Vj-44/2002/26

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Parisat-L Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (Kazincbarcika) eljárás alá vont vállalkozás ellen gazdasági erőfölénnyel való visszaélés miatt indított versenyfelügyeleti eljárásban - nyilvános tárgyaláson - meghozta az alábbi

határozatot

A Versenytanács megállapítja, hogy az eljárás alá vont vállalkozás kábeltelevíziós szolgáltatása díjainak 2002. január 1-jei emelésével

 • -

  az I. programcsomag esetében Aggtelek, Borsodszirák, Felsőkelecsény, Parasznya, Ragály, Rudabánya és Sajógalgóc településeken;

 • -

  a II. programcsomag esetében Aggtelek, Alberttelep, Bánréve, Berente, Dédestapolcsány, Dusnokpuszta, Felsőkelecsény, Felsőnyárád, Imola, Izsófalva, Kurityán, Mucsony, Ragály, Rudabánya, Sajógalgóc, Sajókaza, Sajószentpéter, Szuhafő, Szuhakálló, Szuhogy, Trizs és Zubogy településeken;

 • -

  a III. programcsomag esetében Bánréve, Berente, Felsőnyárád, Sajókaza és Szuhogy településeken

gazdasági erőfölénnyel való visszaélést valósított meg.

Kötelezi az eljárás alá vont vállalkozást, hogy a határozat kézbesítésétől számított harminc napon belül fizessen meg 500.000.- (azaz Ötszázezer) forint bírságot a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557. számú bírságbevételi számlájára.

A határozat felülvizsgálatát az eljárás alá vont vállalkozás a kézbesítéstől számított 30 napon belül kérheti a Fővárosi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtandó keresettel.

Indoklás

I.

A vizsgálat iránya

 • 1)

  A Gazdasági Versenyhivatal a 2000. évi CXXXVIII. törvénnyel módosított, a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) 70. § (1) bekezdése alapján hivatalból vizsgálatot indított annak megállapítására, hogy a Parisat-L Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (a továbbiakban: Parisat) szolgáltatási területein 2002. januárjától a szolgáltatási díjak emelésével gazdasági erőfölénnyel való visszaélést valósított-e meg.

II.

A tényállás

A Parisat tevékenysége

 • 2)

  A Parisat 2002. év elején Borsod-Abaúj-Zemplén (BAZ) megye 24 településén összesen 7.896 előfizető részére nyújtott kábeltelevíziós szolgáltatást - Sajószentpéter és Sajókaza kivételével - önkormányzati és/vagy lakossági tulajdonú hálózatokat üzemeltetve. Az előfizetők száma Sajószentpéter (2.464) kivételével egyetlen településen sem érte el az ezer főt, és több településen is száz alatti előfizető volt. Három további településen folyamatban volt a kábeltelevíziós hálózat kiépítése.

 • 3)

  A Parisat kábeltelevíziós tevékenységét 1996. február 1-jén Szuhakálló és Kurityán helyiségekben kezdte meg, majd tevékenységét fokozatosan terjesztette ki további területekre. A Parisat a kábeltelevíziós szolgáltatás mellett kereskedelmi tevékenységet is folytat: Kazincbarcikán található "DX antennabolt"-jában földi és műholdvevő antennák, kábeltelevíziós és telekommunikációs berendezések, SONY termékek, valamint UPC Direct szolgáltatás árusítását végzi. A Parisat üzletrészeinek 75 százalékban az ügyvezető Boros Bálint, 25 százalékban pedig Boros Bálintné a tulajdonosa.

 • 4)

  A Parisat 2002. január 1-jén tizenkét településen két-, a további tizenkét településen pedig három programcsomagot szolgáltatott az előfizetők részére. Ez utóbbi települések közül ötben 2002. év elején (vagy 2001. évközben) vezette be a harmadik programcsomagot. A Parisat 2002. év január 1-jétől

  • -

   az I. programcsomagban 3-6;

  • -

   a II. programcsomagban 7-18;

  • -

   a III. programcsomagban 17-27

különböző televízió-műsor vételét biztosította, oly módon, hogy - adott településen - a kisebb műsorszámú programcsomag valamennyi műsora szerepel a magasabb műsorszámú programcsomagban.

A Parisat díjai és költségei

 • 5)

  A Parisat 2002. január 1-jén valamennyi településén emelte díjait, amit összefoglalóan az 1. táblázat mutat be.

