Nyomtatható verzió PDF formátumban

Vj-91/2006/8

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Parisat Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (Kazincbarcika) eljárás alá vont vállalkozással szemben fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolása tárgyában indult eljárás során, tárgyaláson kívül, meghozta az alábbi

határozatot

A Versenytanács megállapítja, hogy a Parisat Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., az Internetes szolgáltatásának korlátlanságára vonatkozó 2004-2006. évi tájékoztatásai nem jogsértőek.

E határozat bírósági felülvizsgálata a közléstől számított harminc napon belül a Versenytanácsnál benyújtandó vagy ajánlott küldeményként postára adott keresettel kérhető.

Indoklás

I.

 • 1.

  A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) 70. § (1) bekezdése alapján 2006. július 3-án versenyfelügyeleti eljárást indított a Parisat Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (a továbbiakban: Parisat Kft.) ellen, mert észlelte, hogy a vállalkozás az Internet szolgáltatásának korlátlanságára vonatkozóan feltehetően a fogyasztók megtévesztésére alkalmas tájékoztatást tett közzé, amely sértheti a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló többször módosított a Tpvt. fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolására vonatkozó III. fejezetének rendelkezéseit.

II.

 • 2.

  Az eljárás alá vont főtevékenysége a távközlés. Ezen a tevékenységen belül végez vezetékes távközlési szolgáltatást Kazincbarcikán és a környező, mintegy 30 településen. A vállalkozás kezdetben soros, majd csillagpontos kábel-TV hálózatokat épített ki, jelenleg interaktív koaxiális hálózatok és kábeltelefon-szolgáltatás kiépítését végzi. Az Internet szolgáltatását Kazincbarcikán 2006. január 1-én indította el.

 • 3.

  A Parisat Kft. tulajdonosai magyar magánszemélyek.

 • 4.

  A Parisat Kft. jelenleg háromféle Internet-csomagot kínál előfizetői számára: a Direkt Internet, a Mikrós Internet és az Optikai Internet csomagokat. A csomagokon belül különböző letöltési sebességek (sávszélességek) rendelhetők meg 128 kiloByte/sec-tól 6 MegaByte/sec-ig terjedően, amelyeket 2 990 Ft-tól 12 990 Ft-ig terjedő ártartományban kínál.

 • 5.

  A kábeltelevíziós hálózaton keresztüli Internet hozzáférési szolgáltatási lehetőséget olyan módszerrel biztosítják a kábeltelevíziós szolgáltatók, hogy az Internet hozzáférési szolgáltatónak a rendelkezésére bocsátanak egy ún. ablakot a kábeltelevíziós hálózaton felhasználható frekvencia tartományból. A frekvencia tartományt alaptevékenysége keretében is ablakokra osztja fel a kábeltelevíziós szolgáltató és az egyes műsorokat a műsorelosztási szolgáltatása érdekében ilyen ablakokba osztja be. Ezek az ablakok kb. 6-8 MHz frekvencia sávot foglalnak el a jelenleg 550-től 860 MHz-ig terjedő sávszélességű kábeltelevíziós hálózatokon. Egy-egy ilyen 6-8 MHz frekvencia sávba sorolja be a műsorelosztó szolgáltató az általa elosztott televíziós és rádiós csatornákat, illetve adott esetben az Internet hozzáférési szolgáltatás igénybevételéhez a szolgáltatótól az előfizető felé érkező jelátviteli irányt. Jellemzően ez az az irány, ahol nagyobb átviteli kapacitásra van szükség - az ún. lefelé irány (downstream csatorna), amely a letöltések sebességét befolyásolja. A visszirány (upstream csatorna), amely a feltöltések sebességét meghatározóan elengedhetetlen feltétele az Internet hozzáférési szolgáltatásnak - a műsorelosztási szolgáltatásnak viszont nem - egy, az előzőhöz képest kisebb átviteli kapacitás igénybevételével valósul meg. Ezt a frekvencia sávot jellemzően a legalacsonyabb, 30 MHz-ig terjedő frekvencia tartományban jelöli ki a kábeltelevíziós szolgáltató.

III.

 • 6.

  Az eljárás alá vont vállalkozás hirdetéseit helyi újságokban, szórólapokon, képújságban jelentette meg, amelyekben közölt információk a www.parisat.hu weboldalon található honlapján folyamatosan megtalálhatók voltak.

