Nyomtatható verzió PDF formátumban

Vj-87/2006/9

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Magyar Telekom Távközlési Nyrt. kérelmezőnek összefonódás engedélyezése iránti kérelmére indult eljárásban, melyben további ügyfélként részt vett a KFKI-LNX Hálózatintegrációs Zrt. (Budapest) - tárgyaláson kívül - meghozta az alábbi

határozatot

A Versenytanács engedélyezi, hogy a Magyar Telekom Távközlési Nyrt. irányítást szerezzen a KFKI-LNX Hálózatintegrációs Zrt. felett.

Kötelezi a kérelmezőt, hogy a határozat kézbesítésétől számított tizenöt napon belül fizessen meg további 8.000.000.- (Nyolcmillió) forint eljárási díjat a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037571. számú eljárási díjbevételi számlájára.

A határozat felülvizsgálatát az ügyfelek a kézbesítéstől számított harminc napon belül kérhetik a Fővárosi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtandó keresettel.

Indoklás

I.

A kérelem

 • 1.

  A Magyar Telekom Távközlési Nyrt. (a továbbiakban: Magyar Telekom) 2006. június 16-án Részvény-Adásvételi Szerződést kötött a KFKI-LNX Hálózatintegrációs Zrt. (a továbbiakban: KFKI-LNX) részvényei 100 százalékénak megvásárlására, melyhez 2006. június 21-én benyújtott kérelmében a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló, módosított 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) VI. fejezetének rendelkezései alapján a Gazdasági Versenyhivatal engedélyét kérte.

 • 2.

  A Magyar Telekom a vizsgálók által a Tpvt. 68. § (4) bekezdése alapján elrendelt hiánypótlást 2006. július 21-én teljesítette.

II.

Az összefonódás résztvevői

A KFKI-LNX-csoport

 • 3.

  Az 1996. májusában alakult a KFKI-LNX a kommunikációs hálózati megoldások széles körét nyújtja, a tervezéstől a megvalósításon és a hálózati menedzsmenten át az értékesítést követő támogatási szolgáltatásokig. Ezek közül a meghatározóak a következők: strukturált kábelezési rendszerek, LAN és WAN megoldások, szolgáltatói hálózatok fejlesztése, hálózati biztonsági rendszerek, infrastrukturális CRM, telefónia, adat-hang-videó integrációs megoldások és hálózatüzemeltetési szolgáltatások.

 • 4.

  A KFKI-LNX által irányított vállalkozások közül:
  - az ICON Számítástechnikai Zrt. üzleti tevékenysége három körbe sorolható: rendszerintegráció, IT biztonság és IT tanácsadás, valamint minőségbiztosítás;
  - az IQSYS Informatikai Rt. a magyar piac jelentős szoftver alkalmazásfejlesztő és integráló vállalkozása, mely a következő tevékenységeket végzi: üzleti intelligencia, alkalmazásfejlesztés, Microsoft technológiák fejlesztése és piacra vezetése, valamint termékforgalmazás.

 • 5.

  A 3-4. pontban említett vállalkozások (a továbbiakban együtt: KFKI-LNX-csoport) 2005. évi együttes nettó árbevétele - az egymás közötti forgalom nélkül - 16,4 milliárd forint volt.

A DT-csoport

 • 6.

