Nyomtatható verzió PDF formátumban

Vj-100/2006/5

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Vegyépszer Építő és Szerelő Zrt., Resonator Vállalkozási és Kereskedelmi Kft., Közgép Építő és Fémszerkezetgyártó Zrt. és Maút Magyar Útépítő Kft. összefonódás engedélyezése iránti kérelmére indult eljárásban, melyben további ügyfélként részt vett a TE Ganz-Röck Kazán- és Erőművi Berendezések Zrt. - tárgyaláson kívül - meghozta az alábbi

határozatot

A Versenytanács engedélyezi, hogy a Vegyépszer Építő és Szerelő Zrt., a Resonator Vállalkozási és Kereskedelmi Kft., Közgép Építő és Fémszerkezetgyártó Zrt. és Maút Magyar Útépítő Kft. közösen irányítást szerezzen a TE Ganz-Röck Kazán- és Erőművi Berendezések Zrt. felett.

A határozat felülvizsgálatát az ügyfelek a kézbesítéstől számított harminc napon belül kérhetik a Fővárosi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtandó keresettel.

Indoklás

I.

A kérelmezett összefonódás

 • 1.

  A kérelmezők 2006. június 14-én Részvény Adásvételi Szerződést kötöttek a TE Ganz-Röck Kazán- és Erőművi Berendezések Zrt. (a továbbiakban: Ganz-Röck) részvényei 98,16 százalékának megvásárlására, az alábbi arányok szerint
  - Vegyépszer Építő és Szerelő Zrt. (a továbbiakban: Vegyépszer): 20,04 %;
  - Resonator Vállalkozási és Kereskedelmi Kft. (a továbbiakban: Resonator): 20,04 %;
  - Közgép Építő és Fémszerkezetgyártó Zrt. (a továbbiakban: Közgép): 20,04 %;
  - Maút Magyar Útépítő Kft. (a továbbiakban: Maút): 20,04 %;
  - közös tulajdon: 18 %.

 • 2.

  A kérelmezők az 1) pont szerinti tranzakcióhoz - mint vállalkozások összefonódásához - 2006. július 14-én benyújtott kérelmükben a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) VI. fejezetének rendelkezései alapján a Gazdasági Versenyhivatal engedélyét kérték.

 • 3.

  A Gazdasági Versenyhivatal által a Tpvt. 68. § (4) bekezdése alapján elrendelt hiánypótlást a kérelmező 2006. augusztus 22-én teljesítette.

II.

Az összefonódás résztvevői

 • 4.

  A Vegyépszer az ÉPSZER-UNIO Zrt. által irányított vállalkozás-csoport (a továbbiakban: Épszer-csoport) tagja. Az Épszer-csoport meghatározó tevékenysége az út-, híd- és magasépítés, valamint ahhoz kapcsolódó szolgáltatások (szerelés, mérnöki tanácsadás, stb.) nyújtása, illetve termelő tevékenységek (aszfaltgyártás) végzése. Az Épszer-csoport tagjainak 2005. évi együttes nettó árbevétele - az egymás közötti forgalom nélkül - 58,2 milliárd forint volt.

 • 5.

  A Resonator és az általa irányított vállalkozások alkotta vállalkozás-csoport (a továbbiakban együtt: Resonator-csoport) tevékenységi körébe tartozik az épületgépészeti kivitelezés, közmű-építés, a környezetvédelmi kármentesítés, ingatlanhasznosítás (ezen belül a Mogyoródon lévő élménypark üzemeltetése), továbbá ipari szerelvények öntése és azok megmunkálása. A Resonator-csoport tagjainak 2005. évi együttes nettó árbevétele - az egymás közötti forgalom nélkül - 6,8 milliárd forint volt.

 • 6.

  A Közgép és az általa irányított vállalkozások alkotta vállalkozás-csoport (a továbbiakban együtt: Közgép-csoport) meghatározó tevékenysége az út- és hídépítés, valamint a malomipari szolgáltatás. A Közgép-csoport 2005. évben 9,5 milliárd forint nettó árbevételt ért el.

 • 7.