 • 7.

  A 2004. január 1-től 2004. október 31-ig alkalmazott Internet szolgáltatási feltételeiről az eljárás alá vont honlapján található táblázatban [1] közölt információkat az egyes csomagok letöltési korlátjaira vonatkozóan. A négy-négy, magánszemélyek, ill. üzleti előfizetők számára kialakított csomag mindegyikében szerepel letöltési korlát, amelyekre az "Ingyenes Internet adatforgalom havonta:", ill. a "Forgalmi díj (adatforgalom túllépése esetén)" elnevezésű adatsorok tartalmaznak egyértelmű információkat. Például a "Privát-mikro" csomag esetében az ingyenes adatforgalom "1 GB" [2] , a forgalmi díj túllépés esetén "4 Ft / MB" [3] . A "korlátlan" kifejezés a túllépési díj alatti sorban látható minden oszlopban, a sor elnevezése "Intranet (hálózaton belüli) hozzáférés lehetősége:" volt. A táblázatban korlátlanságra utaló más megjegyzés nem volt fellelhető.

 • 8.

  Az eljárás alá vont képújságjában az Internetes szolgáltatásairól két tájékoztatást tett közzé, amelyek lényegét tekintve ugyanazon elnevezésű, de sávszélességükben eltérő csomagok jellemzőire vonatkoztak. A két tájékoztatás időben egymást követően volt látható. Mind a négy csomaghoz kapcsolódóan és jól látható módon letöltési korlát volt feltüntetve. A korábbi tájékoztatáshoz 1 és 20 GB közötti, a későbbihez 5 és 30 GB közötti értékben. A "korlátlan letöltés" kifejezés a két leggyorsabb csomaghoz megrendelhető plusz szolgáltatásként szerepelt külön díjazás ellenében.

 • 9.

  2004 során az eljárás alá vont két újsághirdetést is elhelyezett. A 2004. október 31-ig érvényes akciós ajánlatot tartalmazó reklámban a korlátlan letöltésre semmiféle utalás nincs. A 2004. november 1-től érvényes akciós ajánlathoz kapcsolódóan, a havi díjak alatt olvasható az alábbi közlés: "Ingyenes Intranet és egyéb kedvezmények. Korlátlan kapcsolat. Díjmentes csomagmódosítás."

 • 10.

  A 2005. január 1-től alkalmazott Internet szolgáltatási feltételeiről az eljárás alá vont honlapján található táblázatban [4] közölt információkat az egyes csomagok letöltési korlátjaira vonatkozóan. A hat-hat, magánszemélyek, ill. üzleti előfizetők számára kialakított csomag közül négyben szerepel letöltési korlát, amelyekre az "Ingyenes Internet adatforgalom havonta:" elnevezésű adatsor utal. Ebben a sorban a "Mikro" és a Mini" csomagok sorában a "korlátlan" kifejezés látható. A következő "Forgalmi díj (adatforgalom túllépése esetén)" elnevezésű adatsorban ezen négy csomag esetében az a közlés olvasható, hogy "Előtte lévő csomagba lép". A "korlátlan" kifejezés a túllépési díj alatti sorban szintén látható minden oszlopban, a sor elnevezése ugyancsak "Intranet (hálózaton belüli) hozzáférés lehetősége:"

 • 11.

  Az eljárás alá vont a korlátlan Internet-használatról az előző pontban ismertetett Internetes tájékoztatással megegyező tartalmú újsághirdetést tett közzé 2005 során.

 • 12.

  A 2006. január 1-től az eljárás alá vont, Internetes weboldalán három különböző elnevezésű Internet csomagot kínál, három különböző szolgáltatási terület számára. A tájékoztatás szerint a csomagokban hat-hat változatban elérhető Internet hozzáférések paraméterei eltérőek, egy dologban mind a tizennyolc csomag (változat) megegyezik: az ingyenes adatforgalom korlátlan.

 • 13.

  A Kazinbarcika szolgáltatási területnek kínált csomagok paraméterei - az Internetes tájékoztatás szerint - 2006. március 1-től úgy módosultak, hogy mind a hat csomag az alapletöltési/feltöltési paraméterek mellett az ingyenes letöltés csak 5 GB-ig érvényes, ezt meghaladóan alacsonyabb letöltési/feltöltési paraméterek lépnek érvénybe, amely mellett a letöltés már korlátlan. 2006. július 10-től ez a korlát megszűnt, az ingyenes letöltés ismét valamennyi csomagban korlátlan lett.