  1. táblázat

  A Parisat által érvényesített nettó előfizetési díjak

Programcsomag

Előfizetési díj (Ft/előfizető/hó)

2001. év

2002. év

I.

313-469

375-750

II.

536-723

750-1000

III.

884

1321*

*kivéve: Dédestapolcsány, ahol a nettó díj 1000 forint.

 • 6)

  A Parisat az alkalmazott díjakat megalapozó számításokkal nem rendelkezik. Nyilatkozata szerint: "A jelenlegi díjak kialakításakor figyelembe vették, hogy mi az az elfogadható díj, ami még biztosítja a cég működését, illetve a versenytársak árait is figyelték. Ezen információk és a szolgáltatói tapasztalatok alapján alakították ki a díjakat igazán pontos kalkuláció készítése nélkül. Becslés jellegű kalkulációt készítettek, de ez már nem áll rendelkezésre."

 • 7)

  A Parisat az általa szolgáltatott műsorok után előfizetőnként szerzői- és műsordíjat (együtt műsorköltség) fizet. A műsorköltségek időbeli változását (mely mögött egyrészt a műsorszolgáltatók által az egyes műsorok tekintetében érvényesített díjemelés, másrészt új műsorok programcsomagba állítása húzódik meg) a 2. táblázat mutatja be.

  2. táblázat

  A Parisat által fizetett műsorköltségek

Programcsomag

Műsorköltség (Ft/előfizető/hó)

2001. év

2002. év

I.

0-3

0-4

II.

5-190

3-287

III.

477

229-654

 • 8)

  A Parisat által 2001. március 1-jétől, illetve 2002. év január 1-jétől az egyes településeken érvényesített nettó (a 12 százalékos általános forgalmi adót nem tartalmazó) díjakat, a műsorköltségeket, valamint az előfizetők számát - a Parisat által a Magyar Kábelkommunikációs Szövetség részére készített adatszolgáltatásban foglaltak alapján - az 1. és 2. melléklet mutatja be.

 • 9)

  A kábeltelevíziós hálózatokért a Parisat négy településen (Bánréve, Berente, Dédestapolcsány és Rudabánya) fizet a tulajdonosnak - a díjbevétel 8 százalékát kitevő - bérleti díjat. A többi településen bérleti díj nincs, a bérleti szerződések szerint azonban a Parisat a díjbevétel 8 százalékát köteles a kábeltelevízióhálózat fejlesztésére fordítani.

 • 10)

  A Parisat 2001. évben 66,7 millió forint nettó árbevételt ért el, üzemi tevékenységének eredménye 7,6 millió forint volt. A nettó árbevétel mintegy 80 százaléka kapcsolódik a kábeltelevíziós hálózatokhoz. A további nettó árbevétel túlnyomórésze a Parisat által Kazincbarcikán üzemeltetett "DX antennabolt" bevételéből származott, amely - a Parisat nyilatkozata szerint - átlagosan 5 százalék árrést foglal magában.

 • 11)

  A vizsgáló számításai szerint a Parisatnak 2002. I. negyedévében - a műsorköltségeken túlmenően - havonta 457 forint költsége merült fel előfizetőként.

További műsorvételi lehetőségek

 • 12)

  Más kábeltelevíziós vállalkozás nem működik azokon a településeken, ahol a Parisat szolgáltat. Azon a földrajzi területen (BAZ-megye Miskolctól Északra és Észak-Nyugatra eső része), ahol a Parisat jelen van, további három vállalkozás nyújt kábeltelevíziós szolgáltatást.

  • 1.

   A Barcika TV Kft. a saját tulajdonában lévő hálózaton Kazincbarcika területén összesen 10362 előfizető részére biztosít 12 programot 357 forintos, illetve 30 programot 1.688 forintos nettó előfizetési díj mellett.

  • 2.

   A Dual Plus Kft. Edelényben és az azt környező hat kisebb településen saját tulajdonú hálózatokon szolgáltat összesen 3475 előfizető részére. A legnagyobb - 2450 előfizetővel rendelkező - edelényi hálózaton két programcsomagot nyújt (a nettó előfizetési díj 14 program esetében 679 forint, 27 program esetében 1.768 forint).

  • 3.

   Az Astra Vill Kft. 22 kisebb településen önkormányzati tulajdonban levő hálózatokon összesen 2550 előfizető részére 8-12 programot szolgáltat 429 - 625 forint közötti nettó előfizetési díj mellett, mely alól egy település jelent kivételt, ahol 14 program nettó előfizetési díja 893 forint. Az Astra Vill Kft. az egyes települések kis lélekszámára tekintettel nem alkalmaz programcsomagokat, adott településen minden előfizető részére azonos programokat biztosít.

