Nyomtatható verzió PDF formátumban

Vj-60/2006/37.

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Magyar Gyógyszerész Kamara eljárás alá vont vállalkozás ellen gazdasági versenyt korlátozó megállapodás miatt indult eljárásban - tárgyaláson kívül - meghozta az alábbi

végzést

A Versenytanács az eljárást megszünteti, egyben - vállalásával egyezően - arra kötelezi a Magyar Gyógyszerész Kamarát, hogy a Kamarai Etikai Kódex-ből törölje az alábbi részleteket:

  • -

    a VI. fejezet 1. pont második mondatát: "Nem megengedett, hogy a gyógyszerész egyes betegek, illetve intézmények számára különféle előnyöket biztosítson gyógyszerforgalmának növelése érdekében.";

  • -

    a VI. fejezet 6. pont nyolcadik francia bekezdéséből a "vagy más gyógyászati célú termékek" szövegrészt,

továbbá - szintén vállalásával egyezően - kötelezi arra is, hogy ezen rendelkezéseket azok törlésének Küldöttközgyűlése általi elfogadásáig sem alkalmazhatja.

A végzés ellen a Magyar Gyógyszerész Kamara számára a kézbesítéstől számított nyolc napon belül a Fővárosi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtandó keresettel élhet.

Indokolás

A végzés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.