Vj-31/2002/25

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Zelka Rt. (Zalaegerszeg) ellen gazdasági erőfölénnyel való visszaélés miatt indult versenyfelügyeleti eljárásban elfogadta a következő

határozatot

 • 1.

  A Versenytanács megállapítja, hogy a Zelka Rt. visszaélt gazdasági erőfölényével, amikor

  • -

   Zalaegerszegen és Tapolcán a kábeltelevíziós díjcsomagok árát 2002. január 1-ével indokolatlanul megemelte;

  • -

   Tapolcán a TV2 és az RTL Klub műsorokat a legdrágább programcsomagban helyezte el.

 • 2.

  A Versenytanács kötelezi a Zelka Rt-t, hogy Tapolcán a TV2 és az RTL Klub műsorokat az I. díjcsomagba helyezze át.

 • 3.

  A Versenytanács az 1. pontban említett jogsértés miatt 5 000 000 Ft. (azaz ötmillió Ft) bírságot szab ki, melyet a Zelka Rt. a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül köteles a Gazdasági Versenyhivatalnál a 10032000-01037557. számú bírságbevételi számlára befizetni.

 • 4.

  A Versenytanács kötelezi a Zelka Rt-t, hogy a határozatról annak kézhezvételétől számított 30 napon belül tájékoztassa zalaegerszegi és tapolcai előfizetőit e határozatról.

 • 5.

  E határozat ellen a kézhezvételétől számított 30 napon belül az eljárás alá vont a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtandó, de a Fővárosi Bírósághoz címzett felülvizsgálati keresettel élhet.

Indoklás

I.

A tényállás

Az eljárás tárgya

 • 1.

  A Gazdasági Versenyhivatal (a továbbiakban GVH) 2002. február 1-én azért indított a Zelka Rt-vel szemben versenyfelügyeleti eljárást, mert Zalaegerszegen és Tapolcán 2002. január 1-jétől nagymértékben megemelte a szolgáltatási díjakat, valamint egyes programcsomagokat úgy bővített, hogy annak előzményeként közvélemény-kutatást nem folytatott. A vizsgálat kiterjedt arra is, hogy a szolgáltató Zalaegerszegen a soros rendszeren és Tapolcán a soros rendszeren, ill. a csillagpontos rendszer I. csomagjában (ami megfelel a szokásos alapcsomagnak) sem 2001-ben, sem 2002-ben nem biztosította az előfizetők részére a két országos kereskedelmi TV adó, a TV2 és az RTLKlub vételének lehetőségét. Jelen eljárás előzményeként megemlítendő, hogy a Zelka Kft. ellen 1999-ben lefolytatott Vj-78/1999 sz. ügyben eljárás alá vont vállalta, hogy Zalaegerszegen a két adót átteszi a II. csomagba, ezzel lehetővé válik a soros előfizetők számára is a vételük.

A Zelka Rt. tevékenysége

 • 2.

  A Zelka Rt. - ill. jogelődje, a Gelka - a `80-as évektől nyújt kábeltelevízió szolgáltatást, jelenleg már összesen közel 36.000 előfizető részére. A legtöbb előfizető Zalaegerszegen (18.850) van, ezt követi Tapolca (3.750), Körmend (3.358) és Lenti (2.828); a többi településen 21 és 683 közötti az előfizetők száma.

 • 3.

  A Zelka Rt. zártkörű részvénytársaság, a legnagyobb tulajdonos részesedése is csupán 8 % körüli. Az elmúlt évben folyamatosan 14-16 %-os mértékű osztalékot tudtak fizetni, a társaság minden évben nyereséges volt. A nyereség kb. 80-20 % arányban oszlik meg az eredménytartalék és az osztalék között. Az eredménytartalékot teljes mértékben beruházásra fordítják.

 • 4.

  Tapolcán a hálózatot a Polgármesteri Hivatallal közösen alapított betéti társaságon keresztül üzemelteti.

 • 5.

  A Zelka Rt. Zalaegerszegen és Tapolcán - amely területekre a díjemelés mértéke miatt indult a vizsgálat - az alábbiakban feltüntetett műsorokat osztja szét.

Zalaegerszeg

  • I.

   programcsomag (ún. szociális csomag)

  • II.

   programcsomag programszám 21, nem változott (M1, M2, Duna TV, Városi TV + Viasat3, Muzzik, CNN, RTL Klub, Magyar ATV, Z+, TV2, Eurosport, MCM, RAI, ORF1, SAT1, HTV1, ORF2, PRO7, Göcsej Média).

  • III.

   programcsomag programszám 31, eggyel (Sport1) nőtt; (II. csomag + Satelit, Minimax, Reality, Spektrum, Filmmúzeum, National Geographic, Cartoon Network/TCM, Romantica/PG, Fox Kids, Sport1).

A soros rendszer programszáma 12, nem változott (M1, M2, Duna TV, Városi TV, TV5, RAI Uno, ORF1, SAT1, HTV1, ORF2, PRO7, Göcsej Média). A vizsgálat tisztázta, hogy a soros rendszeren a feltüntetett, hivatalos adatoktól eltérően a II. csomag programjait nézhetik az előfizetők.

Tapolca

I. programcsomag programszáma 18, nem változott (M1, M2, Duna TV, Városi TV, Cartoon Network/TCM, Viasat3, Minimax, Viva1, Reality, CNN, Magyar ATV, RTL, Eurosport, TV5, SAT1, RAI).
II. programcsomag programszáma 28, eggyel (Sport1) nőtt (I. csomag + Fox Kids/Sport, RTL Klub, National Geographic. Filmmúzeum, Romantica/PG, Viva+, Satelit, Spektrum, TV2, Sport1).
Soros rendszer programszáma 10, nem változott (M1, M2, Duna TV, Helyi TV, Eurosport, TV5, SAT1, PRO7, 3SAT, RAI).

TV műsorok vételi lehetőségei

 • 6.

  A Zelka Rt. által nyújtott kábeltelevízió szolgáltatáshoz hasonlót kínál a fogyasztónak más kábeltelevízió szolgáltató szolgáltatása, a tetőantenna, a műholdvevő, ezek kombinációi és a UPC Direct szolgáltatás.

Más műsorelosztó szolgáltatók

 • 7.