 • 13)

  Új kábeltelevíziós vállalkozás piacra lépése engedélyezési szempontból nem ütközik lényeges akadályba. A hálózat kialakításának jelentős beruházási költségei és az állandó költségek ebből is fakadó magas aránya következtében azonban a kábeltelevíziós szolgáltatás csak nagyszámú, koncentráltan elhelyezkedő előfizető esetén gazdaságos tevékenység. Ezért azon a földrajzi területen, ahol már működik kábeltelevíziós vállalkozás, a piacra lépés gazdasági szempontból korlátozott.

 • 14)

  A fogyasztóknak az adott földrajzi területen a kábeltelevíziós szolgáltatáson túlmenően az alábbi lehetőségei vannak televíziós programok vételére:

  • -

   tető (szoba)antenna;

  • -

   műholdvevő;

  • -

   UPC Direct; továbbá

  • -

   az előzőek bármilyen kombinációja.

 • 15)

  Tető (szoba) antennával a Parisat által szolgáltatott programok közül az M1, a TV2 és az RTL Klub fogható.

 • 16)

  A UPC Direct több, mint száz műsort tartalmazó programcsomagot szolgáltat 3672 forint nettó (25 százalék ÁFA mellett 4590 bruttó) előfizetési díjjal, amelyet az adott háztartásban külön-külön üzemeltetni kívánt valamennyi készülék után fizetni kell. Emellett egyszeri költségként jelentkezik a 8000 forintos csatlakozási díj, továbbá készülékenként a 20.000 forintos beltéri egység letéti díj. A programcsomag a Parisat által a III. programcsomagban szolgáltatott külföldi műsorok gyakorlatilag teljes körét tartalmazza, nem tartalmazza azonban az M1, a TV2 és az RTL Klub programot, amelyek így csak kapcsolódó tetőantennával foghatók.

 • 17)

  A Parisat által szolgáltatott II. és III. programcsomagban meglévő műsorok három műhold (Astra, Amos, Hotbird) egyidejű vételét, továbbá tetőantennát (M1, TV2, RTL Klub) tesznek szükségessé, azzal azonban, hogy a - folyamatosan növekvő számú - kódolt műsorok (Spektrum, National Geographic, Romantika, stb.) vételére nincs mód. A három műholdvevőből és tetőantennából álló rendszer kialakításához szükséges technikai eszközök (parabola tükrök, vevőfejek, beltéri egységek, tetőantenna) és a szerelés költségei együttesen százezer forint körüli összeget tesznek ki, azzal azonban, hogy a beltéri egységből annyi szükséges, ahány televízió készüléket külön-külön üzemeltetni kíván az adott háztartás.

III.

A vizsgálói indítvány

 • 18)

  A vizsgáló által végzett - a vizsgálati jelentés mellékletében részletezett - számítások szerint a Parisat 2002. évi nettó előfizetési díjai összességében:

  • a.

   39 százalékkal magasabbak, mint a 2002. évi műsorköltségek és a 457 Ft/előfizető/hó összegben számszerűsített további költségek összege;

  • b.

   24 százalékkal magasabbak, mint a vizsgáló által - a 2002. évi tényleges műsorköltségeknek, valamint a 2001. évi előfizetési díj 2001. évi műsorköltségek feletti része 2001. évi tényleges (9,2 százalékos) inflációs rátával növelt értékének összegeként - számított díjak.

 • 19)

  A Tpvt. 71. § (2) bekezdés c) pontja szerinti indítványában a vizsgáló - a 18) pontban foglaltakra tekintettel - indítványozta:

  • a.

   annak megállítását, hogy a 2002. január 1-jétől érvényesített előfizetési díjak a Parisat valamennyi szolgáltatási területére vonatkozóan túlzottan magasak;

  • b.

   hétszázezer forint bírság kiszabását; továbbá

  • c.

   a Parisat kötelezését a vizsgálati jelentés mellékletének adatai alapján indokolt mértékű díjcsökkentésre.

IV.

