Vj-111/2002/24

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa

 • -

  a Nagyatád és Vidéke ÁFÉSZ (Nagyatád),

 • -

  a Dimatrade Kft. (Nagyatád) és a

 • -

  CERBONA Élelmiszeripari és Kereskedelmi Rt. (Székesfehérvár)

ellen versenykorlátozó megállapodás vagy összehangolt magatartás miatt indult versenyfelügyeleti eljárásban elfogadta a következő

határozatot

A Versenytanács az eljárást megszünteti.

A határozat ellen annak kézhezvételétől számított harminc napon belül a Fővárosi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál előterjesztendő keresetet lehet benyújtani.

Indoklás

I.

Az eljárás

 • 1.

  A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) 2002. augusztus 29-én indított versenyfelügyeleti eljárást, mivel a Queenline Bt. bejelentése nyomán alaposan feltehető volt, hogy a Nagyatád és Vidéke ÁFÉSZ (továbbiakban ÁFÉSZ) és a Dimatrade Kft. a Cerbona Rt. közreműködésével a vegyes élelmiszer-kiskereskedelmet folytató üzleteik védelme érdekében, feltehetően egyeztetett módon próbálták megakadályozni a Queenline Bt. piacralépését. E magatartásukkal megsérthették a tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló, többször módosított 1996. évi LVII. tv. (Tpvt.) 11. § -át.

II.

A tényállás

II.1. Az eljárás alá vont vállalkozások és a kifogásolt piaci magatartás

 • 2.

  A Queenline Bt. szerint Nagyatádon az ÁFÉSZ és a Dimatrade az élelmiszer jellegű vegyes kiskereskedelmet folytató üzleteik piaci védelme érdekében, feltehetően egyeztetett módon, a lehetséges stratégiai termékeket (kenyér, tej) szállító vállalkozásokkal szembeni fellépéssel igyekeztek megakadályozni piacra lépését, illetve terjeszkedését.

 • 3.

  A vizsgálat Nagyatád városát érintette, ahol három nagy kereskedelmi vállalkozás működik:

  • -

   az ÁFÉSZ (7 különböző nagyságú üzlettel);

  • -

   a Dimatrade (1, a CBA lánchoz tartozó áruházzal);

  • -

   és a Penny Market (1 üzlettel).

 • 4.

  Az általuk működtetett üzletek mellett további, a Queenline Bt. üzleteit is magába foglaló, 10-12 kisebb üzlet foglalkozik élelmiszer jellegű vegyes kiskereskedelemmel. A három nagy kereskedelmi vállalkozás az érintett piacon forgalmából kb. 90 %-os részesedéssel rendelkezik, kb. 40-20-30 %-os megoszlásban (az adatokat az ÁFÉSZ szolgáltatta).

 • 5.

  Az ÁFÉSZ és a Dimatrade részére konkurenciát elsősorban a Penny Market jelent. A konkurencia elsődlegesen a három áruház nagysága, áruinak sokfélesége, a megcélzott vásárlói réteg hasonlósága, az üzletlánchoz való tartozásból fakad. További okai a folyamatos akciók, az egymáshoz való közelségük és a hasonló nagyságuk. A többi, kisebb üzlet, mint amilyeneket a Queenline Bt. is üzemeltet, mind a méretük, mind a tartott termékek számában, mind a forgalmuk alapján jelentősen elmaradnak az említett három vállalkozástól.

 • 6.

  A Queenline Bt. 2000-től rendelkezett üzlettel Nagyatádon, melyet "Sarki ABC" (Bajcsy-Zs. u. 2.) néven üzemeltetett. Második élelmiszer jellegű vegyes kiskereskedelmi üzletét Nagyatád belvárosában "Belvárosi" ABC néven 2001. év végén nyitotta meg. Ez az üzlet, amely konkurenciát jelentett a Dimatrade és az ÁFÉSZ számára, Nagyatád belvárosában (Kossuth Lajos u. 1), a sétáló utcában található. Az üzlet 300 méteres körzetében három ÁFÉSZ üzlet (köztük a legnagyobb, a Dalia COOP nevű áruház) és a Dimatrade CBA áruháza található. Ezen áruházak mértani középpontjában helyezkedik el a Queenline Bt. által megnyitott "Belvárosi" ABC.

 • 7.

