Nyomtatható verzió PDF formátumban

Vj-38/2006/11

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa az SW Invest BV. kérelmező összefonódás engedélyezése iránti kérelmére indult eljárásban, melyben további ügyfélként részt vett a Láng Kiadó és Holding Zrt. - tárgyaláson kívül - meghozta az alábbi

határozatot

A Versenytanács engedélyezi, hogy az SW Invest BV. irányítást szerezzen a Láng Kiadó és Holding Zrt. felett.

A határozat felülvizsgálatát az ügyfelek a kézbesítéstől számított harminc napon belül kérhetik a Fővárosi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtandó keresettel.

Indoklás

I.

A kérelmezett összefonódás

 • 1.

  A kérelmező SW Invest BV. (a továbbiakban: SW) 2006. március 14-én Részvény Adásvételi Szerződés révén megvásárolta a korábbi tulajdonosoktól a Láng Kiadó és Holding Zrt. (a továbbiakban: Láng Zrt.) részvényei többségét.

 • 2.

  A kérelmező az 1) pont szerinti tranzakcióhoz - mint vállalkozások összefonódásához - 2006. március 23-án benyújtott kérelmében a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló, módosított 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) VI. fejezetének rendelkezései alapján a Gazdasági Versenyhivatal engedélyét kérte.

II.

Az összefonódás résztvevőinek piaci helyzete

 • 3.

  Az SW a Sanoma WSOY Corporation és az általa közvetlenül vagy közvetve irányított vállalkozások alkotta vállalkozás-csoport (a továbbiakban együtt: Sanoma-csoport) tagja.

 • 4.

  A Sanoma-csoportba tartozó magyarországi vállalkozások a nyomtatott magazin kiadás, az internet tartalomszolgáltatás, valamint a nyomtatott és internetes hirdetések piacán tevékenykednek.

 • 5.

  A Sanoma-csoportba tartozó magyarországi vállalkozások 2005. évben - a csoporton belüli forgalom nélkül - 17 milliárd forint nettó árbevételt értek el.

 • 6.

  A Láng Zrt. holding tevékenységet végez, az általa közvetlenül vagy közvetve irányított vállalkozások közül:

  • -

   a Nemzeti Tankönyvkiadó Zrt. (melynek részesedése a magyarországi tankönyvkiadásból 30-35 százalék közötti) felett az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. által meghirdetett pályázat nyerteseként szerzett irányítást, amit a Versenytanács 2005. január 17-én kelt Vj-187/2004/13. számú határozatában engedélyezett;

  • -

   a Tankönyvmester Kiadó és Kereskedelmi Kft. villamosipari és gépészeti tankönyveket ad ki és forgalmaz, részesedése a magyarországi tankönyvforgalomból nem éri el az 1 százalékot;

  • -

   a Perfekt Gazdasági Tanácsadó, Oktató és Kiadó Zrt. meghatározó tevékenysége a felnőttoktatás (részesedése ezen tevékenység magyarországi forgalmából 15 százalék), továbbá az ahhoz kapcsolódó tankönyvkiadás (részesedése az országos tankönyv forgalomból 1 százalék alatti).

 • 7.

  A 6) pontban említett vállalkozások (a továbbiakban együtt: Láng-csoport) 2005. évi nettó árbevétele - a csoporton belüli forgalom nélkül - 6,9 milliárd forint volt.

III.

Az engedélykérési kötelezettség

 • 8.

  Az 1) pont szerinti tranzakció a Tpvt. 23. § (1) bekezdés b) pontja és a (2) bekezdés a) pontja alapján - mint vállalkozás feletti irányításszerzés - összefonódásnak minősül.

 • 9.

  Az összefonódással érintett vállalkozás-csoportok (a Tpvt. 26. § alapján: a Sanoma-és Láng-csoport) 2005. évi együttes nettó árbevétele meghaladta a tízenötmilliárd forintot, ezen belül mindkettőé az ötszázmillió forintot, ezért a kérelmezett összefonódáshoz - a Tpvt. 24. § (1) bekezdése alapján - a Gazdasági Versenyhivatal engedélye szükséges.

IV.

Az engedélyezés

 • 10.

  A Tpvt. 30. § (2) bekezdése alapján a Gazdasági Versenyhivatal nem tagadhatja meg az engedély megadását, ha az összefonódás nem hoz létre vagy nem erősít meg olyan gazdasági erőfölényt, amely akadályozza a hatékony verseny kialakulását, fennmaradását vagy fejlődését az érintett piacon (Tpvt. 14. §).

 • 11.

  A Tpvt. eddigi alkalmazási tapasztalatai alapján a Versenytanács az összefonódás horizontális-, vertikális-, portfolió- és konglomerátum hatásait vizsgálja a Gazdasági Versenyhivatal Elnökének és a Versenytanács Elnökének 1/2003. számú Közleményében (a továbbiakban: Közlemény) foglaltak szerint.

 • 12.

  A Versenytanács szükségesnek tartja rögzíteni, hogy a Közleményben foglaltakat is figyelembevéve nem vizsgálta, hogy milyen gazdasági (és egyéb) érdekek húzódhattak meg amögött, hogy a Láng Zrt. tulajdonosai a Láng-csoport meghatározó súlyú vállalkozása (a Nemzeti Tankönyvkiadó Zrt.) feletti irányítás megszerzését követő alig több, mint egy éven belül, azt (közvetetten) értékesítették egy nemzetközi vállalkozás-csoport részére.

 • 13.

  Az összefonódásban résztvevő két vállalkozás-csoport tevékenysége alapján horizontális-, vertikális- és portfolió hatással sem lehet számolni, továbbá káros konglomerátum hatás sem valószínűsíthető.

 • 14.

  Mindezek alapján a Versenytanács a Tpvt. 77. § (1) bekezdés a) pontja szerinti határozatában - egyezően a Tpvt. 71. § (2) bekezdés alapján tett vizsgálói indítvánnyal - az összefonódást engedélyezte.

 • 15.

  A Versenytanács jelen eljárásában a Közleményben foglaltak alapján alkalmazta a Tpvt. 63.§ (3) bekezdés ac.) pontját, amely szerint a határozatot 45 napon belül kell meghozni, amennyiben az engedély a Tpvt. 30.§ (2) bekezdése alapján nyilvánvalóan nem tagadható meg.

V.

Eljárási kérdések

 • 16.

  A Tpvt. 63. § (3) bekezdése ac) pontjának alkalmazásából következőleg az eljárási díj megfizetéséről nem kellett rendelkezni, mert a kérelmező a Tpvt. 62. § (1) bekezdése szerinti kettőmillió forintot előzetesen lerótta.

 • 17.

  A Versenytanács határozatát - a Tpvt. 74. § (1) bekezdésének alkalmazásával - tárgyaláson kívül hozta meg.

 • 18.

  Az ügyfeleket megillető jogorvoslati jog a Tpvt. 83. § (1)-(2) bekezdésén alapul.

Budapest, 2006. május 16.