Nyomtatható verzió PDF formátumban

Vj-50/2006/4

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Ferrobeton Dunaújvárosi Beton- és Vasbetongyártó Rt. kérelmező összefonódás engedélyezése iránti kérelmére indult eljárásban, melyben további ügyfélként részt vett a Pannonvia Befektetési, Építési, Vállalkozási és Kereskedelmi Kft. és a Dunakeszi Építőanyagkereskedelmi, Szervezési és Vezetési Kft. - tárgyaláson kívül - meghozta az alábbi

határozatot

A Versenytanács engedélyezi, hogy a Ferrobeton Dunaújvárosi Beton- és Vasbetongyártó Rt. irányítást szerezzen a Pannonvia Befektetési, Építési, Vállalkozási és Kereskedelmi Kft. és a Dunakeszi Építőanyagkereskedelmi, Szervezési és Vezetési Kft. felett.

A határozat felülvizsgálatát az ügyfelek a kézbesítéstől számított harminc napon belül kérhetik a Fővárosi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtandó keresettel.

Indoklás

I.

A kérelmezett összefonódás

 • 1.

  A kérelmező Ferrobeton Dunaújvárosi Beton- és Vasbetongyártó Rt. (a továbbiakban: Ferrobeton Rt.) 2006. március 24-én Üzletrész Adásvételi Szerződés révén megvásárolta az azonos korábbi tulajdonostól a Pannonvia Befektetési, Építési, Vállalkozási és Kereskedelmi Kft. és a Dunakeszi Építőanyagkereskedelmi, Szervezési és Vezetési Kft. (a továbbiakban: Pannonvia Kft., illetve Dunakeszi Kft.) üzletrészei többségét.

 • 2.

  A kérelmező az 1) pont szerinti tranzakcióhoz - mint vállalkozások összefonódásához - 2006. április 19-én benyújtott kérelmében a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló, módosított 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) VI. fejezetének rendelkezései alapján a Gazdasági Versenyhivatal engedélyét kérte.

II.

Az összefonódás résztvevőinek piaci helyzete

 • 3.

  A Ferrobeton Rt. és az általa közvetlenül vagy közvetve irányított vállalkozások alkotta vállalkozás-csoport (a továbbiakban együtt: Ferrobeton-csoport) meghatározó tevékenysége a vasbetonszerkezetek és szerkezeti elemek (födémgerendák, födémpanelek, stb.) gyártása. Részesedése ezen termékek magyarországi forgalmából 15 százalék körüli.

 • 4.

  A Pannonvia Kft. és az általa irányított vállalkozások (a továbbiakban együtt: Pannonvia-csoport) fő tevékenysége szintén a vasbeton szerkezetek és szerkezeti elemek gyártása. Részesedésük ezen termékek magyarországi forgalmából nem éri el az 5 százalékot.

 • 5.

  A Dunakeszi Kft. fő tevékenysége az építőanyagkereskedelem, elsődleges feladata a vele egy vállalkozás-csoportba tartozó vállalkozások (így a Pannonvia-csoport tagjainak) alapanyaggal történő ellátása, a csoporton kívülre történő értékesítése minimális.

III.

Az engedélykérési kötelezettség

 • 6.

  Az 1) pont szerinti tranzakció a Tpvt. 23. § (1) bekezdés b) pontja és a (2) bekezdés a) pontja alapján - mint több vállalkozás feletti közvetlen irányításszerzés - összefonódásnak minősül.

 • 7.

  Az összefonódással érintett két vállalkozás-csoport (a Tpvt. 26. § alapján: a Ferrobeton-csoport, valamint a Pannonvia-csoport és a Dunakeszi Kft. együtt) 2005. évi - a Tpvt. 27. § (1) bekezdése szerint számított - együttes nettó árbevétele [1] meghaladta a tízenötmilliárd forintot, ezen belül mindkettőé az ötszázmillió forintot, ezért a kérelmezett összefonódáshoz - a Tpvt. 24. § (1) bekezdése alapján - a Gazdasági Versenyhivatal engedélye szükséges. Megjegyzi a Versenytanács, hogy a Pannonvia-csoport és a Dunakeszi Kft. a Tpvt. 24. § (1) bekezdésének alkalmazásában azért minősül egy vállalkozás-csoportnak, mert az összefonódást megelőzően is egy vállalkozás-csoportba tartoztak.

IV.

Az engedélyezés

 • 8.

  A Tpvt. 30. § (2) bekezdése alapján a Gazdasági Versenyhivatal nem tagadhatja meg az engedély megadását, ha az összefonódás nem hoz létre vagy nem erősít meg olyan gazdasági erőfölényt, amely akadályozza a hatékony verseny kialakulását, fennmaradását vagy fejlődését az érintett piacon (Tpvt. 14. §).

 • 9.

  A Tpvt. eddigi alkalmazási tapasztalatai alapján a Versenytanács az összefonódás horizontális-, vertikális-, portfolió- és konglomerátum hatásait vizsgálja a Gazdasági Versenyhivatal Elnökének és a Versenytanács Elnökének 1/2003. számú Közleményében (a továbbiakban: Közlemény) szerint.

 • 10.

  Az összefonódásban résztvevő két vállalkozás-csoport tevékenysége alapján kizárólag horizontális hatással kell számolni. Az ebben az összefüggésben szóbajöhető legszűkebb érintett piac (Tpvt. 14. §) áru szempontjából a vasbeton szerkezetek és szerkezeti elemek; földrajzi értelemben pedig Magyarország egész területe. Ezen érintett piacok tekintetében az érintett vállalkozás-csoportok együttes részesedése nem éri el a Közlemény 14.ii.a. pontja szerint kritikusnak minősülő 20 százalékot. Az irányítás alá kerülő vállalkozások piaci részesedése alapján káros konglomerátum hatással sem kell számolni.

 • 11.

  Mindezek alapján a Versenytanács a Tpvt. 77. § (1) bekezdés a) pontja szerinti határozatában - egyezően a Tpvt. 71. § (2) bekezdés alapján tett vizsgálói indítvánnyal - az összefonódást engedélyezte.

 • 12.

  A Versenytanács jelen eljárásában a Közleményben foglaltak alapján alkalmazta a Tpvt. 63.§ (3) bekezdés ac.) pontját, amely szerint a határozatot 45 napon belül kell meghozni, amennyiben az engedély a Tpvt. 30.§ (2) bekezdése alapján nyilvánvalóan nem tagadható meg.

V.

Eljárási kérdések

 • 13.

  A Tpvt. 63. § (3) bekezdése ac) pontjának alkalmazásából következőleg az eljárási díj megfizetéséről nem kellett rendelkezni, mert a kérelmező a Tpvt. 62. § (1) bekezdése szerinti kettőmillió forintot előzetesen lerótta.

 • 14.

  A Versenytanács határozatát - a Tpvt. 73. § (1) bekezdésének alkalmazásával - tárgyaláson kívül hozta meg.

 • 15.

  Az ügyfeleket megillető jogorvoslati jog a Tpvt. 83. § (1)-(2) bekezdésén alapul.

Budapest, . .


Jegyzetek

 • :: d1e170

  A pontos adatokat a kérelmező kérte üzleti titokként kezelni.