  A Zelka Rt. szolgáltatási területei közül csak Zalaegerszegen, a Ságod nevű városrészben van másik szolgáltató, egy teljesen különálló terület mintegy 320 - 350 lakással, hálózatuk azonban nem fedi, hanem kiegészíti egymást.

Tetőantenna, műholdvevő és ezek kombinációi

 • 8.

  A Zelka Rt. által elosztott műsorok közül az m1, a TV2, az RTL Klub magyar nyelvű, valamint a két osztrák és a horvát program földi sugárzású, amelyek az adó vételi körzetében tető-, ill. - kivételesen jó terjedési viszonyok esetén - szobaantennával is foghatók. A zalai domborzati viszonyok azonban legtöbb helyen lehetetlenné teszik a vételt. A szobaantenna egyszeri beruházási költsége maximum 10.000 Ft, a tetőantennáé - a szereléssel együtt - szintén tízezres nagyságrendű.

 • 9.

  A Zelka Rt. kínálatában található magyar (m2, DunaTV), német (DW, ORF1, PRO7, RTL stb.), angol (CNN stb.), valamint egyéb (RAI olasz, TVE spanyol, TV5 francia stb.) nyelvű műsorok a szabad hozzáférést engedélyező műholdakról (Astra, HotBird) egyedi műholdvevővel is foghatók.

 • 10.

  Minden műholdvevő ún. tükörből (parabola antenna), vevőfej(ek)ből és beltéri egység(ek)ből áll. A vevőfej, ill. a beltéri egység - attól függően, hogy analóg, ill. digitális sugárzású adásokat kívánunk fogni - lehet analóg, ill. digitális. Ha mindegyik egységből csak egy van, akkor az egység csak egy műhold vételére alkalmas. Egy analóg műholdvevő egység ára - általánosan - kevesebb, mint 20.000 Ft, a digitálisé 40-50.000 Ft. Ha egy műholdról mind az analóg, mind a digitális sugárzású adókat is kívánjuk fogni, akkor két beltéri (analóg+digitális) egység szükséges. A műholdvevő esetén a rácsatlakoztatott televíziókon csak ugyanaz a csatorna vehető.

 • 11.

  A két műhold vételére is alkalmas rendszer két vevőfejet tartalmaz. A szabadon fogható magyar nyelvű adásokat az Astra (19,2 fok K), a HotBird (13 fok K) és az Amos1 (356 fok K) műhold sugározza. Ezek közül csak az Astra és a Hotbird vételére alkalmas vevőfejet lehet egy tükörbe építeni, mert ezek a műholdak viszonylag közel vannak egymáshoz. A kétfejes rendszer kb. 10.000 Ft-tal drágább. Az Amos1 vétele önálló tükörrel és vevőfejjel lehetséges; e három egység egy beltéri egységgel csatlakoztatható a vevőkészülékhez, azonban a vevőkészülékeken itt is csak ugyanaz a program nézhető.

 • 12.

  Ha televíziónként különböző program nézhetőségének igénye felmerül, az mindegyik esetben egy-egy külön beltéri egység alkalmazását vonja maga után. A szerelési díj - a szükséges szerelvényekkel együtt - min. 15.000 Ft. A fentebb jelölt egy-, ill. kétfejes alaprendszereken kívül - a különleges igények kielégítésére - számtalan egyedi megoldás tervezhető és telepíthető, azonban ezek költségei, árai igen magasak lehetnek.

 • 13.

  Az Amos1 műhold sugározza - digitálisan - a magyar nyelvű, szabadon fogható kereskedelmi adókat: Budapest TV, Filmmúzeum, Magyar ATV, Musicmax, Satelit TV, PAX TV. Ezen kívül különböző nyelvű szabadon fogható, ill. kódolt közszolgálati és kereskedelmi TV- és rádióadók műsorát sugározza analóg, ill. digitális technológiával. Az Astra sugározza (többek között) a UPC Direct szolgáltatási csomagját - természetesen digitálisan, kódolt formában. Ezen kívül - zömében német, de sok európai és pl. arab nyelvű - közel 200 digitális, ill. analóg TV- és 250 rádióadó vehető. Ezek közül sok a kódolt adás. A UPC Direct vételéhez tehát olyan digitális műholdvevő szükséges, ami az Astra jeleinek vételére képes. A Hotbird sugározza analóg rendszerben a Duna TV és az M2 televíziók, valamint a Bartók, a Petőfi és a nemzetiségi rádiók műsorát. A legkülönbözőbb nyelvű, mintegy 240 digitális és analóg TV, valamint 280 rádióadás vehető, közülük szintén sok a kódolt.

 • 14.

  A kódolt műsorok (HBO, Spektrum, National Geographic, Romantika stb.) vétele magánszemélyek számára nem lehetséges, mert a műsorkészítők velük nem kötnek szerződést. Ennek jelentősége igen nagy, hiszen a legnézettebb műsorok közé tartoznak.

 • 15.

  Telekhatáron belül kisközösségek létrehozhatnak saját maguk számára tetőantennáról, ill. műholdvevőről működő rendszert, azonban ez - az igénybe vevők számától függően - akár milliós nagyságrendű beruházás is lehet. A karbantartás, javítás költségei a tetőantenna, az egyedi műholdvevő és a kisközösségi rendszer esetében a fogyasztót terhelik, hiszen az igénybe vevő(k) a tulajdonos(ok), nincs külső szolgáltató.

A UPC Direct Home szolgáltatás

 • 16.

  A UPC Direct Kft. a műholdról sugárzott, holland jogtulajdonos által kódolt, zömében magyar nyelvű műsorokból álló programcsomag magyarországi vételéhez szükséges szerződést, eszközöket biztosítja a magyarországi előfizetők részére, ezért díjat szed, majd azt kifizeti a megbízónak. A műholdról érkező jelek műholdvevő és dekódoló egység használatával foghatók Magyarország területén. Az induló költség a következőkből áll: csatlakozási díj 8.000 Ft, beltéri egység kauciója 20.000 Ft.

 • 17.

  A UPC Direct szolgáltatás választéka és bruttó havi előfizetési díjai:
  Családi csomag: Duna TV, Viasat3, Filmmúzeum, Magyar ATV, Spektrum, NG, Diccovery, Animal Planet, Travel, Fox Kids, CN, Esport, Extrém Sport, EsportNews, DSF, Hallmark, Reality, Club, Fashion, Avante, Motors, MTV Europe, VH-1, MTV-2, MTV Hits, MTV-Base, VH-1 Cassic, Viva, CNN, CNBC, ENews, Sky News,

FoxNews, RAI, TV5 (36 program)

4.590 Ft

HBO

2.950 Ft

SPORT1

2.950 Ft

PrivateGold

2.400 Ft.

 • 18.

