Nyomtatható verzió PDF formátumban

Vj-146/2004/10

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a CIB Credit Rt. kérelmező összefonódás engedélyezése iránti kérelmére indult eljárásban, melyben további ügyfélként részt vett a Wallizing Pénzügyi Szolgáltató Rt. (Budapest) - tárgyaláson kívül - meghozta a következő

határozatot

A Versenytanács engedélyezi, hogy a CIB Credit Rt. irányítást szerezzen a Wallizing Pénzügyi Szolgáltató Rt. felett.

A határozat felülvizsgálatát az ügyfelek a kézbesítéstől számított harminc napon kérhetik a Fővárosi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtandó keresettel.

Indoklás

I.

A kérelmezett összefonódás

 • 1)

  A kérelmező CIB Credit Rt. a 2004. szeptember 13-án kötött részvény adásvételi szerződés alapján megvásárolja a Wallizing Pénzügyi Szolgáltató Rt. (a továbbiakban: Wallizing Rt.) részvényei száz százalékát.

 • 2)

  A CIB Credit Rt. 2004. szeptember 15-én kelt kérelmében kérte az 1) pont szerinti részvásárlásnak - mint vállalkozások összefonódásának - Gazdasági Versenyhivatal általi engedélyezését.

 • 3)

  A vizsgáló által a Tpvt. 68. § (4) bekezdése alapján elrendelt hiánypótlást a kérelmező 2004. október 7-én teljesítette.

II.

Az összefonódás résztvevői

 • 4)

  A 2001. évben alapított CIB Credit Rt. a CIB Közép-Európai Nemzetközi Bank Rt. által közvetlenül vagy közvetve irányított vállalkozások alkotta vállalkozás-csoport (a továbbiakban: CIB-csoport) tagja. A CIB-csoport a pénzügyi szolgáltatások teljes választékát kínálja ügyfeleinek.

 • 5)

  A CIB Credit Rt. a magyar lízingpiac egyik meghatározó szereplője: elsősorban személygépkocsik, gépek és berendezések lízingelésével, valamint pénzügyi lízinggel foglalkozik. Részesedése az országos lízingforgalomból - a CIB-csoporthoz tartozó további lízingcégekkel (CIB Rent Operatív Lízing Rt., CIB Lízing Rt., CIB Ingatlanlízing Rt.) együtt - 2003. évben 15,3 százalék volt. A CIB Credit Rt. 2003. évi mérlegfőösszege meghaladta a 100 milliárd forintot.

 • 6)

  A CIB-csoporthoz tartozó vállalkozások 2003. december 18-án részvényvásárlással irányítást szereztek az Aginvest-Faktor Rt. (jelenleg: CIB Faktor Rt.) felett, melynek 2002. évi mérlegfőösszege 4.096 millió forint volt.

 • 7)

  A Wallizing Rt. kizárólagos tevékenysége a lízingszolgáltatás (elsősorban gépjárműlízing és pénzügyi lízing). Részesedése az országos lízingforgalomból 2003. évben 0,4 százalék volt.

 • 8)

  A Wallizing Rt. 2003. évi mérlegfőösszege 2.259 millió forint volt. Az 1) pont szerinti részvényvásárlás megvalósulása esetén a Wallizing Rt. más vállalkozás felett nem rendelkezik majd irányítási joggal.

III.

Az engedélykérési kötelezettség

 • 9)

  A Wallizing Rt. részvényei száz százalékának a CIB Credit Rt. általi megszerzése a Tpvt. 23. § (1) bekezdés b) pontja és (2) bekezdés a) pontja alapján vállalkozások összefonódásának minősül.