A Parisat álláspontja

 • 20)

  A Parisat kérte az eljárás megszüntetését. Hivatkozott arra, hogy "évekig a piaci ár alatt szolgáltatott", állította továbbá - konkrét számítás csatolása nélkül -, hogy "árkalkuláció készült, mely szerint: 2001-ben alkalmazott 840.- forintos bruttó díj 2002-ben az alábbiak szerint alakult: műsorfejlesztés + infláció." Hivatkozott arra is, hogy "az Önkormányzati tulajdonú rendszerek mindegyikében az Önkormányzat, mint tulajdonos egyértelműen jóváhagyta az áremelés mértékét".

 • 21)

  A díjak mértéke, illetve azok emelése indokaként hivatkozott - szintén számítások nélkül - egyes költségei (bérköltségek, postai költségek, bérleti díjak) emelkedésére, továbbá arra, hogy az összes közintézmény részére ingyenesen szolgáltat, illetve egyes helyeken a 70 éven felüli előfizetők részére 10 százalék kedvezményt nyújt.

V.

A tényállás jogi értékelése

A gazdasági erőfölény

 • 22)

  A Tpvt. 22. § értelmében gazdasági erőfölényben van az érintett piacon (Tpvt. 14. §) az, aki gazdasági tevékenységét a piac többi résztvevőjétől nagymértékben függetlenül folytathatja, anélkül, hogy piaci magatartásának meghatározásakor érdemben tekintettel kellene lennie versenytársainak, szállítóinak, vevőinek és más üzletfeleinek vele kapcsolatos piaci magatartására. A Tpvt. 22. § (2) bekezdése szerint a gazdasági erőfölény megítéléséhez vizsgálni kell - egyebek mellett - az érintett piacra való belépés feltételeit, a vállalkozás vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetét, továbbá az érintett piac szerkezetét és a piaci részesedések arányát.

 • 23)

  A Tpvt. 14. § (1) bekezdése értelmében az érintett piacot a megállapodás tárgyát alkotó áru és a földrajzi terület figyelembevételével kell meghatározni úgy, hogy a megállapodás tárgyát képező árun túlmenően az azt ésszerűen helyettesítő árukat is figyelembe kell venni. Azt, hogy a konkrét megállapodás tárgyát képező árut, mely más áruk képesek ésszerűen helyettesíteni, a felhasználási célra, az árra, a minőségre és a teljesítés feltételeire tekintettel kell megítélni (Tpvt. 14. § (2) bekezdés). A Tpvt. 14. § (3) bekezdése szerint földrajzi területnek az a terület tekinthető, melyen kívül a fogyasztó nem, vagy csak számottevően kedvezőtlenebb feltételekkel tudja az árut beszerezni.

 • 24)

  A Versenytanács álláspontja szerint a kábeltelevíziós szolgáltatásának az egyéb műsorvételi lehetőségek (tető- vagy szobaantenna, műholdvevő, UPC Direct, illetve ezek bármilyen kombinációja) - a felhasználási cél azonossága ellenére - nem ésszerű helyettesítői, mert

  • -

   a tető (szoba) antenna csak minimális programválasztékot képes biztosítani a kábeltelevíziós szolgáltatáshoz képest;

  • -

   a UPC Direct a tetőantennával történő kombináció esetén képes ugyan a kábeltelevíziós szolgáltatással azonos programválasztékot biztosítani, annak havi előfizetési díja azonban egyrészt lényegesen magasabb, mint a kábeltelevíziós szolgáltatásé, másrészt valamennyi, a háztartásban üzemeltetett készülék után fizetni kell;

  • -

   a műholdvevő(k) és a tetőantenna kombinációja egyrészt nem képes biztosítani a kábeltelevízió által nyújtott teljes műsor választékot (kódolt műsorok), másrészt az azt megközelítő programválaszték is csak bonyolult technikai megoldások és jelentős egyszeri beruházási költség mellett valósítható meg.

 • 25)

  Mindezek alapján a Versenytanács érintett árupiacként (ésszerű helyettesítő áru hiányában) a kábeltelevíziós szolgáltatást tekintette. Az érintett földrajzi piacoknak pedig - tekintettel arra, hogy a kábeltelevíziós szolgáltatás az igénybevétel szempontjából lakóhelyhez kötött - a Parisat szolgáltatási területei minősülnek.

 • 26)

  A 24-25) pont szerint meghatározott érintett piacon

  • -

   mivel a Parisat működési körzeteiben nincs jelen másik kábeltelevíziós vállalkozás, amely képes lenne érdemben befolyást gyakorolni a Parisat piaci magatartására; továbbá

  • -

   a piacralépési korlátokra tekintettel (lásd 13. pont) a lehetséges verseny hatásával sem kellett számolnia

a Parisat a Versenytanács álláspontja szerint a vizsgált időszakban valamennyi településen gazdasági erőfölényes helyzetben volt.