  A szolgáltatás az m1, a TV2, és az RTL Klub - mint a legnézettebb országos TV-adók - műsorát nem tartalmazza. Több televíziókészülék esetében mind az előfizetői díjak, mind a dekóder díjai készülékenként értendők.

A kábel Tv pica jellemzői

 • 19.

  A szolgáltatók piacra lépésének hatósági engedély a feltétele. Az engedélyeket elsőként az építésre, majd a szolgáltatásra kell megszereznie a vállalkozásnak. Tekintettel arra, hogy a beruházásnak - a növekvő műszaki igények miatt - egyre magasabb a tőkeigénye, valamint a későbbi üzemeltetés során az összes költség tekintélyes részét képezik az ún. állandó költségek, a szolgáltatás elsősorban nagyszámú, minél koncentráltabban elhelyezkedő előfizető esetén gazdaságos tevékenység. Ezért az egyes szolgáltatók már meglévő működési területén (földrajzi piacán) újabb vállalkozás megjelenése ott várható, ahol ezek a feltételek adottak. (Erre egyelőre csak Budapest és a nagyvárosok sűrűn beépített, elsősorban lakótelepi részein van példa.)

A vizsgált magatartások

A díjemelés

 • 20.

  A Zelka Rt. Zalaegerszegen és Tapolcán 2002. január 1-jétől díjemeléseket hajtott végre. Eljárás alá vont a díjak megállapításához kevéssé részletes előzetes kalkulációt készített, bemutatta a tavalyi terv- és tényadatokat, ill. az erre az évre tervezett díjelemeket a két vizsgált szolgáltatási területre.

Zalaegerszeg - díjak és előfizetők alakulása

2001. I. 1.

2002. I. 1.

Soros

I.

II.

III.

Soros

I.

II.

III.

Programcsomag díja bruttó

980

300

1 024

1 666

1 150

350

1 200

2 350

Programcsomag díja nettó

875

268

914

1 488

1 027

313

1 071

2 098

Előfizetők száma

1 850

1 200

4 400

11 400

1 850

1 200

4 400

11 400

Tapolca - díjak és előfizetők alakulása

2001. I. 1.

2002. I. 1.

Soros

I.

II.

Soros

I.

II.

Programcsomag díja bruttó

730

898

1 466

960

1 40

2 040

Programcsomag díja nettó

652

802

1 309

857

929

1 821

Előfizetők száma

784

228

2 738

780

200

2 850

A Sport1 beiktatása

 • 21.

  Mind Zalaegerszegen, mind Tapolcán 2001. novemberétől - ingyenesen - bekerült a legdrágább programcsomagba a Sport1 csatorna. A csomag díja - erre tekintettel is - 2002. január 1-jétől változott.

 • 22.

  A program beiktatását Zalaegerszegen lakossági bejelentések alapján tett képviselői interpellációval a képviselőtestület kezdeményezte, tekintettel arra, hogy Zalaegerszeg lakossága szereti a sportot, és igényli ezt a csatornát. Tapolca esetében a képviselő testület meghallgatta a Zelka Rt. éves beszámolóját, amely tartalmazta a Sport1 felvételét is; a testület két tartózkodás mellett elfogadta a beszámolót. Közvélemény-kutatás a programcsomag bővítés vonatkozásában nem volt. Az eljárás alá vont szerint erre tettek kísérletet az elmúlt években, de tapasztalataik szerint az előfizetők töredéke nyilvánította csak ki szándékát.

A TV2 és az RTL Klub elhelyezése

 • 23.

  A zalaegerszegi csillagpontos rendszeren - a már hivatkozott korább versenyfelügyeleteti eljárás kapcsán - az RTL Klub és a TV2 a középső árfekvésű csomagba került a legdrágábból. A soros rendszeren - a vezérigazgató állítása szerint a hivatalos jelentésekkel ellentétben - is nézhető e két program, sőt ezeken kívül a csillagpontos csaknem teljes középső csomagja. Ennek az az oka, hogy így nem kell külön szűrőkkel elválasztani az egyes programokat. Tapolcán azonban e két csatorna csupán a legdrágább műsorcsomagban nézhető. Az eljárás alá vont szerint a korábbi határozat csak Zalaegerszeg területére vonatkozott; amennyiben a Versenytanács így rendelkezne, kész Tapolcán is módosítani a TV2 és az RTL Klub elhelyezését.

II.

Jogi értékelés

Gazdasági erőfölény az érintett piacon

 • 24.

  A Tpvt. 22. § szerint gazdasági erőfölényben van az érintett piacon, aki gazdasági tevékenységét a piac többi résztvevőjétől nagymértékben függetlenül folytathatja, anélkül, hogy piaci magatartásának meghatározásakor érdemben tekintettel kellene lennie versenytársainak, szállítóinak, vevőinek és más üzletfeleinek vele kapcsolatos piaci magatartására.

 • 25.

  A gazdasági erőfölény megállapítása szempontjából alapvető fontosságú az érintett piac meghatározása. A Tpvt. 14. § (1) bekezdése szerint az érintett piacot a megállapodás tárgyát alkotó áru és a földrajzi terület figyelembevételével kell meghatározni. A (2) bekezdés szerint a megállapodás tárgyát alkotó árun túlmenően figyelembe kell venni az azt - a felhasználási célra, az árra, a minőségre és a teljesítés feltételeire tekintettel - ésszerűen helyettesítő árukat (keresleti helyettesíthetőség), továbbá a kínálati helyettesíthetőség szempontjait. A (3) bekezdés a földrajzi piac meghatározásához ad támpontokat: földrajzi terület az, amelyen kívül a) a fogyasztó nem, vagy csak számottevően kedvezőtlenebb feltételek mellett tudja az árut beszerezni, vagy b) az áru értékesítője nem, vagy csak számottevően kedvezőtlenebb feltételek mellett tudja az árut értékesíteni.

 • 26.

