., Versenyfelügyeleti Értesítő 2000. évi 5. szám). A versenytilalom viszonylag hosszú (ötéves) időtartamával összefüggésben a Versenytanács figyelembe vette az érintett árukkal kapcsolatos fogyasztói hűséget és azok viszonylag hosszú életciklusát, különös tekintettel arra, hogy a Daewoo továbbra is a piacon marad, mégpedig úgy, hogy rendelkezik az Üzletághoz tartozó termékek gyártásához szükséges kapacitásokkal, és több tekintetben megtartotta forgalmi és finanszírozási hálózatát.

 • 30)

  A Versenytanács a 26-27) pontban foglaltakra is tekintettel a kérelmezett összefonódás esetében alkalmazhatónak találta a Tpvt. 63. § (3) bekezdésének ac) pontját, mely szerint a versenytanácsi határozatot 45 napon belül kell meghozni, ha az engedély a Tpvt. 30. § (2) bekezdése alapján nyilvánvalóan nem tagadható meg.

 • 31)

  Miután a 24) pont szerinti lehetséges legszűkebb érintett árupiac meghatározás mellett sem mutatkoztak káros versenyhatások, a Versenytanács érdemben nem foglalkozott azzal a kérdéssel, hogy a személygépkocsik egésze (vagy azon belül több kategória) egységes árupiacot alkot-e. Megjegyzi azonban, hogy az alkalmazott kategóriák kizárólag a keresleti helyettesítés szempontjait tükrözik, a Tpvt. 14. § (1) bekezdés alapján figyelembe veendő kínálati helyettesítés (melyet valószínűsít, hogy a piac szereplőinek többsége valamennyi kategóriában jelen van) alapján azonban nem zárható ki, hogy a személygépkocsik tekintetében tágabb az érintett árupiac.

VI.

Eljárási kérdés

 • 32)

  A Tpvt. 63. § (3) bekezdése ac) pontjának alkalmazásából következőleg az eljárási díj megfizetéséről rendelkezni nem kellett, mert a kérelmező a Tpvt. 62. § (1) bekezdése szerinti kettőmillió forintos eljárási díjat előzetesen lerótta.

 • 33)

  Az ügyfelek (a kérelmező GM és a Daewoo) kérték tárgyalás mellőzését ezért a Versenytanács határozatát a Tpvt. 74. § (1) bekezdése alapján tárgyaláson kívül hozta meg.

 • 34)

  Az ügyfeleket megillető jogorvoslati jog a Tpvt. 83. § (1)-(2) bekezdésén alapul.

Budapest, 2002. augusztus 21.