  A Magyar Telekom meghatározó, 59,21%-os részesedéssel rendelkező tulajdonosa Németország legnagyobb vezetékes távközlési szolgáltatója, a Deutsche Telekom AG, mely által irányított vállalkozás-csoport (a továbbiakban: DT-csoport) magyarországi tagjai közül:
  a. A Magyar Telekom a legnagyobb hazai távközlési vállalkozásként az ország területének mintegy 70%-át, lakosságának kb. 72%-át lefedő volt koncessziós területén (illetve a szolgáltató-választás intézménye révén más helyi koncessziós szolgáltatók szolgáltatási területén) nyújt helyi, belföldi távolsági, vezetékes-mobil irányú és nemzetközi hívásszolgáltatásokat, ezekhez kapcsolódó egyéb távközlési és értéknövelt szolgáltatásokat, bérelt vonali és ADSL-hozzáférési szolgáltatásokat, a társszolgáltatók részére összekapcsolási és hozzáférési szolgáltatásokat, valamint egyéb beszédcélú, adatátviteli és rendszerintegrációs szolgáltatásokat, továbbá a magyar piac legnagyobb mobil távközlési szolgáltatója.
  b. A T-Online Magyarország Zrt. országosan elérhető, teljes körű Internet-szolgáltatást nyújt lakossági, vállalati és kormányzati ügyfelek részére. Tevékenységi körébe tartozik az analóg vagy ISDN telefonvonalon keresztül történő keskenysávú (modemes vagy dial-up), illetve ADSL és vezetékes műsorelosztó hálózaton keresztül történő szélessávú internet hozzáférés nyújtása. Üzemeltetésében van egy emelt szintű kolokációs szolgáltatásokat is biztosítani képes adatközpont Budapest belvárosában.
  c. A BCN Rendszerház Informatikai és Kommunikációs Hálózatokat Szolgáltató Kft. az üzleti kommunikációs hálózat és az informatikai alkalmazások integrációjával az egész országra kiterjedően teremti meg a rendszerszemléletű, nagybiztonságú üzleti és társadalmi kommunikáció feltételeit, továbbá távközlési és informatikai rendszereket és berendezéseket installál, digitális készülékeket, hang- és adatátviteli hálózatokat és strukturált rendszereket telepít.
  d. A T-Systems Hungary Kft. számítástechnikai, távközlési és konvergencia megoldásokat nyújt ügyfelei részére, továbbá projekt tervezési, kivitelezési és üzemeltetési komplex IT-szolgáltatás nyújtásával foglalkozik elsősorban olyan vállalkozások részére, amelyek elektronikus szolgáltatásokat is kívánnak nyújtani.
  e. A Cardnet Rt. speciálisan POS készülékekkel kapcsolatos informatikai szolgáltatásokat nyújt: POS terminálok értékesítése, telepítése, üzemeltetése, valamint kártya-elfogadáshoz kapcsolódó szolgáltatások (adatgyűjtés, switching).
  f. Az Integris Rendszerház Kft. elsősorban a Rába csoport számára nyújt a vállalati informatikai rendszerek teljes egészére kiterjedő (nagyvállalati informatikai, könyvelési, bérszámfejtési) szolgáltatásokat outsourcing keretében, továbbá a Magyar Telekom outsourcing projektjeihez nyújt service desk szolgáltatást outsourcing szolgáltatás keretében.
  g. A Dataplex Kft. nagybiztonságú adatközpontjában elsősorban emelt szintű kolokációs szolgáltatásokat nyújt.
  h. A csoporthoz tartozó további vállalkozások vezetékes műsorelosztási és bérelt vonali szolgáltatásokat nyújtanak, valamint távközlési berendezések értékesítésével és bérbeadásával foglalkoznak.

 • 7.

  A DT-csoport magyarországi tagjainak 2005. évi nettó árbevétele, valamint külföldön honos tagjainak a Magyar Köztársaság területén 2005. évben elért nettó árbevétele - a vállalkozás-csoporton belüli forgalom nélkül - együttesen 536,2 milliárd forint volt.

III.

Az érintett vállalkozások piaci helyzete a KFKI-LNX-csoport által nyújtott szolgáltatások körében

Hálózati integráció és hálózati desktop outsourcing

 • 8.