  Az egyes TV programok önmagukban is külön árut alkothatnak, közöttük a helyettesíthetőség vagy nem létezik vagy korlátozott (más igényeket elégít ki pl. egy gyerekcsatorna, mint egy zenecsatorna). A gyakorlatnak megfelelően azonban e programokat a szolgáltatók különféle csomagokba összevonva kínálják a fogyasztók felé. A Versenytanácsnak egyrészt módja van a csomagok kialakítását, másrészt a kész csomagok - mint értékesítésre kerülő áru - értékesítésével kapcsolatos üzleti magatartását (különösen azok díját) vizsgálni.

 • 27.

  A kábeltévé szolgáltatók előfizetők irányában megnyilvánuló magatartásainál az érintett termékpiacot az eljárás alá vont vállalkozás által nyújtott kábeltelevíziós műsorjelelosztó szolgáltatásait megtestesítő programcsomagok, valamint annak ésszerű helyettesítői alkotják.

 • 28.

  Az Zelka Rt. programcsomagjai által nyújtott szolgáltatásokat technikailag képes helyettesíteni számos másféle szolgáltatás, amennyiben az adott földrajzi piacon ezek elérhetők:

  • -

   más kábeltelevíziós társaság szolgáltatása;

  • -

   a UPC Direct szolgáltatása;

  • -

   az AntennaMikro (AM) szolgáltatás;

  • -

   a szoba vagy tetőantenna által közvetlenül vehető földi sugárzású csatornák elérhetősége;

  • -

   házilag felszerelhető parabola antenna által közvetlenül vehető műholdas sugárzású csatornák elérhetősége; illetve

  • -

   az előbbiek bármilyen kombinációja.

 • 29.

  A szolgáltatások helyettesíthetőségének megállapításakor a Versenytanács azt az elvet követi, hogy az egymást technikailag helyettesíteni képes szolgáltatások konkrét tartalmát, az általuk kínált (foghatóvá tett) program(csomagok) összetételét kell összevetni - figyelembe véve a minőség és az ár vonatkozásában meglévő különbségeket. A minőség vonatkozásában tekintetbe vehető szempontok közül fontos az adott programcsomagban található csatornák száma, a programkínálat bővíthetősége, az adott technikai lehetőség által elérhető vételi minőség, a szükséges eszközök mennyisége és kezelhetősége (hány darab egység felállítása és kezelése szükséges) és a kapcsolódó szolgáltatások köre.

 • 30.

  Tető-, ill. szobaantenna segítségével az m1, a TV2 és az RTL Klub műsorai foghatók. A Zelka Rt. kínálatából az alábbi műsorok foghatók szabad hozzáférést engedélyező műholdakról (Astra, HotBird, Amos1): m2, Duna TV, ATV, m2, Musicmax, Satelit TV, PAX Tv (magyar nyelvű), PRO7, RTL, RTL2, 3SAT, VOX, ill. számos közszolgáltató csatorna (német nyelvű), valamint a RAI (olasz nyelvű), a TVE (spanyol nyelvű), TV5 (francia nyelvű) csatornák. A fenti csatornák egy része analóg, más részük digitálisan fogható.

 • 31.

  A Zelka Rt. II. csomagjának helyettesítéséhez a tető- vagy szobaantenna és legalább egy műhold vételére alkalmas szett megvásárlása szükséges. Ennek egyszeri beruházási költsége 30 és 50 eFt körül van, rendszeres havidíj fizetési kötelezettség nincs. A kábeltelevíziós szolgáltatás esetében egyszeri belépési díja ennél lényegesen alacsonyabb, viszont havidíjat kell fizetni. A lényegében azonos tartalmú szolgáltatás kétféle elérési módja kétféle fizetési konstrukciónak is megfeleltethető. A kétféle szolgáltatás elsősorban a fizetési konstrukció tekintetében különbözik egymástól, ezért a közöttük a helyettesítés gazdaságilag lehetséges.

 • 32.

  A tényleges helyettesítési viszony megállapításához azonban a fentieken túlmenően figyelemmel kell lenni az ún. átváltási költségekre is. Az egyik szolgáltatóról egy másikra történő váltáskor előfordulhat, hogy a fogyasztó által az előző szolgáltatás igénybevételére fordított egyszeri kiadásainak egy része még nem térült meg, és ezen meg nem térült kiadások nagyobbik része nem is szerezhető vissza. Ezen kiadások egy része visszanyerhető, ha sikerül a használt berendezést eladnia. A fennmaradó rész ún. "elsüllyedt" költség, amely a szolgáltató váltáskor végleg elveszik az un. "fogvatartott" fogyasztó számára. A kábeltévé társaság szolgáltatásai esetében az egyszeri belépési (hozzáférési, stb.) költségek hasonlóképpen az eltöltött idő hosszával arányosan térülnek meg a fogyasztó számára. (Lényeges különbség azonban az, hogy ezen költségek nem szerezhetők vissza, mert a hozzáférést, a bérelt eszközöket a fogyasztó nem adhatja el.) A fogyasztók másik része esetében ilyen elsüllyedt költségek nincsenek, ezért a szolgáltatóváltás költségei alacsonyabbak. A "fogvatartó" hatás mértékének becslésénél azt is figyelembe kell venni, hogy az egyszeri belépési kiadás az átlagos fogyasztó havi jövedelmének mekkora hányadát teszi ki. Minél nagyobb hányadát kellene a szolgáltatóváltás egyszeri költségére fordítania, annál kevésbé lesz hajlandó ténylegesen szolgáltatót váltani. A szociális programcsomagok előfizetői szinte kizárólag alacsony jövedelmű (nyugdíjas, munkanélküli, stb.) fogyasztók, akik számára egy átállás jelentős többletköltséggel járna.

 • 33.

  Az alapcsomagok tekintetében már legalább két műhold szett (két beltéri egység, két vevőfej, két tükör) felszerelése szükséges ahhoz, hogy - a tető- vagy a szobaantennával együtt - az így elérhető programkínálat megközelítse a kábeltévés társaságok által kínált alapcsomagok tartalmát. Ez, azon túlmenően, hogy az egyszeri beruházási költsége megközelíti a 100 eFt-ot, kényelmetlen is, mert többféle készülék egyidejű kezelését teszi szükségessé a programok közötti folyamatos átkapcsolás lehetőségének biztosításához. A Zelka Rt. által lefedett földrajzi területen, illetve annak közelében működő többi kábeltévés szolgáltató alapcsomagjaiban ma már van legalább egy, de helyenként több olyan kódolt csatorna is, amely viszonylag népszerű a fogyasztók körében (pl. a Spektrum, Sport1). A havidíjak és az egyszeri beruházási költségek között ugyan fennáll az átváltás az alapcsomagok tekintetében, és emiatt a kétféle szolgáltatás a fizetési konstrukció tekintetében is különbözik egymástól, ami önmagában a helyettesíthetőséget erősíti. Ám a fentebb említett tényezők miatt a jelen eljárás tárgyát képező szolgáltatások vonatkozásában a Versenytanács a kábeltelevíziós alapcsomag és a tetőantenna+műholdvevő kombináció közötti helyettesítést technikailag lehetségesnek, de a fogyasztó szempontjából ésszerűtlennek minősíti.