  A Maút - jellemzően alvállalkozóként - épület-, híd-, alagút-, közmű- és vezetéképítési tevékenységet végez. Üzletrészei 60 százalékban a Resonator, 20-20 százalékban pedig a Vegyépszer és a Közgép tulajdonában vannak. Társasági szerződése értelmében taggyűlése határozatait 81 százalékos többséggel hozza. A Maút 2005. évi nettó árbevétele - a tulajdonosi vállalkozás-csoportok részére történt értékesítés nélkül - 106 millió forint volt.

 • 8.

  A Ganz-Röck meghatározó tevékenysége kazánok és azokhoz kapcsolódó termékek gyártása és szerelése. Részesedése ezen tevékenység magyarországi forgalmából nem éri el az 5 százalékot. A Ganz-Röck és az általa irányított - környezetvédelmi tevékenységet végző - Energetikai- és Környezetvédelmi Kft. (a továbbiakban együtt: Ganz-Röck-csoport) 2005. évi nettó árbevétele együttesen 7 milliárd forint volt. A Ganz-Röck közgyűlése a piaci magatartását meghatározó minden lényeges kérdésben egyszerű többséggel határoz.

III.

Az engedélykérési kötelezettség

 • 9.

  A Tpvt. 23. § (1) bekezdés b) pontja alapján vállalkozások összefonódásának minősül, ha több vállalkozás közösen közvetlen irányítást szerez további egy tőle független vállalkozás felett. A Tpvt. 23. § (2) bekezdés a) pontja szerint közvetlen irányítással rendelkezik több vállalkozás közösen, ha a másik vállalkozás többségi szavazati jogot biztosító részvényeivel rendelkezik. A Versenytanács kialakult gyakorlata (Vj-80/2003.) szerint azonban több vállalkozás együttesen 50 százalékot meghaladó szavazati joga csak akkor jelent közös irányítást, ha a vállalkozás üzletpolitikáját meghatározó döntéseket közösen és csak közösen (akarategyezséggel) tudják meghozni.

 • 10.

  Az adott esetben a Ganz-Röck-ben a Vegyépszer, a Resonator és a Közgép egyaránt 20,04 százalékos szavazati joggal rendelkezik, továbbá
  a) mindhárman tulajdonosai a szintén 20,04 százaléknyi szavazati joggal rendelkező Maút-nak, illetve
  b) a három vállalkozás és a Maút közösen rendelkezik további 18 százalékos szavazati jogot biztosító részvénnyel a Ganz-Röck-ben.

 • 11.

  A Maút tulajdonosi szerkezete (Resonator 60 %, Vegyépszer 20 %, Közgép 20 %) alapján a Maút döntéseihez szükséges 81 százalékos többséget a három tulajdonos csak együtt tudja biztosítani (60 % + 20 % kisebb, mint 81 %), ezért közös irányítással rendelkeznek a Maút felett. Ebből az is következik, hogy a Maút a Ganz-Röck-ben lévő 10.a) pont szerinti 20,04 százaléknyi szavazati jogával is csak a Vegyépszer, a Resonator és a Közgép egyetértése esetén tud élni.

 • 12.

  A 10.b) pont szerinti közös tulajdonú részvénnyel történő szavazáshoz értelemszerűen a négy közül legalább három tulajdonosnak az egyetértése szükséges. A 11) pontban foglaltak alapján azonban a Maút egyetértése a másik három tulajdonos egyetértését igényli. Ez viszont azt jelenti, hogy a 18 százalékos közös tulajdonú részvénnyel való szavazáshoz is a Vegyépszer, a Resonator és a Közgép egyetértése szükséges.

 • 13.

  A Ganz-Röck közgyűlése határozataihoz szükséges egyszerű többséget a Vegyépszer, a Resonator és a Közgép csak együtt tudja biztosítani, mert
  - a 10-11) pontban foglaltak alapján a Maút részvényeivel, valamint a 18 százalékos közös tulajdonú részvénnyel történő szavazáshoz a három vállalkozás egyetértése szükséges, minek hiányában
  - két vállalkozás nem rendelkezik együttesen a szükséges többséggel (20,04% + 20,04 % kisebb, mint 50 %).

 • 14.

  Mindezek alapján a Versenytanács álláspontja szerint a Vegyépszer, a Resonator és a Közgép közös irányítást szerzett a Ganz-Röck felett.

 • 15.

