Vj-9/2004/15

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Mabelsoft Limited összefonódás engedélyezése iránti kérelmére indult eljárásban, melyben további ügyfélként résztvett a Bonbonetti Investment Limited - tárgyaláson kívül - meghozta az alábbi

határozatot

A Versenytanács engedélyezi, hogy a Mabelsoft Limited irányítást szerezzen a Bonbonetti Investment Limited felett.

A határozat felülvizsgálatát az ügyfelek a kézbesítéstől számított harminc napon belül kérhetik a Fővárosi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtandó keresettel.

Indoklás

I.

Az ügyfelek és a hozzájuk kapcsolódó vállalkozások

Mabelsoft Ltd.

 • 1)

  A Cipruson bejegyzett Mabelsoft Limited (a továbbiakban: Mabelsoft Ltd.) az ausztriai Raiffeisen Zentralbank Österreich (a továbbiakban: Raiffeisen) által több további vállalkozáson keresztül (közvetetten) irányított vállalkozás, amely Magyarországon gazdasági tevékenységet nem végez.

 • 2)

  A Mabelsoft Ltd. 100 százalékos tulajdonosa a gazdasági tevékenységet szintén nem végző Triász-Perry Kft-nek, amely tényleges irányítással rendelkezik a Stollwerck Kft. felett (Vj-141/2002.).

 • 3)

  A Stollwerck Kft. tevékenysége az édesipari termékek gyártása és forgalmazása. Főbb termékei a különféle cukorkák, szeletes, töltetlen-, töltött-, magokkal töltött táblás csokoládék, a csokoládé drazsé, a rágógumi, a desszertek, a szaloncukor, és a különböző félkésztermékek. Részesedése az édesipari termékek egészét tekintve 10-15 százalék közötti, ezen belül a desszertek esetében mintegy 25 százalék. Desszertek értékesítésével több vállalkozás foglalkozik Magyarországon, melyek közül a Ferrero Magyarország Kft. részesedése megközelíti a 25 százalékot.

 • 4)

  A Stollwerck Kft. 2003. évi nettó árbevétele 13,6 milliárd forint volt, tulajdonában van a Gravital Kft. és az Informed Számítástechnikai Kft. üzletrészeinek többsége, mely vállalkozások azonban 1995., illetve 1996. óta gazdasági tevékenységet nem folytatnak.

Bonbonetti Ltd.

 • 5)

  A szintén ciprusi Bonbonetti Investment Limited (a továbbiakban: Bonbonetti Ltd.) magyarországi tevékenységét kizárólag az általa 2003. november 24-én alapított Bonbonetti Édesipari és Kereskedelmi Kft. (a továbbiakban: Kft.) üzletrészeinek tulajdonlása képezi.

 • 6)

  A Bonbonetti Kft. gazdasági tevékenységét 2003. december 23-án kezdte meg, amikor a Kanizsa Pékség Sütőipari Rt-től (a továbbiakban: Kanizsa Rt.) megvásárolta annak ostya és desszert termékek gyártásához szükséges eszközállományát és gyártási jogait.

 • 7)

  A Kanizsa Rt. a 6) pont szerinti eszközökhöz és jogokhoz tartozó termékekből (Bonbonetti márkanevet viselő tejcsokoládés ostyarudak és Bonbonita elnevezésű desszertek) 2003. évben 0,9 milliárd forint nettó árbevételt ért el. Ezen termékek részesedése a magyarországi édesipari termék forgalomból 1 százalék körüli, ezen belül a desszertek esetében kevesebb, mint 2 százalék, az ostyákból pedig 10 százalék körüli.

II.

A kérelmezett tranzakció

 • 8)

  A kérelmező Mabelsoft Ltd. 2003. december 23-án Részvény Adásvételi Szerződéssel (a továbbiakban: Szerződés) megvásárolta a Bonbonetti Ltd. részvényei 100 százalékát.

 • 9)

  A Szerződésben a részvényeiket értékesítő magánszemély tulajdonosok kötelezettséget vállaltak arra, hogy két évig sem ők, sem a Kanizsa Rt. nem szereznek érdekeltséget olyan vállalkozásban, amely fő tevékenységként ostya vagy praliné gyártással és/vagy nem kiskereskedelmi forgalmazásával foglalkozik.

 • 10)

  A Mabelsoft Ltd. 2004. január 13-án kelt kérelmében a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló módosított 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) VI. fejezetének rendelkezései alapján kérte az 1) pont szerinti részvényvásárlás - mint vállalkozások összefonódása - engedélyezését.

 • 11)

  A kérelmező a vizsgáló által a Tpvt. 68. § (4) bekezdése alapján elrendelt hiánypótlást 2004. március 16-án teljesítette.

III.