 • 34.

  A bővített csomagok - az alapcsomagon túl - már főképpen olyan kódolt csatornákat tartalmaznak, amelyhez való hozzáférés egyéni fogyasztóknak nem lehetséges. Ezért az antenna-műholdvevő és a kábeltévé szolgáltatás közötti helyettesítés technikai lehetősége sincs meg.

 • 35.

  A UPC családi csomag leginkább a kábeltársaságok alapcsomagjaihoz hasonlít, de önmagában nem helyettesítheti azokat, mert nem tartalmazza a három legnézettebb magyar nyelvű csatornát. Ugyanezen okból nem helyettesítheti a szociális csomagot sem. A helyettesítési viszony lehetőségének megteremtéséhez szükség van még egy tető- vagy egy szobaantennára is. A bővített csomagoktól leginkább abban tér el, hogy nem tartalmazza a SPORT1-et, illetve nem tartalmaz felnőtt csatornát, amelyek a kábeltévé társaságok többségénél ma már a bővített csomag részét képezik.

 • 36.

  A családi csomag havidíja körülbelül a kétszerese a kábeltársaságok alapcsomag díjának. A Sport1-el, illetve a PrivateGold programmal kiegészített szolgáltatás havidíja az UPC Direct-nél körülbelül a két-háromszorosa a kábeltársaságok bővített csomagjai havidíjának. Az UPC Direct egyszeri beruházási költsége és havidíja is magasabb, mint a kábeltv társaságok programcsomagjaié, ezért az UPC Direct és a kábeltévé szolgáltatás közötti trade-off (átváltás) nincs meg, ezért a kétféle szolgáltatás nem helyettesítheti egymást.

 • 37.

  Az Antenna Hungary Rt. AM szolgáltatása Zalaegerszegen és Tapolcán nem elérhető.

 • 38.

  Az eddigiek alapján a fentiekben említett technikai, gazdasági és tényleges helyettesítés tekintetében az alábbi lehetőségek állapíthatók meg:

A helyettesítendő programcsomag

Technikai értelemben helyettesítő szolgáltatás

Tényleges helyettesítés

szociális csomag

antenna+műholdvevő szett

Nincs

Soros/alap csomag

Nincs

Nincs

bővített csomag

Nincs

Nincs

 • 39.

  Sem a tető- és/vagy a szobaantenna, sem pedig a műholdvevő szett önmagában véve egyik programcsomag helyettesítőjének sem tekinthető, alapvetően a szolgáltatás eltérő tartalma miatt. Az UPC Direct Home szolgáltatás mind a szolgáltatás eltérő tartalma, mind pedig a szükséges kiegészítő szolgáltatás (antenna) figyelembevételével megállapított árviszonyok következtében egyik programcsomag esetében sem tekinthető helyettesítő terméknek. Az antenna+műholdvevő szett kombináció a szolgáltatás eltérő tartalma miatt nem helyettesítheti a bővített csomagot.

 • 40.

  A Versenytanács bíróság által megerősített gyakorlata szerint [pl.: Vj-17/1998 Kaposkábel] a fogyasztó szempontjából a kábel televíziót, mint programcsomag-hordozó eszközt más műsorforgalmazási módok (pl. antenna, műholdvevő, UPC Direct) ésszerűen nem helyettesítik, különös tekintettel az árakra, a minőségre és a választékra. A Versenytanács megjegyzi, hogy a kábeltévé a távközlési piac liberalizálása okán is bizonyos szempontból olyan, amit nem célszerű bizonyos más forgalmazási módokkal felcserélni: a hálózat ugyanis alkalmas lehet a hagyományos vezetékes telefonnal versengő szolgáltatások nyújtására, széles sávú internet hozzáférés biztosítására.

 • 41.

  Az eljárás során megkérdezett műsorszolgáltatók képviselője, illetve a műholdvevő rendszerek forgalmazója sem tekinti az egyedi műholdvevőt - bármilyen drága és bonyolult berendezés is legyen - a kábeles műsorelosztás és a UPC Direct versenytársának. Ennek oka az, hogy legnézettebb, ugyanakkor kódolt műsorokhoz (pl. Spektrum, NG stb.) más módon, egyénileg nem lehet hozzáférni, valamint külön beruházás és díj nélkül azonos időben minden TV készüléken csak ugyanaz a műsor fogható.

 • 42.

  Az érintett földrajzi piac határait az eljárás alá vont vállalkozás működési területe határozza meg.

 • 43.

  Előbbiek alapján a Versenytanács megállapította az eljárás alá vont kábeltelevízió szolgáltató vállalkozás előfizetőivel szemben fennálló gazdasági erőfölényét, mivel azok nem tudnak ésszerűen, jóval nagyobb kiadások nélkül más szolgáltatóhoz fordulni. Az eljárás alá vontnak piaci magatartása meghatározásakor nem kellett érdemben tekintettel lennie az előfizetők vele kapcsolatos magatartására, hiszen azok a díjemelés és a programcsomag-változás bejelentése után sem tértek át más szolgáltatás igénybevételére.

 • 44.

  Mindezek alapján az érintett földrajzi- és árupiacon a Zelka Rt. az előfizetőivel szembeni gazdasági erőfölényt, monopóliumot élvez.

A visszaélés

 • 45.

  A Tpvt. 21. § szerint tilos a gazdasági erőfölénnyel visszaélni, így különösen az üzleti kapcsolatokban - ideértve az általános szerződési feltételek alkalmazásának esetét is - tisztességtelenül vételi vagy eladási árakat megállapítani, vagy más módon indokolatlan előnyt kikötni, vagy hátrányos feltételek elfogadását kikényszeríteni (21. § a) pont).

 • 46.