  A Queenline Bt. új üzlete az ÁFÉSZ Dalia és a Dimatrade CBA áruházánál mind méretében, mind forgalmában kisebb, ugyanakkor az ÁFÉSZ további, a körzetben lévő üzleteihez képest méretben és forgalomban is hasonló. Ezen üzletek egymáshoz való közelségükből és azonos jellegükből adódóan egymás számára konkurenciát jelenhetnek.

 • 8.

  A Queenline Bt. és az általa megnevezett tanúk szerint az üzlet megnyitásával egyidejűleg az ÁFÉSZ és a Dimatrade feltehetően egymással történt egyeztetést követően megkereste a Queenline Bt. mindkét üzletét addig (stratégiai terméknek tekinthető) pékáruval ellátó Cerbona kaposvári üzemét és közölte, hogy amennyiben a Cerbona továbbra is szállít a Bt. részére, a Cerbonával fennálló szállítói szerződést felmondja. E nyomás hatására a Cerbona a Queenline Bt.-vel fennálló szállítói szerződését két tárgyalást követően annak mindkét üzletére vonatkozóan gazdaságtalan értékesítésre hivatkozással felmondta.

 • 9.

  Mind a Dimatrade, mind az ÁFÉSZ ehhez hasonlóan megkereste a térség vezető tejtermék-gyártóját Drávatej-t (a továbbiakban: Drávatej) is, és kísérletet tettek a Queenline Bt. felé történő szállításai megszüntetésére. Ez azonban a Drávatej ellenállása miatt nem vezetett eredményre.

 • 10.

  A Queenline Bt. a fentiek ellenére üzletét sikeresen megnyitotta, a kieső pékáru beszerzését közel azonos feltételekkel más pékségeken keresztül megoldotta.

II. 2. A vizsgáló által meghallgatott tanúk vallomásai

 • 11.

  Csendesné Murányi Ibolya (a Queenline Bt. vezetője) szerint a szerződéskötést követően a Cerbona csak pár napig szállította termékeit, és még bevezetés alatt álltak, amikor a Cerbona üzletkötője és a Nagyatádi Sütőüzemének vezetője találkozót kért a Queenline Bt.-től. Ezen közölték, hogy mind az ÁFÉSZ, mind a Dimatrade megkereste őket, hogy amennyiben szállítanak részére, felmondják a Cerbonával kötött szállítási szerződéseiket. A Cerbona szerint mivel az üzlete új és nem tud olyan nagy mennyiséget vásárolni, mint az említett két vállalkozás, ezért ilyen körülmények között nem tudnak szállítani.

 • 12.

  A Queenline Bt. kérte a szerződés írásbeli felmondását. Egy újabb találkozóra is sor került, amelyre a tanú magával vitte barátnőjét, Kocsisné Csikós Magdolnát. A találkozón a Cerbona részéről Dancs Ágnes, a Nagyatádi Sütőüzem vezetője és Fördős István, a Cerbona kaposvári kereskedelmi igazgatója vett részt. A találkozó során a Cerbona képviselői megismételték a korábbiakat; kérték, hogy fogadja el felmondást, mert a Cerbona az ÁFÉSZ és a Dimatrade elvesztését nem tudja elviselni, ezért számára a továbbiakban nem tud szállítani.

 • 13.

  Elmondta, hogy az említett vállalkozások hasonló próbálkozást tettek a Drávatej-nél is, de az ottani vezetés ezt törvénytelen voltára hivatkozva elutasította; a Drávatej azóta is pontosan szállít számára.

 • 14.

  Csendes József tanú Megerősítette a felesége által elmondottakat, és azokat a következőkkel egészítette ki. Mivel ismerte az ÁFÉSZ elnökét, ezért telefonon megkereste, aki kérdésére elmondta, hogy azok a lépések nem a felesége ellen irányulnak, hanem az üzleti élet bevett dolgai, az üzleti harc részei. Ha a felesége korábban megkérdezte volna őt erről, akkor már tájékoztatta volna. A tanú úgy emlékezett, hogy az ÁFÉSZ elnöke tett arra vonatkozóan megjegyzést, hogy lépését a Dimatrade ügyvezetőjével, Torma Istvánnal egyeztette, és azt, hogy ők egy állítólagos egyezség következtében egymással nem harcolnak.

 • 15.