  A számítástechnikai szolgáltatásokon belül a hálózatintegráció a számítógépes hálózati rendszerekkel kapcsolatos tanácsadást, tervezést, kivitelezést és implementációt jelenti melynek célja biztosítani mind a hálózatban lévő eszközök, mind a külső hálózatok közötti egységes kommunikációt, tehát ebbe bele tartoznak a konvergált hang és adatátviteli megoldások is. A konvergencia miatt a számítástechnikai és ez egyéb távközlési hálózatok ugyanazt a technológiát használják, ezért a jellemzően strukturált (számítógép, telefon) kábelrendszerek tervezése, telepítése mellett ide tartozik a nagyobb optikai hálózatok tervezése, és telepítése is. A szolgáltatáshoz kapcsolódhat már meglévő hálózatok analízise, hibafelderítése, finomhangolása, hálózat felügyeleti rendszerek telepítése. A vállalkozások jellemzően egyszeri megbízásos szerződésekkel nyújtják ezt a szolgáltatást. A nagyobb üzleteket jellemzően pályáztatás útján lehet megszerezni. Nem ehhez a területhez tartozik a hálózatok üzemeltetése és karbantartása, az a lentebb bemutatott hálózati desktop outsourcing szolgáltatás részét képezi. A tevékenység megkezdésének elsődleges feltétele a megfelelő szakmai ismeretek megszerzése, a szükséges eszközpark (legalábbis belépő szinten) relatíve kisebb beruházást igényel. A tevékenység egyszerűbb szolgáltatásainak beindításához nagyságrendileg 3 hónap és 20 millió Ft elegendő.

 • 9.

  A hálózati desktop outsourcing szolgáltatás informatikai hálózatban lévő hardvereszközök üzemeltetése a meghatározott szolgáltatási szintek betartásával. A teljes rendszer outsourcingtól elhatárolható, mert a hálózat üzemeltetés esetében - ellentétben a teljes rendszer outsourcinggal - az informatikai eszközök jellemzően az ügyfél tulajdonát képezik, az informatikai személyzetet, és a távoli (telefonos) help desket a vállalkozás biztosítja. A szolgáltatás magába foglalja a hardver felügyeletet, telepítést, mozgatást (áthelyezést), hálózat bővítését és módosítását, operációs rendszer felügyeletet, szünetmentes áramforrás felügyeletet, nyomtatók és egyéb perifériák üzemeltetését, továbbá a felhasználói helpdesk szolgáltatást is. A piacralépés viszonylag egyszerű, nagyobb ügyfelek megszerzése azonban a szükséges referenciák megkövetelése miatt ebben a szegmensben is nehéz.

 • 10.

  A számítástechnikai szolgáltatások közül a hálózat integráció és a hálózatüzemeltetés megkülönböztetése egyes vállalkozások esetében csak a szerződés időtartamától függ, ugyanis az a vállalkozás, amelyik megtervez és megépít egy komplex számítástechnikai hálózatot, az az esetek nagy többségében képes annak teljes üzemeltetésére is. Ez fordítva szintén igaz, egy hálózat üzemeltető rendelkezik azokkal a szakmai ismeretekkel, amely ahhoz szükséges, hogy a hálózatintegráció piacára belépjen. A két szegmens között ezért kínálati helyettesítés áll fenn, amit alátámaszt az is, hogy a jelentős cégek mindkét piacon jelen vannak.

Alkalmazás testreszabás és tanácsadás

 • 11.

  Az alkalmazás testreszabás, mint számítástechnikai szolgáltatás keretein belül a vállalkozások ügyfeleik üzleti céljait segítő szoftver alkalmazások kiválasztását, az alkalmazások egyedi igényekhez való igazítását végzik. A szoftver alkalmazások bevezetésével kapcsolatos tanácsadás célja, hogy az alkalmazás által kínált funkcionalitás összhangban legyen az ügyfél üzleti folyamataival. Elsősorban pénzügyi, logisztikai és gyártási funkciókat megvalósító alkalmazások bevezetéséhez kapcsolódó tervezési, előkészítési feladatok tartoznak ide. Az alkalmazás bevezetéséhez kapcsolódóan ide tartozik a folyamatok felmérése, módosítása, dokumentálása, az alkalmazás paramétereinek beállítása, egyéni funkciók megvalósítása, kifejlesztése. A tevékenység feltételezi, hogy az üzleti és informatikai-műszaki ismeretek egyensúlya a tevékenységet végző rendelkezésére áll, kiegészítve a bevezetés sikeres végrehajtásához szükséges projektvezetési és ügyfél menedzsment tapasztalatokkal. Ugyancsak előfeltétel az alkalmazás fejlesztőjével kialakított stratégiai kapcsolat, tipikusan az alkalmazás ismeretének vizsgákkal történő alátámasztása. Új szereplő belépése a szükséges erőforrások mennyisége és összetettsége miatt meglehetősen nehéz (a más piacokon jelen lévő, hasonló tevékenységet végző cég magyarországi megjelenését leszámítva).

