Nyomtatható verzió PDF formátumban

Vj-166/2004/8

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a TDC A/S kérelmező összefonódás engedélyezése iránti kérelmére indult eljárásban, amelyben további ügyfélként részt vett a Hungarian Telephone And Cable Corp. - tárgyaláson kívül - meghozta az alábbi

határozatot

A versenytanács engedélyezi, hogy a TDC A/S irányítást szerezzen a Hungarian Telephone And Cable Corp. felett.

A határozat felülvizsgálatát az ügyfelek a kézbesítéstől számított harminc napon belül kérhetik a Fővárosi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtandó keresettel.

Indoklás

I.

A kérelmezett összefonódás

 • 1)

  A kérelmező TDC A/S (a továbbiakban: TDC) egy korábban kötött opciós szerződés alapján 2004. szeptember 21-én megszerezte a Hungarian Telephone And Cable Corp. (a továbbiakban "HTCC") részvényei 43 százalékát, továbbá a második legnagyobb (22 százalékos) részvényessel kötött megállapodás alapján jogot szerzett a HTCC vezető tisztségviselői többségének kijelölésére.

 • 2)

  A kérelmező a Gazdasági Versenyhivatalhoz 2004. október 21. napján benyújtott kérelmében a 2000. évi CXXXVIII. törvénnyel módosított, a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) VI. fejezetének rendelkezései alapján - mint vállalkozások összefonódásához - az 1. pontban hivatkozott megállapodás engedélyezését kérte.

II.

Az összefonódás részvevői

 • 3)

  A HTCC az Egyesült Államokban, Delaware államban bejegyzett részvénytársaság. A HTCC által irányított vállalkozások (a továbbiakban együtt: HTCC-csoport) közül a Hungarotel Távközlési Rt., a PanTel Technocom Távközlési Szolgáltató Kft., valamint a Novacom Távközlési Rt. Magyarországon elektronikus hírközlési szolgáltatásokat nyújtanak. A három vállalkozás 2003. évi együttes nettó árbevétele meghaladta a tízmilliárd forintot. A HTCC-csoport részesedése a legszűkebben értelmezett érintett piacokon (Tpvt. 14. §) sem haladja meg a 20 százalékot.

 • 4)

  A TDC Dániában bejegyzett távközlési szolgáltató. A TDC és az általa irányított vállalkozások (a továbbiakban együtt: TDC-csoport) 2003. évben nem ért el nettó árbevételt a Magyar Köztársaság területén.

III.

Az engedélykérési kötelezettség

 • 5)

  Az 1) pont szerinti tranzakció a Tpvt. 23. § (1) bekezdés b) pontja és a (2) bekezdés b) pontja alapján vállalkozások összefonódásának minősül.

 • 6)

  Az irányítás alá kerülő HTCC-csoport - 2003. évi nettó árbevétele meghaladta a tízmilliárd forintot (és így értelemszerűen az ötszázmillió forintot is), ezért a kérelmezett összefonódáshoz - a Tpvt. 24. § (1) bekezdése alapján - a Gazdasági Versenyhivatal engedélye szükséges.

IV.

Az engedélyezés

 • 7)

  A Tpvt. 30.§ (2) bekezdése alapján a Gazdasági Versenyhivatal nem tagadhatja meg az engedélyt, ha az összefonódás nem hoz létre, vagy nem erősít meg olyan gazdasági erőfölényt, amely akadályozza a hatékony verseny kialakulását, fennmaradását, vagy fejlődését az érintett piacon.

 • 8)

  Az összefonódással érintett piac(ok)nak minősülnek mindazok, amely(ek)en az összefonódás valamely (akár közvetlen, akár közvetett) résztvevője piaci tevékenységet fejt ki, melyek tekintetében a Versenytanács az összefonódás horizontális-, vertikális-, portfólió-, és konglomerátum hatásait vizsgálja a Gazdasági Versenyhivatal Elnökének ás a Versenytanács Elnökének 1/2003. sz. közleményében (a továbbiakban: Közlemény) foglaltak szerint.

 • 9)

  A HTCC feletti irányítást megszerző TDC semmilyen formában sincs jelen a magyar piacon, így az összefonódásnak horizontális-, vertikális- és portfolió hatásai sem lehetnek, továbbá a HTCC-csoport piaci részesedései alapján káros konglomerátum hatások sem valószínűsíthetők.

 • 10)

  Mindezekre tekintettel a Versenytanács a Tpvt. 77.§ (1) bekezdése szerinti jelen határozatában az összefonódást - a Tpvt. 71.§ (2) bekezdés alapján előterjesztett vizsgálói jelentésben foglalt indítvánnyal egyezően - engedélyezte.

 • 11)

  A Versenytanács jelen eljárásában a Közleményben foglaltak alapján alkalmazta a Tpvt. 63.§ (3) bekezdés ac.) pontját, amely szerint a versenyhatósági érdemi határozatot 45 napon belül kell meghozni, amennyiben az engedély a Tpvt. 30.§ (2) bekezdése alapján nyilvánvalóan nem tagadható meg.

V.

Eljárási kérdések

 • 12)

  A kérelmező az eljárás megindításakor a Tpvt. 62.§ (1) bekezdésében foglaltak szerinti kettőmillió forintos eljárási díjat lerótta, így a továbbiakban az eljárási díj megfizetéséről a jelen határozat nem rendelkezik.

 • 13)

  Tekintettel arra, hogy az ügyfelek a tárgyalás mellőzését együttesen kérték, így a Versenytanács a jelen határozatát - a Tpvt. 74.§ (1) bekezdése alapján tárgyaláson kívül hozta meg.

 • 14)

  Az ügyfeleket megillető jogorvoslat a Tpvt. 83.§ (1)-(2) bekezdésén alapul.

Budapest, 2004. november 18.