Nyomtatható verzió PDF formátumban

Vj-66/2006/35.

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a BAU ART Marcali Építész Iroda Bt. I. rendű, az Ormai Építési Szerelési Vállalkozás Kft. II. rendű és a Noa Építőipari és Beruházó Kft. III. rendű eljárás alá vont vállalkozás ellen versenyt korlátozó megállapodás miatt indult versenyfelügyeleti eljárásban meghozta az alábbi

határozatot

A Versenytanács megállapítja, hogy az eljárás alá vont vállalkozások a Hétszínvirág Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézet által 2006. április 3. napján kiírt egyszerű közbeszerzési eljárásban versenyt korlátozó magatartást tanúsítottak az ajánlatok egyeztetése, az ajánlati árak meghatározása során.

Az I. rendű eljárás alá vont vállalkozással szemben 850.000 (Nyolcszázötvenezer) Ft, a II. rendű eljárás alá vont vállalkozással szemben 850.000 (Nyolcszázötvenezer) Ft, a III. rendű eljárás alá vont vállalkozással szemben 1.700.000 (Egymillió-hétszázezer) Ft versenyfelügyeleti bírságot szab ki.

A bírságot a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül kötelesek megfizetni a fent megnevezett eljárás alá vont vállalkozások a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557. számú bírságbevételi számlájára.

Indokolás

A határozat indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.