Az engedélykérési kötelezettség

 • 12)

  A Mabelsoft Ltd. a Bonbonetti Ltd. felett, annak részvényei 100 százalékának megvásárlásával a Tpvt. 23. § (2) bekezdés a) pontja szerinti irányítást szerzett, ami a Tpvt. 23. § (1) bekezdés b) pontja alapján összefonódásnak minősül.

 • 13)

  Az összefonódás ugyan külföldön honos vállalkozások között jön létre, az abban közvetlenül résztvevő Mabelsoft Ltd-hez és Bonbonetti Ltd-hez azonban közvetett résztvevőként (Tpvt. 26. §) kapcsolódnak magyarországi vállalkozások (a Stollwerck Kft., illetve a Bonbonetti Kft.), így az összefonódás hatása érvényesülhet a Magyar Köztársaság területén, mire tekintettel az összefonódásra a Tpvt. hatálya, annak 1. §-a alapján kiterjed.

 • 14)

  Az előzőek szerinti összefonódáshoz a Tpvt. 24. § (1) bekezdése szerint a Gazdasági Versenyhivatal engedélye szükséges, mert az irányítás alá kerülő Stollwerck Kft. 2003. évi nettó árbevétele, valamint a Bonbonetti Kft. által megvásárolt eszközökkel előállított termékekből a Kanizsa Rt. 2003. évi nettó árbevétele együttesen meghaladta a tízmilliárd forintot, ezen belül pedig a Kanizsa Rt. előzőek szerinti nettó árbevétele az ötszázmillió forintot.

IV.

Az összefonódás engedélyezése

 • 15)

  A Tpvt. 30. § (2) bekezdése alapján a Gazdasági Versenyhivatal nem tagadhatja meg az engedélyt, ha az összefonódás nem hoz létre, vagy nem erősít meg olyan gazdasági erőfölényt, amely akadályozza a hatékony verseny kialakulását, fennmaradását vagy fejlődését az érintett piacon (Tpvt. 14. §) vagy annak jelentős részén.

 • 16)

  A Versenytanács - kialakult gyakorlata szerint - az összefonódás horizontális-, vertikális-, portfolió- és konglomerátum hatásait vizsgálja a Gazdasági Versenyhivatal elnökének és a Versenytanács elnökének 1/2003. számú közleményében (a továbbiakban: Közlemény) foglaltak szerint.

 • 17)

  Az összefonódás révén azonos vállalkozáscsoportba kerülő Stollwerck Kft. és Bonbonetti Kft. közös tevékenysége az édesipari termékek gyártása, így az összefonódás horizontális hatással jár. Ennek azonban a két vállalkozásnak a Tpvt. 14. § (3) bekezdése alapján érintett földrajzi piacnak minősülő Magyarországon meglévő piaci részesedései alapján nem valószínűsíthetők káros versenyhatásai, függetlenül attól, hogy az érintett árupiacot (Tpvt. 14. § (2) bekezdés):

  • a)

   az édesipari termékek egészében (melyekre nézve a két vállalkozás együttes részesedése 10-15 százalék közötti); vagy

  • b)

   annál szűkebb termékcsoportokban (melyek közül kizárólag a desszertek esetében van jelen mindkét vállalkozás 25, illetve 2 százalék körüli részesedéssel)

határozzuk meg.

 • 18)

  A két vállalkozás tevékenysége alapján vertikális hatásokkal nem kell számolni, és a piaci részesedések alapján káros portfolió- és konglomerátum hatások sem valószínűsíthetők.

 • 19)

  Mindezek alapján a Versenytanács Tpvt. 77. § (1) bekezdés b) pontja szerinti határozatában - egyezően a vizsgálónak a Tpvt. 71. § (2) bekezdés c) pontja alapján tett indítványával - az összefonódást a Tpvt. 30. § (2) bekezdése alapján engedélyezte.

A kapcsolódó versenykorlátozás

 • 20)

  A Tpvt. 30. § (5) bekezdése alapján az összefonódáshoz adott engedély kiterjed mindazokra a versenykorlátozásokra, amelyek az összefonódás megvalósításához szükségesek.

 • 21)

  Az előzőeknek megfelelően a Versenytanács vizsgálta a Szerződés szerinti versenytilalmat (lásd 2. pont).

 • 22)

  Kialakult gyakorlata a Versenytanácsnak, hogy szükséges (kapcsolódó) versenykorlátozásnak minősül az irányítást átadó vállalkozás által vállalt versenytilalom, ha az időben korlátozott, továbbá az érintett áruk és földrajzi terület tekintetében nem lépi túl az értékesített vállalkozás(rész) korábbi működési területét (Elvi állásfoglalások 90., Versenyfelügyeleti Értesítő 2000. évi 5. szám).

 • 23)

  A Versenytanács úgy ítélte meg, hogy a Szerződésben foglalt - két éves időtartamra vonatkozó - versenykorlátozások az előzőekben rögzített feltételeknek megfelelnek, ezért úgy döntött, hogy az összefonódáshoz adott engedély azokra is kiterjed.