A szolgáltatási díjak megítélésének szempontjai

 • 27)

  A Tpvt. 21. § a) pontja értelmében tilos a gazdasági erőfölénnyel visszaélve tisztességtelenül eladási árakat megállapítani. Tisztességtelenül megállapított eladási ár (díj) alatt a Tpvt. alkalmazásában a túlzottan magas eladási árat kell érteni. A Versenytanács kialakult gyakorlata szerint az ár akkor minősül túlzottan magasnak, ha meghaladja a vállalkozás gazdaságilag indokolt költségei és a befektetéssel arányban álló haszon ("tisztességes nyereség") összegét.

 • 28)

  A Parisat a 2002. január 1-jei díjemelések indokaként az általánosság szintjén hivatkozott ugyan költségei emelkedésére, a 2002. évi előfizetési díjait megalapozó számításokkal azonban nem rendelkezett (lásd 6. pont). Ezért a Versenytanács kialakult gyakorlata szerint az érvényesített díjak megítélésénél a vizsgáló által - a Parisat által szolgáltatott információk (műsorköltség) alapján - számított díjakból (lásd 18. b. pont) indult ki, azon (a Parisat annak ellenkezőjét bizonyító számításai hiányában) reálisnak tekinthető feltételezés alapján, hogy:

  • -

   a 2001. évi nettó előfizetési díjak (figyelemmel a Parisat viszonylag jelentős összegű 2001. évi nyereségére) nem voltak túlzottan alacsonyak; továbbá

  • -

   a 2001. évi nettó díjak műsorköltség feletti része (mely a további költségekre és nyereségre nyújtott fedezetet) gazdaságilag indokoltan nem emelkedhet az előző évi inflációnál nagyobb mértékben.

 • 29)

  A Versenytanács a díjak megítélésénél az előzőek mellett figyelembevette azt is, hogy a 2002. I. negyedévi adatok szerint a Parisat tényleges költsége 457 Ft/előfizető/hó volt. Tekintettel volt továbbá az egyes településeken érvényesített díjak egymáshoz viszonyított arányára is, illetve a környező településeken más vállalkozások által érvényesített díjakra.

 • 30)

  A vizsgálónak a 18.a. pont szerinti számításaival kapcsolatosan a Versenytanács megjegyzi, hogy (az adott esetben átlagosan 39 százalékos mértékben számszerűsített) költségarányos nyereség nem alkalmas mérce a díjak versenyjogi megítéléséhez, ahhoz a 27) pontban foglaltakra is tekintettel a befektetés arányos nyereség a megfelelő mutató. Emellett a tulajdonosnak (mint befektetőnek) a vállalkozás működtetésében való aktív részvétele esetén a nyereség munkájának (bérköltségként el nem számolt) ellenértékét is magában foglalhatja.

Két programos települések díjai

 • 31)

  Azon települések közül, ahol a Parisat 2002. év január 1-jétől két programcsomagot szolgáltatott

  • a)

   öt településen 375, illetve 750 forint;

  • b)

   hét településen pedig 750, illetve 1.000 forint

volt 2002. január 1-jétől a nettó előfizetési díj.

 • 32)

  A 31.a. pont szerinti körbe tartozó öt településen (Dusnokpuszta, Imola, Szuhafő, Trizs és Zubogy) az I. programcsomag 2002. évi - a 2001. évi 313 forintnál 20 százalékkal magasabb - 375 forintos nettó előfizetési díja még a vállalkozás költségeit sem fedezi, ezért az a Versenytanács álláspontja szerint nem tekinthető túlzottan magasnak.

 • 33)

  A 32. pontban említett öt település közül négyben a II. programcsomag díját annak ellenére emelte 40 százalékkal a Parisat, hogy a műsorköltségek kizárólag Zubogy községben emelkedtek (12 forintról 57 forintra). Ezért a Versenytanács ezen díjakat túlzottan magasnak minősítette. Szintén túlzottan magasnak minősítette a Versenytanács a II. programcsomag díját Dusnokpusztán is, ahol a Parisat 2002. évben kezdte meg a szolgáltatást, a másik négy település többségével lényegében azonos (9 forintos) műsorköltség mellett. A díjak túlzottan magas voltát mind az öt településen jelzi az is, hogy azok lényegesen meghaladják - a Parisathoz hasonló gazdálkodási feltételek (bérelt hálózat) mellett tevékenykedő Astra Vill Kft. nagyban hasonló tartalmú programcsomagjának díjait.