  Kocsisné Csikós Magdolna (Csendesné Murányi Ibolya barátnője) tanú megerősítette a Csendesné által előadottakat. Egy alkalommal Csendesné Murányi Ibolya társaságában járt a Drávatej-nél, amelynek vezetője elmondta, hogy mind az ÁFÉSZ, mind a Dimatrade felhívta, hogy ne szállítsanak a Queenline Bt. részére. Mindkét telefon lényege az volt, hogy amennyiben továbbra is szállítanak, akkor mindketten úgymond "kilistázzák" a termékeit. A Drávatej vezetője azonban azt mondta, hogy ez törvénytelen, és továbbra is szállítani fog; a kilistázástól nem fél, mivel fontos beszállítója a térségnek. Hasonló tárgyaláson vett rész Csendesné Murányi Ibolya társaságában a Cerbona képviselőivel is. A Cerbona képviselői is említették mind az ÁFÉSZ, mind a Dimatrade nevét. A találkozón ugyanaz hangzott el, mint korábban a Drávatej-nél, hogy amennyiben a Cerbona szállít a Queenline Bt.-nek, felmondják a velük kötött szerződést.

 • 16.

  Dancs Ágnes tanú (a Cerbona Nagyatádi Sütőüzemének vezetője) elmondta, hogy a Cerbona Nagyatádi Sütőüzemének vezetőjeként kereskedelemmel nem foglalkozhat, szerződéskötési és kereskedelmi ügyekben nem járhat el. A Qeenlin Bt.-vel kapcsolatban elmondta, hogy tudomása szerint a szerződést gazdaságosságtalanság miatt mondták fel, amiről a kaposvári kereskedelmi vezető, Fördős István döntött. A Queenline Bt. által említett első találkozó a tanú emlékezete szerint nem jött létre. A második találkozón Fördős Istvánnal együtt vett részt, de emlékezete szerint Fördős István csak arról tájékoztatta Csendesné Murányi Ibolyát és a vele lévő személyt, hogy az üzletkötője túlságosan alacsony árakat alkalmazott, ezért a szerződés a továbbiakban nem tartható fenn.

 • 17.

  Fördős István tanú (a Cerbona Kaposvári Sütőipari Egységének kereskedelmi vezetője) a szerződés felmondását a kiélezett piaci helyzettel magyarázta. Ez azt jelentette, hogy egyrészt az az üzletpolitikája, hogy ésszerű árak mellett a legmagasabb mennyiséget és volument szállítson, és meggyőzze a vevőit, hogy a vásárlásaikat felé irányítsák. Ez esetben azonban a kérdéses üzletben egy nappal később megjelent egy másik pékség, amely kedvezőbb árakat adott, ezáltal a rendelések jelentősen elmaradtak a tervezettől. A Queenline Bt. ezt követően a Cerbonától is a másik pékségtől kapott alacsony árat kívánta elérni, amit az nem tudott a számára megadni. Emellett úgy gondolta, hogy miután van két nagy partnere Nagyatádon, az ÁFÉSZ és a Dimatrade, akiknek szinte a középpontjában helyezkedik el a kérdéses bolt, és az említett két partner nagyon jó vevő. A tanú ellentmondásosan azt nyilatkozta ezt követően, hogy igyekszik azt a gyakorlatot követni, hogy egymással szemben lévő, illetve egy utcában lévő boltokba lehetőség szerint nem szállít. A tanú az ÁFÉSZ vagy a Dimatrade rézéről érkezett telefonos megkeresésre, miszerint amennyiben a Cerbona szállít a Queenline Bt.-nek, akkor nem vásárolnak, nem emlékezett; a szerződés felmondását a saját gazdasági érdekeinek megfelelő döntésként értékelte.

 • 18.

  Az ÁFÉSZ álláspontja szerint a helyzet "helyi csetepaténak" tekinthető, amely alapvetően bizonyos félreértésekből adódhatott. A Csendes József tanúvallomásában szereplő telefon-beszélgetéssel kapcsolatban kijelentette, hogy a Csendes József által állítottak olyan formában nem hangzottak el. A Dimatrade-vel való kapcsolatára feltett kérdésekre elmondta, hogy id. Torma István a 70-es évektől egészen a rendszerváltásig a Nagyatád és Vidéke ÁFÉSZ legnagyobb boltjának üzletvezetője volt. Ezt követően ezt a boltot bérbe vette, és mint magánszemély üzemeltette.