  Az összefonódással érintett vállalkozás-csoportok (Tpvt. 26. § szerint: az Épszer-, a Resonator-, a Közgép-, és a Ganz-Röck-csoport tagjai) 2005. évi nettó árbevétele [1] , együttesen meghaladta a tízenötmilliárd forintot, ezen belül mindegyik (tehát több mint két) vállalkozás-csoporté az ötszázmillió forintot, ezért a kérelmezett összefonódáshoz a Tpvt. 24. § (1) bekezdése alapján a Gazdasági Versenyhivatal engedélye szükséges.

IV.

Az engedélyezés

 • 16.

  A Tpvt. 30. § (2) bekezdése alapján a Gazdasági Versenyhivatal nem tagadhatja meg az engedély megadását, ha az összefonódás nem hoz létre vagy nem erősít meg olyan gazdasági erőfölényt, amely akadályozza a hatékony verseny kialakulását, fennmaradását vagy fejlődését az érintett piacon (Tpvt. 14. §).

 • 17.

  A Tpvt. eddigi alkalmazási tapasztalatai alapján a Versenytanács az összefonódás horizontális-, vertikális-, portfolió- és konglomerátum hatásait vizsgálja a Gazdasági Versenyhivatal Elnökének és a Versenytanács Elnökének 1/2003. számú Közleményében (a továbbiakban: Közlemény) szerint, melyben foglaltak alapján a Ganz-Röck piaci részesedésére tekintettel káros versenyhatásokkal nem kell számolni.

 • 18.

  Mindezek alapján a Versenytanács a Tpvt. 77. § (1) bekezdés a) pontja szerinti határozatában - egyezően a Tpvt. 71. § (2) bekezdés alapján tett vizsgálói indítvánnyal - az összefonódást engedélyezte.

V.

Az összefonódás engedélyezésének nyilvánvalósága

 • 19.

  A Tpvt. 63.§ (3) bekezdésének ac) pontja szerint a versenytanácsi határozatot a kérelem beérkezésétől, illetve a hiányok pótlásától számított 45 napon belül kell meghozni, amennyiben "az engedély a 30. § (2) bekezdése alapján nyilvánvalóan nem tagadható meg", mely esetben a Tpvt. 62. § (1) bekezdése alapján az eljárási díj összege kettőmillió forint. Amennyiben az engedély megadása nem nyilvánvaló vagy a Tpvt. 30. § (1) bekezdésén alapul, akkor a határozatot a Tpvt. 63. § (3) bekezdés b) pontja alapján 120 napon belül kell meghozni, mely esetben a Tpvt. 62. § (1) bekezdése alapján - a kérelem benyújtásával egyidejűleg megfizetett kettőmillió forinton felül - további nyolcmillió forint eljárási díjat kell fizetni a határozat kézbesítésétől számított tizenöt napon belül.

 • 20.

  Arra nézve a Tpvt. nem tartalmaz rendelkezést, hogy az összefonódás mely esetben minősül olyannak, amely "a 30. § (2) bekezdése alapján nyilvánvalóan nem tagadható meg". A Tpvt. 63.§ (3) bekezdés ac) pontja szerinti (egyszerűsített) és a b) pont szerinti (teljeskörű) eljárásban elbírálható összefonódások megkülönböztetésekor a Versenytanács - a saját több éves gyakorlatát tükröző - Közleményből indul ki, mely alapján a Versenytanács a kérelmezett összefonódás esetében alkalmazhatónak találta a Tpvt. 63. § (3) bekezdésének ac) pontját.

VI.

Eljárási kérdések

 • 21.

  A Tpvt. 63. § (3) bekezdése ac) pontjának alkalmazásából következőleg az eljárási díj megfizetéséről nem kellett rendelkezni, mert a kérelmező a Tpvt. 62. § (1) bekezdése szerinti kettőmillió forintot előzetesen lerótta.

 • 22.

  A Versenytanács határozatát - a Tpvt. 73. § (2) bekezdésének alkalmazásával - tárgyaláson kívül hozta meg.

 • 23.

  Az ügyfeleket megillető jogorvoslati jog a Tpvt. 83. § (1)-(2) bekezdésén alapul.

Budapest, 2006. október 4.


Jegyzetek

 • :: d1e258

  A Maút nem minősül érintett vállalkozásnak, nettó árbevétele egyenlő arányban oszlik meg a Vegyépszer-, a Resonator- és a Közgép-csoport között (Tpvt. 27. § (5) bekezdés)