 • 34)

  A 31.b. pont szerinti körbe tartozó hét településen (Aggtelek, Borsodszirák, Felsőkelecsény, Parasznya, Ragály, Rudabánya, Sajógalgóc) a Parisat az I. programcsomag 2001. évben 313 - 469 forint közötti díjait emelte fel (140 - 60 százalékkal) egységesen 750 forintra úgy, hogy közben műsorköltségei gyakorlatilag nem változtak. A 750 forintos nettó díj megegyezik a 32-33. pontban említett öt településen érvényesített - magasabb műsorszámú és műsorköltségű - II. programcsomag túlzottan magasnak minősülő díjával. Ebből következőleg az említett hét településen az I. programcsomagra érvényesített díj is túlzottan magasnak minősül.

 • 35)

  A 34. pontban említett hét településen a Parisat a II. programcsomag nettó előfizetési díját a 2001. évi 536 - 723 forintról emelte (87 - 38 százalékkal) egységesen 1.000 forintra. Ezen települések esetében a díjemelés együtt járt a programcsomag összetételének bizonyos mértékű olyan megváltoztatásával, amely növelte a műsorköltségeket. Ezt is figyelembevéve az egyes településekre számított nettó díjakat (lásd 18. b. pont) és azoknak a tényleges nettó díjtól való eltérését a 3. táblázat tartalmazza.

  3. táblázat

  A II. programcsomag számított és tényleges
  nettó díjainak eltérései

Település

Számított díj (Ft/előfizető/hó)

A tényleges és számított díj eltérései

Ft/előfizető/hó

Számított díj = 100

Aggtelek

652

+348

+53

Borsodszirák

888

+112

+12

Felsőkelecsény

653

+347

+53

Parasznya

868

+132

+15

Ragály

650

+350

+53

Rudabánya

767

+223

+30

Sajógalgóc

653

+347

+53

 • 36)

  A tényleges és a számított díj közötti eltérés azt jelzi, hogy a Parisat díjait költségei növekedésénél nagyobb mértékben emelte. Az eltérés jelentős mértéke alapján a Versenytanács álláspontja szerint - Borsodszirák és Parasznya kivételével - a II. programcsomag díja túlzottan magasnak minősül.

Három programcsomagos települések díjai

 • 37)

  Azon tizenkét település közül, ahol három programcsomagot szolgáltatott 2002. január 1-jétől a Parisat

  • a.

   hét településen már 2001. év elején is három programcsomag volt;

  • b.

   öt településen viszont 2002. az első olyan év, amelyben teljes egészében három programcsomag van.

 • 38)

  A 37.a. pont szerinti körbe tartozó hét településen (Alberttelep, Berente, Izsófalva, Kurityán, Mucsony, Sajószentpéter, Szuhakálló) a Parisat már 2001. évben is azonos előfizetési díjakat alkalmazott, és azokat 2002. évre valamennyi településen az alábbi - azonos - mértékben emelte:

  • -

   az I. programcsomagét 313 forintról 20 százalékkal 375 forintra;

  • -

   a II. programcsomagét 536 forintról 40 százalékkal 750 forintra;

  • -

   a III. programcsomagét 881 forintról 49,5 százalékkal 1.321 forintra.

  • 1.

   Az I. programcsomag 2002. évi előfizetési díja a 32. pontban kifejtettek alapján nem minősül túlzottan magasnak.

  • 2.

   A II. és III. programcsomag összetétele és ebből adódóan műsorköltsége - Berente kivételével - valamennyi településen azonos volt 2001. és 2002. évben is, továbbá - szintén Berente kivételével - 2002. évre a programcsomag bővüléséből adódóan jelentősen nőtt a III. programcsomag műsorköltsége. Az egyes településekre számított nettó díjakat és azoknak a tényleges díjtól való eltéréseit a 4. táblázat mutatja be.

   4. táblázat

   A II. és III. programcsomag számított és tényleges
   nettó díjainak eltérései

Település és programcsomag

Számított díj (Ft/előfizető/hó)

A tényleges és számított díj eltérései

Ft/előfizető/hó

Számított díj = 100

Berente II.