  A Tpvt. a gazdasági erőfölényben levők számára fokozottabb felelősséget ír elő piaci magatartásuk alakítása kapcsán. A fogyasztókat a monopol helyzetben levő vállalkozás erőfölényét kihasználó magatartásaival szemben is védelmezi a Tpvt.

 • 47.

  Jelen esetben a jelenleg érvényben levő vállalkozás következő magatartásai minősültek a Tpvt. 21. § a) pontja alapján visszaélés-szerűnek:

  • -

   2002. január 1-től Zalaegerszegen alkalmazott díjemelések indokolatlanul magasak voltak

  • -

   2002. január 1-től Tapolcán alkalmazott díjemelések indokolatlanul magasak voltak

  • -

   a tapolcai rendszeren az RTL Klub és a TV2 drágább csomagokban való szerepeltetése.

A díjemelés mértéke

Az eljárás alá vont védekezése

 • 48.

  Az eljárás során beadott táblázatok tartalma A Zelka Rt. számviteli rendszerében szereplő részletes adatok alapján állt össze. Álláspontja szerint a részletes adatok kigyűjtése, tételes ellenőrzése rendkívül időigényes, helyszíni munka lenne.

 • 49.

  Előadta, hogy a díjemelés mértéke a beruházási összegek nagymértékű növekedése miatt nagyobb az infláció mértékénél. A hálózat bővítésére nagy igény van a családi házas, valamint a nyaralóterületeken is. Az igény abból is adódik, hogy elvileg ugyan a közeli földi sugárzású (magyar, osztrák, horvát) adók jeleit könnyen lehetne fogni tetőantennákkal, azonban a zalai táj domborzati viszonyai ezt a lehetőséget igen sok területen megakadályozzák. Zalaegerszegen folyamatban van jelenlegi hálózat modernizálása. Egy 88 mH-es kábelnél már lehetőség lesz arra, hogy az UHF tartományban 4. és 5. csomagokat is kínáljanak az előfizetőknek.

 • 50.

  Zalaegerszegen és Tapolcán is átlagosan mindössze 10 % körüli árbevétel arányos nyereség képződik, amely részben a következő évi fejlesztésekhez nyújt fedezetet.

 • 51.

  A kábeltévé szolgáltatás díjait több helyen (pl. Tapolcán is) az önkormányzatokkal együtt állapítják meg, mert az önkormányzat sok helyen tulajdonostárs a hálózatban is és/vagy az üzemeltető egységben is.

A Versenytanács álláspontja

 • 52.

  A szolgáltató nem készített olyan kalkulációt, amely alapján a díjemelést a Versenytanács indokolt mértékűnek tudta volna elfogadni. A korábbi éves díj inflációs mértékű növelésére épülő, "számított árkalkuláció" alapján is a vizsgáló indokolatlan mértékű díjemelést mutatott ki. Az eljárás során benyújtott anyagokban, kimutatásokban szereplő költségeket a Versenytanács alapvetően elfogadta (műsor- és jogdíjak, hatóság részére fizetendő díj, üzemi szintű költségek, központi irányítás költségei). A Versenytanács álláspontja szerint azonban a 2002-es áremelésben nem érvényesíthető a 2001. évi összes beruházás teljes összege (mintegy 57 millió Ft), hanem csak a beruházásra fordított összeg adott évre eső amortizációját indokolt szerepeltetni a költségek között. Megjegyzendő, hogy a Zelka Rt. az antenna üzemet terhelő központi költségek között szerepeltetett is egy kb. 18 millió Ft-os értékcsökkenési leírási összeget.

 • 53.

  Ennek alapján, az eljárás alá vont által benyújtott kalkulációs táblázat szerint is megállapítható volt, hogy a díjemelés mértékét nem lehet a külön sorban, költségeken felül szerepeltetett "beruházás" címszó alatt szereplő összegekkel indokolni, vagyis a díjemelés mértéke nem volt teljes egészében költség alapon indokolt. Ez az összeg Zalaegerszeg esetén, programcsomag függvényében 62-344 Ft., Tapolcán 85-171 Ft. között mozgott.

A programcsomagok összeállítása

Az eljárás alá vont védekezése

 • 54.

  Az eljárás alá vont szerint egyrészt történelmi, másrészt műszaki okai vannak annak, hogy az országban döntően a három programcsomagban történik a műsorok szolgáltatása. A csomagok összeállítását befolyásolja a médiatörvény, a műsortulajdonosok előírásai, illetve a velük kötött szerződések tartalma és végül, de nem utolsó sorban, a fogyasztói igények. A drágább programokat a harmadik csomagba szokás tenni, ellenkező esetben sok nézőt arra kényszerítenének, hogy nagy díjjal járó, általuk nézni nem kívánt műsorokat is megvásároljanak.

 • 55.

  Az eljárás alá vont Zalaegerszegen a TV2-t és az RTL Klubot - egy korábbi versenyfelügyeleti eljárás eredményeként - áttette a csillagpontos II. csomagba. Bár a hivatalos lista nem tartalmazza a soros hálózaton nézhető programok teljes számát, a soros előfizetők csaknem a II. csomag teljes tartalmát láthatják. Ennek oka, hogy a szűrők beépítése drágább lenne, mint a jelenlegi állapot fenntartása. Tekintettel arra, hogy 1999-ben a vizsgálat csak Zalaegerszeg területére terjedt ki, nem kapott a Versenytanácstól arra vonatkozó utasítást, hogy más szolgáltatási területeken is betegye a középső csomagba e két adót. Ha a VT utasítja, megteszi, de saját maga nem változtat a programcsomagok jelenlegi tartalmán. Ennek oka, hogy az előfizetők nem szeretik a változtatásokat, megszokták a kialakult műsorstruktúrát.

 • 56.

  A Sport1 kínálatba kerülését sokan kezdeményezték. Zalaegerszegen a Polgármesteri Hivatalban a közgyűlésen képviselői interpelláció hangzott el annak érdekében, hogy a csatorna nézhető legyen a városban. Ez is indokolta, hogy mind Zalaegerszegen, mind Tapolcán bekerüljön a magasabb díjú csomagba - a legtöbb előfizető örömére. Nem közömbös, hogy a III. csomag kibővítésére hogyan reagáltak az előfizetők: 270 fővel emelkedett az új előfizetők száma, túlnyomó részük a második csomagból tért át a harmadik csomagra. Tapolcán a képviselő testület jóváhagyta a szolgáltató beszámolóját, ami tartalmazta a Sport1-el való csomagbővítést is.