Ügyfél alkalmazás fejlesztés

 • 12.

  Az adott szolgáltatás az egyedi ügyféligényeket megvalósító informatikai alkalmazások (szoftverek) fejlesztését jelenti. Egyszerű alkalmazások kifejlesztéséhez beruházás nélkül csupán számítástechnikai szaktudásra van szükség, ezért minimális költség és időráfordítással piacra lehet lépni, de komolyabb fejlesztés megvalósításához is elegendő néhány hónap és 20-30 millió Ft.

Rendszer integráció

 • 13.

  A rendszerintegrációba tartozik az integrált informatikai rendszerek kialakításával kapcsolatos tanácsadás, rendszertervezés és kivitelezés, melynek célja a különböző feladatokat megvalósító részrendszerek működésének összehangolása, oly módon, hogy azok egységes rendszer képét mutassák a felhasználók felé. A rendszerintegráció, mint a már meglévő és új hardver- és szoftver eszközök egységes rendszerré történő illesztése, komplex megoldást jelent: benne foglaltatik az üzemeltetés környezetének kialakítása és folyamatainak szabályozása. A piacralépés jelentősen függ a megcélzott piaci szegmenstől. A piacra lépéshez mikro- és kisvállalkozások kiszolgálásánál kisebb beruházás is elegendő, kisebb ügyfelek esetében elegendő a megfelelő szakértelem biztosítása. Amennyiben a megcélzott piac a közép- és nagyvállalkozások, akkor a szaktudáson kívül szükséges az erős gyártói kapcsolatok kiépítése, referenciák megléte, illetve megfelelő bizalmi kapcsolatok kiépítése a vevői körrel.

Hardvertámogatás és üzembe helyezés

 • 14.

  Az adott szolgáltatás a számítógépes rendszerek hardver eszközeinek telepítését, installálását, üzembe helyezését, konfigurálását, karbantartását, illetve folyamatos garanciális és terméktámogatási szolgáltatás nyújtását foglalja magába. Kapcsolódhat hozzá az eszközök távoli monitoringozása, hibajavítása valamint alkatrész ellátás is.

 • 15.

  A piacra lépés viszonylag egyszerű, de a gyártókkal való kapcsolat fontos. Magas színvonalú szolgáltatás beindítása a megfelelő szakmai tudással és konkrét eszközök részletes ismeretével rendelkező szakemberek biztosítását, a szállításban történő részvétel a szállítókkal megfelelő partneri viszony kialakítását, esetleg minősítését, valamint finanszírozási háttér meglétét igényli. Az alapszintű tevékenység beindításához 1-2 hónapos átfutási idő és néhány 10 millió forintos befektetés szükséges.

Szoftvertámogatás és üzembe helyezés

 • 16.

  A számítógépes rendszerek szoftver eszközeinek telepítését, konfigurálását, karbantartását, illetve folyamatos támogatását garanciális és terméktámogatási szolgáltatás nyújtását jelenti. Tágabb értelemben ide tartozik a szoftver eszközök kiválasztásában, méretezésében történő tanácsadás is, valamint a szoftveres hibák javítása, verziókövetés, helpdesk.

Forgalmi részesedések

 • 17.