V.

Az eljárási díj

 • 24)

  A Tpvt. 63.§ (3) bekezdésének ac) pontja szerint a versenytanácsi határozatot a kérelem beérkezésétől, illetve a hiányok pótlásától számított 45 napon belül kell meghozni, amennyiben "az engedély a 30. § (2) bekezdése alapján nyilvánvalóan nem tagadható meg", mely esetben a Tpvt. 62. § (1) bekezdése alapján az eljárási díj összege kettőmillió forint. Amennyiben az engedély megadása nem nyilvánvaló vagy a Tpvt. 30. § (1) bekezdésén alapul, akkor a határozatot a Tpvt. 63. § (3) bekezdés b) pontja alapján 120 napon belül kell meghozni, mely esetben a Tpvt. 62. § (1) bekezdése alapján - a kérelem benyújtásával egyidejűleg megfizetett kettőmillió forinton felül - további nyolcmillió forint eljárási díjat kell fizetni a határozat kézbesítésétől számított tizenöt napon belül.

 • 25)

  Arra nézve a Tpvt. nem tartalmaz rendelkezést, hogy az összefonódás mely esetben minősül olyannak, amely "a 30. § (2) bekezdése alapján nyilvánvalóan nem tagadható meg". A Tpvt. 63.§ (3) bekezdés ac) pontja szerinti (egyszerűsített) és a b) pont szerinti (teljeskörű) eljárásban elbírálható összefonódások megkülönböztetésekor a Versenytanács a - saját több éves gyakorlatát tükröző Közleményből indul ki.

 • 26)

  A jelen ügy szempontjából releváns horizontális hatással összefüggésben a Közlemény szerint akkor alkalmazható az egyszerűsített eljárás, ha nincs olyan érintett piac, amelyen az összefonódásban résztvevő vállalkozáscsoportok együttes részesedése meghaladja a 20 százalékot (14.ii.a. pont). A Közlemény 14.iii. pontja alapján valamely érintett piacon 20 százalékot meghaladó együttes piaci részesedés esetén is alkalmazható azonban az egyszerűsített eljárás, ha az összefonódás következtében a piaci koncentráció növekedése ezen az érintett piacon csekély mértékű. E pont alapján akkor engedélyezhető egyszerűsített eljárásban az összefonódás, ha:

  • a)

   az ezen az érintett piacon legnagyobb piaci részesedéssel rendelkező érintett vállalkozáscsoport figyelmen kívül hagyásával az összefonódásban érintett többi vállalkozáscsoport együttes piaci részesedése ezen az érintett piacon nem haladja meg az 5 százalékot; és

  • b)

   ezen az érintett piacon van az összefonódásban résztvevő legnagyobb vállalkozáscsoporthoz hasonló piaci részesedésű versenytárs vállalkozás; és

  • c)

   az összefonódás a lehetséges verseny lényeges csökkenését sem eredményezheti, mert alappal feltételezhető, hogy a jelenleg alacsony piaci részesedésű vállalkozás részesedése a jövőben sem növekedhet érezhetően.

 • 27)

  A Versenytanács az érintett árupiac meghatározásától függetlenül alkalmazhatónak találta a Tpvt. 63. § (3) bekezdés ac) pontját: Az érintett piac tágabb meghatározása (17.a. pont) esetén ugyanis az összefonódásban résztvevő vállalkozások együttes részesedése nem éri el a 20 százalékot, a szűkebb piacmeghatározás (17.b. pont) esetén pedig az egyetlen azonos piacra (a desszertekre) a 26. pontban említett mindhárom feltétel teljesül, mert:

  • -

   a Bonbonetti Kft. részesedése kevesebb, mint 5 százalék;

  • -

   a Ferrero Magyarország Kft. piaci részesedése közel olyan mértékű, mint a Stollwerck Kft. és a Bonbonetti Kft. együttes piaci részesedése;

  • -

   nem valószínűsíthető, hogy akár a Bonbonetti Kft., akár az eszközöket korábban tulajdonló Kanizsa Rt. az összefonódás nélkül érezhetően növelni tudta volna piaci részesedését.

 • 28)

  Az előzőekre tekintettel eljárási díj megfizetéséről nem kellett rendelkezni, mert a kérelmező a Tpvt. 62. § (1) bekezdés szerinti kettőmillió forintos eljárási díjat előzetesen lerótta.

VI.

Eljárási kérdések

 • 29)

  Az ügyfelek képviselőjük útján kérték a tárgyalás mellőzését, ezért a Versenytanács határozatát - a Tpvt. 74. § (1) bekezdésének alkalmazásával - tárgyaláson kívül hozta meg.

 • 30)

  Az ügyfeleket megillető jogorvoslati jog a Tpvt. 83. § (1)-(2) bekezdésén alapul.

Budapest, 2004. május 7.