A Versenytanács álláspontja

 • 57.

  A Sport1 csatorna beiktatása kapcsán előre kell bocsátani, hogy az egyes programcsomagok összeállítása, illetve változtatása során mindig lesznek olyan előfizetők, akik egyes műsorcsatornákra nem tartanak igényt. Számukra az általuk nem kívánt csatorna költségeinek megfizetése az "ára" annak, hogy a valóban nézni kívánt csatornákat megkaphassák. Egy új, az előfizető által nem kívánt csatorna programcsomagba helyezése olyan többletköltség, illetve áremelés, amelyet azért kell elviselnie, mert a kábeltévés társaság csak csomagok formájában tudja adni a programokat.

 • 58.

  A Versenytanács álláspontja szerint egy kábeltelevíziós szolgáltató akkor jár el jogszerűtlenül, ha önkényesen, kellő fogyasztói igény nélkül változtatja meg a csomag összetételét. A fogyasztók számára költségalapon indokolt, bővítésből adódó, érezhető mértékű díjemelés előtt a monopol helyzetben levő vállalkozás lehetőséget kell, hogy adjon az előfizetőknek arra, hogy azok a tervezett módosításról véleményt mondhassanak. Amennyiben az előfizetők többsége nemtetszését fejezi ki az érezhető díjemelést okozó módosítás vagy bővítés kapcsán, akkor azt a szolgáltató jogszerűen nem teheti meg. Ezzel ugyanis az előfizetők nagy részét arra kötelezi, hogy egy általuk nem igényelt árut, áru-elemet is megvásároljanak. A monopóliumnak kiszolgáltatott előfizető ezt kényszerként, indokolatlan jövedelemátrendeződésként éli meg, nincsen reális lehetősége máshoz fordulni.

 • 59.

  A bővítésből adódó díjemelés érezhető mértéke kapcsán nem csak annak nominális (pl. százas nagyságrendű) összege bír jelentőséggel, hanem az is, hogy a csomagba kerülő programot egyébként, prémiumcsatornaként mennyiért tudnák nézni a fogyasztók.

 • 60.

  Jelen esetben a Sport1 beiktatását, legalábbis Zalaegerszegen - ahol a sport a város és lakosainak életében köztudottan nagy szerepet játszik - nagy érdeklődés előzte meg. A lakossági igényeket tükrözte a képviselő-testületi ülésen beterjesztett képviselői interpelláció. Ez a Versenytanács szerint pótolta az előfizetők egyenkénti megkérdezését, a közvéleménykutatást. Tekintetbe kell venni azt is, hogy a Sport1-et korábban csak az UPC előfizetők foghatták, jóval nagyobb alapdíjért és prémium csatorna díjért.

 • 61.

  Tapolca esetében is arra az álláspontra jutott a Versenytanács, hogy az önkormányzati képviselőtestület egyetértése kellőképpen pótolta az előfizetők megkérdezését, tekintettel ara is, hogy a szolgáltató által korábban kezdeményezett közvéleménykutatások rendre érdektelenségbe fulladtak.

 • 62.

  A két kereskedelmi csatorna kapcsán nem fogadható el az eljárás alá vont védekezése, miszerint az előfizetők nem szeretik a változásokat, hiszen 2001-ben is több új program került az I. csomagba, ami eleve változást jelentett. Ezért e tekintetben a jogsértés a Versenytanács gyakorlata szerint valószínűsíthető, mivel azzal, hogy a két legnézettebb, érdemi műsorköltséggel nem járó magyar kereskedelmi műsort csak a II. csomag előfizetői foghatják, az előfizetők jelentős részét a drágább csomag megvásárlására kényszeríti. A Gazdasági Versenyhivatalnak nem lehet feladata a szolgáltatók csomagkialakítását folyamatosan ellenőrizni és az ezekkel kapcsolatos panaszokat vizsgálni. A korábbi évek bírósági ítélettel is megerősített gyakorlatán azonban e vonatkozásban nem tartotta szükségesnek változtatni. A fogyasztókra nézve hátrányos hatással jár ez a fajta indokolatlan árukapcsolás, amellyel a szolgáltató azt éri el, hogy a két népszerű, nagy költséggel nem járó csatornát csak akkor juttatja el a nézőkhöz, ha azok számos, magas költséggel járó, általuk nem feltétlenül nézni kívánt műsort is megvásárolnak a legdrágább csomagon belül.

 • 63.

  Az RTL Klub és a TV2 csatornák legdrágább programcsomagba helyezése akkor lett volna jogszerű, ha előzetesen, esetleg utólagosan egyértelműen meggyőződött volna arról, hogy ez a magatartása nem ellenkezik a fogyasztók többségének akaratával. Ennek során - hasonlóan egy programcsomag változtatása esetéhez - meg kellett volna adni a lehetőséget az előfizetőknek arra, hogy véleményt mondhassanak a TV2 és az RTL Klub programcsomagba helyezéséről. Ennek hiányában a magatartás jogszerűtlen, tekintettel a már hivatkozott bírói ítéletre is.

III.

A jogsértés szankciói, eljárási és egyéb kérdések

 • 64.

  A Tpvt. 77. § (1) bekezdése szerint az eljáró versenytanács - egyebek mellett -

  • -

   megállapíthatja a magatartás törvénybe ütközését

  • -

   elrendelheti a törvénybe ütköző állapot megszüntetését

  • -

   megtilthatja a törvénybe ütköző magatartás további folytatását

  • -

   törvénybe ütköző magatartás esetén kötelezettséget írhat elő.

 • 65.

  A jogsértés megállapításán túlmenően, az egyértelműség kedvéért a Versenytanács kifejezetten is kötelezte az eljárás alá vontat a Tpvt-nek megfelelő, jogszerű eredményt produkáló magatartásra. Megjegyzendő, hogy a versenytanácsi határozat természetszerűleg mindig csak az eljárás tárgyául vett települések vonatkozásában állapíthat meg jogkövetkezményeket, de a konkrét jogsértés indokolása olyan általános szempontokat tartalmaz, amelyek az eljárás alá vont más földrajzi piacokon végzett tevékenysége során is irányadók lehetnek - ezzel elkerülhetővé válik egy későbbi, esetleges versenyfelügyeleti eljárás és az azzal járó újabb hátrányos jogkövetkezmények.