 • 14.

  Az eljárás alá vont az Internetes tájékoztatáson mellett szórólapokon is hirdette szolgáltatásait. [5] A szórólapok megjelenési adatai szerint az 1. sz. szórólap 2006. január 1-jétől 2006. február 28-ig, a 2. sz. szórólap 2006. március 1-jétől 2006. június 19-ig, a 3. sz. szórólap 2006. június 20-tól 2006. július 9-ig és a 4. sz. szórólap: 2006. július 10-től volt forgalomban. Az 1. sz. szórólapon mind a hat csomag mellett a "korlátlan" jelző látható. A 2. sz. szórólapon a Kazincbarcika területén, 2006. március 1-től érvényes csomagárak vannak feltüntetve. Eszerint az ingyenes letöltés csomagonként változó korlátot (5-től 30 GB-ig) meghaladóan alacsonyabb letöltési/feltöltési paraméterek lépnek érvénybe, amelyek mellett a letöltés már korlátlan. A 3. sz. szórólapon látható információk a korlátlanságra vonatkozó részében a 2. számúval teljesen megegyezőek. A 4. sz. szórólapon az ingyenes letöltés korlátlanságára vonatkozó információ látható valamennyi csomagnál.

 • 15.

  Az eljárás alá vont négy alkalommal hirdetést jelentetett meg a Szuperinfo elnevezésű reklámújságban 2006. május 26-án, június 9-én, június 23-án és június 30-án. A hirdetések a vállalkozás több szolgáltatására vonatkoztak (kábeltévé, Internet, HBO). A korlátlanságra vonatkozó információ csak a 2006. június 23-án megjelent hirdetésben volt olvasható, Kazincbarcikára vonatkozóan, az akkor még érvényben lévő 5-30 GB-os korlát említése nélkül.

IV.

 • 16.

  A jelen eljárásban a GVH azt kifogásolta, hogy az eljárás alá vont egyes kommunikációs eszközeiben a fogyasztónak valamennyi csomagjára és letöltési sebességre vonatkozóan korlátlanságot ígért, amely állítás a közléskor nem volt valós.

V.

 • 17.

  Az eljárás alá vont a "korlátlan" kifejezés használata kapcsán közölte, hogy az Internetes csomagjai az érintett (Kazincbarcika környéki) településeken 2004. január 1-jétől 2004. október 31-ig valóban korlátozva voltak, azaz egy bizonyos adatforgalom elérése után ügyfelei forgalmi díjat fizettek. 2004. november 1-jétől kezdődően a csomagok korlátlan adatforgalmi használatúvá váltak.

 • 18.

  Kazincbarcikán 2006. január 1-jétől 2006. február 28-ig a csomagok minden tekintetben korlátlanok, 2006. március 1-jétől 2006. július 9-ig prémium kezdő sávszélességgel, fix havi díj ellenében korlátlan forgalmazott adatmennyiséggel (egylépcsős, csak sebességben változó) korlátlanok, 2006. július 10-től minden tekintetben korlátlanok.

 • 19.

  Jelenleg az internetes csomagok korlátlannak tekinthetők, mivel az ügyfelek a forgalomtól független fix havi díjat fizetnek, valamint a letölthető adatmennyiség nincs korlátozva. A vállalt minimális le- és feltöltési sebességet a cég folyamatosan biztosítja. A szolgáltatás esetén nem érvényesül semmilyen korlátozás az előfizető által forgalmazott adatmennyiség kapcsán.

VI.

 • 20.

  A Tpvt. 8.§ (1) bekezdése szerint tilos a gazdasági versenyben a fogyasztókat megtéveszteni. A Tpvt. 8.§ (2) a) pontja szerint a fogyasztók megtévesztésének minősül különösen, ha az áru ára, lényeges tulajdonsága tekintetében valótlan tényt vagy valós tényt megtévesztésre alkalmas módon állítanak, a c) pontja szerint ilyennek minősül, ha az áru értékesítésével, forgalmazásával összefüggő, a fogyasztó döntését befolyásoló körülményekről ... megtévesztésre alkalmas tájékoztatást adnak. A Tpvt. 9. §-a alapján a használt kifejezéseknek a mindennapi életben, illetőleg a szakmában elfogadott általános jelentése az irányadó annak mérlegelésénél, hogy az adott tájékoztatás a fogyasztók megtévesztésére alkalmas-e.

