Nyomtatható verzió PDF formátumban

Ikt.sz: Vj-41/2006/60.

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt. (Budapest) ellen gazdasági erőfölénnyel való visszaélés miatt, hivatalból indult versenyfelügyeleti eljárásban - nyilvános tárgyaláson - meghozta az alábbi

végzést

A Versenytanács az eljárást megszünteti, egyben kötelezi az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt.-t az alábbi kötelezettségvállalásainak teljesítésére:

 • I./

  Az elő- és végtörlesztési díj

  • 1.)

   Az érintett személyeknek 2008. február 28-ig a megfizetett előtörlesztési díjat visszafizeti. A visszatérítésről az érintett személyeket írásban közvetlenül értesíti. Érintett személynek minősül az OTP Bank Nyrt. azon ügyfele, aki 2005. június 15., illetve augusztus 15. előtt kötött az OTP Bank Nyrt-vel lakáskölcsön szerződést, s ezen szerződése kapcsán előtörlesztés során az OTP Bank Nyrt-nek a 2005. június 15-vel bevezetett vagy 2005. augusztus 15-én felemelt díjat megfizette, s a díj megfizetése időpontjában szerződése az OTP Bank Nyrt. állományában volt. A 2005. június 15. előtt kötött szerződések esetében a visszafizetendő összeg a bevezetett díjtétel alapján megfizetett összeg, míg a 2005. június 15. és 2005. augusztus 15. közötti időszakban megkötött szerződések esetén a bevezetett és a megemelt díjtétel különbsége alapján megfizetett összeg.

  • 2.)

   Az érintett személyeknek 2008. február 28-ig a megfizetett végtörlesztési díjat visszafizeti. A visszatérítésről az érintett személyeket írásban közvetlenül értesíti. Érintett személynek minősül az OTP Bank Nyrt. azon ügyfele, aki 2005. június 15., illetve augusztus 15. előtt kötött az OTP Bank Nyrt-vel lakáskölcsön szerződést, s ezen szerződése kapcsán végtörlesztés során az OTP Bank Nyrt-nek a 2005. június 15-ével bevezetett vagy 2005. augusztus 15-én felemelt díjat megfizette, s a díj megfizetése időpontjában szerződése az OTP Bank Nyrt. állományában volt. A 2005. június 15. előtt kötött szerződések esetében a visszafizetendő összeg a bevezetett díjtétel alapján megfizetett összeg, míg a 2005. június 15. és 2005. augusztus 15. közötti időszakban megkötött szerződések esetén a bevezetett és a megemelt díjtétel különbsége alapján megfizetett összeg .

  • 3.)

   Azon érintett személyeknek, akik 2005. június 15 előtt kötöttek az OTP Bank Nyrt-vel lakáskölcsön szerződést, a fennálló szerződésük végtörlesztéssel történő megszüntetésének lehetőségét végtörlesztési díj megfizetése nélkül, míg azon érintett személyeknek, akik 2005. június 15. és 2005. augusztus 15 között kötöttek az OTP Bank Nyrt.-vel lakáskölcsön szerződést a 2005. június 15-én bevezetett díjtétel megfizetése mellett az OTP Bank Nyrt. legkésőbb 2008. január 31-ig 90 naptári napos időszakra biztosítja. A végtörlesztés ezen feltételek szerinti lehetőségéről az érintett személyeket legkésőbb 2008. január 31-ig írásban közvetlenül értesíti. Érintett személynek minősül az OTP Bank Nyrt. azon ügyfele, aki 2005. június 15., illetve augusztus 15. előtt kötött az OTP Bank Nyrt.-vel lakáskölcsön szerződést, s ezen szerződés az írásbeli értesítés kiküldésének időpontjában az OTP Bank Nyrt. állományában van.

  • 4.)

   Ezen kötelezettségvállalások mind a forint, mind a deviza alapú kölcsönökre kiterjednek.

 • II./

  A kezelési költség maximuma

  • 1.)

   A 9000,- Ft-os kezelési költségmaximum és ennek eltörlése után a ténylegesen megfizetett havi kezelési költség közötti különbözetet 2008. március 31-ig visszatéríti az érintett személyek részére, s ezzel a 9000,- Ft összegű kezelési költségmaximumot visszaállítja.

  • 2.)

   Amennyiben az OTP Bank Nyrt. az érintett személyek lakáskölcsön szerződéseire kiterjedő hatállyal a kezelési költség maximumát e végzés kézhezvételétől számított első alkalommal felemeli, e módosításról, a hatálybalépés előtt 90 nappal kiküldött levél útján tájékoztatja ügyfeleit.

  • 3.)

   Érintett személynek minősül az az ügyfél, aki 2003. június 16. előtt nyújtott be lakáskölcsön kérelmét az OTP Bank Nyrt.-hez, függetlenül attól, hogy szerződése az OTP Bank Nyrt. vagy az OTP Jelzálogbank Zrt. állományában van-e.

 • III./

  Tájékoztatási kötelezettségek

  • 1.)

   A I. és II. részben hivatkozott, az érintett személyi körnek küldendő levélben tájékoztatja az ügyfeleket a Versenytanács Tpvt. 75. § (1) bekezdés szerinti végzésének rendelkező részéről.

  • 2.)

   Az I. és II. rész szerinti kötelezettségek teljesítéséről az előbbi pontokban hivatkozott levelek kiküldése után, majd később a GVH eseti felhívására beszámol a GVH-nak.

A végzéssel szemben annak közlésétől számított nyolc napon belül a Fővárosi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsánál benyújtandó jogorvoslati kérelem terjeszthető elő.

Indokolás

A végzés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.