582

168

+29

Berente III.

982

339

+34

Többi település II.

587

163

+28

Többi település III.

1098

223

+20

  • 3.

   A tényleges és számított díj közötti jelentős eltérésre tekintettel a Versenytanács álláspontja szerint

   • -

    a II. programcsomag díja mind a hét településen; továbbá

   • -

    a III. programcsomag díja Berentén

túlzottan magasnak minősül.

  • 4.

   A 38. pontban (Berentén kívül) említett további hat településen a III. programcsomag díját a Versenytanács nem ítélte túlzottan magasnak, figyelembevéve azt is, hogy a programcsomag 2002. évi gazdaságilag indokoltnak minősülő költsége (457 + 654 = 1.111 forint) magasabb a számított árnál. Tekintettel volt továbbá a Versenytanács arra is, hogy az adott programcsomaggal lényegében azonos tartalmú programcsomagok nettó díja a környező nagyobb városokban (Edelény, Kazincbarcika) működő vállalkozások esetében lényegesen (400 - 500 forinttal) magasabb.

 • 39)

  A 37.b. pont szerinti körbe tartozó öt település közül négyben (Bánréve, Felsőnyárád, Sajókaza, Szuhogy) a 2002. évi nettó előfizetési díj mindhárom programcsomag tekintetében azonos. Ezek közül a Versenytanács álláspontja szerint

  • -

   az I. programcsomag 375 forintos nettó díja a 32. pontban foglaltak alapján nem minősül túlzottan magasnak;

  • -

   a II. programcsomag esetében a műsorköltség egyik településen sem éri el a 37.a. pontban említett olyan településeken érvényesülő műsorköltséget, amelyek díját túlzottan magasnak ítélte a Versenytanács (lásd 38.3. pont), ezért az ezeken a településeken érvényesülővel azonos (750 forintos) díj is túlzottan magasnak minősül;

  • -

   a III. programcsomag 1.321 forintos díja szintén túlzottan magasnak minősül, mert a programcsomagok tartalma és ebből adódóan a műsorköltségek is igen közel esnek a Berentén érvényesülőhöz, ahol az 1.321.- forintos díjat túlzottan magasnak ítélte a Versenytanács (lásd 38.3. pont).

 • 40)

  A szintén a 37.b. szerinti körbe tartozó Dédestapolcsányban

  • -

   az I. programcsomag 375 forintos nettó díja a 32. pontban foglaltak alapján nem minősül túlzottan magasnak;

  • -

   a II. programcsomag 94 forintos műsordíj melletti 893 forintos nettó díját a Versenytanács túlzottan magasnak ítélte, figyelembevéve azt, hogy más településeken a hasonló tartalmú és csak kismértékben alacsonyabb műsorköltségű (51 forint) programcsomagok 750 forintos díját túlzottan magasnak minősítette;

  • -

   a III. programcsomag 229 forint műsorköltség melletti 1.000 forintos nettó díját a Versenytanács nem ítéli túlzottan magasnak, figyelembevéve azt, hogy a hasonló tartalmú (és kismértékben alacsonyabb 211 forint műsorköltségű) Borsodszirákon nyújtott II. programcsomag 1.000 forintos nettó díját nem minősítette túlzottan magasnak.

 • 41)

  Megjegyzi a Versenytanács, hogy a díjak megítélésénél figyelmen kívül hagyta azt a - Parisat által hivatkozott - körülményt, hogy egyes közintézményeknek ingyenesen szolgáltat; illetve, hogy egyes településeken a 70 éven felülieknek 10 százalék kedvezményt ad. A vállalkozás által egyes üzletfeleknek üzletpolitikai - vagy egyéb - megfontolások alapján nyújtott engedmények ugyanis a Versenytanács álláspontja szerint nem terhelhetők rá más ügyfelekre, vagyis a nyújtott kedvezmények az általánosan érvényesített díjakra nem lehetnek hatással.

 • 42)

  A Versenytanács érdemben nem vizsgálta a Parisatnak azt a - csak néhány településre nézve dokumentált - hivatkozását, hogy a települések önkormányzatai elfogadták a díjemelések mértékeit (lásd 21. pont). Az önkormányzatok ugyanis esetleges egyetértésüket nem közhatalmi funkciójukban (erre egyébként nincs is felhatalmazásuk), hanem a hálózatot bérbeadó vállalkozásként (Tpvt. 1. §) tették meg, így döntésüknek a Parisat és az előfizetők közötti jogviszonyra semmiféle kihatása nem lehet.

