Nyomtatható verzió PDF formátumban

Vj-84/2006/6

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa az Erdészeti és Faipari Termékeket Értékesítő és Feldolgozó Zrt., Erdért Ingatlanhasznosító és Forgalmazó Kft., valamint Multicont Terminal Szolgáltató Kft. kérelmezők összefonódás engedélyezése iránti kérelmére indult eljárásban, melyben további ügyfélként részt vett a Budapesti Szabadkikötő Logisztikai Zrt. - tárgyaláson kívül - meghozta az alábbi

határozatot

A Versenytanács engedélyezi, hogy az Erdészeti és Faipari Termékeket Értékesítő és Feldolgozó Zrt., az Erdért Ingatlanhasznosító és Forgalmazó Kft., valamint a Multicont Terminal Szolgáltató Kft. közösen irányítást szerezzenek a Budapesti Szabadkikötő Logisztikai Zrt. felett.

A határozat felülvizsgálatát az ügyfelek a kézbesítéstől számított harminc napon belül kérhetik a Fővárosi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtandó keresettel.

Indoklás

I.

A kérelmezett összefonódás

 • 1.

  Az Erdészeti és Faipari Termékeket Értékesítő és Feldolgozó Zrt., az Erdért Ingatlanhasznosító és Forgalmazó Kft., valamint a Multicont Terminal Szolgáltató Kft. (a továbbiakban: Erdért Zrt., Erdért Kft., illetve Multicont Kft.) 2006. május 23-án Részvény Adásvételi Szerződés révén megvásárolta az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt-től a Budapesti Szabadkikötő Logisztikai Zrt. (a továbbiakban: BSZL Zrt.) részvényei 99 százalékát. A kérelmezők között létrejött konzorciumi megállapodás értelmében a BSZL Zrt. Igazgatóságába az egy vállalkozás-csoportba tartozó (és a részvények együttesen 74 százalékával rendelkező) Erdért Zrt. és Erdért Kft. 3 főt, a részvények fennmaradó 25 százalékával rendelkező Multicont Kft. pedig 2 főt delegál. A konzorciumi szerződés azt is rögzíti, hogy a BSZL Zrt. üzleti politikáját meghatározó stratégiai kérdésekben a kizárólagos hatáskörrel rendelkező Igazgatóság döntéseit egyhangúan hozza.

 • 2.

  A kérelmezők az 1) pont szerinti tranzakcióhoz - mint vállalkozások összefonódásához - 2006. június 16-án benyújtott kérelmükben a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló, módosított 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) VI. fejezetének rendelkezései alapján a Gazdasági Versenyhivatal engedélyét kérték.

II.

Az összefonódás résztvevőinek piaci helyzete

 • 3.

  Az Erdért Zrt. és az Erdért Kft., az egy természetes személy által közvetlenül vagy közvetve irányított vállalkozások alkotta vállalkozás-csoport (a továbbiakban együtt: Erdért-csoport) tagjai.

 • 4.

  Az Erdért-csoportba tartozó magyarországi vállalkozások faáru kereskedelemmel, illetve befektetéssel és ingatlankezeléssel foglalkoznak. Az Erdért-csoport részesedése a különböző faárucsoportok egyike esetében sem haladja meg a magyarországi forgalom 10 százalékát.

 • 5.

  Az Erdért-csoportba tartozó magyarországi vállalkozások 2005. évben - a csoporton belüli forgalom nélkül - mintegy 14 milliárd forint nettó árbevételt értek el.

 • 6.

  A Multicont Kft. a Wintco Kft. által irányított vállalkozás-csoport tagja. A Wintco-csoport meghatározó tevékenysége a szállítmányozás, ezen belül közúti és vasúti szállítmányozási tevékenysége európai léptékű, míg légi és tengeri, valamint konténeres szállítmányozási tevékenysége az egész világra kiterjed. Részesedése ezen tevékenységek magyarországi forgalmából nem éri el a 10 százalékot.

 • 7.

  A Wintco-csoporthoz tartozó magyarországi vállalkozások 2005. évben - a csoporton belüli forgalom nélkül - közel 12 milliárd forint nettó árbevételt értek el.

 • 8.

  A BSZL Zrt. és az általa irányított vállalkozások alkotta vállalkozás-csoport (a továbbiakban. BSZL-csoport) meghatározó tevékenysége kikötői logisztikai központ- és kikötő üzemeltetés és ahhoz kapcsolódóan kikötői árukezelés, melynek magyarországi forgalmából a részesedése 20 százalék körüli. A BLSZ-csoport szállítmányozási tevékenységet is végez, részesedése azonban a magyarországi szállítmányozási forgalomból nem éri el az 1 százalékot.

