Nyomtatható verzió PDF formátumban

Vj-22/2008/025.

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a dr. B. B. ügyvéd által képviselt OTP Jelzálogbank Zrt. (Budapest) ellen gazdasági erőfölénnyel való visszaélés miatt indult versenyfelügyeleti eljárásban - tárgyaláson kívül - meghozta az alábbi

végzést.

A Versenytanács az eljárást megszünteti, egyben kötelezi az OTP Jelzálogbank Zrt.-t az alábbi kötelezettségvállalás teljesítésére:

 • 1.)

  Az OTP Jelzálogbank Zrt. az érintett személyeknek 2010. november 30-ig visszatéríti a jelen végzés keltéig megfizetett előtörlesztési díj alábbiak szerint meghatározott összegét. A visszatérítésről az érintett személyeket írásban, közvetlenül értesíti. A visszafizetendő összeg

  • a 2005. június 15. előtt kötött szerződések esetében a 2005. június 15-től bevezetett és az érintett személy által ténylegesen megfizetett díj, de legfeljebb 8000,-Ft, míg

  • a 2005. június 15. és 2005. augusztus 15. között megkötött szerződések esetében a 2005. június 15-től bevezetett és a 2005. augusztus 15-től megemelt, az érintett személy által ténylegesen megfizetett díjak különbsége, de legfeljebb 8000,-Ft.

 • Érintett személynek minősül az OTP Jelzálogbank Zrt. azon ügyfele, aki

  • 2005. augusztus 15. előtt kötött az OTP Bank Nyrt.-vel, mint egyszemélyes hitelezővel lakáskölcsön szerződést, és

  • az ezen kölcsönszerződéséből eredő teljes követelés az előtörlesztést megelőzően engedményezésre került az OTP Jelzálogbank Zrt. részére, és

  • az ezen kölcsönszerződése tekintetében az előtörlesztés során - a 2005. június 15. előtt kötött szerződések esetében - a 2005. június 15-én bevezetett díjat vagy - a 2005. június 15. és 2005. augusztus 15. között megkötött szerződések esetében - a 2005. augusztus 15-én felemelt díjat a jelen végzés keltéig az OTP Jelzálogbank Zrt.-nek megfizette, és

  • az előtörlesztési díj megfizetése időpontjában szerződése az OTP Jelzálogbank Zrt. állományában volt.

 • 2.)

  Az OTP jelzálogbank Zrt. az érintett személyeknek 2010. november 30-ig visszatéríti a jelen végzés keltéig megfizetett végtörlesztési díj alábbiak szerint meghatározott összegét. A visszatérítésről az érintett személyeket írásban, közvetlenül értesíti. A visszafizetendő összeg

  • a 2005. június 15. előtt kötött szerződések esetében a 2005. június 15-től bevezetett és az érintett személy által ténylegesen megfizetett díj, de legfeljebb 8000,-Ft, míg

  • a 2005. június 15. és 2005. augusztus 15. között megkötött szerződések esetében a 2005. június 15-től bevezetett és a 2005. augusztus 15-től megemelt, az érintett személy által ténylegesen megfizetett díjak különbsége, de legfeljebb 8000,-Ft.

 • Érintett személynek minősül az OTP Jelzálogbank Zrt. azon ügyfele, aki

  • 2005. augusztus 15. előtt kötött az OTP Bank Nyrt.-vel, mint egyszemélyes hitelezővel lakáskölcsön szerződést, és

  • az ezen kölcsönszerződéséből eredő teljes követelés a végtörlesztést megelőzően engedményezésre került az OTP Jelzálogbank Zrt. részére, és

  • az ezen kölcsönszerződése tekintetében a végtörlesztés során - a 2005. június 15. előtt kötött szerződések esetében - a 2005. június 15-én bevezetett díjat vagy - a 2005. június 15. és 2005. augusztus 15. között megkötött szerződések esetében - a 2005. augusztus 15-én felemelt díjat a jelen végzés keltéig az OTP Jelzálogbank Zrt.-nek megfizette, és

  • a végtörlesztési díj megfizetése időpontjában szerződése az OTP Jelzálogbank Zrt. állományában volt.

 • 3.)

  Az OTP Jelzálogbank Zrt. a fennálló lakáskölcsön szerződés végtörlesztéssel történő megszüntetésének lehetőségét biztosítja

  • végtörlesztési díj megfizetése nélkül azon érintett személyeknek, akik 2005. június 15. előtt kötöttek az OTP Bank Nyrt-vel, mint egyedüli hitelezővel lakáskölcsön szerződést, valamint a 2005. június 15-én bevezetett díjtétel megfizetése mellett azon érintett személyeknek, akik 2005. június 15. és 2005. augusztus 15. között kötöttek az OTP Bank Nyrt.-vel, mint egyedüli hitelezővel lakáskölcsön szerződést, és

  • az ezen kölcsönszerződésből eredő teljes követelés engedményezésre került az OTP Jelzálogbank Zrt. részére, és

  • a végtörlesztési díj megfizetése időpontjában szerződése az OTP Jelzálogbank Zrt. állományában volt.

 • A végtörlesztés ezen feltételek szerinti lehetőségéről az OTP Jelzálogbank Zrt. az érintett személyeket a Versenytanács határozatának kézhezvételétől számított 90 napon belül egyénileg és közvetlenül, ajánlott levélben értesíti. Az OTP Jelzálogbank Zrt. az érintett személyeknek a végtörlesztés lehetőségét a jelen pontban foglalt feltételek mellett a közvetlen írásbeli értesítés postára adásától számított 35 naptári napos időszakra biztosítja.

 • 4.)

  Ezen kötelezettségvállalások mind a forint, mind a deviza alapú kölcsönökre kiterjednek. A jelen kötelezettségvállalás a 2005. augusztus 15. után megkötött kölcsönszerződésekre nem terjed ki.

 • 5.)

  Az OTP Jelzálogbank Zrt. a kötelezettségvállalás szövegét egy országos napilapban megjelenteti, és a jelen végzés jogerőre emelkedését követő 120. napig folyamatosan a bankfiókjaiban hirdetményként kifüggeszti, valamint az internetes honlapjának nyitóoldalán hivatkozásként közzéteszi.

 • 6.)

  Az OTP Jelzálogbank Zrt. az ügyfelek értesítésének megtörténtéről az ajánlott levelek feladói jegyzékének átadásával, valamint az újsághirdetés másolatának, az internetes oldal archivált változatának valamint a bankfióki hirdetmény másolatának becsatolásával külön tájékoztatja a Gazdasági Versenyhivatalt a jelen végzés jogerőre emelkedését követő 120. napig.

 • 7.)

  Az OTP Jelzálogbank Zrt. a kötelezettségvállalás teljesítéséről 2011. december 15-ig tájékoztatja a Gazdasági Versenyhivatalt.

Egyebekben a Versenytanács az eljárást megszünteti.

E végzéssel szemben a közléstől számított nyolc napon belül a Fővárosi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtandó vagy ajánlott küldeményként postára adott jogorvoslati kérelmet terjeszthet elő az ügyfél, illetve akire nézve a végzés rendelkezést tartalmaz, továbbá az, akivel a végzést a törvény alapján közölni kell.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.