Nyomtatható verzió PDF formátumban

Vj-92/2006/92.

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Tesco-Global Áruházak Zrt. eljárás alá vont vállalkozás ellen jelentős piaci erővel való visszaélés miatt indult eljárásban meghozta az alábbi

végzést

A Versenytanács az eljárást megszünteti, egyben - vállalásával egyezően - arra kötelezi az eljárás vont vállalkozást, hogy

 • 1)

  Amennyiben áruházaiban a polcszerviz tevékenységet külső vállalkozásokkal kívánja végeztetni, az e tevékenység nyújtására feljogosított vállalkozások kiválasztását úgy valósítsa meg a 2008. évre és ezt követően, hogy évenként pályázatot ír ki, amelynek során érvényre juttatja az alábbiakat:

  • a)

   a kiválasztás átlátható, konkrét és objektív minőségi feltételeken alapul, amelynek során figyelembe veszi a pályázónak a végzendő tevékenységhez kapcsolódó szakmai felkészültségét is;

  • b)

   az elbírálás során kiemelten figyelembe veszi a pályázó beszállítók felé alkalmazható legmagasabb árra vonatkozóan a pályázatában tett ajánlatát; továbbá

  • c)

   figyelembe veszi a beszállítók által jelzett tapasztalatokat, észrevételeket.

 • 2)

  Legkésőbb a végzés kézbesítését követő negyvenhatodik napot követően:

  • a)

   térítésmentesen biztosítsa a polcszerviz tevékenységet végző vállalkozások részére a polcszerviz tevékenységgel kapcsolatos munkavégzéshez szükséges eszközöket, felszereléseket; továbbá

  • b)

   a koordinátori szerepkör ellátásáért a beszállítókra sem közvetlenül, sem közvetve ne hárítson át költségeket.

A végzés ellen a kézbesítéstől számított nyolc napon belül a Fővárosi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtandó jogorvoslati kérelemmel élhet az eljárás vont vállalkozás.

Indokolás

A végzés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.