 • 21.

  A jelen eljárás tárgyát képezően eldöntendő kérdés az volt, hogy a vizsgált időszakban, az eljárás alá vont által az Internet-használat korlátlanságára vonatkozó közlései alkalmasak voltak-e a fogyasztók megtévesztésére. Ezzel összefüggésben a Versenytanács azt mérlegelte, hogy az egyes tájékoztatások tartalmaztak-e olyan állításokat a korlátlanságra vonatkozóan, amely a közlés időpontjában érvényes szolgáltatási feltételeknek nem felelt meg vagy ezekről a feltételekről - a korlátlan használatra vonatkozóan - a fogyasztók megtévesztésére alkalmas módon tájékoztatott.

 • 22.

  A tényállásban rögzítettek, valamint az eljárás alá vont nyilatkozata alapján a Versenytanács az alábbiakat állapította meg:
  a) 2004. január 1. és október 31. között az ingyenes Internet-használat nem volt korlátlan, egy meghatározott adatforgalmi mennyiség elérése után az ügyfelek ugyancsak előre meghatározott forgalmi díjat fizettek. Ezekről az eljárás alá vont Internetes honlapján látható tájékoztatás megfelelően, a forgalmi korlát és a túllépési díj feltüntetése mellett közölte ezeket a feltételeket a fogyasztókkal. A "korlátlan" kifejezés az előzőektől elkülönítve, külön sorban, de azok alatt elhelyezkedően és a szolgáltató belső hálózatához (Intranet) való hozzáférésre vonatkozott, amelyet nem lehetett az Internet hozzáféréssel összetéveszteni. Lehetséges, hogy az Intranet hozzáférés tartalma a tájékoztatás alapján nem volt egyértelmű a fogyasztók számára, de arra vonatkozóan a tájékoztatás egyértelmű volt, hogy az nem lehet azonos tartalmú az Internet hozzáféréssel. Ezért a "korlátlan" kifejezés az Internet használatával összefüggésben nem volt alkalmas a megtévesztésre.
  b) Az ugyanezen időszakban látható képújság a korlátlan letöltést a két leggyorsabb csomaghoz megrendelhető külön többletszolgáltatásként említette, miközben a négy csomaghoz alapbeállításként a letöltési korlátok jól láthatóan fel voltak tüntetve. A külön díjazás ellenében megrendelhető korlátlan letöltésről szóló tájékoztatás ezért nem volt alkalmas a megtévesztésre.
  c) A 2004 során elhelyezett újsághirdetések a 2004. november 1-től érvényes akciós ajánlatokra vonatkoztak, korlátlan kapcsolatot ajánlottak, de a szolgáltató ettől az időponttól kezdődően valóban korlátlanná tette a letöltést. A megtévesztés lehetősége tehát ebben az esetben sem merülhet fel.
  d) A 2005. január 1-től megváltozott feltételek (hat letöltési csomag) szerint a korlátlan használat az alapbeállításként megrendelt csomag le-és feltöltési sebessége mellett a négy leggyorsabb csomag esetében bizonyos mennyiségi korlátok eléréséig volt érvényben, ennek elérése után a le- és feltöltési sebesség az alacsonyabb sebességű csomag feltételei szerint alakult, azaz az Internet használat "lassúbbá" vált, de a korlátlanság fennmaradt. A két leglassúbb csomag használata továbbra is korlátlan maradt. Jelen eljárás szempontjából annak van jelentősége, hogy mindezen körülményekről az eljárás alá vont mind az Interneten honlapján, mind pedig az újsághirdetésében kielégítően tájékoztatta a fogyasztóit, ezért magatartása megtévesztést nem valósíthatott meg.
  e) 2006. január 1-től már három külön szolgáltatási területnek három különböző átfogó csomagokat ajánlott, mindegyik csomagban hat-hat változattal. Ugyanakkor Kazincbarcikán is beindította az Internet szolgáltatását. 2006. február 28-ig valamennyi csomag minden változatában korlátlan letöltésről tájékoztatott és a szolgáltató valóban nem is érvényesített letöltési korlátokat. 2006. március 1-től 2006. július 10-ig ismét letöltési korlátokat vezetett be. Hasonlóan a 2005-ben érvényes feltételekhez az alapbeállításban megrendelt csomag az ingyenes használatot csak 5-30 GB adatforgalom eléréséig biztosította, a korlátlan használatot csak az ezt meghaladó mennyiségű adatforgalomra, alacsonyabb letöltési/feltöltési paraméterek mellett nyújtotta. Ezekről a körülményekről valamennyi alkalmazott kommunikációs eszközében - a 2006. június 23-án megjelent Szuperinfo hirdetés kivételével - a valóságnak megfelelően tájékoztatott. Ebben az ominózus hirdetésben korlátlan Internet használatot ígért, miközben a korlátlan letöltést ténylegesen csak 17 nap múlva vezette be, és erről a hirdetésben nem tájékoztatta a fogyasztót. Feltehető azonban, hogy a hirdetés megjelenését követően beérkező megrendeléseket már az új feltételek szerint, azaz ténylegesen korlátlan letöltéssel teljesítette. Ennek valószínűségét erősíti az a körülmény, hogy az újsághirdetés a csomagokról semmilyen részletes információt nem közölt, azon túlmenően, hogy felhívta a figyelmet a korlátlan letöltés lehetőségére. Erre tekintettel a fogyasztók megtévesztése nem valószínűsíthető.

