Nyomtatható verzió PDF formátumban

Vj-206/2004/8

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Tenedora Nemak S.A. de C.V. kérelmező összefonódás engedélyezése iránti kérelmére indult eljárásban, amelyben további ügyfélként részt vett a Rautenbach AG - tárgyaláson kívül - meghozta az alábbi

határozatot

A versenytanács engedélyezi, hogy a Tenedora Nemak S.A. de C.V. irányítást szerezzen a Rautenbach AG felett.

A határozat felülvizsgálatát az ügyfelek a kézbesítéstől számított harminc napon belül kérhetik a Fővárosi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtandó keresettel.

Indoklás

I.

A kérelmezett összefonódás

 • 1.

  A kérelmező Tenedora Nemak S.A. de C.V. (a továbbiakban: Nemak) a 2004. december 10-én aláírt részvény-adásvételi szerződéssel (a továbbiakban: Szerződés) megvásárolta a Rautenbach AG összes részvényét.

 • 2.

  A kérelmező a Gazdasági Versenyhivatalhoz 2004. december 28. napján benyújtott kérelmében a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló, módosított 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) VI. fejezetének rendelkezései alapján az 1. pontban hivatkozott részvényvásárlás engedélyezését kérte.

 • 3.

  A vizsgáló által a Tpvt. 68. § (4) bekezdése alapján elrendelt hiánypótlást a kérelmező 2005. január 18-án teljesítette.

 • 4.

  A kérelmezett részvényvásárlást a 139/2004/EK. rendelet alapján az Európai Közösség Bizottságához nem kellett bejelenteni.

II.

Az összefonódás részvevői

 • 5.

  A mexikói székhelyű Nemak által irányított vállalkozáscsoport (a továbbiakban: Nemak-csoport) tevékenységi körébe tartozik nagykomplexitású alumínium alkatrészek, ezeken belül is elsősorban hengerfejek és motorblokkok gyártása és szállítása az autóipar számára. A Nemak-csoport tevékenysége Észak- és Közép-Amerikára koncentrálódik, a 2003. évben a Cseh Köztársaságban alapított gyára is Mexikóba és Kínába szállítja termékeit. A Nemak-csoport Európába történő értékesítése minimális.

 • 6.

  A Nemak-csoportnak magyarországi tagja nincs, külföldön honos tagjai a Magyar Köztársaság területén 2003. évben nem értek el nettó árbevételt.

 • 7.

  A németországi Rautenbach AG által irányított vállalkozáscsoport (a továbbiakban: Rautenbach-csoport) meghatározó tevékenysége szintén az autóiparban felhasznált alumínium termék gyártása.

 • 8.

  A Rautenbach-csoportnak nincs magyarországi tagja, a csoport külföldön honos tagjai 2003. évben 12,8 milliárd forint nettó árbevételt értek el a Magyar Köztársaság területén, alumínium hengerfejek értékesítéséből.

 • 9.

  A Rautenbach-csoport részesedése a magyarországi alumínium hengerfej forgalomból valamivel több, mint 30 százalék, és hasonló mértékű részesedéssel rendelkezik a Volkswagen is. A fennmaradó részen további négy külföldi vállalkozáscsoport (Hydro Al, Teksid Al, Honsel, Cosworth) osztozik.

III.

Az engedélykérési kötelezettség

 • 10.

  Az 1) pont szerinti részvényvásárlás a Tpvt. 23. § (1) bekezdés b) pontja és a (2) bekezdés a) pontja alapján vállalkozások összefonódásának minősül.

 • 11.

  Az összefonódással érintett vállalkozások (a Tpvt. 26. § szerint a Nemak- és a Rautenbach-csoport tagjai) - 2003. évi együttes magyarországi nettó árbevétele meghaladta a tízmilliárd forintot, ezen belül az irányítás alá kerülő Rautenbach-csoporté az ötszázmillió forintot, ezért a kérelmezett összefonódáshoz - a Tpvt. 24. § (1) bekezdése alapján - a Gazdasági Versenyhivatal engedélye szükséges.

IV.

Az engedélyezés

 • 12.

  A Tpvt. 30.§ (2) bekezdése alapján a Gazdasági Versenyhivatal nem tagadhatja meg az engedélyt, ha az összefonódás nem hoz létre, vagy nem erősít meg olyan gazdasági erőfölényt, amely akadályozza a hatékony verseny kialakulását, fennmaradását, vagy fejlődését az érintett piacon (Tpvt. 14. §).

 • 13.

  Az összefonódással érintett piac(ok)nak minősülnek mindazok, amely(ek)en az összefonódás valamely (akár közvetlen, akár közvetett) résztvevője piaci tevékenységet fejt ki, melyek tekintetében a Versenytanács az összefonódás horizontális-, vertikális-, portfólió-, és konglomerátum hatásait vizsgálja a Gazdasági Versenyhivatal Elnökének ás a Versenytanács Elnökének 1/2003. sz. közleményében (a továbbiakban: Közlemény) foglaltak szerint.

 • 14.

  A Rautenbach AG feletti irányítást megszerző Nemak-csoport semmilyen formában sincs jelen Magyarország területén, mint legszűkebb érintett földrajzi piacon (Tpvt. 14. § (3) bekezdés), így az összefonódásnak a magyar piacot érintően horizontális-, vertikális- és portfolió hatásai sem lehetnek.

 • 15.

  Káros konglomerátum hatással szintén nem kell számolni, mert a Rautenbach-csoport jelenleg is egy jelentős nemzetközi vállalkozáscsoport.

 • 16.

  Mindezekre tekintettel a Versenytanács a Tpvt. 77.§ (1) bekezdése szerinti határozatában az összefonódást - a Tpvt. 71.§ (2) bekezdés alapján előterjesztett vizsgálói jelentésben foglalt indítvánnyal egyezően - engedélyezte.

 • 17.

  A Versenytanács jelen eljárásában a Közleményben foglaltak alapján alkalmazta a Tpvt. 63.§ (3) bekezdés ac.) pontját, amely szerint a versenyhatósági érdemi határozatot 45 napon belül kell meghozni, amennyiben az engedély a Tpvt. 30.§ (2) bekezdése alapján nyilvánvalóan nem tagadható meg.

V.

Eljárási kérdések

 • 18.

  A kérelmező az eljárás megindításakor a Tpvt. 62.§ (1) bekezdésében foglaltak szerinti kettőmillió forintos eljárási díjat lerótta, ezért az eljárási díj megfizetéséről a jelen határozat nem rendelkezik.

 • 19.

  Az ügyfelek a tárgyalás mellőzését együttesen kérték, így a Versenytanács a jelen határozatát - a Tpvt. 74.§ (1) bekezdése alapján - tárgyaláson kívül hozta meg.

 • 20.

  Az ügyfeleket megillető jogorvoslat a Tpvt. 83.§ (1)-(2) bekezdésén alapul.

Budapest, 2005. február 16.