 • 66.

  A határozat rendelkező részéről az előfizetőknek szóló tájékoztatást azért írta elő a Versenytanács, mert fontosnak tartotta, hogy a nézők tudomást szerezzenek jelen eljárásról és annak eredményéről. Az informálás módját - pl. a számlával kiküldendő tájékoztató levél vagy a helyi televízióban sugárzott tájékoztató - nem tartotta szükségesnek meghatározni.

 • 67.

  A kötelezettségek teljesülését a GVH a Tpvt. 76. § (1) bekezdés c) pontja alapján utóvizsgálat keretében ellenőrzi.

 • 68.

  A díjemelés indokolatlan mértéke kapcsán szükséges megjegyezni, hogy az eljárás alá vontnak módjában áll a 2003-as esetleges díjemelések során e különbözettel korrigálni annak tervezett mértékét. Egy jövőbeni, esetleges újabb versenyfelügyeleti eljárás során ugyanis a díjemelés indokoltságának vizsgálatakor abból kell majd kiindulni, hogy a 2002. évi díjak indokolatlanul magasak voltak.

 • 69.

  A Tpvt. 78. § szerint a bírság összege nem lehet több a vállalkozás előző üzleti évben elért nettó árbevételének 10 %-ánál. Ezt követően a törvény példálódzó jelleggel felsorol a bírság kiszabásakor figyelembe vehető szempontokat. A bírság összegének meghatározásához az eljáró versenytanács olyan módszert használt, amely minden szóba jöhető - akár enyhítő, akár súlyosbító - körülményt felölel, ezeknek a versenyre való hatásuk alapján különböző nagyságú súlyt ad, és amely e szempontok mérlegelésének eredményét az adott vállalkozás adott piacon elért forgalmával veti össze. A figyelembe vett szempontok közül meghatározó súlyt a verseny veszélyeztetettségének foka és annak piaci hatása képvisel.

 • 70.

  Az eljárás alá vont jogsértése, mint egyes fogyasztókat érintő kizsákmányoló típusú visszaélés, közepes súlyú volt, tényleges piaci hatását két városban fejtette ki, ezekben valamennyi kábeltévé szolgáltatást igénybe vevőt érintett. A Zelka Rt. két eltérő jogsértés is megvalósított, a két országos kereskedelmi műsor elhelyezésével kapcsolatos jogsértés különösen felróható számára, mivel e tekintetben több éves, az eljárás alá vont számára közvetlenül is ismert GVH gyakorlat létezik. Enyhítő körülményként vette számításba a Versenytanács az eljárás alá vont készséges együttműködő magatartását, feltehetően jelentősebb többletmunkát okozó számításainak előterjesztését. A bírság összegének megállapításakor a Versenytanács nem a Zelka Rt. teljes 2001. évi forgalmát vette alapul, hanem a két településen, kábeltévé szolgáltatásból elért nettó árbevételt.

Budapest, 2003 január 14.

GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL
VERSENYTANÁCS

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Zelka Rt. (8900 Zalaegerszeg, Mártírok út 8.) ellen gazdasági erőfölénnyel való visszaélés miatt indult versenyfelügyeleti eljárás keretében lefolytatott utóvizsgálatban elfogadta a következő

határozatot.

A Versenytanács az utóvizsgálatot megszünteti.

A határozat ellen jogorvoslatnak helye nincs.

Indokolás

Versenytanács 2003. január 4-én hozott határozatában megállapította, hogy a Zelka Rt. 2002-es díjemelésével és programcsomagjainak kialakításával visszaélt gazdasági erőfölényes helyzetével. Bírság kiszabása mellett kötelezte a Zelka Rt-t, hogy Tapolcán a TV2 és az RTL Klub műsorokat az I. díjcsomagba helyezze át (rendelkező rész 2. pontja), illetve hogy a határozatról annak kézhezvételétől számított 30 napon belül tájékoztassa zalaegerszegi és tapolcai előfizetőit (rendelkező rész 4. pontja).

A tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. tv. (Tpvt.) 75. § értelmében a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) a határozatban foglalt kötelezettség teljesülésének tisztázása érdekében utóvizsgálatot tart. A vizsgáló megállapította, hogy a Zelka Rt. a bírságot befizette, a határozatban előírt műsorcsomag változtatást végrehajtotta, továbbá a határozatról képújságban, illetve városi televízió adásában előfizetőit tájékoztatta.

Megállapítást nyert ugyanakkor, hogy a zalaegerszegi és a tapolcai tájékoztatás tévesen jelölte meg a kiszabott bírság mértékét: előbbi esetében három, utóbbinál két millió Ft bírságról számolt be előfizetőinek eljárás alá vont, mintegy két részre osztva az egységesen megállapított öt millió Ft-os bírságot. A tájékoztatók ezen felül a Zelka Rt. álláspontját tükröző megjegyzéseket is tartalmaznak. A vizsgáló rögzíti továbbá, hogy a Zelka Rt. nem közölte az előfizetőkkel az indokoló rész egyes fontosabb megállapításait.

A Versenytanács arra kötelezte a Zelka Rt-t, hogy a határozatról tájékoztassa előfizetőit. Ennek a követelmények, jóllehet minimálisan és tévedéstől nem mentesen, a Zelka Rt. eleget tett. Igaz, hogy a tájékoztatások tévesek voltak a bírság tekintetében, de a Versenytanács megítélése szerint egy újabb pontosításra vonatkozó felszólítástól nem várható érdemi pozitív hatás, a fogyasztóknak vélhetőleg közömbös, hogy nem három, hanem öt millió Ft. bírság került kiszabásra. A Zelka Rt. valóban hivatkozhatott volna a határozat részletes indokolásában kifejtettekre is, ily módon megértetve előfizetőivel jogsértő magatartásának mibenlétét. Megjegyzendő viszont, hogy a kérdésben tisztán látni kívánók számára adva volt és adva van a lehetőség, hogy a nyilvánosságra hozott határozatot elolvasva tájékozódjanak.

A Tpvt. 82. és 83. § alapján a határozattal szemben jogorvoslatnak helye nincs.

Budapest, 2003. augusztus 7.

Dr. Tóth Tihamér s.k.
Dr. Bara Zoltán s.k.
Dr. Bodócsi András s.k.
Horváth Lászlóné