Nyomtatható verzió PDF formátumban

Vj-101/2006/8

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Gallaher (Austria) GmbH kérelmező összefonódás engedélyezése iránti kérelmére indult eljárásban, melyben további ügyfélként részt vett a Hungarotabak-tobaccoland Zrt. - tárgyaláson kívül - meghozta a következő

határozatot

A Versenytanács megállapítja, hogy a kérelmezett tranzakció nem minősül vállalkozások összefonódásának.

A határozat felülvizsgálatát az ügyfelek a kézbesítéstől számított harminc napon belül kérhetik a Fővárosi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtandó keresettel.

Indoklás

I.

A kérelmezett tranzakció résztvevői

 • 1.

  A kérelmező Gallaher (Austria) GmbH (a továbbiakban: Gallaher GmbH) 2006. június 26-án részvényadásvételi-szerződést kötött a Hungarotabak-tobaccoland Zrt. (a továbbiakban: H-t Zrt.) részvényei 49 százalékának megvásárlására.

 • 2.

  A kérelmező 2006. július 14-én kelt kérelmében a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló, módosított 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) VI. fejezetének rendelkezései alapján a Gazdasági Versenyhivatal engedélyét kérte az 1) pont szerinti tranzakcióhoz, vagy annak megállapítását, hogy az nem minősül vállalkozások összefonódásának.

 • 3.

  A Gazdasági Versenyhivatal által a Tpvt. 68. § (4) bekezdése alapján elrendelt hiánypótlást a kérelmező 2006. augusztus 22-én teljesítette.

 • 4.

  A H-t Zrt. részvényei fennmaradó 51 százalékának tulajdonosa a Gallaher GmbH által egy további vállalkozáson keresztül - közvetetten - irányított (Tpvt. 23. § (3) bekezdés) Austria Tabak Beteiligungs im Handel GmbH.

II.

Jogi értékelés

 • 5.

  A Tpvt. 23. § (1) bekezdés b) pontja alapján vállalkozások összefonódása jön létre, ha a vállalkozás közvetlen vagy közvetett irányítást szerez egy tőle független vállalkozás felett. A Tpvt. 23. § (2) bekezdés a) pontja értelmében közvetlen irányítással rendelkezik egy vállalkozás, ha a másik vállalkozás többségi szavazati jogot biztosító részvényeivel rendelkezik.

 • 6.

  Az adott esetben a Gallaher GmbH az 1) pont szerinti tranzakció révén 49 százalékos közvetlen részvénytulajdont szerzett a H-t Zrt-ben, ami az előzőek alapján nem minősül összefonódásnak.

 • 7.

  Nem valósít meg az 1) pont szerinti tranzakció összefonódást annak következtében sem, hogy a Gallaher GmbH által szerzett 49 százalékos közvetlen részvénytulajdonnal 100 százalékra növekszik az együttes (közvetlen+közvetett) részvénytulajdona a H-t Zrt-ben, mert már a meglévő 51 százalékos részvénytulajdon is közvetett irányítást biztosított számára.

 • 8.

  Mindezek alapján a Versenytanács a Tpvt. 77. § (1) bekezdés a) pontja szerinti határozatában a Tpvt. 63. § (3) bekezdés aa) pontja alapján megállapította, hogy az 1) pont szerinti tranzakció révén nem jön létre összefonódás.

III.

Eljárási kérdések

 • 9.

  A Tpvt. 63. § (3) bekezdése aa) pontjának alkalmazásából következőleg az eljárási díj megfizetéséről rendelkezni nem kellett, mert a kérelmező a Tpvt. 62. § (1) bekezdése szerinti kettőmillió forintos eljárási díjat előzetesen lerótta.

 • 10.

  A Versenytanács határozatát - a Tpvt. 73. § (2) bekezdésének alkalmazásával - tárgyaláson kívül hozta meg.

 • 11.

  Az ügyfeleket megillető jogorvoslati jog a Tpvt. 83. § (1)-(2) bekezdésén alapul.

Budapest, 2006. szeptember 15.