  Az előzőekben bemutatott szolgáltatások tekintetében a DT- és KFKI-LNX-csoport részesedéseit a magyarországi forgalomból a táblázat foglalja össze.

  Táblázat

  A DT- és a KFK-LNX-csoport részesedése a magyarországi forgalomból

Megnevezés

DT

KFKI-LNX

Együtt

Hálózati integráció és desktop outsourcing

5-10

20-25

25-30

Alkalmazás testreszabás és tanácsadás

10-15

5-10

20-25

Ügyfél alkalmazás fejlesztés

10-15

5-10

15-20

Rendszer integráció

5-10

10-15

15-20

Hardver támogatás és üzembehelyezés

0-5

0-5

0-5

Szoftver támogatás és üzembehelyezés

0-5

0-5

0-5

IV.

Az engedélykérési kötelezettség

 • 18.

  A KFKI-LNX részvényei többségének a Magyar Telekom általi megszerzése a Tpvt. 23. § (1) bekezdés b) pontja és (2) bekezdés a) pontja alapján vállalkozások összefonódásának minősül.

 • 19.

  Az összefonódással érintett vállalkozás-csoportok (a Tpvt. 26. § alapján a KFKI-LNX és a DT-csoport) 2005. évi - a Tpvt. 27. § (1) és (2) bekezdés szerint számított - együttes nettó árbevétele meghaladta a tizenötmilliárd forintot, és ezen belül mindkettőé az ötszázmillió forintot, ezért a kérelmezett összefonódáshoz a Tpvt. 24. § (1) bekezdése alapján a Gazdasági Versenyhivatal engedélye szükséges.

V.

Az engedélyezés

 • 20.

  A Tpvt. 30. § (2) bekezdése alapján a Gazdasági Versenyhivatal nem tagadhatja meg az engedély megadását, ha az összefonódás nem hoz létre vagy nem erősít meg olyan gazdasági erőfölényt, amely akadályozza a hatékony verseny kialakulását, fennmaradását vagy fejlődését az érintett piacon (Tpvt. 14. §).

A versenyhatások

 • 21.

  Az összefonódással érintett piac(ok)nak minősülnek mindazok, amely(ek)en az összefonódás valamely (akár közvetlen, akár közvetett) résztvevője piaci tevékenységet fejt ki, melyek tekintetében a Versenytanács az összefonódás horizontális, vertikális, portfolió, és konglomerátum hatásait vizsgálja a Gazdasági Versenyhivatal elnöke és a Versenytanács elnöke által a Tpvt. 36. § (6) bekezdése alapján kiadott 1/2003. számú közleményben (a továbbiakban: Közlemény) foglaltak szerint.
  21.1. Horizontális hatás akkor következik be, ha van olyan érintett piac (áru és földrajzi piac kombináció), amelynek azonos - akár eladói, akár vevői - oldalán legalább két, az összefonódásban résztvevő vállalkozás-csoport jelen van. Ekkor az összefonódás miatt csökken az egymással versenyben álló vállalkozások száma, növekszik az összefonódás révén bővülő vállalkozás-csoport piaci részesedése, miáltal egyedül vagy más vállalkozásokkal közösen gazdasági erőfölényes helyzetbe kerülhet vagy a meglévő gazdasági erőfölény erősödhet.
  21.2. Vertikális hatásról akkor beszélünk, ha van olyan érintett piac, amelyen az egyik vállalkozás-csoport eladóként, a másik vállalkozás-csoport pedig vevőként van (lehet) jelen, azaz a két vállalkozás csoport a termelési-értékesítési lánc egymást követő fázisaiban tevékenykedik. Ebben az esetben a köztük meglévő piaci kapcsolat vállalkozáscsoporton belülivé válik. Ez megteremti az érdekeltséget arra, hogy ha a vállalkozás-csoport az egyik érintett piacon erőfölényben van, akkor ezzel a másik piacon visszaéljen, és lehetősége is nyílik versenyt korlátozó magatartások megvalósítására (például szerződéskötéstől való indokolatlan elzárkózás, árdiszkrimináció).
  21.3. A portfolió hatás az összefonódás révén létrejövő vállalkozás-csoport által gyártott (forgalmazott) áruk körének bővüléséből adódik. Ez különösen akkor járhat káros versenyhatásokkal, ha egymást kiegészítő (azonos vevők által vásárolt) áruk gyártói (forgalmazói) kerülnek egy vállalkozáscsoportba. Ebben az esetben ugyanis, ha az egyik vállalkozás csoport valamely áru(k) piacán magas piaci részesedéssel rendelkezik, akkor az összefonódás következtében bővülő vállalkozáscsoport más áru(k) piacán képes lehet versenykorlátozó magatartás (pl. árukapcsolás) érvényesítésére.
  21.4. Konglomerátum hatásról akkor beszélünk, ha - jóllehet külön-külön vizsgálva egyetlen érintett piacon sem jön létre vagy erősödik meg gazdasági erőfölényes helyzet - összességében számottevően javul a vállalkozás csoport vagyoni, pénzügyi illetve jövedelmi helyzete, melyek a gazdasági erőfölény meghatározó tényezői (Tpvt. 22. § (2) bekezdés b. pont), és alapot adhatnak versenyt korlátozó stratégiák (pl. piacrabló ár) alkalmazására.