VI.

A Versenytanács döntése

A jogsértés megállapítása

 • 43)

  Az előzőekben kifejtettekre tekintettel a Versenytanács a Tpvt. 77. § (1) bekezdés d) pontja alapján a rendelkező részben foglaltak szerinti településekre, illetve programcsomagokra nézve megállapította, hogy a Parisat díjai emelésével - azok mértékére tekintettel - jogsértést követett el.

 • 44)

  A jogsértés abban áll, hogy a Parisat anélkül emelte jelentős (átlagosan közel 50 százalékos) - a 28. pontban rögzített (a gazdaságban általánosan érvényesülő) feltételekből következőnél lényegesen nagyobb - mértékben előfizetési díjait, hogy az emelt díj indokoltságára nézve megalapozott számításokat készített volna. Megjegyzi a Versenytanács, hogy a vállalkozásnak értelemszerűen módja van a versenyfelügyeleti eljárás során is bizonyítani, hogy jelen esetben a 28. pont szerinti feltételezésekkel szemben

  • -

   az emelést megelőzően érvényesített díjai a reálisnál alacsonyabbak voltak (etekintetben a Parisat minden bizonyítás nélkül, csupán utalt arra, hogy díjait "a piaci ár alatt tartotta"); és/vagy

  • -

   költségei a gazdaságban általában érvényesülő inflációnál nagyobb mértékben emelkedtek (a Parisat erre nézve is csak konkrét számításokkal alá nem támasztott, általános utalásokat tett),

mely körülmények alapján díjai gazdaságilag indokoltnak minősülhettek volna.

 • 45)

  Miután a Parisat a díjemelést megelőzően és a versenyfelügyeleti eljárás során sem készített megalapozott számítást, a Versenytanácsnak az előfizetési díjak megítéléséhez a számított díjak jelenthették azt a kiindulópontot, amihez képest mutatkozó jelentős eltérés esetén az előfizetési díjat a Tpvt. 21. § a) pontjába ütközőnek minősítette. A számított díj jellegéből következik ugyanakkor, hogy a Gazdasági Versenyhivatal által a versenyfelügyeleti eljárásban megállapított számított díj nem minősül feltétlenül a vállalkozás által jogszerűen érvényesíthető legmagasabb díjnak. Ezért a Versenytanács az adott esetben nem alkalmazta a Tpvt. 77. § (1) bekezdés e) és f) pontja szerinti jogkövetkezményeket (a törvénybe ütköző állapot megszüntetésének elrendelése, illetve a törvénybe ütköző magatartás további folytatásának megtiltása), vagyis nem írta elő a tisztességtelenül megállapítottnak minősített előfizetési díjak meghatározott szintre történő csökkentését. Ha azonban a Parisat a jövőben az előfizetési díjak kialakításakor figyelmen kívül hagyja a határozatban foglalt szempontokat, akkor a versenyfelügyeleti eljárás megismételhető.

A bírság

 • 46)

  A Tpvt. 78. § (1) bekezdése szerint - a (2) bekezdésben foglalt szempontok figyelembevételével - a Versenytanács bírságot szabhat ki azzal szemben, aki a törvény rendelkezéseit megsérti.

 • 47)

  A bírság összegének megállapítása során a Versenytanács tekintettel volt a vállalkozás méretére, továbbá arra, hogy a tisztességtelenül megállapított díjak a Parisat előfizetőinek csak egy részét (mintegy 5000 előfizetőt) érintettek. Mindezek alapján - figyelembevéve azt is, hogy a Parisat jelentős erőfeszítéseket tesz a szolgáltatás színvonalának javítása érdekében - a Versenytanács a bírságot a versenyfelügyeleti gyakorlatban az utóbbi időben alkalmazott legalacsonyabb összegben állapította meg.

 • 48)

  A bírsággal összefüggésben is utal arra a Versenytanács, hogy a számított díj nem minősül a vállalkozás által jogszerűen érvényesíthető legmagasabb díjnak, amiből következőleg a számított díjhoz képest a tényleges előfizetési díj javára mutatkozó eltérés nem azonosítható a jogsértő magatartással elért előnnyel.

VII.

Eljárási kérdés

 • 49)

  A Parisatot megillető jogorvoslati jog a Tpvt. 83. § (1)-(2) bekezdésén alapul.

Budapest, 2002. december 17.