 • 19.

  A Dimatrade nyilatkozata szerint téves az az információ, miszerint bármilyen vállalkozással egyeztetett volna abban a kérdésben, hogy megakadályozza új piaci szereplő megjelenését, piacra lépését. A történteket a Queenline Bt. félreértésével magyarázta.

 • 20.

  A Drávatej a Csendesné Murányi Ibolyával és barátnőjével történt találkozás tényét elismerte, de a találkozót szokásos üzleti megbeszélésnek minősítette, melynek részletes és pontos tartalmára nem emlékezett.

III.

Jogi értékelés

III. 1. A versenykorlátozó megállapodások tilalma

 • 21.

  A Tpvt. 11. § (1) bekezdése szerint tilos a vállalkozások közötti megállapodás és összehangolt magatartás, valamint a vállalkozások társadalmi szervezetének, a köztestületnek, az egyesülésnek és más hasonló szervezetnek a döntése (a továbbiakban együtt: megállapodás), amely a gazdasági verseny megakadályozását, korlátozását vagy torzítását célozza, vagy ilyen hatást fejthet, illetve fejt ki.

III.2. Versenykorlátozó megállapodás vagy összehangolt magatartás

 • 22.

  A Tpvt. 11. § egyaránt tiltja a két vagy többoldalú, megállapodás és az összehangolt magatartás formáját öltő versenyellenes magatartásokat. Versenykorlátozás valósul meg akkor, ha a piacon levő versenytársak egymás között vagy más piacon tevékenykedő vállalkozással olyan megállapodást kötnek, illetve összehangolt magatartást valósítanak meg, amelynek célja vagy hatása új piacralépés megakadályozása. Megállapodás alatt legalább két fél egybehangzó akaratnyilatkozata értendő - függetlenül annak megnyilvánulási formájától, mint pl. szerződés, szóbeli egyezség vagy ráutaló magatartás. Összehangolt magatartásról akkor van szó, ha két vagy több vállalkozás egymással tudatosan együttműködik - anélkül, hogy egymással megállapodást kötnének - annak érdekében vagy azzal a hatással, hogy a verseny kényszerítő nyomásától megszabaduljanak.

 • 23.

  Jelen esetben a vizsgálat nem talált arra vonatkozó bizonyítékot, hogy akár az ÁFÉSZ és a Dimatrade Kft. között, akár közöttük és a Cerbona Rt. között versenykizárásra alkalmas megállapodás vagy összehangolt magatartás jött volna létre. Csupán az ügyben sérelmet szenvedett vállalkozó, illetve vele házastársi és baráti viszonyban levő személyek nyilatkozatai alapján, amelyeket nem erősít meg sem a többi érintett vállalkozás nyilatkozata, sem írásos bizonyíték, nem lehet a törvénysértést megállapítani.

 • 24.

  A Versenytanács az eljárás megszüntetéséről határozott, mert nem látta valószínűnek, hogy az eljárás további szakaszában tisztázza az ellentmondó nyilatkozatokat, vagy más érdemi bizonyítékokat tudjon feltárni. Szem előtt tartotta azt is, hogy a konkrét esetben, mégha meg is valósult a versenyellenes indíttatású megállapodás, az nem fejtett ki a versenyre káros hatást. Sőt, az is állítható, hogy az ÁFÉSZ és a Dimatrade Kft. eleve alkalmatlan eszközt választottak a Queenline Bt. kiszorítására: sem az állítólagosan megkeresett péküzem, sem a tejüzem nem bír ugyanis olyan piaci súllyal - távolról sem nélkülözhetetlen üzleti partnerek -, hogy elzárkózásuk veszélybe sodorta volna az újonnan megnyílt bolt működését. Szem előtt tartotta azt is a Versenytanács, hogy a két eljárás alá vont az élelmiszerkereskedelem más szegmensében tevékenykedik, tekintettel boltjaik eltérő jellemzőire.

IV.

Eljárási kérdések

 • 25.

  A Versenytanács határozatát a Tpvt. 72. § (1) a) pontja alapján - tárgyalás kitűzése nélkül - hozta, mivel nem látta indokoltnak az eljárás folytatását.

 • 26.

  A határozat elleni jogorvoslatot a Tpvt. 83. § biztosítja.

Budapest, 2003. február 26.