 • 23.

  A Versenytanács a fentiek alapján megállapította, hogy az eljárás alá vont a vizsgálat alá vont magatartásával jogsértést nem követett el. Ezért, a Tpvt. 77. § (1) i) pontja alapján, a rendelkező rész szerint határozott.

 • 24.

  A Versenytanács megállapította, hogy az ügy Tpvt. 72. § (1) bekezdésének a) pontja szerint végzéssel történő lezárása jelen esetben nem alkalmazható, mert a 70. § (1) bekezdésében meghatározott körülmények fennálltak, de a vizsgálat által beszerzett bizonyítékok egyértelműen a jogsértés hiányát támasztották alá. A végzéssel történő lezárás pedig akkor alkalmazható, ha a jogsértés megállapításához nincs elegendő bizonyíték, a jogsértés megállapíthatóságának lehetősége nem zárható ki, de további bizonyítékok az eljárás folytatásától nem várhatók.

 • 25.

  A törvény előzetes álláspont megküldésének mellőzését a Tpvt. 73. § (1) bekezdésében csak akkor engedi meg, ha a 72. § (1) bekezdésének a)-b) pontjainak alkalmazására sor került. Jelen esetben egyikre sem került sor, ezért a Tpvt. 73. § (1) pontjában foglaltak szerint, a Versenytanács a jelen határozatban foglaltakkal érdemben megegyező tartalmú előzetes álláspontját megküldte az eljárás alá vontnak. Az előzetes álláspont megküldésével egyidőben, a Tpvt. 74. § (1) bekezdésének második fordulata szerint felhívta az ügyfelet nyilatkozattételre arról, hogy kéri-e tárgyalás megtartását, megjelölve azt a határidőt, amelyig bezárólag élhet a nyilatkozattételi jogával.

 • 26.

  A Versenytanács a tértivényen feltüntetett dátum alapján megállapította, hogy az eljárás alá vont az előzetes álláspontot, illetve a nyilatkozattételről szóló értesítést 2005. október 3-án átvette. Az abban megjelölt határidőig, 2006. október 12-ig, a tárgyalás megtartására vonatkozó nyilatkozata nem érkezett meg a Versenytanácshoz. Erre a körülményre, valamint arra tekintettel, hogy a Versenytanács szerint az eljárás alá vont nem követett el jogsértést, a tárgyalás mellőzése nem okozhat az ügyfélnek érdeksérelmet, ezért határozatát, tárgyaláson kívül, a Tpvt. 77. § (1) bekezdésének i) pontja szerint hozta meg.

 • 27.

  E határozat elleni jogorvoslat lehetőségét a 83. § (1) bekezdése biztosítja.

Budapest, 206. október 17.


Jegyzetek

 • :: d1e116

  Vj-91/2006/3/1. sz. irat

 • :: d1e128

  értsd: GigaByte

 • :: d1e140

  értsd: MegaByte

 • :: d1e170

  Vj-91/2006/3/2. sz. irat

 • :: d1e206

  Vj-91/2006/3/3. sz. iratban fellelhető 1-4. sorszámozású iratmásolatok.