 • 9.

  A BSZL-csoport tagjainak 2005. évi nettó árbevétele - az egymás közötti forgalom nélkül - mintegy 1,4 milliárd forint volt.

 • 10.

  A BSZL Zrt. és a Wintco-csoport egy tagja már az a) pont szerinti részvényvásárlást megelőzően is 50-50 százalékos tulajdonosa volt a Mahart Container Center Kft-nek (a továbbiakban: MCC Kft.). Az MCC Kft. tevékenysége konténerek fogadása és kiszolgálása, 2005. évi nettó árbevétele mintegy 0,9 milliárd forint volt.

III.

Az engedélykérési kötelezettség

 • 11.

  Az 1) pont szerinti tranzakció a Tpvt. 23. § (1) bekezdés b) pontja és a (2) bekezdés a) pontja alapján - mint vállalkozás feletti közös irányításszerzés - összefonódásnak minősül. Jóllehet az Erdért-csoport tagjainak részesedése a BSZL Zrt. részvényeiből meghaladja az 50 százalékot, az Erdért-csoport nem képes egyedül irányítani, mert a konzorciumi szerződés alapján minden lényeges üzleti döntés tekintetében egyezségre kell jutnia a Multicont Kft-vel, ami a közös irányítás lényegi eleme.

 • 12.

  Az összefonódással érintett vállalkozás-csoportok (a Tpvt. 26. § alapján: az Erdért-, a Wintco- és a BSZL-csoport) 2005. évi együttes nettó árbevétele meghaladta a tízenötmilliárd forintot, ezen belül mindegyike az ötszázmillió forintot, ezért a kérelmezett összefonódáshoz - a Tpvt. 24. § (1) bekezdése alapján - a közösen irányított vállalkozások nettó árbevételétől függetlenül a Gazdasági Versenyhivatal engedélye szükséges.

IV.

Az engedélyezés

 • 13.

  A Tpvt. 30. § (2) bekezdése alapján a Gazdasági Versenyhivatal nem tagadhatja meg az engedély megadását, ha az összefonódás nem hoz létre vagy nem erősít meg olyan gazdasági erőfölényt, amely akadályozza a hatékony verseny kialakulását, fennmaradását vagy fejlődését az érintett piacon (Tpvt. 14. §).

 • 14.

  A Tpvt. eddigi alkalmazási tapasztalatai alapján a Versenytanács az összefonódás horizontális-, vertikális-, portfolió- és konglomerátum hatásait vizsgálja a Gazdasági Versenyhivatal Elnökének és a Versenytanács Elnökének 1/2003. számú Közleményében (a továbbiakban: Közlemény) foglaltak szerint.

 • 15.

  Az összefonódásban résztvevő vállalkozás-csoportok tevékenysége, illetve piaci részesedése alapján káros horizontális-, vertikális- és portfolió hatással nem kell számolni, továbbá káros konglomerátum hatás sem valószínűsíthető. Káros hatások az alapján sem valószínűsíthetők, hogy az összefonódás szükségszerű következményeként az Erdért-csoport a BSZL Zrt-n keresztül az MCC Kft. közös közvetett irányítójává válik (a Wintco-csoport már az összefonódást megelőzően is az volt).

 • 16.

  Mindezek alapján a Versenytanács a Tpvt. 77. § (1) bekezdés a) pontja szerinti határozatában - egyezően a Tpvt. 71. § (2) bekezdés alapján tett vizsgálói indítvánnyal - az összefonódást engedélyezte.

 • 17.

  17) A Versenytanács jelen eljárásában a Közleményben foglaltak alapján alkalmazta a Tpvt. 63.§ (3) bekezdés ac.) pontját, amely szerint a határozatot 45 napon belül kell meghozni, amennyiben az engedély a Tpvt. 30.§ (2) bekezdése alapján nyilvánvalóan nem tagadható meg.

V.

Eljárási kérdések

 • 18.

  A Tpvt. 63. § (3) bekezdése ac) pontjának alkalmazásából következőleg az eljárási díj megfizetéséről nem kellett rendelkezni, mert a kérelmezők a Tpvt. 62. § (1) bekezdése szerinti kettőmillió forintot előzetesen lerótták.

 • 19.

  A Versenytanács határozatát - a Tpvt. 73. § (2) bekezdésének alkalmazásával - tárgyaláson kívül hozta meg.

 • 20.

  Az ügyfeleket megillető jogorvoslati jog a Tpvt. 83. § (1)-(2) bekezdésén alapul.

Budapest, 2006. július 18.