 • 22.

  A DT- és a KFKI-csoport azonos tevékenységei a Táblázatban (lásd 17. pont) feltüntetett szolgáltatások, melyeket a Versenytanács a Tpvt. 14. § (2) bekezdés szerinti elkülönült árupiacoknak minősített.

 • 23.

  A Versenytanács földrajzi piacnak (Tpvt. 14. § (3) bekezdés) Magyarország egész területét tekintette, így a Táblázatban foglalt adatok az összefonódásban részt vevő vállakozás-csoportok érintett piaci részesedéseinek minősülnek.

 • 24.

  A két vállalkozás-csoport együttes részesedése két érintett piacon (hálózat integráció és desktop outsourcing; alkalmazás testreszabás és tanácsadás) is meghaladja azt a mértéket (20 százalék), amely mellett a Közlemény szerint nem zárhatók ki nyilvánvalóan a káros horizontális hatások. A Versenytanács álláspontja szerint azonban figyelembe véve azt, hogy
  - az érintett piaci részesedések csak viszonylag csekély mértékben lépik túl a 20 százalékos mértéket (30 százalék alatt vannak); illetve
  - az érintett piacokon több további vállalkozás is jelen van, továbbá a hálózati integráció és desktop outsourcing esetében a piacra lépési akadályok sem számottevőek az összefonódás révén nem kerül gazdasági erőfölényes helyzetbe a DT-csoport a fenti két érintett piacon.

 • 25.

  Miután a KFKI-LNX-csoport kizárólag olyan tevékenységeket végez, melyek piacán a DT-csoport is érdemben jelen van, az összefonódás nem jár együtt vertikális és portfolió hatással sem.

 • 26.

  A KFKI-LNX-csoport az összefonódás révén egy jelentős tőkeerejű vállalkozás-csoport részévé válik, piaci részesedései alapján azonban káros konglomerátum hatással sem kell számolni.

A döntés

 • 27.

  Az előzőekben részletesen kifejtettekre tekintettel a Versenytanács a Tpvt. 77.§ (1) bekezdés a) pontja szerinti határozatában a Magyar Telekomnak a KFKI-LNX feletti irányításszerzését - egyezően a Tpvt. 71. § szerinti vizsgálói indítvánnyal - a Tpvt. 30.§ (2) bekezdése alapján a rendelkező részben foglaltak szerint engedélyezte.

VI.

Az összefonódás engedélyezésének nyilvánvalósága

 • 28.