 • 10)

  Az összefonódáshoz a Tpvt. 24. § (1) és (2) bekezdése alapján szükséges a Gazdasági Versenyhivatal engedélye, mert:

  • -

   a CIB Credit Rt. 2003. évi mérlegfőösszegének tíz százaléka önmagában több, mint tízmilliárd forint; továbbá

  • -

   a Wallizing Rt. 2003. évi mérlegfőösszegének tíz százaléka ugyan nem éri el az ötszáz millió forintot, a jelen összefonódást megelőző két éven belül (2003. december 18-án) a CIB-csoporthoz került Aginvest-Faktor Rt. 2002. évi mérlegfőösszegének tíz százalékával együttesen azonban igen (225,9+409,6=635,5).

 • 11)

  Megjegyzi a Versenytanács, hogy a pénzügyi lízing tevékenységet folytató vállalkozások (jelen esetben: a CIB Credit Rt. és Wallizing Rt.) és a faktorálási tevékenységet végző vállalkozások (jelen esetben: az Aginvest-Faktor Rt.) mérlegbeszámolója nem tartalmaz nettó árbevétel sort, ezért ezen vállalkozások esetében - figyelemmel arra, hogy mérlegbeszámolójuk tartalma megegyezik a hitelintézetekével - nettó árbevétel helyett a Tpvt. 24. § (2) bekezdése alapján hitelintézetek esetében alkalmazandó mutatót (mérlegfőösszeg tíz százaléka) vette figyelembe.

IV.

Engedélyezés

 • 12)

  A Tpvt. 30. § (2) bekezdése alapján a Gazdasági Versenyhivatal nem tagadhatja meg az engedély megadását, ha az összefonódás nem hoz létre vagy nem erősít meg olyan gazdasági erőfölényt, amely akadályozza a hatékony verseny kialakulását, fennmaradását vagy fejlődését az érintett piacon (Tpvt. 14. §).

 • 13)

  A Versenytanács az összefonódás horizontális-, vertikális-, portfolió- és konglomerátum hatásait vizsgálja a Gazdasági Versenyhivatal Elnökének és a Versenytanács Elnökének 1/2003. számú Közleményében (a továbbiakban: Közlemény) foglaltak szerint.

 • 14)

  A CIB-csoport és a Wallizing Rt. azonos tevékenysége a lízingszolgáltatás. Együttes részesedésük azonban Magyarországon - mint érintett földrajzi piacon (Tpvt. 14. § (3) bekezdés) - nem haladja meg azt a mértéket, ami alapot adhatna káros horizontális versenyhatások valószínűsítésére.

 • 15)

  A Wallizing Rt. tevékenysége, illetve piaci részesedése alapján káros vertikális-, portfolió- és konglomerátum hatással sem kell számolni.

 • 16)

  Mindezek alapján a Versenytanács a Tpvt. 77. § (1) bekezdés a) pontja szerinti határozatában - egyezően a Tpvt. 71. § (2) bekezdés alapján tett vizsgálói indítvánnyal - az összefonódást engedélyezte.

 • 17)

  A Versenytanács a 14-15) pontokban foglaltakra tekintettel a Közleményben foglaltak alapján a kérelmezett összefonódás esetében alkalmazhatónak találta a Tpvt. 63. § (3) bekezdésének ac) pontját, mely szerint a versenytanácsi határozatot 45 napon belül kell meghozni, ha az engedély a Tpvt. 30. § (2) bekezdése alapján nyilvánvalóan nem tagadható meg.

V.

Eljárási kérdések

 • 18)

  A Tpvt. 63. § (3) bekezdése ac) pontjának alkalmazásából következőleg az eljárási díj megfizetéséről nem kellett rendelkezni, mert a kérelmező a Tpvt. 62. § (1) bekezdése szerinti kettőmillió forint előzetesen lerótta.

 • 19)

  Az ügyfelek kérték a tárgyalás mellőzését, ezért a Versenytanács határozatát - a Tpvt. 74. § (1) bekezdésének alkalmazásával - tárgyaláson kívül hozta meg.

 • 20)

  Az ügyfeleket megillető jogorvoslati jog a Tpvt. 83. § (1)-(2) bekezdésén alapul.

Budapest, 2004. november 8.