Nyomtatható verzió PDF formátumban

Vj-81/2006/74.

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa

  • -

    a Kortex Mérnöki Iroda Kft .;

  • -

    az Olympus Hungary Kft. ; valamint

  • -

    a Mediszer Kórháztechnikai és Kereskedelmi Kft.

eljárás alá vont vállalkozás ellen gazdasági versenyt korlátozó megállapodás miatt indult versenyfelügyeleti eljárásban - tárgyaláson kívül - meghozta az alábbi

határozatot

A Versenytanács megállapítja, hogy a Kortex Mérnöki Iroda Kft. és az Olympus Hungária Kft. között 2005. szeptember 19-én létrejött Együttműködési Megállapodás 2.b) pontja szerinti, az Olympus Hungária Kft. által az Együttműködési Megállapodás 2.a) pontjában foglalt áruknak a Kortex Mérnöki Iroda Kft. részére, a Budapesti Bajcsy Zsilinszky úti Kórház rekonstrukciójára kiírt közbeszerzési eljárás II. és III. üteméhez történő kizárólagos szállítására vonatkozó vállalása tilalom alá eső versenyt korlátozó megállapodásnak minősül.

Kötelezi a Versenytanács a Kortex Mérnöki Iroda Kft-t, hogy a határozat kézbesítését követő harminc napon belül fizessen meg 77.000.000.- (azaz Hetvenhétmillió) Ft versenyfelügyeleti bírságot a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557. számú bírságbevételi számlájára.

A határozat felülvizsgálatát az ügyfelek a kézbesítéstől számított harminc napon belül kérhetik a Fővárosi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtandó keresettel.

Indokolás

A határozat indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.