  A Tpvt. 63.§ (3) bekezdésének ac) pontja szerint a versenytanácsi határozatot a kérelem beérkezésétől, illetve a hiányok pótlásától számított 45 napon belül kell meghozni, amennyiben "az engedély a 30. § (2) bekezdése alapján nyilvánvalóan nem tagadható meg", mely esetben a Tpvt. 62. § (1) bekezdése alapján az eljárási díj összege kettőmillió forint. Amennyiben az engedély megadása nem nyilvánvaló vagy a Tpvt. 30. § (1) bekezdésén alapul, akkor a határozatot a Tpvt. 63. § (3) bekezdés b) pontja alapján 120 napon belül kell meghozni, mely esetben a Tpvt. 62. § (1) bekezdése alapján - a kérelem benyújtásával egyidejűleg megfizetett kettőmillió forinton felül - további nyolcmillió forint eljárási díjat kell fizetni a határozat kézbesítésétől számított tizenöt napon belül.

 • 29.

  Arra nézve a Tpvt. nem tartalmaz rendelkezést, hogy az összefonódás mely esetben minősül olyannak, amely "a 30. § (2) bekezdése alapján nyilvánvalóan nem tagadható meg". A Tpvt. 63.§ (3) bekezdés ac) pontja szerinti (egyszerűsített) és a b) pont szerinti (teljeskörű) eljárásban elbírálható összefonódások megkülönböztetésekor a Versenytanács - a saját több éves gyakorlatát tükröző - Közleményből indul ki.

 • 30.

  A jelen ügy szempontjából releváns horizontális hatással összefüggésben a Közlemény szerint akkor alkalmazható az egyszerűsített eljárás, ha nincs olyan érintett piac, amelyen az összefonódásban résztvevő vállalkozáscsoportok együttes részesedése meghaladja a 20 százalékot (14.ii.a. pont). A Közlemény 14.iii. pontja alapján valamely érintett piacon 20 százalékot meghaladó együttes piaci részesedés esetén is alkalmazható azonban az egyszerűsített eljárás, ha az összefonódás következtében a piaci koncentráció növekedése ezen az érintett piacon csekély mértékű. E pont alapján akkor engedélyezhető egyszerűsített eljárásban az összefonódás, ha:
  - az ezen az érintett piacon legnagyobb piaci részesedéssel rendelkező érintett vállalkozáscsoport figyelmen kívül hagyásával az összefonódásban érintett többi vállalkozáscsoport együttes piaci részesedése ezen az érintett piacon nem haladja meg az 5 százalékot; és
  - ezen az érintett piacon van az összefonódásban résztvevő legnagyobb vállalkozáscsoporthoz hasonló piaci részesedésű versenytárs vállalkozás; és
  - az összefonódás a lehetséges verseny lényeges csökkenését sem eredményezheti, mert alappal feltételezhető, hogy a jelenleg alacsony piaci részesedésű vállalkozáscsoport részesedése a jövőben sem növekedhet érezhetően.

 • 31.

  A DT- és a KFKI-LNX-csoport együttes piaci részesedése több szolgáltatás esetében is meghaladja a 20 százalékot (lásd 17. pont), ezen belül mindkettőé az 5 százalékot, ezért a Versenytanács határozatát a Tpvt. 63. § (3) bekezdés b) pontja alapján hozta meg, és a Tpvt. 62. § (1) bekezdés szerinti további nyolcmillió forint eljárási díj megfizetésére kötelezte a kérelmezőt.

 • 32.

  Megjegyzi a Versenytanács, hogy a Tpvt. 63. § (3) bekezdés b) pontjának alkalmazásához a jelen eljárásban nem vált szükségessé a Tpvt. 63. § (4) bekezdés szerinti külön döntés, mert az eljárást lezáró határozatát 45 napon belül meghozta.

VII.

Eljárási kérdések

 • 33.

  A Versenytanács határozatát - a Tpvt. 73. § (2) bekezdésének alkalmazásával - tárgyaláson kívül hozta meg.

 • 34.

  Az ügyfeleket megillető jogorvoslati jog a Tpvt. 83. § (1)-(2) bekezdésén alapul.

Budapest, 2006. augusztus 28.